Xem Nhiều 5/2022 # Khoa Cúng Thần Linh Và Gia Tiên 3 # Top Trend

Xem 36,630

Cập nhật thông tin chi tiết về Khoa Cúng Thần Linh Và Gia Tiên 3 mới nhất ngày 28/05/2022 trên website Iseeacademy.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 36,630 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Thờ Cúng Trong Nhà Sao Cho Đúng – Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành
 • Hướng Dẫn Xem Chân Gà Tục Cúng Gà Mùng 3 Tết Để Biết “Cát Hung”
 • Bài Văn Khấn Cúng Ông Chuồng Bà Chuồng
 • Cách Luộc Gà Cúng Không Bị Nứt, Đen Đầu Ngon Và Đẹp Cho Ngày Tết Sắp Tới
 • Cách Tạo Dáng Gà Cúng Hình Gà Cánh Tiên Đơn Giản Mà Đẹp
 • 26/09/2020 – 4:08 PM

  Lê Công

  603 Lượt xem

  KHOA CÚNG THẦN LINH VÀ GIA TIÊN 3

  CÚNG SÁM TẠ TỪ ĐƯỜNG TỔ TIÊN (Hán Việt) chùa Liên hoa thôn Đặng Xuyên, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng yên

  Hương phụng hiến cúng dàng Tiên tổ cập môn tông Tử hiếu chí thành, nghênh Tổ đức, nguyện kỳ Tiên tổ giáng Đường tiền, bảo hộ Tử tôn đa Cát khánh, Tứ thời bát tiết hưởng Thiên duyên.

  Ôm. Ba tê tra. Sva ha. (3 lần)

  (Úm. Bắc đế tra Sa bà ha)

  Cung văn: Ẩm phương tuyền tụ tri tỉnh xuất, Nhu hương Đạo yến thức duyên sinh. Nhân cư Thiên địa chi gian, chiếu xuất vu tình ư vạn Địa.

  Cung duy: Tổ tiên nhất thiết Liệt vị đẳng chư Tông môn, ân cần Thế nghiệp, Gia thanh trung hậu, di quyết tôn mưu. Yến dực trường lưu ư phong kỷ thích lạc; thổ hạch cao cửu luyến ư trà hình thiết tự. Mộc bản đồng căn kha diệp trung, khan hướng mậu cảm dụng lễ nghi; tận vật phi phong thức ngụ ư chí đan thành. Dục cầu bảo an cơ Miêu duệ, tu bằng cảm cách ư Tiên linh.

  Tư nhân (xuân…) thiên (kỵ nhật…), đồng tộc (Đồng gia…) phụng nghinh Tông môn, cung trần phỉ lễ, mặc ngụ đan thành, phụng vong Tổ tiên giám cách. Giáo hữu Nhiên hương cẩn đương trì tụng.

  Nhất chuyên Bảo hương cung kính lễ – Nguyện kỳ Tổ đức tác chứng minh,

  Nhật nguyệt Tử tôn đa Cát khánh – Gia môn thịnh vượng Phúc hưng long.

  Nam mô Hương cúng dàng Tổ tiên Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

  000

  TRIỆU THỈNH ĐA RA NI:

  Nam mô Bu pu Tê ri – Ca ri Ta ri – Ta tha nga ta Da. (5 lần)

  (Nam mô Bộ bộ đế lỵ giá lỵ, đát đa nga đá gia)

  Dĩ thử Linh thanh thân triệu thỉnh – Ngưỡng kỳ Tổ đức tất văn tri,

  Kim bằng Tam bảo Lực gia trì – Thử nhật kim thời lai giáng phó.

  Ôm. Tri nin. Sva ha. (3 lần)

  (Úm. Chi ninh Sa bà ha)

  Thượng lai, triệu thỉnh Chân ngôn tuyên dương dĩ cánh. Tử tôn chí thành kiền thành phụng thỉnh. Hương hoa thỉnh.

  Nhất tâm phụng thỉnh: Thiên chi hữu Nhật nguyệt, Quang chiếu Thập phương Nhân chi hữu Tổ tông, lưu thùy Vạn thế, Từ đường hương hỏa. Cầu Linh sảng dĩ lai lâm, Hương khí đan thành, bằng Tổ tông nhi chiếu giám. Phàm tâm cẩn bạch, Tuệ nhãn giao Quang; ngôn niệm thiết vi Nhân, tử cảm hạ Tông thân. Ngưỡng Càn khôn phụ tái chi Ân, cảm Tông tổ tài bồi chi Ấm. Dục cầu bảo an Miêu duệ, tu bằng cảm cách Tiên linh.

  Cung duy: Vật bản hồ Thiền, Nhân bản hồ Tổ. Thế bất lăng vong Tộc ư tư tụ. Dịch thế chi Tông, Tông điều tuy viễn. Dĩ tự trung tư, Thiên tu chi Công đức do tồn; bất thăng vĩnh mộ sơ thủy Đồng căn Cộng bản. Nhi Tổ nhi tông, hậu lai biệt phái phân Chi, hữu môn hữu hộ. Cung thỉnh: Nội ngoại Gia tiên Cửu huyền Thất tổ, Cao cao Tổ khảo, cao cao Tổ tỷ, Tổ cô Hoàng mãnh nhất thiết Liệt vị Tôn linh. Phục hồi từ sở, Tả vị Hữu triêu ức niên chi sảng. Thúc bằng ai hồ kiến, khái hồ văn, dịch thế chi tinh thần. Dĩ tụ cung trần phỉ lễ, mạch ngũ ư đan thành.

  Duy nguyện: Tổ tiên giám cách, nguyện Thân phục chỉ, hiếu phụng Xuân thu, giáng phó Từ đường thụ tư cúng dàng. Hương hoa thỉnh.

  Nhất tâm bái thỉnh: Công cao Quảng đại, Đức thụ Tài bồi. Tử tôn khang cát dĩ hưng long, Đức thuộc Tổ tiên nhi hữu chuẩn. Cung duy: Nội ngoại Gia tiên, Tiên linh Bản phái. Hương kỳ phần đại anh hiền, hoặc văn thơ lễ, hoặc lược điền viên, phong thanh thu lập, văn vong lưu truyền, dư thanh đồng cảm, thức lễ mạc khiên. Gia tiên khí số chung anh tài năng tế mỹ, nhất thiết Liệt vị chư Tổ tông.

  Duy nguyện: Tổ tông bất thác bảo hộ Tử tôn giáng phó Từ đường (Gia đường), thụ tư cúng dàng. Hương hoa thỉnh.

  Nhất tâm bái thỉnh: Tổ tiên Liệt vị, Căn thâm mạt mậu, Đức hậu lưu Quang. Nghi chỉ thiệu bồi tích thế chi Âm công. Thương tại nhưng tồn, bằng tịch tục cổn, dĩ dư thanh do Trường xuân tam chi thủ bảo. Hữu tâm cảm cách Tổ đức lưu phương. Cung duy: Nội ngoại Tổ tiên hệ phái, chi ngành đẳng đẳng Tông môn nhất thiết Liệt vị.

  Duy nguyện: Đức hậu trường lưu thiên vạn cổ, giáng phó Từ đường thụ tư cúng dàng. Hương hoa thỉnh.

  000

  Phục vọng: Tổ tiên Tiền sinh Hậu hóa, Tảo sinh Tảo lạc, Hữu Danh Vô Danh, Khuyết Danh U Danh, Hữu vị Vô vị, Hữu vị Vô Danh, Hữu Danh Vô vị, Vô sinh Vô dưỡng, Hữu sinh Vô dưỡng; Đường thượng Lịch đại nhất thiết Liệt vị Tổ tiên Nội ngoại …tộc, …tộc các chư Chân linh, đẳng đẳng sảng linh, trùng trùng Quyến thuộc Quang giáng Từ đường thụ kỳ lễ giáo.

  000

  Thượng lai, triệu thỉnh Chân ngôn tuyên dương dĩ kính. Giáo hữu An tọa Chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  Tổ tiên đồng lai lâm giáng phó – Hoát nhiên Tâm nguyện thính Già đà.

  Tùy phương ứng hiện biến Quang minh – Giáng phó Đàn tràng An vị tọa.

  Ôm. Tra ma ra. Sva ha.  (3 lần)

  (Úm. Tra ma sa bà ha)

  Nam mô Vân lai tập Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

  Nam mô An vị tọa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

  An tọa Chân ngôn, tuyên dương dĩ kính, năng linh cúng cụ, nhất nhất vô biên, Thượng hiến Thánh từ, (Gia tiên Nội ngoại) phù thùy nạp thụ. Trạch chủ, Tín chủ, Tử tôn… kiền thành Thượng hương phụng hiến. Hữu biến thực Chân ngôn cẩn đương trì tụng, hóa vô vi hữu, biến thiểu thành đa.

  000

  BIẾN THỰC CHÂN NGÔN:

  Nam mô Sa rva Ta tha ga ta – A va lô ki tê. Ôm. Sam ba ra – Sam ba ra.Hum.

  (Nam mô Tát phạ đát tha nga đá phạ rô chỉ đế. Úm. Tam bạt la tam bạt la hồng)

  000

  CAM LỒ CHÂN NGÔN:

  Nam mô Sô rô Ba da – Ta tha ga ta da – Tat da tha:

  Ôm. Sô rô Sô rô – Ha ra Sô rô – Ha ra Sô rô. Sva ha. (7 lần)

        (Nam mô Tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha

       Úm. Tô rô tô rô bát ra tô rô bát ra tô rô sa bà ha)

  Vô lượng Nhân duyên nhất thiết cúng – Phổ thí Pháp giới chư Chúng sinh

  Nhược dĩ Hương hoa phả cúng dàng – Duy năng thành tựu Phật Công đức

  000

  PHẢ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN:

  Ôm. Ga ga nga Sam ba va Va di ra. Hột. (7 lần)

  (Úm. Nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật la hộc)

  Thượng lai phụng hiến Công đức dĩ chu. Kim hữu Sớ văn cẩn đương tuyên độc(Tuyên sớ).

  Thượng lai Văn sớ tuyên độc dĩ chu, ngưỡng vọng Thánh từ phủ thùy thái nạp. Kim hữu Sớ văn dụng bằng hỏa hóa (Hóa sớ).

  Ôm. Ba đa Rô rê Chi linh. Sva ha. (7 lần)

  (Úm. Bạt đà lô lê Chi ninh Sa bà ha)

  000

  Tư thời Đàn nghi cáo tất, Pháp sự chu viên, trượng đà thừa cận, phản ư Tịch quang. Tử tôn chí thành, khấu đầu tiễn biệt. Thượng lai Sám tạ hiến cúng Tổ tiên Công đức vô hạn, Tử tôn khể thủ, kiền thành Tạ lễ.

  st : Lê Công

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khoa Cúng Gia Đường (Hán Việt – Cúng Thần Linh, Gia Tiên Ở Nhà) Chùa Liên Hoa Thôn Đặng Xuyên, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên
 • Mâm Cơm Mặn Thắp Hương Gia Tiên Cúng Rằm, Lễ, Tết, Đón Khách
 • Cách Sử Dụng Chuông Mõ Tại Nhà
 • Nghi Lễ Thờ Cúng Ông Bà Tổ Tiên Nhất Định Phải Nhớ
 • Tục Thờ Cúng Gia Tiên Của Người Việt Trong Ngày Tết
 • Bạn đang xem bài viết Khoa Cúng Thần Linh Và Gia Tiên 3 trên website Iseeacademy.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100