Xem Nhiều 3/2023 #️ Khoa Phạm Công Văn Trong Phật Giáo Việt Nam # Top 9 Trend | Iseeacademy.com

Xem Nhiều 3/2023 # Khoa Phạm Công Văn Trong Phật Giáo Việt Nam # Top 9 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Khoa Phạm Công Văn Trong Phật Giáo Việt Nam mới nhất trên website Iseeacademy.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

   Khoa phạm công văn trong Phật Giáo Việt Nam là những cách thức mẫu mực giấy tờ dùng để biểu bạch lên Tam Bảo, hoặc trình bày lên bậc Tiên Thánh, Thần Linh, Vong Hồn…trong pháp giới Thập Đạo. Mục đích giúp cho Trai Chủ hay Tín Chủ tóm tắt những lời phát nguyện tu hành cùng những ước nguyện, những lời sám hối tội khiên nhằm vun trồng cây công đức.

   Những loại văn bản sau đây hiện đang còn áp dụng: Sớ, Biểu, Trạng, Hịch, Điệp, Dẫn, Phan, Bảng, Thiếp, Bài Vị…

1. SỚ (SỚ VĂN, VĂN SỚ, TẤU SỚ).

   Là văn thư của quần thần dâng lên bậc trên như Đức Vua. Trong khoa nghi của Đạo Giáo cũng như Phật Giáo, Sớ văn được dùng rất rộng rãi và phổ biến, với tư cách là văn thư thánh kính dâng lên đấng tối linh, chí tôn như Chư Phật, Chư Thần, Chư Thánh; là chiếc cầu nối giữa cõi hữu hình với thế giới vô hình. Đặc biệt có một loại sớ văn gọi là Pháp Đường Sớ được dùng trong Thiền Môn, là văn từ của Vị Trưởng Lão Trú Trì của một tự viện nào đó dùng để khai đường thuyết pháp.

2. BIỂU.

   Là loại tấu chương thời xưa được quần thần dùng đểr trình cấp lên Đế vương, như “Xuất Sư Biểu” của Gia Cát Lượng nhà Thục Hán thời Tam Quốc, “Trần Tình Biểu” của Lý Mật.

3. TRẠNG.

   Là bản văn giải bày sự thật trình lên Chư vị Thần, Thánh. Theo tục lệ của Đạo Giáo Trung Quốc, chỉ dùng để đốt đi, không dùng tuyên đọc. Tuy nhiên hiện tại ở Việt Nam, các bức Trạng vẫn được dùng để tuyên đọc rồi mới đem đốt. Bản văn dùng để trần tình những oan khuất của người mất lên Thiên Đình hay Địa Phủ được gọi là “Cáo Âm Trạng”. Trong Đạo Giáo, tuy theo đăng cấp của Chư vị Thân Linh cao thấp mà phân thành 3 loại Trạng: Tấu Trạng, Thân Trạng và Điệp Trạng. 

TẤU TRẠNG được dùng cho Chư Thần như Tam Thanh, Ngọc Hoàng, Tử Vi Đại Đế, Đông Cực Thái Ất, Cực Trường Sinh Đại Đế, Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ, Thập Phương Linh Bảo Thiên Tôn, Ngũ Linh Ngũ Lão Ngũ Đế Thiên Quân…

THÂN TRẠNG được dùng cho chư vị đẳng cấp thấp hơn như Linh Bảo Tam Sư, Tam Quan, Nhật Cung Thái Dương Đế Quân, Nguyệt Cung Thái Âm Đế Quân, Ngũ Tinh Tứ Diệu Ngũ Đẩu, Nam Đẩu Lục Ty Tinh Quân, Bắc Đẩu Cửu Thiên Tinh Hoàng Quân, Thái Tuế Tôn Thần…

ĐIỆP TRẠNG được dùng cho chư vị Thần cấp dưới nữa như Châu Thành Hoàng, Huyện Thành Hoàng, Cửu Châu Xã Lịnh, Thập Phương Đạo Đô Chúa Giả, Thổ Địa Lý Thành Chân Quan, Tam Giới Trực Phù Thần Hổ Sứ Giả…

   Một số Trạng được dùng trong Công Văn Đàn Tràng của Phật Giáo Việt Nam như Trạng Lễ Đảo Bệnh, Trạng Tống Mộc, Trạng Lễ Tạ Thổ, Trạng Lễ Phù Sứ…

4. HỊCH.

   Là văn thư xưa kia cấp trên dùng để kêu gọi, triệu tập, hiểu dụ cấp dưới. Trong Công Văn Đàn Tràng của Phật Giáo Việt Nam có một số loại Hịch như Hịch Thủy Văn (dùng khi cúng dưới nước khai mở bạt độ trầm luân), Phát Thành Hoàng Thổ Địa Hịch (dùng khi hịch cáo Thành Hoàng Thổ Địa), Khai Tịch Hịch (dùng khi khai khẩn đất đai), Chiêu Sơn Thủy Hịch (dùng khi hịch cáo thần sông nước) …

5. ĐIỆP

   Là loại văn thư của quan phủ, hay nói đúng hơn là bức văn chuyển giao của cấp trên, là cái Trát hay tờ trình. Trong Công Văn Đàn Tràng của Phật Giáo Việt Nam, Điệp là loại văn thư không kém phần quan trọng dâng lên Chư Thần Linh, hay là văn thư chuyển giao giữa Thần với Thần. Trong nghi lễ có khá nhiều loại Điệp được dùng đến như Điệp Lễ Cầu Siêu, Điệp Cúng Cô Hồn, Điệp Cấp Phóng Sinh, Điệp Cấp Tụng Thủy Sám, Điệp Thăng Kiều Giải Oan Bạt Độ, Điệp Cúng Trai Tuần…

6. DẪN.

   Là một thể văn được hình thành vào thời nhà Đường, như “Dẫn Thủy Sám Bát Tiên”.

7. PHAN (PHƯỚN).

   Là một loại cờ dài hẹp, treo rủ thẳng xuống có ghi nội dung tùy theo mục đích buổi lễ. Trong Phật Giáo, loại này thường được dùng với nhiều ý nghĩa, mục đích và tên gọi khác nhau.

TRÀNG PHAN được xem như một loại pháp khí, rất thông dụng trong các pháp đàn của Phật Giáo lẫn Đạo Giáo, dùng để cáo Thiên Địa, mời gọi Chư Thần Linh. TRÀNG trên đầu thường có long che, cầm với cây cán còn PHAN thì không có lọng che, cầm trực tiếp bằng tay.

BẠCH HỔ PHAN là lá phướn trên có trang trí hình ông hổ trắng, dùng để truyền tin chiếu lệnh.

PHAN CÁI là một loại tràng phan trên có long che, dùng để trang trí tại nơi tôn nghiêm như Chùa Chiền, Đền Điện.

8. BẢNG. 

   Trong nghi thức trai đàn cuat Phật Giáo cũng như Đạo Giáo, đây là loại văn thư dùng để niêm yết, với ý nghĩa thông báo trước cho mọi người biết về trình tự pháp sự, chi tiết hành lễ, thành phần tham dự, trình tự khoa nghi, chức vị của chư vị trong đàn tràng… Loại này vẫn được dùng rất phổ biến để niêm yết, thông tri các tin tức.

9. THIẾP.

   Là loại danh thiếp dùng để đáp lễ qua lại trong ứng xử hàng ngày. Trong Công Văn Đàn Tràng, một số Thiếp được dùng như Tịnh Trù Thiếp, Cấp Thủy Thiếp, Tứ Sinh Lục Đạo Thiếp, Tam Bảo Thiếp… Có một số loại Thiếp thông dụng như:

BÁO THIẾP là loại thiệp dùng để thông báo.

THỈNH THIẾP là thiệp dùng để cung thỉnh hay mời ai đó đến tham dự buổi lễ, yến tiệc.

BÁT TỰ THIẾP là thiệp xưa kia khi bàn chuyện hôn nhân, cá hai nhà gái và trai đều dùng tấm thiệp 8 chữ ghi ngày giờ tháng năm sinh trao đổi qua lại để xem thử có xung khắc hay tương hợp.

BÁI THIẾP là tấm thiệp hồi xưa dùng để thông báo sẽ đến thăm ai đó.

BÁO TANG THIẾP là tấm thiệp dùng trong tang lễ ngày xưa để thông báo cho bà con, thân hữu biết có người đã từ trần, khác với bản Cáo Phó.

BẢNG THIẾP là tấm cáo thị để chiêu dụ bá tánh, hay là bảng niêm yết danh tính của các thí sinh thi đỗ.

10. BÀI VỊ. 

-Sớ Điệp Công Văn-

Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Nhật

Anh chị em thân mến,

Đối với những người tin vào Chúa Kitô, sự sống chỉ biến đổi chứ không bị tiêu tan. T đã được chịu phép Rửa, đã khởi sự đời sống vĩnh hằng ngay khi còn sống ở trần gian này. Chúng ta cầu nguyện cho T, hy vọng T được hưởng vinh quang Phục Sinh với Đức Kitô.

3. LỜI NGUYỆN

Lạy Cha, xin thánh hóa người anh (chị) em chúng con đây, trong cuộc sống trần gian đã tin cậy vào Cha, đã phó thác cuộc đời cho Cha, đã tin vào lời hứa cứu độ của Cha. Xin cho người anh (chị) em chúng con được sống lại như Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Chủ Sự:

Thưa anh chị em,

Đứng trước thi hài người quá cố, chúng ta hãy lắng nghe Lời Chúa để đức Tin, đức Cậy và lòng Mến của chúng ta luôn luôn được nuôi dưỡng và củng cố.

Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Roma. (Rm 6, 8-9)

Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Đó là niềm tin của chúng ta. Vì chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã chỗi dậy từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, tử thần chẳng còn quyền chi đối với Người.

Đó là lời Chúa.

Ước chi lời cầu nguyện của chúng ta trong giờ phút này giúp chúng ta cùng chia sẻ một niềm hy vọng.

Xin cho những việc tốt mà T đã làm khi còn sống sẽ đem lại nhiều kết quả và còn được những người khác tiếp tục.

Xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm mà T đã trót sai phạm vì yếu đuối.

: Xin cho hình ảnh tốt đẹp của T luôn in sâu trong tâm hồn chúng con.

Chủ Sự:

Anh chị em thân mến,

Trước cái chết của T đang làm cho chúng ta đau buồn, nhưng trong niềm tin cậy và yêu mến, chúng ta cùng nhau chạy đến với Chúa Giêsu. Cùng với Người, chúng ta hãy thưa lên rằng:

(Rảy Nước Thánh trên thi hài)

Lạy Chúa, Chúa đã biểu lộ tình thương mãnh liệt khi cho Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế chịu khổ hình thập giá vì chúng con. Giờ đây chúng con cậy vào lòng nhân từ và quyền năng của Chúa mà xin cho người anh (chị) em tín hữu chúng con là T được chia sẻ vinh quang với Đức Giêsu Kitô, Đấng đánh bại thần chết, và xin cho T được tham dự vào đời sống phục sinh của Người đến muôn thưở muôn đời.

6. LÀM PHÉP QUAN TÀI

Chủ Sự:

Chúng ta cùng cầu nguyện,

Lạy Cha, chúng con biết rằng khi thân xác của chúng con là ngôi nhà tạm ở dưới đất này bị sự chết phá hủy, thì chúng con lại có một nơi cư ngụ do Chúa dựng nên. Đó là ngôi nhà vĩnh cửu trên trời, không do tay người phàm làm ra (2Cr. 5, 1).

Lạy Cha xin thánh hóa và chúc phúc cho chiếc quan tài này, cũng là chiếc áo, là nhà tạm cho thân xác yếu hèn hay hư nát của người anh (chị) em chúng con đây cư ngụ để chờ ngày phục sinh trong quyền năng của Cha.

Xin cho nhà tạm này được Cha thánh hóa và chúc phúc, trở nên nơi yên nghỉ bình an cho thân xác người anh (chị) em chúng con là đền thờ Ngôi Ba Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Trong lúc đó CĐ hát một bài chọn trong phần Thánh Ca. Sau đó những người có nhiệm vụ tẩm liệm, đến quan tài làm nhiệm vụ.

7. NGHI THỨC ĐẶT CÁC BIỂU TƯỢNG VÀ KỶ VẬT

Kính thưa Quí vị,

Chúng tôi xin chân thành cảm nhận và trân trọng tình thương yêu quí giá Quí vị dành cho tang quyến trong Nghi Lễ Phát Tang hôm nay. Nghi Lễ đặc biệt của các (con/ cháu/ chắt) của T để tưởng nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành của (Ông/Bà và Cha/Mẹ) mình và cầu nguyện, cùng tạ ơn Thiên Chúa đã che chở T trong suốt (60,70,80….) năm hành trình về nhà Chúa.

1. THÁNH GIÁ & CHUỖI MÂN CÔI:

Qua các Bí Tích trong cuộc sống, qua việc siêng năng thực hành bác ái, qua các lời kinh nguyện hằng ngày. Các (con/ cháu/ chắt) đã cảm nhận được, đã học hỏi thật nhiều nơi T. Giờ đây, các (con/ cháu/ chắt) sẽ mang những kỷ vật mà T luôn gìn giữ trân quí hằng ngày lên với T như để biểu tượng cho lòng hiếu thảo muốn noi gương (Ông/Bà và Cha/Mẹ) mình sống Tin Mừng Chúa Kitô và đồng thời muốn tỏ lòng thành kính dâng T lên cùng Chúa.

Xin mời người con là ….. mang đặt Thánh Giá và chuỗi Mân Côi trên áo quan.

Mời người con …….. mang đặt Cuốn Kinh Thánh lên áo quan.

Khi còn sống, T đã đón nhận Tin Mừng của Đức Kitô. Giờ đây, xin Chúa Kitô tiếp nhận linh hồn T được vào Thiên Quốc để chính linh hồn T biết dùng lời hằng sống mà chúc tụng ngợi khen Chúa Cha trên trời.

Và cuốn kinh các giờ Phụng Vụ T vẫn thường đọc theo luật của Hội (ví dụ: Dòng Ba Đa Minh hoặc Thủ Bản Đoàn Liên Minh Thánh Tâm hay Hội Các Bà Mẹ Công Giáo). Nguyện xin Chúa, qua lời cầu bầu của (ví dụ Thánh Phụ Đa Minh, Trái Tim Chúa hoặc Thánh Nữ Monica) tiếp tục cho T được chúc tụng Chúa luôn mãi trên Nước Trời hằng sống. Amen.

8. NGHI THỨC LÀM PHÉP XÁC

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

9. NGHI THỨC LÀM PHÉP KHĂN TANG

Vì thế, Chúa dậy chúng con phải thảo hiếu với cha mẹ và biết ơn các bậc tổ tiên khi các Ngài còn sinh tiền, cũng như khi các Ngài khuất núi. Chúa cũng dậy chúng con phải tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã qua đời.

Giờ đây, chúng con xin Chúa đoái thương làm phép + và thánh hóa những chiếc khăn tang này, mà (con cháu) và gia đình của linh hồn T sẽ mang trên đầu, làm dấu hiệu cho đạo hiếu thảo và lòng thương nhớ đến linh hồn T

Xin cho (con cháu) và gia đình của linh hồn T khi mang khăn tang này, được kiên trì trong lời kinh nguyện cho người quá cố và biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau trong tình đại gia đình. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Lạy Cha, Cha đã gọi T ra khỏi thế gian này trở về với Cha. Xin cho người con Cha đây – ngay từ giờ phút này – được thoát vòng tội lỗi, được đón nhận vào nước Cha chọn, chờ đợi ngày thân xác phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Sau khi làm dấu Thánh Giá và chào cộng đoàn, linh mục chủ tế có thể dùng nghi thức sám hối sau đây:

CA NHẬP LỄ: hát bài “Từ vực sâu u tối” hoặc hát Bộ Lễ Cầu Hồn.

LM: Lạy Chúa là niềm hy vọng của những người đã chết, xin Chúa thương xót chúng con.

GD: Xin Chúa thương xót chúng con.

LM: Lạy Chúa Kitô, Chúa đã phục sinh để đem sự sống cho những ai đã ly trần, Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

GD: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

LM:Lạy Chúa, Chúa đã hứa ban Nước Trời cho tất cả chúng con, Xin Chúa thương xót chúng con.

GD: Xin Chúa thương xót chúng con.

LM: Xin Thiên Chúa Toàn Năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

LỚI NGUYỆN NHẬP LỄ * Nếu là Lễ Cầu Hồn

GD: Amen.

* Nếu là Lễ An Táng

Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, khi chúng con đón nhận Bí Tích Thánh Tẩy, Chúa đã cho chúng con tham dự vào mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, xin cho người con của Chúa là………….. được thoát khỏi xiềng xích tử thần và chung phần hạnh phúc với các người Chúa chọn. Chúng Con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA Bài Đọc 1: Isaia 25, 6a. 7-9

Lạy Chúa là Đấng xót thương người tội lỗi và ban thưởng hạnh phúc muôn đời cho bậc thánh nhân, ngày hôm nay chúng con tiễn đưa………….. đến nơi an nghĩ cuối cùng. Xin cho người con của Chúa đây, ngay từ giờ phút này, được chung phần vinh phúc với các người Chúa chọn, chờ đợi ngày thân xác phục sinh về quê trời hưởng Nhan Thánh Chúa. Chúng Con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Bài trích sách Tiên Tri Isaia

Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết đãi tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc. Và trên núi này, Người sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất khỏi mặt đất sự tủi hổ của dân Người, vì Người đã phán như vậy. Và ngày đó người ta sẽ nói: “Này đây Chúa chúng ta, chúng ta đã chờ đợi Người, và Người sẽ cứu chúng ta. Người là Chúa, nơi Người chúng ta đã tin tưởng, chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn Người cứu độ.

Đáp Ca

Đó là Lời Chúa

Thánh Vịnh 26 hay một bài thánh ca thích hợp

Xướng: Chúa là sự sáng, là Đấng Cứu Độ, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, Tôi sợ gì ai?

Đáp: Chúa là Sự Sáng, là Đấng Cứu Độ

Xướng: Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là được cư ngụ trong Nhà

Chúa suốt đời tôi, hầu vui hưởng sự êm đềm của Chúa và chiêm ngưỡng Thánh Điện của Ngài.

Đáp: Chúa là Sự Sáng, là Đấng Cứu Độ

Xướng: Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, xin thương xót và nhậm lời con. Và lạy Chúa, con tìm ra tôn nhan Chúa, xin đừng ẩn mặt xa con.

Đáp: Chúa là Sự Sáng, là Đấng Cứu Độ

Xướng: Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi

Chúa.

Bài Đọc 2: 1Cor 15, 20-24a. 25-28

Đáp: Chúa là Sự Sáng, là Đấng Cứu Độ

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, giờ đây Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người, thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Ađam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình, hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin Người xuống thế, rồi người sẽ đến sau khi trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha. Nhưng Người còn phải cai trị cho đến khi Người đặt mọi quân thù dưới chân Người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết, bởi Người đã bắt mọi sự quy phục dưới chân Người. Nhưng khi Người tuyên bố rằng: “mọi sự đều quy phục Người”, dĩ nhiên phải trừ ra Đấng đã bắt buộc mọi sự quy phục Người. Nhưng khi mọi sự đã quy phục Người, thì bấy giờ Chúa Con cũng sẽ quy phục Đấng đã bắt mọi sự quy phục mình, ngõ hầu Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi người.

Đó là Lời Chúa

Phúc Âm: Ga 17, 24-26

Alleluia, Alleluia: Chúa phán: Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta sẽ không chết đời đời, Alleluia.

Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan

Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con, thì Con muốn rằng Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng và Con cũng ở trong chúng nữa”.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Đó là Lời Chúa

LM: Anh chị em thân mến, trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng đã chết và sống lại để ban cho nhân loại sự sống vĩnh cửu, chúng ta cùng tin tưởng dâng lời nguyện xin.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho ………… xưa kia nhờ bí tích thánh tẩy, đã tiếp nhận mầm sống vĩnh cửu, được hợp đoàn cùng các thánh trên Nước Trời.

Đáp: Xin Chúa Nhậm lời chúng con.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho ………… xưa kia đã rước Mình và Máu Thánh Chúa Kitô là bánh hằng sống, được Chúa cho sống lại trong ngày sau hết.

Đáp: Xin Chúa Nhậm lời chúng con.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người đang an nghĩ trong niềm hy vọng sống lại, được chiêm ngưỡng ánh sáng tôn nhan Chúa muôn đời.

Đáp: Xin Chúa Nhậm lời chúng con.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tất cả cộng đoàn đang họp nhau nơi đây trong tin tưởng và yêu thương, được Chúa cho đoàn tụ trong vinh quang Nước Chúa.

Đáp: Xin Chúa Nhậm lời chúng con.

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ LỜI NGUYỆN TRÊN LỄ VẬT * Nếu là Lễ cầu Hồn

LM: Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, Chúa hằng nghe lời Dân Chúa nài van. Xin thương nhìn đến tôi tớ Chúa là …………. Đã hết lòng cây trông Chúa khi còn sống ở đời này, được tha mọi lỗi lầm và được hợp đoàn cùng các thánh trong nhà Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen

* Nếu là Lễ An Táng

Lạy Chúa, tôi tớ Chúa là………… khi còn sống ở đời này đã được Chúa cho gia nhập dân thánh. Giờ đây xin Chúa lắng nghe lời chúng con khẩn nguyện mà mở lượng từ bi đón nhận tôi tớ Chúa vào hang ngũ các thánh, trên cõi trời đầy ánh sáng và bình an. Chúng Con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

KINH TIỀN TỤNG

Lạy Chúa, chúng con dâng lễ tế này trong ngày an táng tôi tớ Chúa là ………. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương đến người quá cố: nếu vì yếu đuối lỡ lầm mà tôi tớ Chúa đây hãy còn mang vết nhơ tội lỗi, thì xin Chúa thanh tẩy và thứ tha. Chúng Con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

LM: Chúa ở cùng anh chị em

GD: Và ở cùng cha

LM: Hãy nâng tâm hồn lên

GD: Chúng con đang hướng về Chúa

LM: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta

GD: Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Vì một mình Người đã chịu chết, để chúng con khỏi phải chết, hơn nữa, một mình Người đã vui lòng chịu chết, để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa.

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ * Nếu là Lễ cầu Hồn

Vì thế, hiệp với đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng.

* Nếu là Lễ An Táng

Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này để ca tụng Thánh Danh, và cầu cho người con của Chúa là ………… Ước gì nhờ thánh lễ chúng con đang sốt sắng cử hành, tôi tớ Chúa là ………… được sống lại và hưởng phúc trường sinh. Chúng Con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

NGHI LỄ AN TÁNG NGHI THỨC PHÓ DÂNG VÀ TỪ BIỆT Sau lời nguyện hiệp lễ, không ban phép lành cuối lễ. Tang quyến có thể cám ơn. Sau lời cám ơn của tang quyến, linh mục chủ tế đi xuống đứng trước quan tài để cử hành nghi thức phó dâng và từ biệt.

Lạy Chúa là Đấng cầm quyền sinh tử, nhờ thánh lễ chúng con dâng, xin cho người con của Chúa là ……….., hôm nay đã lìa cõi thế, được Máu thánh Đức Kitô rửa sạch lỗi lầm, và được hưởng niềm hoan lạc trong ngày phục sinh. Chúng Con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Anh chị em thân mến, trong khi thi hành nhiệm vụ hỏa táng thi hài này, chúng ta nài xin cho tôi tớ Chúa là …………. mà chúng ta sẽ hỏa táng, nhờ quyền năng Chúa, được sống lại trong hàng ngủ các thánh, và cho linh hồn tôi tớ Chúa được sum họp với các thánh và những người đã tin vào Chúa

Linh mục rảy nước thánh và xông hương quan tài, sau đó linh mục đọc tiếp.

Nguyện xin Chúa mở lượng nhân từ trong khi xét xử, để tôi tớ Chúa là ……….. được cứu độ và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được Đấng Chăn Chiên Lành ôm vào lòng, đưa về đoàn tụ cùng Vua muôn đời, để đáng được hưởng nguồn vui bất diệt làm một với cộng đoàn các thánh.

Lạy Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn ………… trong tay Cha. Xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn linh hồn ……….. sẽ được sống lại cùng Chúa Kitô trong ngày sau hết, cũng như mọi người đã qua đời trong ơn nghĩa Chúa Kitô.

Mọi người đi đến bỏ hoa, trong lúc đó ca đoàn hát hoặc đọc kinh. Sau đó di quan đến nơi hỏa táng. TẠI NƠI HỎA TÁNG

Vậy xin Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời chúng con khẩn nguyện mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa là ……….. và cho chúng con đang còn ở lại, được dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, đợi ngày mọi người tái ngộ trong Chúa Kitô, được sống mãi với Chúa và bên cạnh tôi tớ Chúa là ………. Chúng Con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Trước khi đưa thi hài vào lò hỏa táng, linh mục nên cử hành nghi thức sau đây.

Thiên Chúa Toàn Năng đã muốn gọi ………… ra khỏi cuộc sống này mà về với Chúa, vậy chúng ta tin tưởng phó thác tôi tớ Chúa đây cho lòng thương xót của Chúa.

Chúa Kitô là Đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại, Người sẽ biến đổi thân xác hư hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của Người. Vậy chúng ta xin Chúa đón nhận tôi tớ Chúa đây và đưa vào chốn bình an của Người, và cho thân xác tôi tớ Chúa được sống lại trong ngày sau hết.

Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã phán rằng: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta, sẽ không phải chết muôn đời”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tôi tớ Chúa là ………..

Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương Lazarô chết, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con.

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin đoái thương ban cho linh hồn ………. được sống đời đời.

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Chúa đã hứa thiên đàng cho người kẻ trộm có lòng hối cải, xin đoái thương đưa linh hồn ……….. vào nước trời.

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Chúa đã cho linh hồn ……….. được ghi ấn tín trong nước thánh tẩy, xin đoái thương cho linh hồn ……… được vào số các thánh và những người Chúa chọn.

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Chúa đã nuôi dưỡng tôi tớ Chúa là ………… trong tiệc thánh Mình và Máu Chúa, xin đoái thương nhận linh hồn ………… vào bàn tiệc trong nước Chúa.

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Xin Chúa đoái thương cho chúng con đang thương nhớ linh hồn ……….. , được an ủi trong đức tin và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời.

Linh mục chủ tế xướng kinh “Lạy Cha” và cả cộng đoàn cùng đọc.

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Sau kinh Lạy Cha, linh mục chủ tế đọc lời nguyện kết thúc sau đây.

Lạy Cha chúng con ở trên trời.

Lạy Chúa, xin Chúa lấy lòng nhân từ thương đến tôi tớ Chúa là ……….. đã qua đời mà tha phạt các hành vi của tôi tớ Chúa khi còn sống. Tôi tớ Chúa đã có lòng ước nguyện vâng theo thánh ý Chúa. Vậy ở dưới đất đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời, xin Chúa nhân lành cũng cho tôi tớ Chúa được sum họp với hàng ngũ các Thiên Thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

LM: Lạy Chúa, xin cho linh hồn ………. được hưởng hạnh phúc muôn đời.

Sau đó đưa thi hài vào lò hỏa thiêu

GD: Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ………..

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Đề Nghị Không Tổ Chức Lễ Phật Đản Đông Người

Đây là đề nghị của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (ngày 19-3).

Văn bản do hòa thượng Thích Thiện Nhơn – chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam – ký, gửi Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo các địa phương về việc tổ chức lễ Phật đản sắp đến, trong tình cảnh thế giới và Việt Nam “đang phải đối diện với cuộc chiến khốc liệt chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra (COVID-19)”.

Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, và Ủy ban đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc đã thông báo không tổ chức sự kiện này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị các địa phương không tổ chức lễ đài tập trung đông người, không rước xe hoa cùng các chương trình nghệ thuật chào mừng, các hình thức tập trung đông người.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam khuyến khích các địa phương tổ chức lễ Phật đản bằng nghi thức tắm Phật, tụng kinh tại cơ sở tự viện và tư gia của mỗi Phật tử.

Trong trường hợp Chính phủ công bố hết dịch COVID-19, Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ xem xét, ra thông bạch hướng dẫn cụ thể về thời gian và hình thức tổ chức lễ Phật đản.

Theo truyền thống của Phật giáo Việt Nam thì lễ Phật đản được tổ chức vào ngày 8-4 âm lịch.

Sau văn bản này của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngày 20-3, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị các tổ chức tôn giáo dừng các sự kiện lớn gồm: Lễ Phục sinh trong Công giáo và Tin lành; lễ Phật đản trong Phật giáo; Tết Chôl Chnăm Thmây của người Khmer; đại hội nhiệm kỳ của Hội thánh Cao Đài; hội nghị thường niên của Hội đồng tinh thần tôn giáo Baha’i và Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa…

Trước đó, ngay từ đầu tháng 2, Thủ tướng đã có văn bản yêu cầu dừng tất cả lễ hội chưa khai mạc, lễ hội đang diễn ra phải giảm quy mô… để phòng chống COVID-19.

Thỉnh Phật Thánh Thần Tiểu Khoa Tiếng Việt

( Đây là khoa cúng tuần tiết tiểu khoa. Phần chữ nghiêng tùy thỉnh từng nơi, từng nhà, từng việc. Nên nhấn vào dòng trên TẢI VỀ để xem và in ra giấy).

Đàn lễ bày biện đã xong, Đệ tử Trai chủ, các Phật tử quỳ lễ cung kính nghênh đón chư Phật, Bồ tát, Thánh thần 5 lễ.oooNén hương Trầm vừa mới thắp lên – Cả Pháp giới ngào ngạt Hương thơmHội biển Phật, Thánh từ xa thấy – Đàn tràng kết Đại mây tốt lànhChư Phật, Bồ tát hiển hiện thân – Chúng con Chân thành Đại Tri ân.Nam mô Hương Vân cái Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)oooSắc thân Phật tốt đẹp vô tận – Trí tuệ cao sâu rộng vô biênThế gian không dám sánh, nghĩ bàn – Nên Chúng con qui y, đỉnh lễ.Chư Phật 10 phương tận Hư không – Triệu ức Thân phân hiển hiện cùng.Biến hóa vạn sắc mầu Ngọc bích – Thân hình vàng đỏ tía Trang nghiêm.Gió mây Từ bi soi sáng rực – Mưa Pháp khắp nơi, Khí tốt lànhVọng xa phương Tây lời lễ thỉnh – Chư Phật, Bồ tát chứng lòng thành.Phật Thích ca Mâu ni – (Đại chúng hòa) Đại Thánh Thày dạy 3 cõi Trời, Người.000Nhất tâm đỉnh lễ Nam mô Tất cả chư Phật, Tôn pháp, Hiền Thánh tăngTam bảo Vô lượng ở khắp 10 phương, 3 thời. (1 lễ)Nhất tâm kính lễ 2 vị vua trời Phạm vương, Đế thíchcùng với 8 Bộ Trời, Rồng quy y, tham học Tam bảo, hộ trì Chính pháp. (1 lễ)Tất cả Cung kính Tín lễ Tam bảo. (1 lễ)000Theo đó: Duyên Pháp đã khởi sáng soi, Tâm ý Chúng con chân thành; kính mong, đón nghênh chư Phật, Bồ tát, Thánh thần hiển hiện Đàn tràng Thanh tịnh. Với các nghi thức cùng với sức mạnh tụng niệm Thần chú, phép nước Thanh tịnh sái tẩy Đàn tràng. 1 câu Thần chú, 1 giọt nước trong là 10 phương đều thanh tịnh. Phật, Thánh, Chúng con thì đều ở trong kho tàng Giáo pháp Như lai. Nay Chúng con xin tụng niệm Thần chú Bí mật sái tịnh Đàn tràng.(Niệm chú Sái tịnh Tam nghiệp, Tịnh Pháp giới, Ngũ bộ, Đại bi sái tẩy Đàn tràng)Cúi đầu quy y Tô tất đế – Đầu mặt đỉnh lễ Phật Thế tônChúng con ca tụng đức Chuẩn đề – Nguyện đấng Từ bi thương phù hộ.Nam mô Sap ta Nam – Sam dac Sam But đa – Cô ti nam. Tat da tha:Ôm. Ca lê Cu lê Cun đê. Sva ha. (3 lần)(Nam mô Tát đa nẩm Tam miệu Tam Bồ đề, Cu chi nẩm, Ðát điệt tha:Án. Chiết lệ Chủ lệ Chuẩn đề. Sa bà ha)Nam mô Thanh lương Địa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)Chúng con cung kính nghênh đón chư Phật, Bồ tát, Thánh thần ở khắp 10 phương bằng 5 thứ Hương trong Tâm. Hương tâm thơm ngát theo gió bay đến tất cả các cõi làm cảm động Phật, Thánh, Thần cho nên tất cả đều nghe thấy biết. Do mây Kinh pháp và gốc tin sâu nên chỉ 1 niệm là tất cả Phật, Bồ tát, Thánh thần đều cùng hiển hiện. Giờ Chúng con xin được tụng niệm Mật chú Hương tâm.Hương Giới, hương Định cùng hương TuệHương biết Giải thoát, Hương Giải thoátKết thành Đại Đài mây thơm ngát – Khắp Pháp giới rực rỡ sáng soiCúng dàng 10 phương, 3 thời Phật – Tôn pháp, Bồ tát, các Thánh thần.oooĐỉnh báu Hương trầm vừa mới đốt – Chiên đàn, Trầm quý ngát hương thơmKhói bay lan tỏa hoa Sen động – Chư Phật, Bồ tát xuống cõi TrờiLa hán núi Thanh lương – Nhận Trời, Người dâng cúng. (họa)Nam mô Hương Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)oooKính nghe: Pháp thân của Phật chân thực do đắc vô lượng vô biên Công đức đến từ Hư không. Trước là sức mạnh tụng niệm Thần chú sái tẩy Đàn tràng; sau là Hương thơm tỏa khắp cung kính cúng dàng Phật thánh, Bồ tát, Tôn thần. Hôm nay tiết Trời mùa… Chúng con xin được tiến lễ tiết tuần…, nguyện cầu giáng lâm để cho Chúng con cùng được tri ân Phật thánh, Thiên địa, Nhật nguyệt, Quốc gia Xã hội, Đất nước, Thày dạy, Mẹ cha, Tín thí và để cứu độ giải thoát Chúng sinh, Vong linh siêu thoát. Cũng để Chúng con đều cùng Sám hối khiến cho Tội lỗi tiêu trừ, Phúc đức tăng thêm, cầu cho gia đình An khang thọ lạc và để Giải trừ tất cả Nghiệp chướng, Tội chướng, Oán thù Oan khiên, bệnh tật tai ương, lửa cháy lũ lụt, lao ngục tù tội, 3 tai 8 nạn, Vô minh Phiền não; để mà vĩnh viễn lìa xa khổ ách, thường được Cát tường; tu tập tinh tiến, chứng đạo Bồ đề, sinh cõi Cực lạc. Phật dạy tụng niệm Thần chú phụng thỉnh:Nam mô Bu pu Tê ri – Ca ri Ta ri – Ta tha ga ta da. (3 lần)(Nam mô Bộ bộ đế rị, Già đa rị, đát đá nga đá gia)oooĐệ tử, Trai chủ Tâm thành dâng Hương thỉnh lễ.Trời cao thơm ngát hương Giới, Định – Tâm thành 1 niệm như Lư hương.Chỉ trong khoảnh khắc tỏa 10 phương – Là hết bệnh nạn, tan Tai chướng.Nam mô Hương Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)oooKính cẩn dâng hương Chí tâm Lễ thỉnh: Nam mô tất cả Phật đà gia tôn; Đạt ma gia tạng; Tăng già gia chúng tọa trên Đài cao vạn hoa nghìn báu tỏa ánh Quang minh suốt cả 3 thời: Thanh tịnh Pháp thân Tỳ lư Giá na Phật, Viên mãn Báo thân Lô Xá na Phật, Thiên bách ức Hóa thân Thích ca Mâu ni Phật, Đại từ Đại bi Tiếp dẫn Đạo sư A Di đà Phật, Tiêu tai Diên thọ Dược sư Lưu ly Quang vương Phật, Đương lai Giáo chủ Di Lặc tôn Phật, Vô lượng Ức kiếp Thiên Quang vương Tĩnh trụ Phật, 7 đức cổ Phật, 7 đức Phật Thế tôn, 7 đức Phật Dược sư, 35 đức Phật thời Hiện tại, 53 đức Phật thời Quá khứ; tất cả chư Phật kiếp Trang nghiêm, kiếp Hiện tại, kiếp Tinh tú; chư Phật 3 thời ở khắp 5 phương, 10 phương Pháp giới tận cùng Hư không.Kính nguyện: Chư Phật Từ bi thương xót Chúng sinh Quang giáng Đàn tràng thụ nhận cúng dàng, chứng minh Công đức; Hương hoa thỉnh.oooĐƯỜNG KHO PHÁP 3 THỪA:Chí tâm Lễ thỉnh: Nam mô 12 bộ Khế kinh Bí điển ở cõi Thiên trúc; tất cả kho tàng Đạt ma gia Tôn pháp: Kinh Tu đà la, Luật Tỳ Ni da, Luận A Tỳ đàm, Thần chú Tổng trì Đà la ni, Trí tuệ Bát nhã Ba la Mật đa ở khắp 10 phương, 3 thời.Kính nguyện: Kho báu 3 Thừa, các phẩm Tôn kinh tụ ánh Quang minh vàng tía Diệu kỳ sáng soi các cõi 10 phương, Quang giáng Đàn tràng thụ nhận cúng dàng, chứng minh Công đức; Hương hoa thỉnh.oooĐƯỜNG THỈNH CHƯ BỒ TÁT:Chí tâm Lễ thỉnh: Nhập vào biển nguyện Từ bi cùng rừng Công đức vô lượng Trang nghiêm, Nam mô: Di Lặc Bồ tát, Văn thù Sư lợi Bồ tát, Phổ Hiền Bồ tát, Đại Thế chí Bồ tát, Quán Thế âm Bồ tát, Chuẩn Đề vương Bồ tát, Địa Tạng vương Bồ tát, Nhật Cung Bồ tát, Nguyệt Cung Bồ tát, Dược vương Bồ tát, Dược thượng Bồ tát, Kim Cương thủ Bồ tát, Bảo Đàn hoa Bồ tát, Vô Tận ý Bồ tát, Hư Không tạng Bồ tát, Tiêu Tai chướng Bồ tát, Phả quang Giải Oan kết Bồ tát, Trường Thọ Bồ tát, Diên Thọ Bồ tát, Tổng Trì vương Bồ tát, tất cả các Đại Bồ tát, biển cả Thanh tịnh Bồ tát ở khắp 10 phương, 3 thời.Kính nguyện: Chư tôn Bồ tát không quyên thề nguyện tỏa ánh Hào quang giáng hạ Đàn tràng thụ nhận cúng dàng, chứng minh Công đức; Hương hoa thỉnh.oooĐƯỜNG THỈNH THANH VĂN; HIỀN THÁNH TĂNG:Chí tâm Lễ thỉnh chư vị Tôn giả Đại A La hán: Ma ha Ca diếp, A Nan đà, Ưu Ba ly, Ca chiên diên, Tân đầu Lư phả La đỏa, Phú Lâu na Di đa na Ni tử, Tu Bồ đề, Xá Lợi phất, Đại mục Kiền liên, Câu Hy la, La Hầu la, A Na luật, Kiều Trần như, Tu Đạt đa cùng với tất cả Duyên giác Độc giác Bích chi Phật, A La hán Thanh văn 5 Quả 4 Hướng, các Thánh tăng đắc Đạo và các Trời được cúng dàng; Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp lôi, Pháp điện, Tứ pháp Việt nam.Kính nguyện: Ân đức rộng sâu, Uy linh diệu kỳ, tỏa ánh Hào quang giáng hạ Đàn tràng thụ nhận cúng dàng, chứng minh Công đức; Hương hoa thỉnh.oooĐƯỜNG THỈNH CÁC ĐỜI SƯ TỔ, TĂNG CHÚNG:Chí tâm Lễ thỉnh: Đại Sư tổ Bồ đề Đạt ma, Tuệ năng Tào khê; 3 Đại Pháp sư: Từ Đạo Hạnh, Không Lộ, Giác Hải; 3 tổ Trúc lâm: Tĩnh Tuệ Đầu đà, Pháp loa, Huyền Quang… Thuyền sư nhục thân Bồ tát: Cưu ma La thập, Huyền Trang, Mã Minh, Long thụ, Tuệ Viễn… cùng với 28 đời Sư tổ Tây thiên, 6 đời Đông độ, tất cả Pháp sư 3 Tạng, các Đại Pháp sư, các Đại Sơ tổ, các Đại Sư tổ; các đời Sư tổ: Tỳ ni Đa Lưu chi, Vô ngôn Thông, Lâm Tế, Tào Động, Thảo Đường; Thuyền sư Tông sư truyền Giới truyền Giáo các Tông các phái Tăng già gia ở khắp Việt nam, Đông độ, Tây thiên, 10 phương, 3 thời, các đời Sư tổ chùa:…Kính nguyện: Tất cả Pháp sư 3 Tạng, các Đại Pháp sư, các vị Sư tổ giáng hạ Đàn tràng thụ nhận cúng dàng, Chứng minh Công đức; Hương hoa thỉnh.oooĐƯỜNG THỈNH HỘ PHÁP, THIỆN THẦN:Chí tâm Lễ thỉnh các vị Bồ tát hóa thân: Hộ pháp Tôn thiên cảm ứng Tam châu Thần vương Kiền đạt Thiên tướng Vi đà, Lực sĩ Kim cương Mật tích, Thần Chấp Kim cương, Bồ tát Quyến sách, 8 bộ Kim cương, 18 Thần rồng Hộ pháp, 12 Đại tướng Dược xoa, 25 Thần Hộ giới, Đại sĩ Tiêu diện, vua quỷ Diệm khẩu, Biện tài Thiên nữ, Già lam Chân tể, 8 bộ Trời Rồng: thần Hương Âm nhạc, Thần không phải Trời, Thần không phải Người, Thần chim, Thần rắn, Thần là Người, Thần không phải Người, tất cả Hộ pháp Hộ giáo, Hộ kinh Hộ chú, Hộ giới Hộ đàn; các ban Bộ hạ.Kính nguyện: Uy linh bí mật bảo vệ pháp Phật; Từ hiếu giúp đời, giáng hạ Đàn tràng thụ nhận cúng dàng; Hương hoa thỉnh.ooo

ĐƯỜNG THỈNH CÁC THÁNH, CÁC THẦN VIỆT NAM:Chí tâm Lễ thỉnh: Thần ngày, Thần đêm, Thần 12 Thời, Thượng đẳng Thánh thần Sơ đại Nam Việt Thủy: Bàn cổ Sơ khai, Tam hoàng Ngũ đế, Thần nông Xã tắc, Viêm đế, Đế Minh, Đế Nghi, Vụ Tiên Thánh mẫu; Xích Quỉ Kinh Dương vương, Động Đình Thần Long, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Thập bát Hùng vương, Phù Đổng Thiên vương, Phù tiên Chử đạo Tổ; Quốc chúa Nam thiên Tản viên Sơn Thánh, Cao Sơn Hiển ứng, Quý Minh Uy linh; Thánh mẫu Man nương, Thánh mẫu Quỳnh hoa Dung Liễu Hạnh; Trung thiên Bảo quốc, Trung lang Tế thế, Khai thiên Hộ quốc Thân vệ Tướng quân, Thánh Địa lý Tả Ao, Đại Thần y Thiền sư Tuệ Tĩnh, Đại Thần dược Hải Thượng Lãn ông… Thái tổ Quang Trung, Hồ Chủ tịch, Võ Đại tướng; Tả dư Đại Địa trấn hội;, các đời Thánh tổ Thánh sư Địa lý Phong thủy, Tiên hiền Tiên nho, Thần y Thần dược, Tử vi Lý số, Tổ nghề Tổ nghiệp, Khai quốc Công thần đức trọng, các ban Tả hữu.Kính nguyện: Bảo vệ Xã tắc, bình an Nhân dân, hưng long Thổ phủ, Diệu danh Giang sơn, giáng hạ Đàn tràng thụ nhận cúng dàng; Hương hoa thỉnh.000ĐƯỜNG THỈNH GIA TIÊN CÁC HỌ KHU CÚNG VONG CHO GIA ĐÌNH, HỘ TỘC PHẬT TỬ:Chí tâm Lễ thỉnh: Thủy tổ, Cụ tổ, Hội đồng Cô tổ, Hội đồng Mãnh tổ, Tổ chi, Tiên tổ lâu đời, Cụ kỵ ông bà, (cha mẹ), Cô dì chú bác, các anh chị em, Cô bé Cậu bé cùng các Chân linh thân thuộc hàng bậc xa gần, sinh trước hóa sau, sinh rơi sống lạc, có tên không vị, có vị không tên, có tên có vị, không tên không vị, mất hiệu quên tên, có hiệu không hiệu, có sinh không dưỡng, không sinh không dưỡng, có mộ không mộ, mất mộ quên mộ… tất cả Tổ tiên Nội ngoại, 6 họ 2 bên các đời, các chi các nhánh (các vị Chủ đất trước sau, Chân linh, cây cối linh vật cư ngụ, phảng phất ở tại Trạch thổ).Kính nguyện: Đại thánh Khởi giáo Tôn giả A Nan đà, Đại sĩ Tiêu diện tiếp dẫn các chư Chân linh và nhờ sức mạnh Tam bảo diệu kỳ, Thần chú Bí mật nhiệm mầu dẫn đến Đàn tràng chiêm ngưỡng Thế tôn, thụ lộc Phật thánh, Quy y Tam bảo, nghe Pháp lĩnh Kinh, thụ nhận Công đức, vãng sinh Cực lạc.000ĐƯỜNG THỈNH TĂNG NI, CƯ SĨ, THẦN HẬU, TRĂM HỌ, CHÚNG SINH CÔ HỒN TẠI CHÙA ĐÌNH ĐỀN PHỦ:Chí tâm Lễ thỉnh: Các vị Cao thấp 2 Đế: Chân như, Trần tục, 4 chúng Tỷ khiêu đã được Thụ kí đắc môn Giải thoát; Tâm tín thâm sâu đã quay trở về với cảnh thanh nhàn: Tất cả các vị khai sáng, lập dựng tu tạo Chùa chiền Già lam sau trước, Sư tăng Sư ni, Thức xoa Ma na, Chú tiểu, Nam nữ Cư sĩ; Thí chủ tạo tượng đúc chuông, sửa chùa in kinh, hiến ruộng hiến vườn; các Sãi làm việc Phật sự, các vị mua hậu các thế các đời tùy duyên ít nhiều Công đức: Các Tông phái Pháp, Thuyền tông Pháp quyến, các vị Giới hạnh Thanh tịnh đã mất cùng với Quyến thuộc. Tất cả chư vị Liệt sĩ; các mẹ Liệt sĩ, các mẹ Anh hùng, cụ kỵ ông bà cha mẹ toàn gia trước sau, Họ tộc các đời, các phái Tổ tiên đầu xóm cuối làng; các chư Chân linh: nạn nhân chiến tranh, đồng bào tử nạn, sinh trước hóa sau, sinh rơi sống lạc, có tên không vị, có vị không tên, có tên có vị, không tên không vị, mất hiệu quên tên, có hiệu không hiệu, có sinh không dưỡng, không sinh không dưỡng, có mộ không mộ, mất mộ quên mộ… (cúng Chúng sinh thì tiếp) cùng với tất cả kẻ oán người thân, Chúng sinh ở trong 6 nẻo luân hồi, 3 đường xấu ác, 10 loại Cô hồn ở khắp Đông Tây Nam Bắc, 2 phương trên dưới ở trong Pháp giới.Kính nguyện: Đại thánh Khởi giáo Tôn giả A Nan đà, Đại sĩ Tiêu diệm tiếp dẫn tất cả Chân linh, các loại Chúng sinh, Cô hồn Nam nữ trong khắp 10 phương giáng phó Đàn tràng. Nhờ vào sức mạnh Tam bảo diệu kỳ, Thần chú Bí mật nhiệm mầu mà đến Đàn tràng, chiêm ngưỡng Thế tôn, thụ vị Cam lộ, nghe Pháp nghe Kinh, lĩnh nhận Công đức, chuyên cần tu Giới Định Tuệ thoát khổ sinh tử luân hồi, vượt sang bờ Giác, vãng sinh Cực lạc.oooChúng con phụng thỉnh đã xong, kính thỉnh chư Phật an tọa Tòa sen vàng báu, kính mời Bồ tát, Thánh thần an tọa tòa cao, Chúng con xin tụng Thần chú.Phật, Pháp, Bồ tát hiện Đàn tràng – Thánh Hiền, Trời đất chứng giám ĐànHộ pháp, Tiên, Rồng cùng ứng hiện – Không bỏ Từ bi hãy Chứng minh.Nam mô Vân Lai tập Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)oooChí tâm Kính lễ: Tất cả Tam bảo Phật Pháp Tăng ở khắp 10 phương 3 thời, Thánh thần 3 cõi Trời cao; Tôn thần Đất nước, Hộ pháp Tiên Rồng, Thành hoàng Thổ địa, Táo quân Giám trai, Địa mạch Long mạch, vạn đấng Anh linh Từ bi cảm ứng, quang giáng Đàn tràng, thụ nhận cúng dàng, chứng minh Công đức, phù hộ, độ trì cho Chúng con và Gia đình, Họ hàng Tổ tiên Nội ngoại, 6 họ.Nam mô An Bảo tọa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)Nam mô An Vị tọa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)oooHôm nay Trai chủ… tâm thành kính dâng 6 loại lễ vật: Hương, Hoa, Đăng, Trà, Quả, Thực lên Phật, Thánh, Thần. Nhờ sức Tam bảo biến hóa Lễ vật thành hà sa cõi Đại thiên ẩm thực cõi Trời, cao lương mỹ và thành hà sa biển cả Cam lộ.MỸ VỊ, THÀNH VÔ LƯỢNG BIỂN NƯỚC CAM LỘ:Nam mô Sa rva Ta tha ga ta A va lô ki tê. Ôm. Sam ba ra – Sam ba ra Hum. (3 lần)(Nam mô Tát phạ đát Tha nga Đá phạ rô chỉ đế. Úm Tam bạt la Tam bạt la Hồng)oooNam mô Sô rô Ba da – Ta tha ga ta da. Tat da tha:Ôm. Sô rô Sô rô – Ha ra Sô rô – Ha ra Sô rô. Sva ha. (3 lần)(Nam mô Tô rô Bà da, Đát tha nga đá gia. Ðát điệt tha:Úm. Tô rô Tô rô, Bát la Tô rô, Bát la Tô rô. Sa bà ha)oooChúng con xin dâng Lễ vật lên tất cả Phật, Tôn pháp, Bồ tát ở khắp 10 phương, tiếp cúng các vị Hiền thánh, Trời đất, Tiên, Thần; cuối cấp cho các Chúng sinh ở trong 6 đường Phàm phu như nhau không có khác biệt, tùy Duyên đều được đủ đầy như ý. Trai chủ được vô lượng Phúc đức và Ba la mật. 3 Đức, 6 vị dâng lên Phật, Thánh, Bồ tát, Tôn thần, Hữu tình ở khắp 10 phương Pháp giới.oooTHẦN CHÚ CÚNG DÀNG RỘNG KHẮP:Ôm. Ga ga na – Sam ba va – Va di ra. Hôt. (3 lần)(Án. Nga nga nẵng Tam bà phạ Phiệt nhật la. Hộc)Nam mô Phả Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)oooThiết nghĩ: Từ buổi ban sơ Phật tu khổ hạnh thân thể yếu suy, 1 bà lão đã sai cô Mục nữ dâng cúng lên Phật 1 bát cháo sữa. Có thực mới vực được Đạo cho nên Chúng con xin được dâng cúng Thuyền duyệt Thiền định Hỷ lạc và các vật phẩm tinh túy như ẩm thực ở bếp Trời lên Phật, Thánh thần.Nam mô Thuyền Duyệt tạng Bồ tát Ma ha tát. (3 biến).oooChúng con cúi đầu đỉnh lễ chư Phật Thế tôn đủ đầy Kinh, Pháp; các chư Bồ tát gia tăng Công đức không thể nghĩ bàn. Ngưỡng mong Tam bảo, 7 đức Thế tôn, chư Phật ở khắp 10 phương, 3 thời chứng minh Công đức.Nam mô Phật đà gia. Nam mô Đạt ma gia. Nam mô Tăng già gia.Nam mô Đa bảo Như lai. Nam mô Bảo thắng Như lai. Nam mô Diệu Sắc thân Như lai. Nam mô Quảng Bác thân Như lai. Nam mô Lý Phố úy Như lai. Nam mô Cam Lộ vương Như lai. Nam mô A Di đà Như lai.Kính nguyện: Tất cả Tam bảo, chư Phật, Bồ tát, Hiền thánh, Trời đất, Tiên, Thần chứng minh cúng dàng.Cúng hiến đã xong, nay Trai chủ có Sớ văn xin được tuyên đọc. (tuyên Sớ)oooVăn sớ tuyên đọc đã xong, nay cùng với tiền vàng trước Đàn xin được thiêu hóa. (hóa Sớ)oooTÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA (CỐT YẾU KINH ĐẠI BÁT NHÃ):Bồ tát Quán Tự tại tu hành thâm sâu Bát nhã Ba la Mật đa nên đã soi thấy 5 Uẩn tức Ấm [tích tập, ngăn che], đó là: Sắc tức là Thân, sự vật, hiện tượng. 3 thứ của Tâm, đó là: cảm Thụ nhận chịu, Tưởng tượng nhớ nghĩ, Hành xét tính suy và Thức biết hiểu [tức là Tâm chủ] thì đều tướng Không cho nên đã vượt qua hết khổ đau, hoạn nạn. Này Xá lợi phất! Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc, Sắc là Không, Không là Sắc. Cảm Thụ nhận chịu, Tưởng tượng nhớ nghĩ, Hành xét tính suy, Thức biết cũng đều như vậy.Này Xá Lợi phất! Tất cả các Pháp thì Tính tướng Không, chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch; chẳng tăng chẳng giảm… Do Tính tướng Không nên chẳng có Sắc; do đó chẳng có: cảm Thụ nhận chịu, Tưởng tượng nhớ nghĩ, Hành xét tính suy, Thức biết; chẳng có: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý; tướng Sắc, Âm thanh, Mùi, Vị, Xúc giác, các Pháp nên chẳng có 18 Giới: từ Mắt thấy biết đến Ý thấy biết và cũng chẳng có, chẳng hết ngu mê Vô minh… cho đến Già, chết [tức là 12 Nhân duyên]. Cũng chẳng có 4 Thánh đế: Khổ, nguyên nhân tích Tập khổ, Diệt trừ khổ, Đạo hết khổ; chẳng có Trí tuệ, sự chứng đắc vì không thứ chứng đắc.Bồ tát nương theo Bát nhã Ba la Mật đa thì chẳng còn Tâm lo sợ và chẳng có gì cản trở, đã dứt thấy biết ảo giả như mơ, đảo ngược đúng sai… cuối cùng đều đắc Niết bàn. Chư Phật 3 thời do cũng y theo Bát nhã Ba la Mật đa nên đã đắc đạo Vô thượng Chính đẳng Chính giác [thành Phật]. Do đó phải biết Bát nhã Ba la Mật đa là Thần chú Tối cao nhất, là Vĩ đại nhất, Minh sáng vô cùng, chẳng gì sánh được, có công năng diệt mọi sự khổ não. Đúng thực như thế chẳng hề giả dối, Thần chú niệm là:Ga tê Ga tê – Pa ra Ga tê – Pa ra Sam Ga tê – Bô đi. Sva ha. (3 lần)(Yết đế yết đế, Ba la yết đế, Ba la Tăng yết đế, Bồ đề. Sa bà ha)Nam mô Đăng Vân lộ Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)oooHỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC:Công đức cúng Phật hơn tất cả – Đạt được bao nhiêu đều hồi hướngCho các đời kẻ Thân, người Oán – Gia đình được thọ lạc an khangCùng 6 họ Nội ngoại Tổ tiên – Và tất cả Oan gia Trái chủVà các Chúng sinh đang chìm đắm – Được về cõi Cực lạc Phương tâyHồi hướng trang nghiêm các cõi Phật – Chư Phật 10 phương cả 3 thờiThanh văn, Bích chi Phật, Bồ tát – Đắc Bát nhã Ba la Mật đa.Hồi hướng Chúng sinh mắc 8 nạn – Không gốc Thiện, Nhân duyên tu tậpCả Địa ngục, Ma quỷ, Súc sinh – Cùng vào Hội biển Phật Thanh tịnh.Hồi hướng khắp cả các Thế gian – Tất cả Chúng sinh trong 6 đườngĐều cùng nhau vào cửa Huyền diệu – Biển Hoa tạng Thế giới hoa Sen.Nam mô Sa bà Thế giới Tam giới Đạo sư Tứ sinh Từ phụ Nhân Thiên Giáo chủThiên bách ức Hóa thân Bản sư Hoà thượng Thích ca Mâu ni Phật. (3 lần)ooo

Tự theo về với Phật rồi – Cầu cho tất cả mọi loài Chúng sinh.Thấu hiểu Đại đạo Quang minh – Nguyện thề theo Phật quyết tâm không lùi. (1 lễ) o

Tự theo về với Pháp rồi – Cầu cho tất cả mọi loài Chúng sinh.Kho Kinh, Luật, Luận thuộc thông – Trí tuệ như biển hòa đồng Như lai. (1 lễ) o

Tự theo về với Tăng rồi – Cầu cho tất cả mọi loài Chúng sinh.Hòa hợp tất cả 1 dòng – Không còn trở ngại, đều cùng tiến tu. (1 lễ)000Nay lễ Sám tạ, hiến cúng Phật thánh, Trời đất, Tôn thần đã xong. Công đức đạt được vô lượng vô cùng. Chúng con cúi đầu Tạ lễ 3 lễ. (3 lạy)

oooooooooooo

Share this:

Twitter

Facebook

Like this:

Số lượt thích

Đang tải…

Bạn đang xem bài viết Khoa Phạm Công Văn Trong Phật Giáo Việt Nam trên website Iseeacademy.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!