Xem Nhiều 5/2022 # Lễ Trị Quan Và Nhập Liệm # Top Trend

Xem 22,572

Cập nhật thông tin chi tiết về Lễ Trị Quan Và Nhập Liệm mới nhất ngày 24/05/2022 trên website Iseeacademy.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 22,572 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Nghi Thức Nhập Quan Trong Tang Lễ
 • Tổng Hợp Các Bài Văn Khấn Trong Tang Lễ Việt Nam (Phần 2)
 • Bài Văn Khấn Trong Lễ Tang
 • Văn Khấn Bài Cúng Thất
 • Bài Văn Cúng Khấn Ngày Giỗ Thường
 • Lễ trị quan và nhập liệm

  * XƯỚNG: Gia Chủ tựu vì. Lễ tam bái … Bình thân giai quỳ.

  * PHÁP NGỮ: Hữu sanh hữu tử hữu luân hồi, vô sanh vô tử vô khứ lai. Sanh tử khứ lai đô thị mộng, tốc phao trần thế thượng Liên Đài.

  Giáo hữu mật ngôn cẩn đương trì tụng:

  * DƯƠNG CHI

  Dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên

  Tánh không bát đức lợi nhân thiên

  Pháp giới quãng tăng diên

  Diệt tội tiêu khiên, hoả diệm hoá hồng liên

  – Nam mô Thanh Lương Địa Bồ tát ma ha tát. (3 lần)

  * CHÚ ĐẠI BI

  – Nam-mô Ðại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. (3 lần)

  – Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni.

  Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

  Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.

  Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

  Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

  Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

  Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

  – Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.

  * BÁT NHÃ TÂM KINH

  Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

  Quán tự tại Bồ tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

  Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị.

  Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỉ thiệt thân ý, vô sắc thinh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệc vô đắc.

  Dĩ vô sở đắc cố Bồ Đề Tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố,đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

  Cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

  Cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

  – Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. (3 lần)

  * CHÚ VÃNG SANH

  Nẳng mồ a di đá bà dạ, đá tha già đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tỳ, a di lỵ đá tất đam bà tỳ, a di lỵ đá tỳ ca lan đế, a di lỵ đá tỳ ca lan đá, già di nhị già già na, chỉ đá ca lệ ta bà ha.

  • Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
  • Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
  • Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
  • Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
  • Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

  * TỤNG CHÚ TÁNG SA:

  Tỳ lô quán đảnh chơn ngôn: Án a mộ già vi lô tã nẵng, ma ha mẫu nại ra, mo nỉ bát nạp mã, nhập phạ lã, nhập phạ lã, bát ra mật đa dạ hồng.

  * Nguyện sanh Tây-phương tịnh độ trung,

  Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,

  Hoa khai kiến Phật ngộ vô-sanh,

  Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.

  Nguyện dĩ thử công-đức

  Phổ cập ư nhứt thiết

  Ngã đẳng dữ chúng-sanh

  Giai cộng thành Phật-đạo.

  * PHỤC NGUYỆN: …

  * TỤNG: – Tiêu diêu chơn thế giới, Khoái lạc bảo liên đài,

  – Hiệp chưởng Thế Tôn tiền, Như Lai chơn thọ ký.

  – Gia Chủ lễ tứ … bái

  Số người đang online: 486

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Các Bài Văn Khấn Trong Tang Lễ Việt Nam (Phần I)
 • Các Bài Văn Cúng Tết Nguyên Đán
 • Mâm Cúng Ngày Rằm Tháng 10
 • Đọc Tuyển Tập Các Bài Cúng Nôm
 • Danh Sách Những Bài Văn Khấn Nôm Phổ Biến
 • Bạn đang xem bài viết Lễ Trị Quan Và Nhập Liệm trên website Iseeacademy.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100