Xem Nhiều 5/2022 # Nghi Thức Cúng Cơm Cho Hương Linh # Top Trend

Xem 14,652

Cập nhật thông tin chi tiết về Nghi Thức Cúng Cơm Cho Hương Linh mới nhất ngày 25/05/2022 trên website Iseeacademy.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 14,652 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Món Chay Cúng Giỗ Cực Hấp Dẫn Với Thực Đơn Bạn Không Thể Bỏ Qua
 • Thị Trường Ngày Ông Công Ông Táo: Giá Cá Chép Giảm ‘nhiệt’ Theo Giờ, Hoa Tươi Tăng Mạnh
 • Cúng Ông Công Ông Táo Sớm, Giá Các Mặt Hàng Đều Rẻ
 • Nhận Đặt Mâm Cỗ Cúng Ông Táo
 • Mâm Lễ Cúng Ông Táo Trọn Gói
 • NGUYỆN HƯƠNG

  Tang chủ nguyện hương…, dâng hương…, lễ hương linh tam… bái, bình thân giai quỳ… (Tang chủ quỳ, dâng hương ngang trán vái tên người chết, cắm hương xong, lễ ba lạy và quỳ xuống)

  THỈNH HƯƠNG LINH

  Chân ngôn thần lực dẫn hương linh

  Từ chốn u minh về dương thế

  An toạ linh sàng để nghe kinh

  Tang gia hiếu tử chí thành hiến dâng. O

  THỈNH ĐỨC DI ĐÀ TIẾP DẪN Nam mô nhất tâm phụng thỉnh

  Sông mê dào dạt sóng tình

  Biển đau lênh láng lệ mình khóc than

  Muốn mau thoát khỏi trần gian

  Hãy nên niệm Phật tiêu tan khổ nàn. O

  Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật, tay bưng sen vàng tiếp dẫn hương linh ………., pháp danh ………., mất ngày ………., hưởng dương/thọ ………. , hôm nay là ngày cúng cơm (thọ tang, bốn chín ngày, trăm ngày, giáp năm, hai năm), hương thơm ngào ngạt, triệu thỉnh hương linh, trở lại đàn tràng (gia đường), lễ Phật, nghe kinh.

  Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh

  Thân cử bước thênh thang

  Tâm tự tại an nhàn

  Tới lui không vướng mắc

  Vượt thoát cảnh trần gian. O

  THỈNH ĐỨC QUÁN THẾ ÂM TIẾP DẪN Nam mô nhất tâm phụng thỉnh

  Đức Quán Âm tu hành nhiều kiếp

  Với lời nguyện tha thiết độ sanh

  Khắp muôn nơi cầu nguyện chí thành

  Ngài ứng hiện muôn hình tế độ. O

  Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ-tát, tay cầm nhành liễu, phóng hào quang tiếp dẫn hương linh ………., pháp danh ………., mất ngày ………., hưởng dương/thọ ………. tuổi, hôm nay là ngày cúng cơm (thọ tang, bốn chín ngày, trăm ngày, giáp năm, hai năm), hương thơm ngào ngạt, triệu thỉnh hương linh, trở lại đàn tràng (gia đường), lễ Phật, nghe kinh.

  Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh

  Hồn về dương thế

  Phách ở nơi nao

  Mau mau tỉnh ngộ

  Vượt thoát trần lao.

  THỈNH ĐỨC ĐỊA TẠNG TIẾP DẪN Nam mô nhất tâm phụng thỉnh

  U minh dứt hết ngục hình

  Dương gian độ thoát chúng sanh không còn

  Bồ đề nguyện lớn vuông tròn

  Chứng nên Phật quả không còn tử sinh. O

  Nam mô U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ-tát, tay cầm tích trượng, phóng hào quang tiếp độ hương linh ………., pháp danh ………., mất ngày ………., hưởng dương/thọ ………. tuổi, hôm nay là ngày cúng cơm (thọ tang, bốn chín ngày, trăm ngày, giáp năm, hai năm), hương thơm ngào ngạt, triệu thỉnh hương linh, trở lại đàn tràng (gia đường), lễ Phật, nghe kinh.

  Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh

  Được nương nhờ oai thần chư Phật

  Nay về đây nghe pháp nghe kinh

  Hồn thiêng thụ hưởng linh đình

  Nén hương, bát nước, ân tình cúng dâng.

  CHÂM TRÀ LẦN I

  Tang chủ thành tâm hiến trà cho hương linh…

  Tang gia hiếu quyến lễ… tạ hương linh nhị… bái. OO

  BA LẦN TRIỆU THỈNH Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh Nam mô nhất tâm triệu thỉnh

  Tang chủ thành tâm bái thỉnh. Hương linh ơi nghe lời mời thỉnh… hương linh ơi nghe lời mời thỉnh… hương linh ơi nghe lời mời thỉnh… ba lần triệu thỉnh hương linh đã về, hồn thiêng an toạ linh sàng, tang chủ thành tâm thiết đàn hương hoa, cam lồ, pháp thực đủ đầy kính dâng.

  DÂNG CƠM CÚNG

  Tang chủ thành tâm dâng cơm.

  (Tang chủ gắp thức ăn, mỗi thứ một ít để vào bát cơm, đôi đũa gác ngang và nâng ngang trán) (Tuỳ theo trường hợp cúng cho cha mẹ, vợ chồng,… mà người chủ lễ chọn những phần sau đọc cho phù hợp)

  Đây bát cơm đầy nặng ước mong

  Cha (mẹ) ơi! Đây ngọc với đây lòng

  Đây tình còn đọng trong tha thiết

  Ân nghĩa sinh thành chưa trả xong.

  Chim loan phụng từ xưa hoà hợp

  Đàn sắt cầm bỗng đứt dây tơ

  Âm dương xa cách đôi bờ

  Bóng kia hình nọ bây giờ tìm đâu.

  – Cúng tổ tiên, ông bà, cô bác, anh chị:

  Đây nền nhân, đây nhà nghĩa, do tổ tiên gầy dựng mà nên! Nọ lá ngọc, nọ cành vàng, bởi công đức chất chồng mà có.

  Hiểu đạo nghĩa càng thêm thân thiết

  Rõ bà con thương tiếc biết bao

  Âm dương xa cách đớn đau

  Giờ nương Tam Bảo sớm mau an nhàn.

  CHÚ BIẾN THỰC

  Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần) O

  CHÚ BIẾN THUỶ

  Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần) O

  CHÚ PHỔ CÚNG DƯỜNG

  Án, nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần) O

  (Tang chủ thành tâm để bát cơm xuống)

  Sắc hương mỹ vị đầy hư không

  Nguyện cho hương linh đều no đủ.

  Nam mô Mỹ Hương Trai Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) O

  CHÂM TRÀ LẦN II

  Cam lồ một giọt linh thiêng

  Tiêu trừ đói khát triền miên

  Mật ngôn mầu nhiệm hồn thiêng an lành.

  Tang chủ thành tâm hiến trà cho hương linh…

  Toàn gia hiếu quyến lễ… hương linh nhị… bái… OO

  KHAI THỊ HƯƠNG LINH

  Biển khổ mênh mông sóng nổi trôi

  Muốn đến Bồ đề bờ giác ngộ

  Nếu mà chưa từng nghe kinh pháp

  Thì làm sao thoát khỏi luân hồi.

  Nam mô Đa Bảo Như Lai

  Nam mô Bảo Thắng Như Lai

  Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai

  Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai

  Nam mô Ly Bố Uý Như Lai

  Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai

  Nam mô A-di-đà Như Lai. O

  QUY Y CHO HƯƠNG LINH (Nếu hương linh quy y rồi thì khỏi)

  Hương linh quay về nương tựa Phật

  Hương linh quay về nương tựa Pháp

  Hương linh quay về nương tựa Tăng.

  Quay về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho hương linh.

  Quay về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.

  Quay về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.

  SÁM HỐI CHO HƯƠNG LINH

  Hương linh đã tạo bao nghiệp ác

  Đều do vô thỉ tham, sân, si

  Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

  Tất cả hương linh đều sám hối. O

  OAI LỰC SỰ HƯỚNG NGUYỆN

  Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

  Mau thoát u minh sinh Tịnh độ

  Quy y Tam Bảo phát Bồ đề

  Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

  Công đức đi về cõi vị lai

  Tất cả hương linh cùng tiếp nhận. O

  CHÂM TRÀ LẦN III

  Tang chủ thành tâm hiến trà cho hương linh…

  Toàn gia hiếu quyến lễ… hương linh nhị… bái. OO

  CHÚ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

  Nam mô a di đa bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di nị, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần) O

  HỒI HƯỚNG

  Nguyện sinh Tịnh độ Di-đà

  Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

  Hoa khai ngộ pháp vô sanh

  Cùng chư Bồ-tát bạn lành với ta

  Nguyện đem công đức tạo ra

  Hướng về tất cả gần xa hưởng nhờ

  Con cùng muôn loại thân sơ

  Đều thành Phật đạo đến bờ an vui. O

  PHỤC NGUYỆN

  Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.

  Tác đại chứng minh. O

  Hôm nay ngày….. tháng….. năm….. có gia đình tang chủ thành tâm thiết lễ cúng cơm. Nguyện đem công đức hồi hướng cầu siêu cho hương linh (Họ tên ………., pháp danh ………., mất ngày ………., hưởng dương/thọ ………. tuổi), được phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, xa rời đường dữ, tin sâu Tam Bảo, sinh về cõi Phật an vui. O

  Thứ nguyện: Tâm chí thành dâng lên, nguyện cho hương linh, nghiệp chướng tiêu trừ, vãng sinh Tịnh độ. Lại nguyện cho toàn thể tang gia hiếu quyến, thân tâm an lạc, thường được kiết tường, xa lìa khổ ách. O

  Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

  Nam mô A-di-đà Phật. O

  TIỄN ĐƯA HƯƠNG LINH

  Hồn về Cực Lạc Tây phương

  Ngát hương sen nở hào quang sáng ngời

  Chắp tay vĩnh biệt cõi đời

  Quán Âm, Thế Chí đón mời hồn đi. O

  HOÀN TẤT

  Tang chủ đứng dậy, lễ tạ hương linh tứ… bái… OOOO

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghi Thức Thờ Cúng Tổ Tiên Của Người Việt
 • Các Nghi Thức Cúng Giỗ Tại Việt Nam
 • Cúng Ông Công Ông Táo Giờ Nào Để Cả Năm May Mắn?
 • Vàng Mã Cúng Tổ Nghề
 • Tìm Hiểu Về Tục Lệ Cúng Giỗ Xưa Nay Của Người Việt
 • Bạn đang xem bài viết Nghi Thức Cúng Cơm Cho Hương Linh trên website Iseeacademy.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100