Top 9 # Bài Khấn Cúng Táo Quân 23 Tháng Chạp Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Iseeacademy.com

Lễ Cúng Táo Quân 23 Tháng Chạp

Kể từ chiều 23 tháng Chạp. Ðây là ngày ông Táo phải lên chầu trời để trình với Ngọc Hoàng thượng đế về mọi hành vi của gia chủ, vì thế có tục lệ đưa táo về trời.

Người Việt xưa cho rằng mỗi gia đình đều có một vị thần bếp hay còn gọi là ông Táo, Táo Quân, hay Thổ Công. Đây là vị thần trông coi mọi hoạt động của gia chủ, ngăn cản sự xâm phạm của ma quỷ vào thổ cư, đo vậy theo dân gian thì đây là thần liên quan đến việc hoạ, phúc của mỗi gia chủ.

Theo dân gian thì Táo quân gồm có 3 vị (hai Táo ông, một Táo bà) và truyền thuyết về sự tích như sau: Xưa có người tên là Trọng Cao, lấy vợ là Thị Nhi, nhưng ăn ở với nhau đã lâu mà đường con cái muộn mằn, sinh ra buồn phiền, xích mích. Một hôm, Trọng Cao đánh vợ, Thị Nhi bực tức bỏ nhà ra đi và gặp Phạm Lang tạo cuộc sống mới nên vợ nên chồng. Trọng Cao ân hận, bỏ công ăn việc làm, đi khắp nơi tìm vợ và trở thành người hành khất cho qua ngày. Có lần Trọng Cao vào một nhà xin ăn, được bà chủ mang cơm ra đãi, Trọng Cao nhận ra bà chủ là Thị Nhi và bà chủ cũng nhân rõ người hành khất là chồng cũ của mình. Hai người ân hận, hàn huyên tâm sự nhưng lại Sợ Phạm Lang về bắt gặp thì khó nói nên Thị Nhi đã bảo Trọng Cao ẩn mình vào đống rơm ngoài vườn để nàng tìm cách lo liệu cho êm đẹp. Trọng Cao mệt mỏi ngủ thiếp đi trong đống rơm. Lúc đó, Phạm Lang về nhớ ra việc thiếu tro bỏ ruộng, liền châm lửa đốt đống rơm. Sự việc nhanh chóng xảy ra. Thị Nhi chạy ra thấy vậy, quá xúc động thương tình liền nhảy vào đống lửa chết theo Trọng Cao. Thấy vợ chết cháy, Phạm Lang thương xót tiếp tục nhảy vào đống lửa đang cháy đó. Như vậy, hai ông một bà đến bị chết cháy. Thượng đế thương tình ba người sống có nghĩa, có tình nên phong cho làm Táo Quân và giao cho Phạm Lang là Thổ Công trông nom việc trong bếp, Trọng Cao là Thổ Ðịa trông coi việc trong nhà, còn Thị Nhi là Thổ Kỳ trông nom việc chợ búa.

Theo lệ thông thường thì chiều ngày 22 tháng Chạp làm lễ tiễn Táo Quân, để ngày 23 tháng Chạp ông Táo lên chầu trời, tấu trình mọi sự của gia chủ, đến trưa ngày 30 tháng Chạp thì có mặt tại nhà tiếp tục công việc. Tuy Vậy cho đến nay, các gia đình đa phần đều làm lễ tiễn Táo Quân lên chầu trời vào ngày 23 tháng Chạp. Theo sách Nam Ðịnh địa dư chí của Tiến sĩ đốc học Khiếu Năng Tĩnh thể kỷ XIX, mục phong tục thì mũ và áo của Táo Quân màu vàng. Nhưng có sách lại nói màu sắc tuỳ thuộc từng năm, ứng với các hành Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ.

Bài vị thờ Táo Quân thường chỉ để:

“Ðông trù tư mệnh Táo phủ Thẩn Quân”

Hoặc đề:

“Bản Thổ phúc đúc Tôn Thần” (Vị thẩn định sự phúc đức cho gia đĩnh)

Cũng có nơi lại ghi bài vị:

“Ðịnh phúc Táo Quân” (Ông Táo định việc phúc)

Có người còn quan niệm Táo Quân là Vị chủ thứ nhất của nhà: “Ðệ nhất gia chi chủ” nên khi cũng lễ đến phải khấn TáoQuân trước. Lễ vật trên han Thổ Công, ngoài mũ, áo, hia, bài vị còn có thêm cây mía (làm gậy chống), giấy vàng, giấy bạc, trầu, cau, nước, hoa quả. Là ngày lễ lớn đặc biệt nên 23 tháng Chạp thường có thêm mâm cỗ mặn (xôi, rượu, thịt), cả chép sống. Làm lễ xong sẽ phóng sinh cá ra ao hoặc ra sông hồ, cá sẽ hoá rồng đưa Thổ Công lên trời.

Mỗi gia đình sau khi sắm đũ lễ vật, sẽ thắp đèn hoặc nến sáng bàn thờ rỗi châm hương. Có người không đùng lửa ở đèn thờ để châm hượng, mà dùng lửa khác để châm hương. Hương thường được đùng số lẻ 1, 3, 5, vì số lẻ thuộc Dương. Theo dịch lý thì Dương tượng trưng cho Trời và cho sự này nở của muôn vật… Vì thể nên dùng số lẻ là như vậy. Và nếu trên bàn thờ có hai, ba, hoặc bốn bát nhang cũng đều phải châm số lượng nén hương như nhau.

Sau khi châm hương, người chủ gia đình vái bốn vái rồi đọc văn khấn, hoặc khấn không có văn, khấn xong lại vái tạ bốn vái. Khi vái hoặc bái, hai bàn tay áp sát vào với nhau hoặc cài ngón vào nhau đều là biểu tượng của sự giao hoà, là cảm ứng của âm – dương nên không được chắp tay hoặc cài ngón cẩu thả, để so le. Và điều cốt yếu khi vái hoặc bái, người thực thì phải tâm thành, phải trầm tư như trước mặt mình là Gia thần, Gia tiên. Sự thành kính, nghiêm túc sẽ khiến cho Thần linh chứng giám, nếu thiếu sự thành tâm, bày lễ lên lấy lệ, khẩn vái không nghiêm túc thì đó là sự nhạo báng.

Khi cháy gần hết tuần nhàng, gia chủ thắp tiếp tuần nhang khác, vái bốn vái xin phép Gia thần, Gia tiên hoá Vàng (đốt giấy vàng, giấy tiền). Khi hoá xong thì để vào đống tro một chén rượu (dân gian cho rằng để chén rượu vào đống tro thì cõi âm mới nhận được số vàng, mà cõi dương chuyển đến). Hoá vàng xong thì hạ lễ và khi hạ lễ cũng phải vái bốn vái để xin phép.

Có luận điểm còn cho việc thắp hương 3 nén nhang là tượng trưng cho ba ngôi Trời, Ðất, Người (Thiên, Ðịa, Nhân) là biểu

hiện tương cảm, tương ứng của nguyên lý vũ trụ phương Ðông.

Theo phong tục thì ông Táo là vị Thần được Thượng đế phân công cai quản ở một nhà nên khi gia đình có việc lễ đến phải kêu với ông Táo trước, để ông Táo biết việc làm của gia chủ, rồi mới lễ đến Gia tiên. Như Vậy, phần Văn khấn Táo Quân trước, rồi mới khấn lễ tại ban thờ Gia tiên. Nếu ban thờ Gia thần cùng chung với ban thờ Gia tiên (hoặc chỉ thêm một bát hương Gia thần hơi cao hơn bát hương Gia tiên một chút) thì văn khấn cũng phải đọc phần Gia thần (Táo Quân) trước rồi sau đó mới khấn đến Gia tiên.

* Sắm lễ:

Việc cúng tiễn ông Táo được thực hiện tại gia. Lễ cũng ông Táo gồm có:

+ Một mâm cỗ mặn, bánh, kẹo, trầu cau, rượu…

+ Hương thơm, lọ hoa tươi, cùng các loại quả tươi đẹp.

+ Ba bộ mũ áo, hia hài Táo Quân cũng vàng nén.

+ Ba con cả chép để Táo Quân cưỡi bay lên Trời.

* Bài Văn khấn ông Táo lên châu Trời ngày 23 tháng Chạp Nam mô a di Ðà Phật! Nam mô a di Ðà Phật! Nam mô a di Ðà Phật! – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con kính lạy ngài Ðông trù tư mệnh Táo phủ Thần Quân. Tín chủ (Chúng) con là: ……………………………………………. Hôm nay ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm sắm sửa hương hoa phẩm vật, xiêm hài áo mũ, kính dâng Tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kinh bái. Chúng con xin kính mời ngài Ðông trù tư mệnh Táo phủ Thần Quân hiển linh trước án thụ hưởng lễ vật. Cúi Xin Tôn thần gia ân xóa tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua, gia chủ chúng con sai phạm. Xín Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, trẻ già sức khoẻ dồi dào, an khang thịnh Vượng, vạn sự tốt lành. Chúng con lễ bạc tâm thành, kỉnh lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì. Nam mô a di Ðà Phật! Nam mô a di Ðà Phật! Nam mô a di Đà Phật! * Một bài khấn dân gian khác (ngày 23 tháng Chạp) Kính lạy ngài “Ðông trù tư mệnh Táo phủ Thần Quân “ Con là… đồng gia… ở thôn… Xã… huyện… tĩnh…. Nhân ngày 23 tháng Chạp, gia chủ chúng Con, sửa biện hương hoa, phẫm vật áo mũ: Kính cẩn dâng lên, dốc lòng bái thỉnh Phỏng theo tục lệ, kính lạy Gia thần Ðại xá lỗi lầm, gia ân giáng phúc Ban tài ban lộc, giúp đã toàn gia Lớn bé vui hoà, khang ninh thịnh Vượng

Ông Táo hay thần bếp chính là người mục kích sự làm ăn của mọi nhà. Ngày ông Táo về chầu trời được xem như ngày đầu tiên của Tết Nguyên Đán. Sau khi tiễn đưa ông Táo người ta bắt đầu dọn dẹp nhà của, lau chùi đồ cúng ông bà tổ tiên, treo tranh, câu đối và cắm hoa ở những nơi trang trọng để chuẩn bị đón Tết.

ST

Phạm Thị Kim Liên @ 10:48 29/01/2015 Số lượt xem: 386

Cách Bày Mâm Cúng Táo Quân Ngày 23 Tháng Chạp

(VTC News) – Tục lệ cổ truyền của người Việt hàng năm, cứ đến ngày (23 tháng Chạp) âm lịch, Táo Quân lại cưỡi cá chép bay về trời để trình báo việc của năm cũ. Cho đến đêm Giao thừa ngài mới trở lại trần gian để tiếp tục công việc coi sóc bếp lửa của gia đình.

Thông thường, mâm cỗ cúng Táo Quân khá cầy kỳ, bao giờ cũng có các món ăn và tiền vàng mã. Mâm cỗ cúng Táo quân trong truyền thống bao gồm rất nhiều món như: 1 đĩa gạo, 1 đĩa muối, 5 lạng thịt vai luộc, 1 bát canh mọc, 1 đĩa xào thập cẩm, 1 đĩa giò, 1 đĩa xôi gấc, 1 đĩa chè kho, 1 đĩa hoa quả, 1 ấm trà sen, 3 chén rượu, 1 quả bưởi, 1 quả cau, lá trầu, 1 lọ hoa đào nhỏ, 1 lọ hoa cúc, 1 tập giấy tiền, vàng mã. Trong đó, không thể thiếu món cá chép (sống hoặc rán), vì theo quan niệm, cá chép chính là phương tiện để ông Táo lên trời.

Ngày nay, các bà nội trợ thường không có thời gian để chuẩn bị đầy đủ các món ăn trên. Việc cúng ông Táo sẽ “tùy gia phong kiệm” tùy gia (tùy thuộc vào mỗi đình); phong kiệm (có nhiều cúng nhiều, có ít cúng ít).

Cho dù mâm cơm cúng ông Táo nhiều hay ít nhưng vẫn giữ nét truyền thống; gia đình sum họp.

Bà Nguyễn Thị Hà, trú tại 31 Hàm Long cho biết, gia đình bà có hai con, một trai một gái. Mặc dù các con đã lập gia đình nhưng cứ đến ngày cúng ông Táo, các con cháu lại tranh thủ sum vầy, cùng nhau ăn bữa cơm cúng ông Táo.

“Đây là phong tục ngày xưa các cụ để lại để nói rằng cả một năm trời các cụ chứng giám cho mình làm ăn. Đến ngày đó, tạ ơn các thần và báo cáo năm vừa rồi, thu được thành quả gì rồi xin năm sau gia đình, con cái thành đạt, làm ăn tấn tới”- bà Hà cho biết.

Là người bận rộn với việc bán hàng ăn, bà Nghiêm Thúy Quỳnh, 54 Trần Xuân Soạn thường chuẩn bị cho cúng ông Táo từ sớm.

Bà Quỳnh chia sẻ, tôi thường mua các lễ vật từ trước đó. Vào ngày 23 tháng Chạp, tôi dậy từ 6h sáng, chuẩn bị làm cơm. Mâm cúng ông Táo được cúng mặn cùng với trái cây nhưng không thể thiếu cá chép sống.

Cho dù mâm cơm cúng ông Táo nhiều hay ít nhưng vẫn giữ nét truyền thống…

Việc cúng ông Táo được thực hiện trước 12 giờ trưa, sau đó thả cá chép ở nơi sông, hồ sạch sẽ, để ông Táo cưỡi cá chép về chầu trời.

Bà Trần Thị Thoa, phố Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, dù năm nay đã gần 70 tuổi nhưng bà vẫn nhớ như in không khí của ngày Tết ông Táo cũng như ngày Tết cổ truyền.

Bà Thoa chia sẻ, cúng ông Táo quan trọng không kém mâm cơm cúng đêm giao thừa. Đó là ngày để hóa vàng tiễn ông Táo về trời. Vì vậy, cần sắm đầy đủ mọi thứ và phải làm sớm.

“Những tục lệ cúng ông Táo, giỗ, chạp hay cúng giao thừa tôi thường được bố mẹ chỉ dạy từ khi lên 9, lên 10. Thế mà giờ mình cũng lên chức ông bà, tiếp tục bảo ban các con làm sao cúng lễ cho đúng phong tục ngày Tết”.

Ông Đào Ngọc Lợi, 12D phố Bảo Linh, Phường Phúc Tân bán hoa quả cho khách sạn cho biết thêm, ngày Tết ông Táo là ngày gợi lại cho mỗi người Việt nhớ về cội nguồn.

“Với tôi, đây là ngày quan trọng với người sống và cả người đã mất, vừa mang tính cổ truyền vừa tưởng nhớ đến cha ông mình đã sinh ra mình, nuôi dưỡng mình trưởng thành, lao động”.

Những dịp cận kề ngày Tết, gia đình được quây quần, đoàn tụ luôn là dịp đầm ấm để chia sẻ, động viên một năm cũ đi qua. Đồng thời, khiến mỗi người phấn chấn, vui vẻ trước một năm mới.

Sắm Lễ Cúng Táo Quân 23 Tháng Chạp

Mâm cỗ cúng ông Táo, ông Công

Lễ vật cúng Táo Quân bao gồm: mũ ông Công ba cỗ hay ba chiếc, trong đó có 2 mũ đàn ông, một mũ đàn bà.

Mũ dành cho các ông Táo thì có hai cánh chuồn, mũ Táo bà thì không có cánh chuồn. Những mũ này được trang sức với các gương nhỏ hình tròn lóng lánh và những giây kim tuyến màu sắc sặc sỡ. Để giản tiện, cũng có khi người ta chỉ cúng tượng trưng một cỗ mũ ông Công (có hai cánh chuồn) lại kèm theo một chiếc áo và một đôi hia bằng giấy.

Những đồ “vàng mã” này (mũ, áo, hia và một số vàng thoi bằng giấy) sẽ được đốt đi sau lễ cúng ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp cùng với bài vị cũ. Sau đó người ta lập bài vị mới cho Táo Công.

Mâm cúng trong Tết ông Công, ông Táo.

Theo tục xưa, riêng đối với những nhà có trẻ con, người ta còn cúng Táo Quân một con gà luộc nữa. Gà luộc này phải thuộc loại gà cồ mới tập gáy (tức gà mới lớn) để ngụ ý nhờ Táo Quân xin với Ngọc Hoàng Thượng Đế cho đứa trẻ sau này lớn lên có nhiều nghị lực và sinh khí hiên ngang như con gà cồ vậy!

Ngoài ra, để các ông và các bà Táo có phương tiện về chầu trời, ở miền Bắc người ta còn cúng một con cá chép còn sống thả trong chậu nước, ngụ ý “cá hóa long” nghĩa là cá sẽ biến thành Rồng đưa ông Táo về trời. Con cá chép này sẽ được “phóng sinh” (thả ra ao hồ hay ra sông) sau khi cúng.

Ở miền Trung, người ta cúng một con ngựa bằng giấy với yên, cương đầy đủ.

Còn ở miền Nam thì đơn giản hơn, chỉ cúng mũ, áo và đôi hia bằng giấy là đủ.

Tùy theo từng gia cảnh, ngoài các lễ vật chính kể trên, người ta hoặc làm lễ mặn (với xôi gà, chân giò luộc, các món nấu nấm, măng…) hay lễ chay (với trầu cau, hoa, quả, giấy vàng, giấy bạc…) để tiễn Táo Quân. Thông thường một mâm cỗ mặn cúng ông Công ông Táo thường thấy nhất là:

1 con cá chép rán (hoặc cá chép sống)

Sau khi bày lễ, thắp hương và khấn vái xong, đợi hương tàn lại thắp thêm một tuần hương nữa, lễ tạ rồi hóa vàng mã và thả cá chép ra ao, hồ, sông, suối… để thả cá chở ông Táo lên chầu Trời.

Tết ông Công, ông Táo vào 23 tháng Chạp hàng năm.

Văn khấn ông Công, ông Táo

Nam mô A-Di-Đà Phật (3 lần)

Kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân

Tín chủ chúng con là:….

Ngụ tại số nhà …….., đường/phố …., ấp/khu phố …………, xã/phường/thị trấn ……., huyện/quận/thành phố/thị xã …….., tỉnh/ thành phố ………

Nhân ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm sắm sửa hương hoa phẩm vật, xiêm hài áo mũ, dâng lên trước án, hiến cúng tôn thần, đốt nén tâm hương, chí thành bái thỉnh.

Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Phong theo lệ cũ, Ngài là vị chủ, ngũ tự gia thần (*), soi xét lòng trần, Táo Quân chứng giám.

Trong năm sai phạm các tội lỗi lầm, cúi xin tôn thần gia ân châm chước, ban lộc ban phúc, phù hộ toàn gia: trai, gái, trẻ, già, an ninh khang thái.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Các bài văn cúng, khấn cổ truyền trong năm

Thổ Công là vị thần trông coi, cai quản trong nhà, định sự họa phúc cho mọi gia đình, thường được gọi là Đệ nhất gia chi chủ.

1) Ý nghĩa.

Thổ Công là vị thần trông coi, cai quản trong nhà, định sự họa phúc cho mọi gia đình, thường được gọi là Đệ nhất gia chi chủ. Nhờ có vị thần này nên các hồn ma quỷ không xâm nhập được vào nhà để quấy nhiễu gia đình.

Bàn thờ Thổ công không chỉ thờ một vị, mà thờ ba vị thần với ba danh hiệu khác nhau. Trong bài vị người ta để danh hiệu của cả ba vị thần này, mỗi vị trông coi một việc khác nhau.

Thổ Công: trông coi việc bếp núc.

Thổ Địa: trông coi việc nhà.

Thổ Kỳ: trông nom việc chợ búa cho phụ nữ, hoặc việc sinh sản các vật ở vườn đất.

Bài vị của ba thần được lập chung và viết như sau:

Bản gia Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân,

Bản gia Thổ địa Long Mạch Tôn Thần,

Bản gia Ngũ phương Ngũ thổ Phúc đức chính thần.

Mỗi gia đình có riêng một Thổ công. Hàng năm các Thổ công này được thay thế vào ngày 23 tháng chạp (gọi là ngày ông Táo lên trời). Vào ngày này gia đình sửa lễ cúng ông Công , rồi đốt bài vị cũ, thay bài vị mới.

2) MŨ THỔ CÔNG

Mũ Thổ Công là một cỗ gồm ba chiếc: 1 mũ đàn bà và 2 mũ đàn ông không có hai cánh chuồn. Nếu thờ 3 chiếc là thờ đủ mũ cho ba vị thần còn nếu thờ 1 mũ thì đó là mũ Thổ Công.

Mũ được làm bằng giấy, mũ thường đi kèm với một chiếc áo và một đôi hia. Dưới mũ đặt 100 thoi vàng giấy.

Mũ, áo, hia mỗi năm một màu hợp với ngũ hành: Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ (trắng-xanh-đen-đỏ-vàng) mỗi năm có một hành riêng, mỗi hành có một màu nhất định.

Năm có hành Kim: cúng mũ màu trắng.

Năm có hành Mộc: cúng mũ màu xanh.

Năm có hành Thủy: cúng mũ màu đen.

Năm có hành Hỏa: cúng mũ màu đỏ.

Năm có hành Thổ: cúng mũ màu vàng.

Cũng như bài vị Thổ Công, hàng năm mũ cũng được đem hóa vào ngày tết Táo quân và được thay cỗ mũ khác để thờ cho đến tết Táo quân năm sau.

3)CÚNG THỔ CÔNG

Cúng vào ngày giỗ Tết, Sóc Vọng. Có thể cúng chay hoặc mặn.

Trong ngày Sóc Vọng, ngày mồng Một, ngày Rằm, các gia đình thường cúng chay; đồ lễ gồm: giấy vàng, bạc, trầu, nước, hoa quả. Tuy vậy, cũng có gia đình cúng mặn có thêm các đồ: rượu, xôi, gà, chân giò….

Những khi làm lễ cúng Gia tiên, bao giờ cũng cúng Thổ Công trước. Khấn cầu sự phù hộ của Thổ Công cũng giống như khấn Gia tiên. Mặc dù gọi là cúng Thổ Công, nhưng khi cúng phải khấn đủ các Thần linh ghi trong bài vị.

4) TẾT THỔ CÔNG

Thổ Công là vị thần có nhiệm vụ ghi chép mọi việc tốt xấu xảy ra trong mỗi gia đình. Lễ cúng Thổ Công quan trọng nhất là ngày tết Táo quân vào ngày 23 tháng Chạp (còn gọi là tết ông Công).

Trong ngày lễ này, sau khi cúng xong, Thổ Công lên chầu Thượng Đế để báo cáo những điều tai nghe, mắt thấy ở trần thế mà mình đã ghi chép được. Còn các gia đình sẽ hóa vàng, mũ, áo, hia của năm trước đổ tro ra sống và phóng sinh cho con cá chép để cho ông cưỡi lên trời. (quan niệm dân gia cho rằng: cá chép sau khi được phóng sinh sẽ hóa thành rồng để cho ông Táo cưỡi.).

5) VĂN KHẤN THỔ CÔNG

Văn khấn Thổ Công sau đây được dùng cho cả năm tùy theo cúng vào lúc nào mà thay đổi ngày tháng cho phù hợp.

Văn khấn Thổ Công

mô a di Đà Phật!

mô a di Đà Phật!

mô a di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

– Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.

– Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

Tín chủ là………………………………………………………………

Ngụ tại………………………………………………………………….

Hôm nay là ngày……….tháng……..năm………………………….

Tín chủ con thành tâm sắm sửa hương, hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả, bầy ra trước án. Đốt nén hương thơm kính mời: ngày Bản gia Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa Long Mạch Tôn thần, ngài Bản gia Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.

Cúi xin các Ngày thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con tòan gia an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xind dược phù hộ độ trì.

mô a di Đà Phật!

mô a di Đà Phật!

mô a di Đà Phật!

Tìm Hiểu Nội Dung Bài Cúng Táo Quân 23 Tháng Chạp

Từ xưa đến nay, bài cúng táo quân 23 tháng chạp hàng năm trở thành phong tục tập quán người Việt. Người dân truyền miệng ý nghĩa, ông Công ông Táo là vị thần trông coi và cai quản trong nhà. Vào ngày nay, mỗi gia đình đều chuẩn bị mâm lễ dâng người để tỏ lòng thành kính.

Một số lưu ý khi đọc bài cúng táo quân 23 tháng chạp

Thực tế, nhiều người thực hiện cúng chưa đạt yêu cầu. Điều này vô tình phản ý nghĩa nên mang lại hiệu quả không cao ?

Mỗi gia đình lựa chọn thời gian phù hợp từ ngày 21 tháng Chạp đến trước 12 giờ 23 tháng Chạp để cúng.

Bài cúng táo quân 23 tháng chạp lúc cúng, các bạn cần lưu ý thấy hương cháy được 2/3 là được phép hoá vàng mã và mang cá đi phóng sinh. Điều này có nghĩa tiễn ông Táo về trời.

Nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Sinh khẳng định: Tùy theo hoàn cảnh và điều kiện của gia đình để chuẩn bị mâm cỗ như thế nào? Sai lầm dành cho những ai quan niệm, mâm cỗ phải thật to và đầy mới tỏ lòng thành. Điều này đi ngược những giá trị tốt đẹp của tín ngưỡng nên không đúng.

Giáo sư Lương Ngọc Huỳnh cho biết: Bên cạnh cỗ, trà, hoa quả thì bạn có thể chuẩn bị thêm ba bộ quần áo, mũ, giày cho ba vị thần. Bao gồm: 3 chiếc mũ ông công với 2 mũ đàn ông và 1 mũ đàn bà, 1 con ngựa bằng giấy đầy đủ yên cương.

Lưu ý, màu đỏ cho thần Thổ Công Táo Quân và màu vàng cho Thổ Thần Thổ Địa. Đối với thần Thổ Kỳ sử dụng màu trắng hoặc màu xanh. Mỗi vị thần 99 nén vàng thuyền, vàng thỏi. Sau lễ cúng, những đồ vàng mã này được đốt đi.

Lễ vật phải có 3 con cá chép còn sống bơi trong chậu nước như phương tiện cho ông Táo về chầu trời. Tốt nhất, bạn mua ba con ba màu, đỏ, vàng, trắng. Bởi vị thần không phải vong hồn người âm nên chúng ta không đốt tiền âm phủ. Chuẩn bị ba cây nến hoặc ba chiếc đèn dầu.

Chuẩn bị đầy đủ lễ nghi thì người trụ cột gia đình tắm rửa sạch sẽ và xúc miệng bằng rượu rồi làm thủ tục. Sau đó, thắp 9 nén nhang và quỳ xuống 9 lễ.

Về hình thức phóng sinh cá chép sau lễ thể hiện tính nhân văn và lòng nhân ái. Vậy nên, bạn dùng tay nâng nhẹ cá chép rồi từ từ thả xuống nước.

Chúng ta đặt mâm lễ cúng Táo quân trên một cái bàn nhỏ và để dưới bàn thờ gia tiên hoặc bàn thờ Táo quân trong bếp. Lưu ý, bạn tuyệt đối không để ở bàn thờ Phật. Ngoài ra, bạn có thể đặt mâm lễ Táo quân ở ngoài trời.

Nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Sinh lý giải cho điều này, thờ cúng Táo Quân là tín ngưỡng thờ thánh khác với thờ Phật. Vậy nên, gia chủ đặc biệt lưu ý ể tránh nhầm lẫn.

Bài cúng táo quân 23 tháng chạp

Bài cúng táo quân 23 tháng chạp thổ công

… Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quan Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp năm …….. Tín chủ con là ………….. cùng toàn gia quyến. Sinh sống tại: ……… (Xã) phường …….. quận ( Huyện ) ………. thành phố( tỉnh )…….. Thành tâm sửa biện lễ vật hương hoa trà quả cùng phẩm vật xiêm hài áo mũ, nghi lễ cung trần, dâng lên hương án. Đôi nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh Trăm bái trước linh tạo Táo quân Kính cẩn thưa rằng:

Nay cuối mùa đông,

Tứ quý theo vòng, hai ba tháng Chạp Sửa lễ kính dâng, phỏng theo lệ

Ngài là vị chủ, ngực tử gia thần.

Soi xét lòng trần, Táo quân chứng giám Cảm tạ phúc đây, nhờ thần phù hộ Kính mong thẩn tẩu bẩm giúp cho, Làm ăn chân chính, họ tộc vẫn rễ` Xóm làng vui về.

Trong năm nếu có sai phạm lỗi lầm, Cái xin thần gia ân châm chước.

Ban lộc ban phước, phù hộ toàn gia Trai gái .trẻ già, an ninh khang thái

Mùa màng bội thu, công thành danh toại.

Biểu tấm lòng thành, cái xin chứng giám.

Bài cúng táo quân 23 tháng chạp tiễn ông Táo về Trời

… Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Kính lạy ngài Đông Trù Tư Lệnh Táo phủ Thần Quân Tín chủ con là: ………………….. cùng toàn gia quyền. Ở: Thôn (Xóm) …… (Xã) phường …….. quận (Huyện) ……. thành phố ( tỉnh) ………… Nay nhân ngày hai ba tháng Chạp, Lòng chúng con dào dạt mênh mông. Toàn gia quyến đốc một lòng Sắm lễ mọn dâng lên linh toạ. Đã nhất tâm một lòng một dạ, Thắp hương thơm lễ tạ chủ thẩn:

Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân Ngài là chủ ngụ tại chư thần xét soi. Người trần phạm tục phạm sai.

Cái xin nhận lễ các ngài gia ân.

Ban lộc, ban phúc, ban phần.

Công bằng hợp lý mười phân vẹn mười. Hôm nay ngài sắp về trời.

Lòng con tâm niệm vài lời cầu xin: Cầu cho trăm họ bình yên,

Cầu cho gia sự ấm êm thuận hòa. Xanh như lá, đẹp như hoa bước sang xuân mới trẻ già yên vui.

Biểu tấm lòng thành, cái xin chứng giám.

Bài cúng táo quân 23 tháng chạp dân gian

Kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thân quân Con là: ……………….. Ngụ tại: …………. xã:………… huyện:………… tỉnh:………… Nhân ngày 23 tháng Chạp, gia chủ chúng con, sửa biện hương hoa, phẩm vật áo mũ; Kính cẩn dâng lên, để dốc lòng bái thỉnh; Phỏng theo tục lệ, kính lạy Gia thần; Đại xá lỗi lầm, gia ân ban phúc; Ban tài ban lộc, giúp đỡ toàn gia; Lớn bé vui hòa, khang ninh thịnh vượng.

Bài cúng táo quân 23 tháng chạp ở miền Bắc

Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. Con kính lạy ngài đông trù tư mệnh táo phủ thần quân. Tín chủ con là:………………………….. Ngụ tại: ………………………………. Hôm nay, ngày 23 tháng chạp tín chủ con thành tâm sắm sửa hương hoa lễ vật phẩm luật xiêm hài áo mũ kính dâng tôn thần thắp nén hương. Tín chủ con thành tâm kính bái, chúng con kính mời ngài Đông Trù Tư mệnh táo phủ thần quân hiển linh trước án hiển thị lễ vật . Cúi xin tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin tôn thần phù hộ toàn gia trai gái già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng vạn sự tốt lành. Chúng con lễ bạn tâm thành kính lễ cầu xin, mong tôn thần phù hộ độ trì. ◊ Nam mô a di Đà Phật! ◊ Nam mô a di Đà Phật! ◊ Nam mô a di Đà Phật!

3 bài cúng táo quân 23 tháng chạp chia sẻ ở trên được trích dẫn trong tài liệu phật giáo. Mỗi gia đình nên tìm hiểu và ghi nhớ để thực hiện đúng yêu cầu. Điều này giữ vai trò quan trọng thể hiện đầy đủ ý nghĩa tâm linh.