Top 18 # Bài Văn Khấn Mẫu Địa / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 11/2022 # Top Trend | Iseeacademy.com

Văn Địa Tiên Thánh Mẫu / 2023

Bóng gương loan mẫu đơn một đoá, Gió lay mành hương xạ thoảng đưa . Có chầu Nguyệt điện Tiên xưa . Lánh miền cõi tục phận ưa nam thành . Kiếp giáng sinh vào nhà Lê thị . Cải họ Trần dấu khí Thiên hương . Vốn sinh có vẻ phi phương , Giá danh đòi một hoa Vương khôn bì . Ngụ thai quê Phủ Dày , Thiên bản . Phủ Nghĩa hưng là quán Sơn nam . Trẻ thơ chưa biết duyên phàm Đeo kinh còn vết để làm dấu thiêng . Tuổi tới niên cài trâm , giắt lược , Kết duyên lành quê phước một nơi . Gối chăn vừa mới quen hơi Ai ngờ dưới Nguyệt sảy nơi tơ hồng . Đạo vợ chồng còn đang thương nhớ , Bỗng hoa hài lại giở gót Tiên , Giờ Dần mồng Ba tháng Thìn , Đôi mươi mốt tuổi rẽ duyên Trần phàm . Ấy ai làm chăn thương gối thảm , Kiếp hay nguyền lãnh đạm về đâu ? Lương quân dạ rối đòi nao , Xuân huyên nào biết thảm sầu mấy cơn . Rầy Thánh đã cung Tiên Nguyệt quế , Dễ xui lòng Trần thế xót xa , Có phen Tiên lại nhớ nhà , Bỗng thời Tiên ở đường xa ngự về . Thăm bản quê hương huyên đất nước , Cửa nhà chồng sau trước mọi nơi . Thăm rồi Tiên lại ra chơi , Đồi Ngang – Phố Cát là nơi duyên lành . Ca tính tình , tiếng tơ , tiếng trúc . Thương một người bạc Phúc dân ngây , Cho nên Tiên mới thử tay . Dễ đâu mà lánh , khôn thay mà phòng . Sự mơ mòng thực hư nhường giới . Lòng Trần gian mê muội biết đâu . Tuy rằng hồn phách nhiệm màu , Khuôn thiêng tích để đã lâu đến rày . Cũng nhiều ngày cưỡi mây nương gió . ” Vào Nghệ an sẵn có nhân duyên . Nước non khéo kết nên nguyền . Chốn thanh cảnh lịch kết duyên cũng vừa . Ấy duyên xưa hay là nợ mới . Hội phi thường Thánh mới sinh con . Tuổi vừa ba , bốn khôn ngoan , Hiềm đâu Thánh để lại con cho chồng . Chữ Sắc – Không xem thường mới biết , Lấy của gì là kiếp là chăng , Tính thiêng không ngại gió trăng . Ai ngờ phút hợp , phút tan nữa hoài . Song vật nài làm chi cho khổ . Đứng duyên lành sẵn có nhiều nơi . Thăm rồi Tiên lại ra chơi , Cây cao bóng mát là nơi giữa đường . Giếng âm – dương xưa nay trong sạch , Khi nắng mưa trợ khách đường xa . Đồi Ngang – Phố cát vào ra . Đôi khi giáp cõi Thanh – Hoa đất lành . Chốn cảnh thanh Tiên thường ngự đấy , Khách vãng lai tự ấy mới hay . Cho nên Tiên mới ra tay , Một ngày khôn vái hai ngày khôn van . Khách thác oan phải nhiều phi mệnh . Bèn sai ra đội mệnh nhà Vương . Ngữ tình kíp giận khôn lường . Sai binh mã tới Đồi Ngang tiễu trừ . Súng phá luôn vang như sấm động , Dấu thiêng nào dám chống Quốc uy , Thánh bèn ngự thiện lánh đi . Than rằng má phấn đâu bì trượng phu . Sao không xét Âm – Dương nhị lý . Lại ra điều lấy ý nạt nhau .

Lệnh Trời ai dám chi đâu , Còn ai ở Thế biết nhau sau này . Chốn am mây từ ngày nguy biến . Ai còn kẻ dâng tiến đèn hương . Nền xưa hiu quạnh tuyết sương . Trăng hoa giãi tỏ trăng vàng còn chen . Các bạn Tiên về tâu Thượng Đế . Có Tiên chầu Thánh mẫu ngự chơi .

Đồi Ngang – Phố Cát nghỉ ngơi , Lầm con mắt tục ra người bạo hung . Đã phá tan nơi ăn chốn ở , Lại còn điều càn rỡ nhuốc nha , Ngọc Hoàng ngự chỉ phán ra , Đào , Lan , Quế , Huệ bách hoa mọi nàng , Xuống Đồi Ngang thăm chầu Tiên Thánh . Xem Tiên chầu đức chính ra sao ? Phán rằng phẩm trật Thiên Tào , Mà sao Trần thế hỗn hào tam phân . Trách Thôn dân những người ở đấy , Sao con Trời dám lấy làm khinh . Sơn xuyên đòi lại bách linh . Gia uy sẽ thử anh linh bõ bèn . Chớ sát hại nhân gian chi quá , Trời là Cha – Thiên hạ là con . Ví dầu đua mạnh tranh khôn . Thời nhân gian đó ai còn dám đương ? Vua Ngọc Hoàng phán lời nhân thử , Các cung Tiên vâng cử ra đi . Tới nơi hỏa tốc tinh phi . Trước thời thăm Thánh , sau thời trách dân . Đã yêu phần càng thêm yêu nghiệt . Quở dân phàm sợ khiếp hơn xưa . Dân mong lập Điện nên thờ . Bách Quan đội lệnh sau xưa cho tường . Chốn Đồi Ngang thờ chầu Tiên Thánh . Tự hương tàn , khói lạnh nhường nay , Lấy làm khuất mắt khôn hay Gia uy thời cũng nhiều người sợ kinh . Tâu Thánh minh ngự qua nhời ấy , Lập Đền thờ tự đấy mới yên . Người đâu quái dị nồng nàn , Xót thương dân tục lầm than phải tùy . Sắc tức thì tặng phong Chế thắng . Biển vàng treo ” Thượng Đẳng Tối Linh ” Muôn dân từ đấy sợ kinh , Mới hay phép Thánh anh linh , nhiệm màu . Khắp đâu đâu nức danh từ đấy , Ai kẻ còn dám lấy làm khinh , Dù lòng hiển Thánh anh linh . Đến đâu thời đấy hãi kinh giờn giờn . Cũng có cơn hiền lành vui vẻ . Phấn điểm trang chải rẽ thanh tao . Dù khi thất ý nơi nao , Dường con sư tử bào hao dậy giàng . Thêm đôi bà chầu Quỳnh , chầu Quế . Ấy là trong nghĩa đệ thân huân , Hôm mai chầu chực áo khăn . Uy nhờ Tiên Thánh có phân nồng nàn . Rầy Mẫu đã về ngàn nhân đức . Quyền đôi bà xem xét trang nghiêm . Có khi nương gió thác rèm , Ai nương bóng Thánh càng thêm não nùng . Cũng có khi quyền chung tiệm nhớ . Cũng có khi qua nhớ lại thôi , Thương khi duyên chắp phận xui , Ban tài , ban Lộc , ban Ngôi , ban Quyền . Kẻ lỗi nguyên càng thêm bầm nhỡ . Có lòng tin khấn khứa truyền tha . Trọn bề bách nguyệt hồn hoa , Đã nên một cảnh yên hà có danh . Xưa Thánh chốn yên lành cùng ngự , Cũng từng quen Tiên nữ năm , ba Rẩy chân xuống sợ Sa bà . Khuôn phù Ngọc ân , quản ba giới Thần . Gia uy linh cứu nhân , độ Thế . Trẻ cùng già ai nấy đội ơn . Ban Tài , ban Phúc , ban Nhân , Phù hộ đệ tử thiên xuân thọ trường .

Bài Văn Mẫu Khấn Tại Chùa / 2023

Chùa là nơi thờ Phật, cũng là nơi sinh hoạt tín ngưỡng công cộng của người Việt Nam từ xưa tới nay.

1. Ý nghĩa

Chùa là nơi thờ Phật, cũng là nơi sinh hoạt tín ngưỡng công cộng của người Việt Nam từ xưa tới nay.

Theo phong tục cổ truyền: Mọi người Việt Nam trong các ngày Rằm, mồng Một, ngày Lễ Tết, cùng những ngày có việc hệ trọng, thường đến Chùa lễ Phật với tấm lòng thành cầu khấn nhờ nghiệp lực vô biên của Phật, của chư vị Bồ Tát, Hiền thánh mà được thiện duyên, gặp may cầu cho được: mạnh khoẻ, sống lâu, tai qua, nạn khỏi, hạn ách tiêu trừ, có con nối dõi, yêu vui thân mệnh, gia đình hoà thuận, hạnh phúc an khang, thế giới hoà bình, văn minh xã hội và ngoài ra không chỉ cầu cho người sống ở thế giới bên kia được siêu sinh Tịnh độ… Ước vọng chính đáng ấy được thể hiện qua các bài văn khấn.

2. Sắm lễ

Việc sửa soạn đi lễ Chùa, sắm lễ vật để đi lễ Chùa đều có những quy định mà người hành lễ phải tuân thủ là:

– Đến dâng hương tại các Chùa chỉ được sắm các lễ chay: hương, hoa tươi, quả chín, oản phẩm, xôi chè… không được sắm sửa lễ mặn chư cỗ tam sinh (trâu, dê, lợn), thịt mồi, gà, giò, chả…

Việc sắm sửa lễ mặn chỉ có thể được chấp nhận nếu như trong khu vực Chùa có thờ tự các vị Thánh, Mẫu và chỉ dâng ở đó mà thôi. Tuyệt đối không được dâng đặt lễ mặn ở khu vực Phật điện (chính diện), tức là nơi thờ tự chính của ngôi Chùa. Trên hương án của chính điện chỉ được dâng đặt lễ chay, tịnh. Lễ mặn (nhưng thường chỉ đơn giản: gà, giò, chả, rượu, trầu cau…) cũng thường được đặt tại ban thờ hay điện thờ (nếu xây riêng) của Đức Ông – Vị thần cai quản toàn bộ công việc của một ngôi chùa.

– Không nên sắm sửa vàng mã, tiền âm phủ để dâng cùng, Lễ Phật tại Chùa. Nếu có sửa lễ này thì chủ đặt ở bàn thờ Thần Linh, Thánh Mẫu hay ở bàn thờ Đức Ông.

– Tiền giấy âm phủ hay hàng mã kiêng đặt ở ban thờ Phật, Bồ Tát và cả tiền thật cũng không nên đặt lên hương án của chính điện. Mà tiền, vàng công đức nên để vào hòm công đức đặt tại Chùa.

– Hoa tươi lễ Phật là: hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn, hoa ngâu… không dùng các loại hoa tạp, hoa dại…

– Trước ngày dâng hương Lễ Phật ở Chùa cần chay tịnh trong đời sống sinh hoạt ngày thường: ăn chay, kiêng giới, làm việc thiện…

– Tại Chùa, cứ đến rằm tháng Bảy thì mọi người sắm sửa lễ vật đến cầu siêu cho ông bà, cha mẹ hay những người đã khuất, thậm chí cho cả cô hồn. Vào tiết này, sắm thêm lễ vật đặc trưng: đồ hàng mã chế tác theo hình vật dụng thường ngày: mũ, áo, xe cộ… nhưng chớ có sắm sửa các hình nhân thế mạng. Ngoài ra còn có lễ vật cúng chúng sinh: cháo lá đa, ngôi, bánh đa, khoai… Tất cả dâng đặt ở bàn thờ Đức Thánh chứ không đặt ở bàn thờ khác hay ban chính điện.

Riêng với các trường hợp “bán khoán” hay làm lễ “cầu siêu” thì cần phải sắm sửa lễ vật theo chỉ dẫn cụ thể của vị Tăng trụ tại Chùa.

Đến Chùa hành lễ cần theo thứ tự như sau:

1. Đặt lễ vật: Thắp hương và làm lễ ban thờ Đức Ông trước.

2. Sau khi đặt lễ ở ban Đức Chúa xong, đặt lễ lên hương án của chính điện, thắp đèn nhang, thỉnh 3 hồi chuông rồi làm lễ chư Phật, Bồ Tát.

3. Sau khi đặt lễ chính điện xong thì đi thắp hương ở tất cả các ban thờ khác của nhà Bái Đường. Khi thắp hương lên đều có 3 lễ hay 5 lễ. Nếu Chùa nào có điện thờ Mẫu, Tứ Phủ thì đến đó đặt lễ, dâng hương cầu theo ý nguyện.

4. Cuối cùng thì lễ ở nhà thờ Tổ (nhà Hậu)

5. Cuối buổi lễ, sau khi đã lễ tạ để hạ lễ thì nên đến nàh trai giới hay phòng tiếp khách để thăm hỏi các vị sư, tăng trụ trì và có thể tuỳ tâm công đức.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Cách Đọc Kinh Địa Mẫu, Địa Mẫu Chơn Kinh / 2023

Kinh của Mẫu tuy là kinh Cứu thế giảng rõ về nguồn gốc căn nguyên của con người cũng là kinh Giảng trì nên nếu học lâu sẽ giải được nghiệp quả dù nặng thế nào cũng tiêu chướng Nghiệp

Vậy những ai căn cơ chưa tìm ra lối thoát, còn bế tắc đau khổ trong cuộc sống, chúng ta hãy nghiêm trang tín tâm học kinh Phật Mẫu để hưởng thọ trì phúc báo của Mẫu

Thời gian trì niệm kinh Địa Mẫu

Thời gian tốt nhất để trì niệm kinh Địa Mẫu là lúc 12g trưa các ngày mùng 8-18-28 âm lịch hàng tháng, ngày vía lớn nhất là 18/10 âm lịch

Sắp lễ lập đàn trì kinh Địa Mẫu

Chuẩn bị

6 chum nước thanh thuỷ

6 cốc nến

6 quả 6 màu càng tốt không thì 6 quả tùy tâm của gia chủ

13 miếng trầu têm cánh phượng hoặc 13 quả cau lá trầu quết vôi.

5 bông hoa

5 nén hương thắp vào các bát hương nếu có điện, còn không có điện thì thắp vào cây hương Mẫu.

Một lá sớ

1 bát cơm hoặc xôi oản tùy tâm

ĐÚNG GIỜ NGỌ chúng ta lập đàn trì và thỉnh Mẫu

VIDEO Tụng kinh Địa Mẫu PHẦN 1

VIDEO Tụng kinh Địa Mẫu PHẦN 2

Đọc kinh Mẫu

Nam mô A Di Đà Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn Nam mô Hoàng Mẫu Diêu Trì Địa Mẫu Nam mô Phật Tổ Như Lai Nam mô Phật Tổ Mẫu A Di Đà Nam mô Thái Thượng Lão Quân Nam mô Phật Tổ Mẫu Quan Thế Âm Nam mô Phật Tổ Mẫu Chuẩn Đề Nam mô Phật Tổ Mẫu Di Lạc Dược Sư Lưu Li Bồ Tát hưởng ứng chứng tri Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đức quan Thánh Đế Quân, Châu Xương, Quan Bình, Mẹ Sanh, Mẹ Độ, Thập Nhị Tiên Cô đồng giáng về phổ hộ độ cho chúng con, Cửu Huyền Thất Tổ Độ Hộ cho chúng con. Hôm nay là [ngày/tháng ] chúng con quỳ dưới chân Mẹ, Cầu lịnh Mẹ trên, Mẹ, Cha, Thầy, Tổ phổ độ hộ cho chúng con, Chúa Xứ Thánh Mẫu, Linh Sơn Thánh Mẫu, các chư thiên, chư vị, chư thánh, chư thần trong tam giáo hội đồng Thánh – Thần – Tiên Phật, sự hiển hách linh thiên mầu nhiệm của Cha Mẹ độ hộ cho chúng con. Lạy cha mẹ tiếp độ cho chúng con hết bịnh, hết hoạn, hết nạn, hết tai, các Cung, các Cõi, các Cô, các Cậu hưởng ứng chứng tri độ cho con là [tên của mình] nguyện đem công đức hồi hướng cho tất cả chúng sanh được thành Phật đạo, Phật Tổ, Phật Thầy, Phật Mẫu, Phật Mẹ, chứng tri đại từ đại bi A Di Đà Phật tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Hộ pháp chư thiên, tiêu diện đại sĩ và các chư thiên, chư vị, chư thánh, chư thần trong tam giáo hội đồng Thánh, Thần, Tiên, Phật sự hiển hách linh thiên mầu nhiệm của Cha Mẹ độ hộ cho chúng con ngày hôm nay là ngày vía của Mẫu Hoàng là [ngày/tháng] đại từ, đại bi A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Tận Hư Không Biển Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo Chí tâm đảnh lễ , Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Tôn Phật, Đại Chí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát A Di Đà Phật tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc Đại Từ Đại Bi, A Di Đà Phật độ hộ cho chúng con, độ hộ cho đất nước được Thái Bình, độ cho chúng con được hết bịnh, hết hoạn, hết nạn, hết tai, gia đình làm ăn phát tài, phát lộc, phát lợi, độ cho bá gia, bá tánh được an cư, lac nghiệp, độ cho đất nước được Thái Bình mãi mãi trường tồn để cứu độ cho nhân loại và cứu độ cho chúng sanh, đại từ đại bi A Di Đà Phật tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. ĐỊA MẪU CHƠN KINH GIẢNG KINH VÀ TỤNG NGHĨA NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH ĐỊA MẪU CHÂN KINH Hóa sanh muôn loài Khói hương xông thấu mấy tầng xanh Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành Trên khói hương này xin Mẫu ngự Chứng minh con trẻ tấc lòng thành. Nam mô hương cúng dường Phật Mẫu chứng minh

LỄ PHẬT Kính lạy Phật từ bi quảng đại Vì chúng sanh muôn loại đảo điên Luân hồi khổ não triền miên Mới dùng phương pháp giải phiền nơi tâm.

LỄ PHÁP Kính lạy Pháp nguồn ân chưa trả Nẻo quang minh mô tả rõ ràng Vì đời lắm kẻ lầm than Nên thuyền Bát Nhã sẵn sàng đợi đưa.

LỄ TĂNG Kính lạy Tăng là người chí cả Thay Thế Tôn hoằng hóa đạo mầu Vô minh nên mới lo âu Rọi đường cứu khổ dẫn đường chúng sanh.

* Con nhất tâm đảnh lễ Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh (1 lạy) * Nam mô Hội Thượng Phật chứng minh (1 lạy) * Nam mô Tam Bảo Đạo Tràng chứng minh (1 lạy) * Nam mô con nhất tâm đảnh lễ Tổ Thầy chứng minh (1 lạy) Hoàng Mẫu chân kinh, cầu nguyện Tam cõi cộng đồng, Thánh Thần Tiên Phật nghe nguyện: Này xin vui hỷ lạc thanh tịnh trang nghiêm, Cầu cho quốc thái, dân an, thế giới thái bình an lạc xứ. (1 lạy) Cầu cho chúng sanh nhân loại được ấm no, Phước Lộc Thọ đủ đầy, thoát ách, tiêu tai, nạn khỏi, tật bịnh tiêu trừ. (1 lạy) Cầu nguyện cho Phật tử nam nữ trẻ già trên non, dưới thế, Theo Mẹ tu hành tinh tấn tâm lành sáng suốt, hiếu đạo vẹn toàn với Mẹ, tu cho đến ngày thành Phật đạo bất thối tâm. (1 lạy) Cầu nguyện cho Cửu huyền Thất tổ, ông bà cha mẹ, lục thân quyến thuộc, âm siêu dương thái, đặng nghe lời của Mẫu, dứt tâm mê muội, xa lìa tội ác, hồn linh siêu thoát, sớm nơi Tây vực, an vui mùi Phật đạo. (1 lạy) Thành tâm khẩn nguyện, nhờ oai linh nhiệm mầu của Mẫu Kim Quang, vận chuyển gia đình hưng thònh quyến thuộc tăng phước hoàn viên, Phước Lộc Thọ miên trường, sở nguyện sở cầu như ý. (1 lạy) * Nam mô Phật Mẫu chứng minh (1 lạy) * Nam mô Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh (1 lạy) * Nam mô Diêu Trì cung, Hội Mẫu chứng minh (1 lạy) NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHÂN KINH Phật Địa Mẫu ngự trên cõi Thượng tầng Tối cao đặt ra quyển Chơn Kinh đặng khuyên răn đời, dưỡng dục đời và bảo toàn tánh mạng cho tất cả người đời. XƯNG TÁN ĐỊA MẪU – Địa Mẫu đấng tối cao giác ngộ – Điển linh quang tế độ chúng sanh – Hỡi ai chớ có lạc lầm – Lời vàng châu ngọc chỉ rành nẻo tu – Cõi trần thế mịt mù tăm tối – Phải nghe lời Mẹ thuyết chơn kinh – Chớ ham vật chất lụy phiền – Sớm mau thức tỉnh Mẹ ban phước lành NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH (3 Biến) – Đốt hương trầm thấu đến Diệu cung – Thành tâm khẩn nguyện Đức Mẫu từ – Trên khói hương này Kim Mẫu ngự – Cảm ứng chứng minh tất lòng thành NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH – Khai đuốc huệ tâm đăng tỏa sáng – Trăm ngàn muôn kiếp dễ gặp đâu – Hạ ngươn kỳ ba Long Hoa Hội – Mẹ ban điển lành mới rõ thông NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH (3 Biến) NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH (3 Biến) VÃNG SANH THẦN CHÚ Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha, a di rị đô bà tì, a di rị đa tất đam bà tì, a di rị đa tì ca lan đế, a di rị đa tì ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. O (đọc 3 lần) NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG DIÊU TRÌ KIM MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG TỪ TÔN ĐẠI TỪ TÔN CẢM ỨNG CHỨNG MINH A DI ĐÀ PHẬT (1 biến)

TỤNG KINH XONG, TIẾP TỤC BÀI NGUYỆN NÀY:

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH (3 biến) Qui y Phật Mẫu cứu trần thế Nguyện xin phước đức vun bồi chúng sanh Trần gian biết nẻo tu hành Nhờ đèn trí huệ biết đường Phật Tiên Qui y Pháp là phương giải thoát Điển huyền linh bủa khắp trần gian Sửa tâm chứng đắc kịp thời Linh căn Mẹ điểm hội kỳ Long Hoa Qui y Tăng nhơn truyền Mẫu đại Phải ăn chay giới luật nghiêm trang Hữu hình gia tạm luân hồi Vô di thượng cảnh trở về Thiên cung

THỜI KINH TỤNG ĐẾN ĐÂY ĐÃ HẾT

Giải oan nghiệp cho bản thân, gia đình

Cầu bình an bản mệnh, gia chung, xin hồng phúc phước danh cho con cháu

Nếu như ai học hợp duyên Mẫu sẽ linh ứng chỉ bảo tận tình từng đường đi nước bước trong đường đạo cũng như trong cuộc sống

AI GIEO DUYÊN IN ẤN TỐNG PHỔ IN thì mệnh gia an ổn, giảng nghĩa được cho mọi người thì cháu con hiền sĩ, bổn mệnh bình an đến trọn đời. Đặc biệt, bản thân người ấy sẽ được hưởng Phúc báo lộc thọ phước Vô lượng.

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

NAM MÔ VÔ CỰC THIÊN TÔN DIÊU TRÌ HOÀNG MẪU VÔ LƯỢNG TỪ TÔN A DI ĐÀ PHẬT.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Bài Văn Khấn Cầu Duyên Ban Mẫu / 2023

Đi chùa không chỉ để sắm lễ cúng phật, vốn là một điều nhiều bạn trẻ làm vào dịp đầu năm mới hoặc mỗi lần có dịp đến những ngôi chùa nổi tiếng, linh thiêng. Mỗi ngôi chùa, mỗi ban thờ trong chùa lại có những cúng như cách sắm lễ khác nhau. Vậy bạn đã biết bài văn khấn cầu duyên ban mẫu đúng cách?

Bài viết sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ bài văn khấn cầu duyên ban Mẫu để các bạn tham khảo. Các bạn cũng nên tìm hiểu cách sắm lễ cầu duyên cho đúng khi đi chùa qua những bài viết hướng dẫn cách sắm lễ khi đi cầu duyên ở chùa.

Văn khấn cầu duyên ban Mẫu

Nam mô A di đà Phật (3 lần) Kính lạy đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Kính lạy đức Cửu trùng Thanh Vân lục cung Công chúa Kính lạy đức Thiên tiên Quỳnh Hoa Mẫu Liễu Hạnh Kính lạy đức Đệ Nhị Bà Chúa Sơn Lâm Mẫu Thượng Ngàn Kính lạy đức Đệ Tam Mẫu Thoải Con tên là:…………………….Ngụ tại:………………………………. Hôm nay là ngày (Theo âm lịch):…………………………………. Con đến chùa (hoặc đề, phủ…):……… thành tâm kính lễ cầu xin Mẫu Liễu Hạnh, Mẫu Thượng Ngàn và Mẫu Thoải xót thương cho con vì nay nhân duyên cho hôn nhân trăm năm chưa đến mà ban cho con duyên lành như ý nguyện trong nay mai, để rồi cho con được sinh trai, sinh gái đầy nhà vui vẻ khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn, mãi mãi bình an khang thái. Con nay lễ bạc tâm thành trước các Mẫu, cúi xin được phù hộ độ trì để có nhân duyên như sở nguyện. Nam mô A di đà Phật Cẩn cáo Sau khi khấn xong, quan sát thấy cháy 2 phần 3 nén nhang thì hóa tiền vàng. Khi về nhà, ngay ngày hôm đó bố trí thời gian (ban ngày, hoặc buổi tối, hoặc ban đêm), niệm chú của đức Dược sư lưu ly quang Phật. : nam mô bạc già phạt đế, bệ xái xã lũ rô bệ lưu ly, bát lạt bà, bát ra xà dã, đát tha yết da gia, a la hát đế, tam điểu tam bột đà gia. Đát điệt tha. án bệ sái thệ, bệ sái thệ, bệ sái xã, tam một yết đế sa ha. : khi niệm chú này nên niệm đi niệm lại nhiều lần tùy theo thời gian cho phép. Khi niệm nên nghiêm trang, nói thầm thì chỉ mình nghe thấy, người bên cạnh không nghe thấy được, không nói ý nghĩ niệm chứ cho người khác nghe. Hi vọng với bài và những lưu ý mà chúng tôi chia sẻ trên đây, các bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình.