Sớ Cúng Giao Thừa 2022 Đầy Đủ

--- Bài mới hơn ---

 • 3 Cách Nấu Xôi Cúng Ngày Tết Cho Năm Mới Thêm May Mắn
 • Hướng Dẫn Cách Trưng Bày Đồ Cúng Đúng Kiểu
 • Báo Đà Nẵng Điện Tử
 • Heo Quay Có Ý Nghĩa Như Thế Nào Trong Ngày Cúng Thần Tài?
 • Nghi Quỹ Cúng Dường Khói Hương Tịnh Hóa Phúc Lạc Cát Tường ( Riwo Sangchod)
 • Chia sẽ bạn ✅ Văn Sớ Cúng Giao Thừa 2022 ❣️ Chuẩn Nhất bao gồm sớ cúng giao thừa trong nhà và sớ cúng giao thừa ngoài trời dịp Tết Tân Sửu sắp đến.

  Sớ Cúng Giao Thừa

  Sớ Giao thừa thường được dùng vào đêm 30 Tết ( hay còn gọi là đêm giao thừa) thời điểm tạm biệt năm cũ và đón chào một năm mới.

  Theo quan niệm phong tục tập quán thì lễ cúng giao thừa thường được cử hành ở trong nhà và ngoài trời.

  Phục dĩ

  Thượng thừa

  Đế mệnh vạn phương chức nhâm hiền tri hạ bảo sinh dân nhất tuế đương hành khiển niên chung lễ tống nguyên đán cung nghênh nghị khổn mạo đầu mạo đầu tôn nhan vọng đạt

  Viên hữu:

  Việt Nam quốc………………………………

  Thượng phụng

  Phật thánh cúng dưỡng minh liên tiến lễ giao thừa cầu bình an tăng duyên trường thọ sự

  Kim thân

  Tín chủ:……………………………………………….

  Ngôn niệm thần đẳng khấu sinh trần thế mệnh thụ

  Thượng cung hà bao hàm trường dưỡng chi công cao nhiên bảo hộ tu bằng vu

  Thánh trạch tư nhân…..niên chung…..niên thủy giao thừa thì khắc huy hoàng cung thiết hương đăng tan quân đáo cựu quan hồi nghênh tống

  Lễ nghi kính thành đan khổn cẩn cụ sớ văn kiền thân thượng tấu

  Cựu niên … vương hành khiển chí đức tôn thần … tào phán quan

  Tân niên…vương hành khiển chí đức tôn thần…tào phán quan

  Tôn thần

  Phù thủy

  Động giám

  Đức đại khuôn phù ân hoằng bảo hộ hồi triều

  Đế khuyết nguyệt trứ hạn ách vu tha phương lưu phúc nhân gian thường tứ trinh tường vu hộ nội tỷ thần đăng gia môn hưng vượng

  Nhân vật bình an nhất thiết sở cầu vạn bàn xưng ý quân mông

  Thánh đức cộng mộc hồng ân đãng thần hạ tình bất thắng cảm hà chi chí cẩn sớ

  … niên…nguyệt….

  Sớ cúng giao thừa Trong Nhà

  Phục dĩ .

  Diêu hành Tam giới chức chưởng vạn ban , sơ niên giao hội chi kỳ tống cựu nghinh tân chi lễ .

  Sớ vị : Việt Nam Quốc ………… Gia cư phụng Phật Thánh thượng hương hiến cúng , sơ niên giao hội chi thần kỳ tăng Phúc thọ sự .

  Kim tín chủ …………..

  Thánh đức sĩ oai quang phủ thùy chiếu giám.

  Ngôn niệm : Sinh cư trung giới mạng hệ thượng thiên , hà càn khôn phú tải chi ân cảm oai quang phò trì chi đức, tư giả bản nguyệt cát nhật nãi Thánh Thần giao hội chi kỳ , y đệ tử lễ cầu chi nhật kim tắc cẩn cụ sớ văn , hòa nam bái tấu .

  …Vương Hành Khiển Hành Binh Chi thần , …Phán Quan Quỷ Vương Sứ Giả , … Vương Hành Khiển Hành Binh Chi Thần , … Phán Quan Quỷ Vương Sứ Giả , nhất thiết oai linh đồng thùy chiếu giám .

  Phục nguyện : Đông tàn tống cựu , Xuân chí nghinh tân , kiêm chủ tể thống trị chi bang quyền tri họa Phúc, thừa xa giá tuần hành Tam Giới chức chưởng vạn niên , lâm ngự giao linh tường vân thoại khí .

  Nguyện ẩm hưởng Phúc dĩ khang ninh , bảo trai chủ ưng xương thạnh tứ thời lợi lạc an cường , bát tiết phong doanh đại niệm . Cẩn sớ .

  Tuế thứ ……… niên …….. nguyệt …….. nhật , thời .

  Đệ tử chúng đẳng hòa nam thượng sớ .

  Sớ cúng giao thừa Ngoài Trời

  Sớ cúng giao thừa tại tư gia

  Phục dĩ:

  Tam dương khai

  thái, Ngũ phước lâm môn.

  Giờ giao thừa đảnh

  lễ đấng Từ Tôn,

  Mùa tuế đán đón

  mừng xuân Khánh Triệu

  Nước Bát Đức thắm

  hoa lòng hàm tiếu

  Mây Tam Đa vờn

  hương giới khai minh

  Hướng tâm thành:

  lợi lạc chúng sanh

  Trình ý khẩn: quang

  huy quốc độ.

  Duyên nay

  có:

  Nước Việt Nam ……….

  Chúng con tên:

  …………

  Nhân

  buổi giao thừa năm mới, đảnh lễ đấng Từ Tôn

  Cúng dường chư

  Phật, Bồ-tát, Thánh Hiền

  Bổn thổ Tài thần,

  Địa thần, Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức Tôn thần.

  Kỳ nguyện

  cho đệ tử chúng con:

  Thân

  thể vinh an, gia đình hòa lạc, dân chúng đều hưởng chữ an vui, mọi người được

  triêm ân phước lợi.

  Giờ đây:

  Trước cảnh thiêng

  liêng của mùa Tuế Đán, chúng con thành tâm đảnh lễ: Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu

  Ni Phật.

  Nam-mô Từ Thị Di

  Lặc Tôn Phật.

  Nam-mô Dược Sư Lưu

  Ly Quang Vương Phật.

  Nam-mô Diệu Cát

  Tường Bồ-tát.

  Nam-mô Nhật Quang

  Biến Chiếu Bồ-tát.

  Nam-mô Nguyệt Quang

  Biến Chiếu Bồ-tát.

  Nam-mô Đại Bi Quán

  Thế Âm Bồ-tát.

  Kim Niên Đương Cai

  Hành Khiển Sở Vương Chí Đức Tôn Thần.

  Hành Binh Hỏa Tinh

  Biểu Tào Chí Đức Tôn Thần.

  Kính nguyện:

  Chư Phật nhủ từ bi

  vô lượng, ban ân lành khắp cõi nhân gian,

  Chúa xuân đem phước

  lộc đề đa, tạo cảnh mới đại đồng hoàn vũ.

  Khiến mọi người ân

  triêm pháp nhũ, giữ giới mà giác ngộ tâm vương,

  Để chúng con tắm

  ánh xuân huy, niềm vui được tràn lan quốc độ.

  Khắp mọi nhà: nhân

  phong vật phụ,

  Khắp mọi người: an

  lạc thọ khương.

  Chúng con tắm gội ánh

  đạo vàng,

  Nhân loại xưng

  dương mùa xuân thủ.

  Người già lão đội

  ân sâu: Phật từ gia hộ,

  Khách

  thanh niên nhờ đức cả: Cam lộ huân triêm.

  Cảnh vui tươi nhuần

  thấm, điều lợi lạc thực thi.

  Cùng sát cánh chen

  vai làm quang huy quốc độ,

  Quyết

  chung lòng góp sức mà phổ độ quần sanh.

  Nhân dân an lạc,

  thế giới an bình,

  Chúng con vô cùng cảm bội chư Phật chứng

  minh.

  Mùa Tuế Đán – giờ giao thừa – Xuân Tân Sửu

  Đệ tử chúng

  con chí thành dâng sớ

  Cách Cúng Lễ Giao thừa

  Cúng giao thừa ngoài trời

  Mâm lễ được sắm trưng bày với tấm lòng thành kính tiễn đưa người Nhà Trời cai quản mình ở năm cũ trở lại Thiên đình và đón người mới xuống sẽ làm nhiệm vụ cai quản Hạ giới năm tới.

  Vì việc bàn giao, tiếp quản công việc hết sức khẩn trương nên các vị chỉ có thể ăn vội vàng hoặc mang theo, thậm chí chỉ chứng kiến lòng thành của chủ nhà.

  Trên chiếc hương án( bàn để trước bàn thờ) thường bày bát hương và lọ cắm hương, đèn dầu hoặc hai ngọn nến.

  Cúng Giao thừa trong nhà

  Khi cúng giao thừa trong nhà, tất cả mọi thành viên trong gia đình đứng trang nghiêm chắp tay trước bàn thờ, khấn tổ tiên xin các cụ phù hộ độ trì trong nhà mới, cầu an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, cầu tài cầu lộc, sức khỏe dồi dào bình an vô sự.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chuẩn Bị Mâm Cúng Giao Thừa & Bài Cúng Giao Thừa Đêm 30 Tết
 • Lễ Giao Thừa: Cách Bày Lễ Và Văn Sớ Khấn Nguyện , Trang Điện Tử Www.hovuvovietnam.com
 • Hướng Dẫn Cúng Giao Thừa Như Thế Nào Chính Xác, Thành Tâm Nhất
 • Tục Lệ Cúng Giao Thừa , Nét Đẹp Trong Dòng Chảy Văn Hóa Việt
 • Tết Nguyên Đán Của Người Hoa Chợ Lớn (Ngọc Thiện)
 • Lễ Giao Thừa, Cách Bày Lễ Và Văn Sớ Khấn Nguyện

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Cúng Giao Thừa Chuẩn Nhất Theo Chia Sẻ Của Chuyên Gia
 • Tìm Hiểu Bài Văn Khấn Gia Tiên Mùng 1 Và Hàng Tháng
 • Văn Khấn Gia Tiên Văn Khấn Nôm Cúng Gia Tiên Mùng Một Và Ngày Rằm Âm Lịch
 • Văn Khấn Nôm Cúng Gia Tiên Ngày Rằm, Mùng 1 Hàng Tháng
 • Trọn Bộ Văn Khấn Mùng 1 Ngày Rằm Hàng Tháng: Khấn Thần Tài Thổ Địa, Gia Tiên, Thổ Công Và Các Vị Thần
 • Lễ là để tạo ra sự chân thành sâu lắng cần cho việc sửa mình. Sửa mình là để giao tiếp với người thành công. Và giao tiếp được với người trong lễ mới sửa được người thuận với mình.

  Nhưng nay, lễ là một giá trị rất lớn trong sinh hoạt văn hóa của người Việt chỉ còn lại là sự tùy tiện, ai hiểu sao thì làm vậy. Và tai hại hơn hết, gần đây vì sự quay lại với lễ, với đức tin vào đời sống tín ngưỡng, sự nổi lên của một bộ phận các thầy gọi là phong thủy, càng làm biến dạng một cách đáng báo động về đời sống tín ngưỡng của người dân.

  Từ những năm tháng bỏ đi, từ những tháng ngày quên lãng, từ những nhận thức ấu trỉ về lễ về tín ngưỡng và tôn giáo một thời đến khi trở lại, dựng lại niềm tin đã mất chúng ta đã xây nó trên một cái nền – của các bà già truyền miệng. Tai hại là ở đó truyền đi.

  Chúng tôi chưa có thời gian chuyên sâu, nhưng xin góp một phần rất nhỏ, từ hiểu biết của mình, xin gởi đến quý vị bài viết này để quý vị nắm được phần nào về lễ giao thừa, cách bày lễ và văn sớ khấn nguyện. Hy vọng bước vào năm mới chúng tôi đi sâu hơn về vấn đề này để cống hiến cho quý vị một cái nhìn toàn cảnh và hiểu biết chính xác về lễ Tết.

  Phần I: Cách bày mâm cỗ giao thừa Cách bày bàn lễ

  Đây là cách đúng khi thiết một mâm lễ, đó là bao giờ cũng phải có ban thượng và ban hạ. Ban thượng dành cho Thần linh, vị Thần chính trong lễ mình muốn cúng. Ban hạ là những tùy tùng bộ hạ của vị thần đó.

  Có thể để một cái bàn lớn trong nhà thường dùng, đặt lên đó một cái mâm nhôm hoặc mâm đồng kê dưới 3 cái chén làm chân, thế là chúng ta có một ban thượng. Những thứ đặt trên bàn, dưới và quanh cái mâm là ban hạ.

  Nơi đặt bàn lễ

  Tục xưa của cha ông chúng ta, Tết đến, cúng giao thừa chính là cúng lễ “tống cựu nghinh tân”.

  Người Việt quan niệm đất có Thổ Công, sông có Hà Bá. Nhất nhất vạn vật đều có chủ, nghĩa là có một vị thần cai quản, làm chủ. Vận hành năm tháng bốn mùa cũng có vị thần. Vì vậy mâm lễ phải đặt ngay trước thềm hiên nhà, ngay chính giữa và mặt xây ra ngoài trời.

  Cách bày lễ vật.

  Lễ vật của giây phút giao thừa tuyệt đối không được dùng lễ mặn. Chúng ta muốn trời đất giao hòa, chúng ta muốn có vượng khí, chúng ta muốn có sự linh diệu cát tường, thì phải tránh ngay chuyện máu thịt động vật tế lễ.

  Thứ nhất, ở nơi đâu có máu xương loài vật và sự chết chóc thì chỉ hấp dẫn ác quỷ và hung thần nhiễu hại. Hãy nhớ điều đó.

  Thứ hai, giờ khắc trời đất chuyển giao, là thời khắc thuộc về thanh khí. Đó là lúc năng lượng của khí đang đi lên -hướng thượng, rất tốt để hấp dẫn điều cát tường như ý. Bụt Thích Ca Mâu Ni cũng trong khoảng thời khắc khi sự chuyển giao đã lên đến điểm cân bằng, đó là lúc sao mai vừa lộ mà đạt đến trạng thái giác ngộ. Giữa nhân gian có trược khí và thanh khí, có chiều hướng thượng và hướng hạ. Vì vậy lễ vật là tuyệt đối thanh khiết.

  Thứ ba, ai cũng biết câu chuyện cây nêu. Trong câu chuyện cây nêu nói lên việc quỷ ăn rau củ. Và người Việt nhờ Bụt mới đuổi được quỷ ra biển Đông. Và dưới sự van xin của quỷ, con người có thương lượng với quỷ một năm chỉ cho phép quỷ được trở lại vào dịp tết để thăm viếng, nhưng nhìn thấy nơi nào có dấu hiệu cây nêu thì không được đặt chân đến phá hoại.

  Ban thượng gồm có 1 đĩa trái cây (5 loại có 5 màu, trái cây gần gũi với vườn quê Việt), 1 đĩa hoa, 3 đĩa chè 2 đĩa xôi loại nhỏ, 2 cốc nước trong, 2 cốc, rót rượu và trà. 1 đĩa cau trầu. 12 ngọn nến nhỏ (nến để trong cái cốc để không bị gió thổi tắt). 1 cốc để gạo dùng làm bát hương thắp. Hương 3 nén, 5 nén, 12 nén hoặc 18 nén.

  Ban hạ cũng gồm như trên, có thêm 2 đĩa muối gạo, thêm bánh trái và hoa quả nhiều hơn. Đây là mâm cho những vị tùy tùng bộ hạ của thần linh.

  Tất cả là tùy thuộc ở tấm lòng thành và tùy nghi không gian nhà mình. Chỉ có một ban. Nhưng nhớ để cao, không được để trên 1 cái ghế thấp sơ sài quá.

  Lễ gồm 1 khay lớn để nải chuối và 5 loại hoa quả trên đó đặt chính giữa. 1 đĩa hoa, 1 đĩa quả, 1 cốc nước trong, 1 cốc rượu, 3 chén chè 2 đĩa xôi, thêm bánh kẹo tùy ý, 1 cốc gạo thay làm bát hương. 12 ngọn nến, 1 đĩa cau trầu. Có thể cắm hương vào trên mâm quả, hoặc xông trầm thơm.

  Phần II: Sớ âm hán

  “Sớ tống cựu nghinh tân lễ”

  Phục dĩ:

  Tuần hành tam giới, chức chưởng vạn bang.

  Sơ niên giao hội chi kỳ – tống cựu nghinh tân chi lễ.

  Sớ vị:

  Việt Nam Quốc, Quảng Trị tỉnh, …… huyện, ………. xã, ……… thôn.

  Kim tín chủ:

  …………………….

  …………………….

  Ngôn niệm:

  Sanh cư trung giới, mạng hệ thượng thiên.

  Hà càn khôn – phú tải chi ân,

  Cảm oai quang – phò trì chi đức.

  Tư giả – bổn nguyệt cát nhật,

  Nãi Thánh thần – giao hội chi kỳ

  Y đệ tử – lễ cầu chi nhật.

  Kim tắc, cẩn cụ sớ văn, hòa nam bái tấu:

  Nhất tâm phụng thỉnh:

  Cựu Bính Thân niên, Đương niên Hành Khiến, Hành binh chi thần, tùy tùng phán quan, Quỹ vương sứ giả!

  Tân Đinh Dậu niên, Đương niên Hành Khiến, Hành binh chi thần, tùy tùng phán quan, Quỹ vương sứ giả! Nhất thiết oai linh đồng thùy chiếu giám!

  Phục nguyện:

  Đông tàn tống cựu,

  Xuân chí nghinh tân.

  Kiêm chủ tể, thống trị chư bang, quyền tri họa phước.

  Thừa xa giá, tùng hành tam giới, chức trưởng vạn niên.

  Lâm ngự diêu linh,

  Tường vân thoại khí.

  Nguyện hâm hưởng – phước thọ khương ninh.

  Bảo trai chủ – vĩnh ưng xương thạnh.

  Tứ thời lợi lạc, an cường bát tiết, phong dinh đại nẫm.

  Cẩn sớ!

  Phần III: Sớ dịch nghĩa

  Văn Sớ

  “Lễ Tống Cựu Nghinh Tân”

  Phục dĩ (1)

  Tuần hành ba cõi, cai quản nhân gian,

  Gặp lúc, đầu năm giao hộị

  Thiết lễ, tống cựu nghinh tân!

  Sớ tâu:

  Nay ở,

  Nước Việt Nam, tại thôn …………, xã ……………., huyện ………………, tỉnh ……………….,

  Gia cư phụng Phật, Thánh – Thần Tổ – Tiên, dâng lên hương hoa, trà quả đèn nến, thực phẩm cúng dường.

  Tín chủ chúng con:

  Tên họ………………….. chúng tôi năm………………..

  Cùng vợ: chúng tôi năm………………..

  Và các con: chúng tôi năm………………..

  …………………..

  Thiết nghĩ!

  Thân sống dương gian,

  Mệnh thuộc thiên giới. (2)

  Thuận càn khôn, hưởng ân che chở – Cảm oai quang, nhờ đức phò trì.

  Gặp lúc Thánh Thần giao hội

  Nhân thế Đệ tử lễ cầu

  Nay có sớ văn, kính cẩn dâng lên, cùng nhau bái trình:

  PHỤNG THỈNH CUNG TIỂN:

  Đức Thánh Hành Khiển năm cũ Bính Thân, vị Thần Hành binh, các vị Phán quan tùy tùng, cùng những Sứ giả làm Quỷ vương hộ giá!

  PHỤNG THỈNH CUNG NGHINH:

  Đức Thánh Đương niên Hành Khiến năm mới Đinh Dậu, vị Thần Hành binh, các vị Phán quan tùy tùng, cùng những Sứ giả làm Quỷ vương hộ giá!(3)

  LẠI NGUYỆN:

  Đông qua tống cựu

  Xuân đến nghinh tân

  Thay mặt Chủ tể, thống trị toàn cầu, biết rõ họa phúc

  Thừa hành xa giá, theo khắp ba cõi, đứng đầu vạn năm

  Đem đến điều lành

  Gieo truyền khí tốt

  Nguyện nhận trọn phúc thọ khương ninh

  Mong luôn hưởng hưng thịnh, thái bình

  Bốn mùa lợi lạc, quanh năm may mắn, Vạn sự hanh thông, công việc thuận tiến.

  Cúi đầu cân sớ!

  Phần IV: Văn khấn giao thừa trước tổ tiên và tam bảo

  Ngưỡng nguyện: Phật pháp tăng tam bảo có mặt khắp mười phương thương tưởng chứng giám!

  Ngưỡng nguyện: Việt Nam vạn cổ anh linh, hồn thiêng sông núi, tiên hiền liệt thánh, minh quân đế chúa, văn quan võ tướng, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, có công đóng góp, khai canh lập ấp, dựng làng mở nước, trải dài 5000 năm lịch sử bách tính anh linh chứng giám!

  Ngưỡng nguyện: Hết thảy chư vị thiện thần khắp hết nhân gian hộ vệ những người làm lành chứng giám!

  Nay đúng thời khắc giao thừa thiêng liêng, tiển năm, đón năm mớ cũ Đinh Dậu, đón năm mới, chúng con kính cẩn dâng lễ lên Tam Bảo, dâng lên Hồn Thiêng sông Núi Anh Linh dân Tộc, dâng lên chư vị Tôn Thần, dâng lên Tổ Tiên, xin chứng nhận mà độ trì ban ơn che chở!

  Kính Nghe!

  Tự thủa Vua Hùng

  Dựng nước Văn Lang

  Rạng danh Lạc Việt

  Đạo Thờ Tổ Tiên

  Truyền đến hôm nay

  Năm ngàn năm qua

  Văn minh nòi giống

  Tứ đó khơi dòng

  Là người con Việt

  Là người có Đạo

  Con nguyện tri ân

  Lễ kính cúng dường

  Trước dâng lên Bụt

  Các bậc sư tổ

  Đã đem đạo vàng

  Truyền vào nước con

  Đời đời nối nhau

  Hơn hai ngàn năm

  Phát huy sự nghiệp

  Giúp nước giúp dân

  Kế đến là ơn

  Tiên hiền liệt thánh

  Chư vị tôn thần

  Anh minh che chở

  Trước khói hương thơm

  Không quên nhớ ơn

  Anh hùng liệt nữ

  Vị nước quên mình

  Con nguyện ghi ơn

  Tiên Tổ nội ngoại

  Ông bà cha mẹ

  Nhiều đời quá vãng

  Giờ phút thiêng liêng

  Cung Nghinh Tân Xuân

  Đinh Dậu Minh Niên

  Thiết lễ cúng dường

  Dâng Phật Thánh Thần

  Hồn thiêng sông núi

  Anh linh dân tộc

  Bách tính Đại Việt

  Nghinh xuân đoàn tụ

  Con cháu lạc hồng

  Uống nước nhớ nguồn

  Tận hiếu tận trung

  Trước án hương thiêng

  Cúi đầu kính lễ

  Nguyện xin chứng giám

  Độ trì ban ơn!

  (Lời khấn lễ Tống Cựu Nghinh Tân)

  Nay giờ khắc thiêng liêng

  Phút giao thừa mầu nhiệm

  Con thành tâm thiết lễ

  Lễ tống cựu nghinh tân

  Nguyện khói hương thơm này

  Cùng ánh nến rực sáng

  Và hoa quả phẩm vật

  Từ lòng con thanh tịnh

  Dâng lên cúng Thiện thần

  Đức Hành Khiến năm cũ

  Đức Hành Khiến năm mới

  Bính Thân và Đinh Dậu

  Cúng các vị Hành binh

  Các Phán quan thùy tùng

  Chư quỷ vương sứ giả

  Có mặt cùng thọ hưởng

  Xin chứng cho lòng con

  Mà nhận lễ phẩm này.

  Chúng con ở nơi đây

  Tại số nhà………….

  Giờ phút này quý báu

  Lòng biết ơn tràn dân

  Không quên niềm thương tưởng

  Nhớ ân đức cao dày

  Của tiên hiền liệt thánh

  Bậc Quân chủ, khanh tướng

  Người trí dũng anh tài

  Và muôn vạn con dân

  Của non sông Đất Việt

  Đã vì nước quên mình

  Gìn giữ vững biên cương

  Từ đất liền, hải đảo

  Móng Cái đến Cà Mau

  Để vẹn nòi Rồng Tiên

  Để chung giống Lạc Hồng

  Trọn nên nghĩa Đồng Bào

  Đạo đức và truyền thống

  Hiếu nghĩa và yêu thương.

  Hương hoa quả nến đèn

  Tâm thành lời khấn nguyện

  Xin chứng giám tấc lòng

  Mà độ trì ban ơn

  Cho gia đình dòng họ

  Cho thế hệ tương lai

  Hưởng no ấm thanh bình

  Được hanh thông công việc

  Đạt thành trong ý nguyện.

  Con nguyện luôn nỗ lực

  Nâng cao tầm hiểu biết

  Thực hành các việc thiện

  Mở rộng lòng yêu thương

  Chung tay góp sức mình

  Tạo an lạc hạnh phúc

  Cho con và tất cả.

  Cúi đầu trước chư vị

  Tri ân và kính lễ!

  Chú ý:

  Với lá sớ trên quý vị chỉ nên: một là đọc bằng âm Hán, hai là chỉ đọc bằng âm Việt đã được dịch. Đó là lá sớ cúng lễ tống cựu nghinh tân. Hai bài văn khấn sau một bài trước ban thờ Tổ tiên trong giờ phút giao thừa. Một bài cúng trước án hương lễ tống cựu nghinh tân. Chúng tôi chỉ dùng là Đương Niên Hành Khiến trước khi chứng minh được nguồn gốc vì sao xưa nay các văn sở dùng tên các vị mà chúng ta cho là ngườ Trung Hoa. Trong tiến Hán, viết là Khiển, nhưng phải đọc là Khiến.

  Kính chúc quý vị một năm mới an khang – hạnh phúc!

  Bạn đang đọc bài viết Lễ giao thừa, cách bày lễ và văn sớ khấn nguyện tại chuyên mục Phong thủy ứng dụng của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Khấn Lễ Cúng Giao Thừa Trong Nhà, Ngoài Trời Đầy Đủ Và Chuẩn Nhất Năm Kỷ Hợi 2022
 • Văn Khấn Giao Thừa Trong Nhà Năm Tân Sửu 2022
 • Văn Khấn Cúng Giao Thừa Tại Công Ty, Cơ Quan Tết Canh Tý 2022 Chuẩn Nhất
 • Bài Cúng (Văn Khấn) Giao Thừa Ngoài Trời Tết Canh Tý 2022
 • Sự Tích Và Bài Văn Khấn Bà Chúa Xứ
 • Nên Cúng Giao Thừa Và Tết Như Thế Nào Cho Đúng? Sớ Cúng Giao Thừa Và Tết

  --- Bài mới hơn ---

 • Tt. Chân Quang Trả Lời Tham Vấn Những Câu Hỏi
 • Nghi Thức Cúng Thất (Cúng Tuần)
 • Nghi Thức Tụng Kinh Kỳ Siêu Hằng Tuần
 • Kinh Khai Cửu – Tính Tuần Cửu – Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
 • Bộ Đồ Thờ Gốm Sứ Bát Tràng
 • VẤN: Hằng năm cứ đến tết về, gia đình con cũng thường tổ chức. Tuy nhiên, gia đình con không biết nên khấn nguyện cúng bái như thế nào cho đúng nhất theo nghi lễ của nhà Phật. Có năm con chỉ biết mở kinh Nhật Tụng rồi tụng kinh Giao thừa ngoài ra không biết làm thế nào cả. Xin Sư hoan hỉ chỉ dạy cho chúng con ngày tết đang về nên cúng ông bà như thế nào, nên trang trí bàn thờ ra sao và khấn nguyện như thế nào cho đúng.

  ĐÁP: “Cúng giao thừa, cúng ông bà, chào tân niên”, gọi chung là lễ Trừ tịch hay lễ Giao thừa, có ý nghĩa lẽ trời đất có thủy khởi phải có tận cùng, một năm đã bắt đầu ắt phải có hết, bắt đầu từ lúc giao thừa, cũng lại hết vào lúc giao thừa. Theo Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh nghĩa là cũ giao lại, mới tiếp lấy. Chính vì ý nghĩa ấy, nên hàng năm vào lúc giao tiếp giữa hai năm cũ mới này, có lễ Trừ tịch.

  Lễ Trừ tịch của người Việt Nam không khác người Trung Hoa, là một lễ diệt trừ ma quỷ, phá tan sự u tối. Phong tục Trung Hoa xưa vào ngày Trừ tịch, tức là ngày 30 Tết có dùng 120 trẻ con trạc chín mười tuổi, mặc áo thâm, đội mũ đỏ, cầm trống vừa đi đường vừa đánh để trừ khử ma quỷ, do đó có danh từ Trừ tịch. Lễ Trừ tịch cử hành vào lúc giao thừa nên lễ này còn mang tên là lễ Giao thừa.

  Tại các chùa cũng có cúng lễ giao thừa, chưng dọn những lễ vật và đồ chay, đồng thời với lễ giao thừa nhà chùa còn cúng Phật, tụng kinh lễ rước vía Đức Di Lặc Tôn Phật vào lúc 2330 giờ. Ở các tư gia xưa thường lập bàn thờ ở giữa sân, hoặc ở trước cửa nhà, trường hợp những người ở thành phố không có sân, cũng chưn dọn một chiếc hương án, hoặc một chiếc bàn kê ra nơi phòng khách với mâm lễ vật, có đủ hương đăng hoa quả, bánh mứt ngày tết, tiễn đưa năm cũ qua đi, đón chào năm mới đến.

  Người Việt Nam trong đêm Giao thừa, sau khi lễ tổ tiên, mừng ông bà cha mẹ hiện tiền xong, còn có những tục lễ riêng cho tới ngày nay từ thôn quê đến thành thị đa phần vẫn còn gìn giữ, như đi chùa lễ Phật, viếng đình, đền, xin hướng xuất hành, hái lộc.

  Kinh nhựt tụng Phật giáo Việt Nam, không có nghi thức hướng dẫn cúng giao thừa, lý do xưa nay Phật giáo không xem lễ đón giao thừa dù rất quan trọng có truyền thống của dân tộc, nhưng không phải là lễ nghi của Phật giáo, các nhà hành đạo không đưa lễ nghi đó vào kinh nhựt tụng. Theo truyền thống của Quan Âm tu viện từ 92 năm qua vào lúc 23 giờ 30 (năm cũ) đến 00 giờ 30 (năm mới) chư giáo phẩm Tăng ni có làm lễ đón giao thừa bằng khóa lễ rước vía Đức Di Lặc Tôn Phật. Gần đây Sư có biên soạn nghi thức lễ vía Đức Di Lặc Tôn Phật vào ngày mùng 01 tháng giêng dành cho chư Tăng ni, Phật tử tu học tại chùa rước vía Phật và đón giao thừa.

  Riêng tại tư gia thì quý Phật tử nên thực hiện: 12 giờ trưa ngày 30/chạp (năm cũ) trưng bày hương đăng hoa quả, bánh mứt trên bàn thờ Phật, bàn gia tiên làm lễ rước Ông Bà, chưng nhiều chừng nào thì gặp “vận hên” nhiều chừng đó; tuy nhiên nên làm sao cho tươm tất là quý – đến 23 giờ 30 thắp nhang đèn, mọi người mặc áo tràng đến bàn Phật làm lễ rước vía Đức Di Lặc Tôn Phật cầu phước huệ, cả nhà chỉ lạy 3 lạy và đọc bài:

  Giao thừa Nguyên đán lễ thiêng liêng,

  Cung thỉnh mười phương Phật Thánh Hiền,

  Duyên giác, Thanh văn cùng liệt Tổ,

  Thiên thần Hộ pháp với Long thiên.

  Thiêu thân liệt Thánh tử vì đạo,

  Dũ ánh uy quang giáng tọa tiền,

  Lễ nhạc hương hoa xin dâng cúng,

  Nguyện cầu ban phước lễ tân niên.

  Hôm nay ngày lành Nguyên đán,

  Nhất tâm cung đón giao thừa,

  Chúng con: theo lệ ngày xưa,

  Mở cửa nghinh xuân tiếp phước.

  Truyền thừa di phong thuở trước,

  Tâm thành lễ Phật dâng hương.

  Cầu tân niên vạn sự cát tường,

  Nguyện xuân nhật tam nguyên như ý!

  Nam mô Chứng Minh Sư Bồ tát (3 lần)

  Sau đó đến bàn thờ gia tiên vái lạy tưởng niệm cửu huyền thất tổ, tiếp đến thỉnh mời ông bà cha mẹ tại tiền đến ngồi trên ghế trước bàn thờ gia tiên cho con cháu váy lạy, theo thứ lớp “mừng tuổi”, cầu chúc cha mẹ, người lớn sống thêm tuổi thọ và nhận phong bì “lì xì” của người lớn ban cho…

  VĂN CÚNG GIAO THỪA TRONG NHÀ.

  NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 lần )

  Kính lạy : Đức Đương Lai hạ sinh Di LẶC Tôn Phật.

  Hoàng Thiên , Hậu Thổ chư vị Tôn Thần. – Long Mạch , Táo Quân , chư vị Tôn Thần.

  Các cụ Tổ Tiên nội , ngoại chư vị tiên linh.

  Nay phút giao thừa năm Giáp Ngọ, chúng con là………………………

  Ngụ tại………………………………………

  Phút giao thừa vừa tới , nay theo vận luật , tống cựu nghênh tân , giờ Tý đầu Xuân , đón mừng Nguyên Đán , tín chủ chúng con thành tâm , sửa biện hương hoa phẩm vật , nghi lễ cung trần , dâng lên trước án , cúng dâng Phật Thánh , dâng hiến Tôn Thần , tiến cúng Tổ Tiên , đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

  Chúng con xin kính mời :

  Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương , Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa , Phúc Đức Chính Thần , các Ngài Ngũ phương , Ngũ thổ , Long Mạch Tài Thần , các Ngài Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Con lại kính mời các cụ tiên linh Cao Tằng Tổ Khảo , Cao Tằng Tổ Tỷ , Bá thúc huynh đệ , Cô di tỷ muội , nội ngoại tộc chư vị hương linh cúi xin giáng về linh sàng hâm hưởng lễ vật.

  Tín chủ lại kính mời các vị vong linh Tiền chủ , Hậu chủ , y thảo phụ mộc ở trong đất này. Nhân tiết giao thừa , giáng lâm trước án chiêm ngưỡng tân xuân , thụ hưởng lễ vật.

  Nguyện cho tín chủ : Minh niên khang thái , trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an , gia đạo hưng long thịnh vượng. Giũ tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

  VĂN CÚNG THẦN LINH TRONG NHÀ ( MÙNG 1 ).

  NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 LẦN )

  Kính lạy : Đức Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

  Phật Trời , Hoàng Thiên Hậu Thổ.

  Chư vị Tôn Thần.

  Hôm nay là ngày mồng 1/giêng , nhằm ngày Nguyên Đán đầu xuân , giải trừ gió đông lạnh lẽo , hung nghiệt tiêu tan , đón mừng Nguyên Đán xuân thiên , mưa móc thấm nhuần , muôn vật tưng bừng đổi mới. Nơi nơi lễ tiết , chốn chốn tường trình.

  Tín chủ con là ………………………….. Ngụ tại ……………………………………….

  Nhân tiết minh niên sắm sửa hương hoa , cơm canh lễ vật bày ra trước án , dâng cúng Thiên Địa Tôn Thần. Thiết nghĩ Tôn Thần hào khí sáng loà , ân đức rộng lớn. Ngôi cao vạn trượng uy nghi , vị chính mười phương biến hiện. Lòng thành vừa khởi , Tôn Đức cảm thông. Cúi xin giáng lâm trước án , chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho chúng con mọi người hoan hỷ vinh xương , con cháu cát tường khang kiện. Mong ơn Đương Cảnh Thành Hoàng , đội đức Tôn Thần Bản xứ. Hộ trì tín chủ , gia lộc gia ân , xá quá trừ tai. Đầu năm chí giữa , nửa năm chí cuối , sự nghiệp hanh thông , sở cầu như ý. Giũ tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

  VĂN CÚNG TỔ TIÊN NGÀY MÙNG 1 TẾT.

  NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT !

  Kính lạy : Đức Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật .

  Các cụ Tổ Khảo , Tổ Tỷ , Bá thúc huynh đệ , Cô di tỷ muội , đường thượng tiên linh các hương hồn nội tộc , ngoại tộc.

  Nay theo Tuế luật , Âm Dương vận hành tới tuần Nguyên Đán , mồng Một đầu xuân mưa móc thấm nhuần , đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm ân đức Tổ Tiên , như trời cao biển rộng , khôn

  đem tấc cỏ báo ba xuân. Do đó chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật , oản quả hương hoa kính dâng lên trước án.

  Kính mời các cụ Cao Tằng Tổ Khảo , Cao Tằng Tổ Tỷ , Bá thúc đệ huynh , Cô di tỷ muội , nam nữ tử tôn nội ngoại. Cúi xin thương xót con cháu , linh thiêng giáng về linh sàng , hâm hưởng lễ vật. Phù hộ độ trì cho con cháu năm mới an khang , mọi bề thuận lợi , sự nghiệp hanh thông. Bốn mùa không hạn ách nào xâm , tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Tín chủ lại mời : các vị vong linh , tiền chủ hậu chủ ở trong đất này cùng về hâm hường. Giũ tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

  VĂN CÚNG LỄ TẠ NĂM MỚI ( MÙNG 3 ).

  NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 lần )

  Kính lạy : Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần.

  Ngài Đương niên , Ngài Bổn Cảnh Thành Hoàng , các Ngài Thổ Địa , Táo Quân , Long Mạch Tôn Thần

  Các Tổ Khảo , Tổ Tỷ , nội ngoại tiên linh.

  Hôm nay là ngày mồng ba tháng Giêng năm Quý Tỵ, Tín chủ chúng con ……………………..

  Ngụ tại ……………………………………

  Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật , phù tửu lễ nghi , cúng dâng trước án. Kính cẩn thưa trình : Tiệc xuân đã mãn , Nguyên Đán đã qua , nay xin thiêu hoá kim nân , lễ tạ Tôn Thần , rước tiễn tiên linh trở về Âm giới. Kính xin : lưu phúc lưu ân , phù hộ độ trì , dương cơ âm mộ , mọi chỗ tốt lành . Cháu con được chữ bình an , gia đạo hưng long thịnh vượng . Lòng thành kính cẩn , lễ bạc tiến dâng , lượng cả xét soi , cúi xin chứng giám.

  HT Thích Giác Quang

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kinh Cúng Cô Hồn Theo Thiền Tông – Thiền Tông
 • Khoa Cúng Thần Linh Và Gia Tiên 2
 • Sách Nghi Lễ Thờ Cúng Cổ Truyền Của Người Việt
 • Dịch Vụ Nấu Cỗ Ngon Tại Nhà Hải Phòng
 • Ý Nghĩa Phong Thủy Của Bát Cúng Cơm Trên Bàn Thờ
 • Sớ Cúng Giao Thừa Tại Tư Gia Dành Cho Bạn

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghi Thức Cúng Dường Lễ Phật Đản
 • 4. Nghi Cúng Lễ Phật Đản
 • Chuẩn Bị Chè, Xôi Cúng Đầy Tháng Cho Bé Như Thế Nào?
 • Ngày Nào Cũng Thắp Hương Cúng Phật Hay Chỉ Mùng Một, Ngày Rằm?
 • Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật Thế Nào Cho Đúng Nghĩa
 • PHĐS – Phật giáo Việt Nam có sự tương tác, đồng thời những nếp sinh hoạt lễ nghi cũng chịu ảnh hưởng tư tưởng Tam giáo đồng nguyên Phật-Nho-Lão, trong đó có sự giao thoa giữa các học thuyết về nhân sinh quan, vũ trụ quan..

  Đối với Lão giáo, sau Tết Nguyên đán thường có lễ cúng Ngọc hoàng Thượng đế và các vị tinh tú bằng hình thức cúng đèn. Cùng với tín ngưỡng ấy, chư Tổ sư khéo léo vận dụng và đưa nghi thức đàn tràng Dược Sư vào cùng thời gian, cũng với hình thức cúng đèn mà kinh Dược Sư đề cập.

  Pháp phương tiện này không chỉ giúp cho việc đưa đàn tràng đạo Phật vào tín ngưỡng dân gian dưới cái nhìn tuệ giác; còn là hình thức đáp ứng nhu cầu tâm linh, hiếu kính của người con Phật.

  Xin giới thiệu nghi thức giao thừa và lễ Dược Sư kỳ an hội, do Ban Nghi lễ GHPGVN chúng tôi phụng soạn.

  SỚ GIAO THỪA

  Phục dĩ:

  Tam dương khai thái,

  Ngũ phước lâm môn.

  Giờ giao thừa

  Đảnh lễ Đấng Từ Tôn,

  Mùa tuế đán

  Đón mừng xuân khánh triệu.

  Nước bát đức

  Thắm hoa lòng hàm tiếu,

  Mây tam đa

  Vờn hương giới khai minh.

  Hướng tâm thành:

  Lợi lạc chúng sanh.

  Trình ý khẩn:

  Quang huy quốc độ.

  Duyên nay có: Nước Việt Nam…

  Chúng con tên:…

  Nhân buổi Giao thừa năm mới,

  Đảnh lễ Đấng Từ Tôn,

  Cúng dường chư Phật,

  Bồ-tát, Thánh hiền.

  Bổn thổ Tài thần, Địa thần,

  Kim Niên Đương Cai Thái Tuế

  Chí Đức Tôn Thần.

  Kỳ nguyện cho đệ tử chúng con:

  Thân thể vinh an, gia đình hòa lạc,

  Dân chúng đều hưởng chữ an vui,

  Mọi người được triêm ân phước lợi.

  Giờ đây: Trước cảnh thiêng liêng của mùa Tuế Đán, chúng con thành tâm đảnh lễ:

  Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nam-mô Từ Thị Di Lặc Tôn Phật

  Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

  Nam-mô Diệu Cát Tường Bồ-tát

  Nam-mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-tát

  Nam-mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-tát

  Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát

  Nam-mô Kim Niên Đương Cai Hành Khiển Lưu Vương Chí Đức Tôn Thần

  Nam-mô Hành Binh Ngũ Ôn Nguyễn Tào Chí Đức Tôn Thần.

  Kính nguyện:

  Chư Phật nhủ từ bi vô lượng,

  Ban ân lành khắp cõi nhân gian,

  Chúa xuân đem phước lộc đề đa,

  Tạo cảnh mới đại đồng hoàn vũ.

  Khiến mọi người ân triêm pháp nhủ,

  Giữ giới mà giác ngộ tâm vương,

  Để chúng con tắm ánh xuân huy,

  Niềm vui được tràn lan quốc độ,

  Khắp mọi nhà: nhân phong vật phụ,

  Khắp mọi người: an lạc thọ khương.

  Chúng con tắm gội ánh đạo vàng,

  Nhân loại xưng dương mùa xuân thủ.

  Người già lão đội ân sâu: Phật từ gia hộ,

  Khách thanh niên nhờ đức cả: Cam lộ huân triêm.

  Cảnh vui tươi nhuần thấm,

  Điều lợi lạc thực thi.

  Cùng sát cánh chen vai

  Làm quang huy quốc tộ,

  Quyết chung lòng góp sức

  Mà phổ độ quần sanh.

  Nhân dân an lạc, thế giới an bình,

  Chúng con vô cùng cảm bội

  Chư Phật chứng minh.

  Mùa Tuế Đán

  Giờ Giao thừa Xuân Kỷ Hợi

  Đệ tử chúng con

  Chí thành dâng sớ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Truyền Thuyết Tứ Diện Phật Trong Tín Ngưỡng Thái Lan
 • Cách Thờ Cúng Phật Di Lặc Đúng Cách, Không Phải Ai Cũng Biết
 • Những Điển Tích Về Phật Dược Sư ” Shop Hoa Vô Ưu
 • Nghi Quỹ Cúng Dường Dược Sư Thất Phật Kinh Như Ý Vương
 • Pháp Lễ Cúng Dường Phật Dược Sư
 • Lễ Cúng Giao Thừa Canh Tý 2022: Cách Bày Lễ Và Văn Sớ Khấn Nguyện

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Bày Mâm Cúng Giao Thừa Trong Nhà
 • Cách Bày Mâm Cỗ Cúng Giao Thừa Trong Nhà Và Ngoài Trời Đúng Nhất
 • Bài Khấn Cúng Giao Thừa Ngoài Trời Và Trong Nhà Năm 2022
 • Tử Vi Số Mệnh: Cách Cúng Đêm Giao Thừa
 • Lễ Cúng Đêm Giao Thừa 30 Tết Cần Chuẩn Bị Những Gì?
 • Chúng tôi xin góp một phần rất nhỏ từ hiểu biết của mình gửi đến quý vị bài viết này để nắm được phần nào về lễ cúng giao thừa, cách bày lễ và văn sớ khấn nguyện.

  Có Tết thì có lễ Tết. Trong lễ Tết thì lễ giao thừa rất quan trọng. Đến nay, dân tộc đã đi qua hàng nghìn năm lịch sử, tuy nhiên văn hóa của tổ tiên chúng ta hoàn thiện, truyền lại đã bị mất mát đi nhiều vì nhiều lý do, những điều thuộc về lễ đã biến đổi nhiều. Lễ là để tạo ra sự chân thành sâu lắng cần cho việc sửa mình. Sửa mình là để giao tiếp với người thành công. Và giao tiếp được với người trong lễ mới sửa được người thuận với mình.

  Nhưng nay, lễ là một giá trị rất lớn trong sinh hoạt văn hóa của người Việt mà ai hiểu sao thì làm vậy. Và tai hại hơn hết, gần đây vì sự quay lại với lễ, với đức tin vào đời sống tín ngưỡng, sự nổi lên của một bộ phận các thầy gọi là phong thủy, càng làm biến dạng một cách đáng báo động về đời sống tín ngưỡng của người dân.

  Chúng tôi chưa có thời gian chuyên sâu, nhưng xin góp một phần rất nhỏ từ hiểu biết của mình gửi đến quý vị bài viết này để nắm được phần nào về lễ giao thừa, cách bày lễ và văn sớ khấn nguyện. Hy vọng bước vào năm mới, chúng tôi sẽ có cơ hội đi sâu hơn vào vấn đề này để cống hiến cho quý vị một cái nhìn toàn cảnh và hiểu biết chính xác về lễ Tết.

  Phần I: Cách bày mâm cúng giao thừa Cách 1 a- Cách bày bàn lễ

  Đây là cách đúng khi thiết một mâm lễ, đó là bao giờ cũng phải có ban thượng và ban hạ. Ban thượng dành cho Thần linh, vị Thần chính trong lễ mình muốn cúng. Ban hạ là những tùy tùng bộ hạ của vị thần đó.

  Có thể để một cái bàn lớn trong nhà thường dùng, đặt lên đó một cái mâm nhôm hoặc mâm đồng kê dưới 3 cái chén làm chân, thế là chúng ta có một ban thượng. Những thứ đặt trên bàn, dưới và quanh cái mâm là ban hạ.

  b- Nơi đặt bàn lễ

  Tục xưa của cha ông chúng ta, Tết đến, cúng giao thừa chính là cúng lễ “tống cựu nghinh tân”.

  Người Việt quan niệm đất có Thổ Công, sông có Hà Bá. Nhất nhất vạn vật đều có chủ, nghĩa là có một vị thần cai quản, làm chủ. Vận hành năm tháng bốn mùa cũng có vị thần. Vì vậy, mâm lễ phải đặt ngay trước thềm hiên nhà, ngay chính giữa và mặt xây ra ngoài trời.

  c- Cách bày lễ vật

  Lễ vật của giây phút giao thừa tuyệt đối không được dùng lễ mặn. Chúng ta muốn trời đất giao hòa, chúng ta muốn có vượng khí, chúng ta muốn có sự linh diệu cát tường, thì phải tránh ngay chuyện máu thịt động vật tế lễ.

  Thứ nhất, ở nơi đâu có máu xương loài vật và sự chết chóc thì chỉ hấp dẫn ác quỷ và hung thần nhiễu hại. Hãy nhớ điều đó.

  Thứ hai, giờ khắc trời đất chuyển giao, là thời khắc thuộc về thanh khí. Đó là lúc năng lượng của khí đang đi lên – hướng thượng, rất tốt để hấp dẫn điều cát tường như ý. Bụt Thích Ca Mâu Ni cũng trong khoảng thời khắc khi sự chuyển giao đã lên đến điểm cân bằng, đó là lúc sao mai vừa lộ mà đạt đến trạng thái giác ngộ. Giữa nhân gian có trược khí và thanh khí, có chiều hướng thượng và hướng hạ. Vì vậy, lễ vật là tuyệt đối thanh khiết.

  Thứ ba, ai cũng biết câu chuyện cây nêu. Trong câu chuyện cây nêu nói lên việc quỷ ăn rau củ. Và người Việt nhờ Bụt mới đuổi được quỷ ra Biển Đông. Và dưới sự van xin của quỷ, con người có thương lượng với quỷ một năm chỉ cho phép quỷ được trở lại vào dịp Tết để thăm viếng, nhưng nhìn thấy nơi nào có dấu hiệu cây nêu thì không được đặt chân đến phá hoại.

  Ban thượng gồm có 1 đĩa trái cây (5 loại có 5 màu, trái cây gần gũi với vườn quê Việt), 1 đĩa hoa, 3 đĩa chè, 2 đĩa xôi loại nhỏ, 2 cốc nước trong, 2 cốc rót rượu và trà, 1 đĩa cau trầu, 12 ngọn nến nhỏ (nến để trong cái cốc để không bị gió thổi tắt), 1 cốc để gạo dùng làm bát hương thắp. Hương 3 nén, 5 nén, 12 nén hoặc 18 nén.

  Ban hạ cũng gồm như trên, có thêm 2 đĩa muối gạo, thêm bánh trái và hoa quả nhiều hơn. Đây là mâm cho những vị tùy tùng bộ hạ của thần linh.

  Cách 2

  Tất cả là tùy thuộc ở tấm lòng thành và tùy nghi không gian nhà mình. Chỉ có một ban. Nhưng nhớ để cao, không được để trên 1 cái ghế thấp sơ sài quá.

  Lễ gồm: 1 khay lớn để nải chuối và 5 loại hoa quả trên đó đặt chính giữa, 1 đĩa hoa, 1 đĩa quả, 1 cốc nước trong, 1 cốc rượu, 3 chén chè, 2 đĩa xôi, thêm bánh kẹo tùy ý, 1 cốc gạo thay làm bát hương, 12 ngọn nến, 1 đĩa cau trầu. Có thể cắm hương vào trên mâm quả hoặc xông trầm thơm.

  Phần 2: Sớ âm Hán “Sớ tống cựu nghinh tân lễ”

  Phục dĩ:

  Tuần hành tam giới, chức chưởng vạn bang.

  Sơ niên giao hội chi kỳ – tống cựu nghinh tân chi lễ.

  Sớ vị:

  Việt Nam quốc, … tỉnh, … huyện, … xã, … thôn.

  Kim tín chủ:………………………………………………………..

  Ngôn niệm:

  Sanh cư trung giới, mạng hệ thượng thiên.

  Hà càn khôn – phú tải chi ân,

  Cảm oai quang – phò trì chi đức.

  Tư giả – bổn nguyệt cát nhật,

  Nãi Thánh thần – giao hội chi kỳ

  Y đệ tử – lễ cầu chi nhật.

  Kim tắc, cẩn cụ sớ văn, hòa nam bái tấu:

  Nhất tâm phụng thỉnh:

  Cựu … niên, đương niên hành khiến, hành binh chi thần, tùy tùng phán quan, quỷ vương sứ giả!

  Tân … niên, đương niên hành khiến, hành binh chi thần, tùy tùng phán quan, quỷ vương sứ giả! Nhất thiết oai linh đồng thùy chiếu giám!

  Phục nguyện:

  Đông tàn tống cựu,

  Xuân chí nghinh tân.

  Kiêm chủ tể, thống trị chư bang, quyền tri họa phước.

  Thừa xa giá, tùng hành tam giới, chức trưởng vạn niên.

  Lâm ngự diêu linh,

  Tường vân thoại khí.

  Nguyện hâm hưởng – phước thọ khương ninh.

  Bảo trai chủ – vĩnh ưng xương thạnh.

  Tứ thời lợi lạc, an cường bát tiết, phong dinh đại nẫm.

  Cẩn sớ!

  Phần 3: Sớ dịch nghĩa

  Văn sớ “Lễ tống cựu nghinh tân”

  Phục dĩ:

  Tuần hành ba cõi, cai quản nhân gian,

  Gặp lúc, đầu năm giao hội

  Thiết lễ, tống cựu nghinh tân!

  Sớ tâu:

  Nay ở, nước Việt Nam, tại thôn …, xã …, huyện …, tỉnh …,

  Gia cư phụng Phật, Thánh – Thần Tổ – Tiên, dâng lên hương hoa, trà quả đèn nến, thực phẩm cúng dường.

  Tín chủ chúng con:

  Tên họ … sinh năm …

  Cùng vợ: … sinh năm …

  Và các con: … sinh năm …

  Thiết nghĩ!

  Thân sống dương gian,

  Mệnh thuộc thiên giới. (2)

  Thuận càn khôn, hưởng ân che chở – Cảm oai quang, nhờ đức phò trì.

  Gặp lúc Thánh Thần giao hội

  Nhân thế Đệ tử lễ cầu

  Nay có sớ văn, kính cẩn dâng lên, cùng nhau bái trình:

  Phụng thỉnh cung tiến:

  Đức Thánh hành khiển năm cũ Kỷ Hợi, vị thần hành binh, các vị phán quan tùy tùng, cùng những sứ giả làm quỷ vương hộ giá!

  Phụng thỉnh cung nghinh:

  Đức Thánh đương niên hành khiển năm mới Đinh Dậu, vị thần hành binh, các vị phán quan tùy tùng, cùng những sứ giả làm quỷ vương hộ giá! (3)

  Lại nguyện:

  Đông qua tống cựu

  Xuân đến nghinh tân

  Thay mặt Chủ tể, thống trị toàn cầu, biết rõ họa phúc

  Thừa hành xa giá, theo khắp ba cõi, đứng đầu vạn năm

  Đem đến điều lành

  Gieo truyền khí tốt

  Nguyện nhận trọn phúc thọ khương ninh

  Mong luôn hưởng hưng thịnh, thái bình

  Bốn mùa lợi lạc, quanh năm may mắn, vạn sự hanh thông, công việc thuận tiến.

  Cúi đầu cẩn sớ!

  Phần 4: Văn khấn giao thừa trước tổ tiên và tam bảo

  Ngưỡng nguyện: Phật pháp tăng tam bảo có mặt khắp mười phương thương tưởng chứng giám!

  Ngưỡng nguyện: Việt Nam vạn cổ anh linh, hồn thiêng sông núi, tiên hiền liệt thánh, minh quân đế chúa, văn quan võ tướng, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, có công đóng góp, khai canh lập ấp, dựng làng mở nước, trải dài 5.000 năm lịch sử bách tính anh linh chứng giám!

  Ngưỡng nguyện: Hết thảy chư vị thiện thần khắp hết nhân gian hộ vệ những người làm lành chứng giám!

  Nay đúng thời khắc giao thừa thiêng liêng, tiễn năm cũ Kỷ Hợi, đón năm mới Canh Tý, chúng con kính cẩn dâng lễ lên tam bảo, dâng lên hồn thiêng sông núi anh linh dân tộc, dâng lên chư vị tôn thần, dâng lên tổ tiên, xin chứng nhận mà độ trì ban ơn che chở!

  Kính nghe!

  Tự thuở Vua Hùng

  Dựng nước Văn Lang

  Rạng danh Lạc Việt

  Đạo thờ tổ tiên

  Truyền đến hôm nay

  Năm ngàn năm qua

  Văn minh nòi gióng

  Từ đó khơi dòng

  Là người con Việt

  Là người có đạo

  Con nguyện tri ân

  Lễ kính cúng dường

  Trước dâng lên Bụt

  Các bậc sư tổ

  Đã đem đạo vàng

  Truyền vào nước con

  Đời đời nối nhau

  Hơn hai ngàn năm

  Phát huy sự nghiệp

  Giúp nước giúp dân

  Kế đến là ơn

  Tiên hiền liệt thánh

  Chư vị tôn thần

  Anh minh che chở

  Trước khói hương thơm

  Không quên nhớ ơn

  Anh hùng liệt nữ

  Vị nước quên mình

  Con nguyện ghi ơn

  Tiên tổ nội ngoại

  Ông bà cha mẹ

  Nhiều đời quá vãng

  Giờ phút thiêng liêng

  Cung nghinh tân xuân

  Canh Tý minh niên

  Thiết lễ cúng dường

  Dâng Phật thánh thần

  Hồn thiêng sông núi

  Anh linh dân tộc

  Bách tính Đại Việt

  Nghinh xuân đoàn tụ

  Con cháu Lạc Hồng

  Uống nước nhớ nguồn

  Tận hiếu tận trung

  Trước án hương thiêng

  Cúi đầu kính lễ

  Nguyện xin chứng giám

  Độ trì ban ơn!

  Lời khấn lễ tống cựu nghinh tân

  Nay giờ khắc thiêng liêng

  Phút giao thừa mầu nhiệm

  Con thành tâm thiết lễ

  Lễ tống cựu nghinh tân

  Nguyện khói hương thơm này

  Cùng ánh nến rực sáng

  Và hoa quả phẩm vật

  Từ lòng con thanh tịnh

  Dâng lên cúng thiện thần

  Đức hành khiến năm cũ

  Đức hành khiến năm mới

  Kỷ Hợi và Canh Tý

  Cúng các vị hành binh

  Các phán quan tùy tùng

  Chư quỷ vương sứ giả

  Có mặt cùng thọ hưởng

  Xin chứng cho lòng con

  Mà nhận lễ phẩm này.

  Chúng con ở nơi đây

  Tại số nhà ……

  Giờ phút này quý báu

  Lòng biết ơn trào dâng

  Không quên niềm thương tưởng

  Nhớ ân đức cao dày

  Của tiên hiền liệt thánh

  Bậc quân chủ, khanh tướng

  Người trí dũng anh tài

  Và muôn vạn con dân

  Của non sông Đất Việt

  Đã vì nước quên mình

  Gìn giữ vững biên cương

  Từ đất liền, hải đảo

  Móng Cái đến Cà Mau

  Để vẹn nòi Rồng Tiên

  Để chung giống Lạc Hồng

  Trọn nên nghĩa đồng bào

  Đạo đức và truyền thống

  Hiếu nghĩa và yêu thương.

  Hương hoa quả nến đèn

  Tâm thành lời khấn nguyện

  Xin chứng giám tấc lòng

  Mà độ trì ban ơn

  Cho gia đình dòng họ

  Cho thế hệ tương lai

  Hưởng no ấm thanh bình

  Được hanh thông công việc

  Đạt thành trong ý nguyện.

  Con nguyện luôn nỗ lực

  Nâng cao tầm hiểu biết

  Thực hành các việc thiện

  Mở rộng lòng yêu thương

  Chung tay góp sức mình

  Tạo an lạc hạnh phúc

  Cho con và tất cả.

  Cúi đầu trước chư vị

  Tri ân và kính lễ!

  Chú ý:

  Với lá sớ trên, quý vị chỉ nên: một là đọc bằng âm Hán, hai là chỉ đọc bằng âm Việt đã được dịch. Đó là lá sớ cúng lễ tống cựu nghinh tân. Hai bài văn khấn sau, một bài trước ban thờ tổ tiên trong giờ phút giao thừa, một bài cúng trước án hương lễ tống cựu nghinh tân.

  Chúng tôi không dùng tên các ngài Hành khiến là tên các Ngài ở Trung Hoa như vẫn dùng, nên chúng tôi chỉ dùng là Đương niên hành khiến. Trong tiếng Hán, viết là “khiển”, nhưng phải đọc là “khiến”. Chúng tôi nghĩ, trời đất xoay vần tất có linh ứng, quý vị tra xem vị thần hành khiến tương ứng từng năm để đọc.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Bày Mâm Ngũ Quả Miền Bắc
 • Cách Bày Mâm Ngũ Quả Miền Nam
 • Cách Bày Mâm Ngũ Quả Ngày Tết Đúng Phong Tục Truyền Thống
 • Cách Chuẩn Bị Mâm Cúng Giao Thừa Như Thế Nào Là Đúng Trong Đêm 30 Tết?
 • Cúng Giao Thừa Như Thế Nào Chuẩn Nhất?
 • Cách Luộc Gà Cúng Giao Thừa

  --- Bài mới hơn ---

 • Mâm Cỗ Cúng Giao Thừa Chuẩn Nhất Cho Năm 2022
 • Mâm Cỗ Cúng Giao Thừa Năm Mậu Tuất 2022 Gồm Những Gì?
 • Cách Làm Mâm Cơm Cúng Giao Thừa Trong Ngày Tết Ngon Hấp Dẫn
 • Cách Làm Mâm Cỗ Cúng Giao Thừa Chuẩn Nhất Để Cả Năm 2022 Sung Túc
 • Cúng Giao Thừa Vào Mấy Giờ Để Cả Năm Bình An, May Mắn Ngập Tràn?
 • Gà cúng giao thừa quay đầu ra hay vào?

  Từ xa xưa, người Việt đã lựa chọn gà trống trở thành con vật để dâng cúng thần linh, tổ tiên trong mỗi dịp lễ tết và các ngày quan trọng trong năm, chúng như là cầu nối của thế con người với thế giới thần linh.

  Gà cúng giao thừa còn được xem như một biểu tượng văn hoá đi liền với tín ngưỡng tôn sùng mặt trời của nghề nông và từ đó dần trở thành phong tục của mọi gia đình Việt Nam khi Tết đến, xuân về. Người ta thờ cúng gà với hy vọng sẽ đánh thức được mặt trời, chiếu ánh sáng đầy đủ cho cả năm và mang lại mưa thuận gió hòa cho nông nghiệp phát triển, đồng thời mang lại những điều tốt đẹp trong phong thủy.

  Ngoài ra, chuẩn bị gà cúng đêm giao thừa còn là nét văn hóa của dân ta với mong muốn đưa tiễn quan quân cai quản năm cũ và đón quan quân cai quản năm mới.

  Cúng giao thừa gà quay hướng nào tốt?

  Theo quan niệm của phần lớn người dân vào đêm giao thừa khi bày mâm cỗ và đặt gà cúng giao thừa, gia chủ cần đặt gà cúng thắp hương lên 1 chiếc đĩa to, tháo dây buộc (nếu có), đặt ngay ngắn sao cho đầu gà quay ra đường để có thể đón quan hành khiển cai quản năm mới đi qua, cách đặt gà cúng vào đêm giao thừa như vậy còn có ý nghĩa gọi mặt trời chiếu vào nhà mình, cho một năm may mắn, làm ăn thuận buồm xuôi gió,…

  Và quan trọng hơn, nhiều người còn thắc mắc gà cúng giao thừa trong nhà hay ngoài trời? Ngoài việc cúng giao thừa để chào quan hành khiển năm cũ và đón quan của năm mới, thì trong lễ bàn giao ấy không chỉ có Cựu vương và Tân vương mà còn có cả nhiều quan quân khác, thậm chí có quan quân còn chưa kịp ăn uống gì nên cần có lễ vật cũng như lòng thành của gia chủ.

  Với những ý nghĩa như trên, việc chuyển giao của đất trời và bàn giao công việc của các quan hành khiển đều diễn ra trong vũ trụ, vì vậy đó lễ cúng gà đêm giao thừa phải tiến hành ngoài trời dưới giờ phút giao hòa của tự nhiên.

  Cách đặt gà cúng trên bàn thờ cúng tổ tiên

  Khi đặt gà cúng trên ban thờ để cúng tổ tiên, nên quay đầu gà hướng về hướng của bát hương với tư thế được gọi là “con gà biết kêu, biết gáy, đang chầu” có nghĩa là gà há miệng, chân quỳ và cánh duỗi ra tự nhiên. Còn nếu để gà hướng ra ngoài thì theo quan niệm của nhiều người đó là gà không chịu chầu.

  Về cơ bản gà quay đầu ra ngoài nhìn sẽ đẹp hơn, nhưng cách đặt gà cúng như vậy chỉ đẹp mắt về hình thức chứ không đẹp về ý nghĩa của tâm linh và sự thành kính. Tuy nhiên thực tế tùy vào vùng miền và quan niệm tâm linh của mỗi gia đình mà gia chủ sẽ có cách đặt khác nhau sao cho phù hợp với tập tục và văn hóa là được.

  Cách làm gà cúng giao thừa đẹp mắt

  Ngoài việc chuẩn bị một mâm lễ vật có đầy đủ xôi, rượu, hoa quả, muối,.. và sắp xếp chúng phù hợp thì cách luộc gà cúng giao thừa cũng được nhiều gia đình chú trọng, hôm nay các chuyên gia sẽ giúp bạn chuẩn bị gà cúng một cách đơn giản, đẹp mắt nhất từ đó mang lại thuận lợi trong cuộc sống, công việc.

  Đầu tiên về cách làm gà cúng giao thừa bạn nên chọn những con gà trống khỏe mạnh, có lông bóng mượt, áp sát thân, mào gà đỏ tươi, mắt nhìn linh hoạt, không lờ đờ.

  Sau đó khâu sơ chế gà thắp hương giao thừa khá đơn giản nhưng gà sau khi đã được nhổ lông, làm sạch, phải giữ nguyên rồi đem xát muối và rửa sạch gà bên trong và cả bên ngoài rồi cho vào rổ để ráo nước, thấm khô da gà.

  Đối với gà cúng, cách buộc gà cúng giao thừa cần dùng lạt buộc cố định phần cánh và cổ gà còn phần chân gà thì đút vào bụng sao cho có một con gà thật đẹp, lúc luộc bạn có thể luộc gà cúng giao thừa cùng với gừng, sả, hành lá,… cho gà có mùi thơm nhẹ.

  Lưu ý, trong quá trình luộc gà khi nước sôi bạn nên vặn nhỏ lửa để tránh thịt ở đùi gà bị co tụt lên, da gà bị nứt, rách và mềm nát trông rất xấu. Sau khi nồi gà sôi khoảng 5 phút thì vặn nhỏ lửa rồi đun thêm 5 phút nữa thì có thể tắt bếp.

  Đặc biệt để gà luộc cúng giao thừa trông bắt mắt và thơm ngon hơn, sau khi vớt gà ra bạn nên cho vào một bát nước lạnh để cho tới khi gà nguội hẳn mới đặt ra đĩa, cách làm này sẽ giúp phần da gà không bị khô và xỉn màu. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng nghệ pha cùng mỡ gà để quét lên bề ngoài, lớp da gà sẽ có màu vàng và căng mượt.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Gà Cúng Giao Thừa Và Cúng Gia Tiên Quay Đầu Ra Hay Vào?
 • Cách Chuẩn Bị Mâm Cỗ Cúng Giao Thừa
 • Cách Cúng Giao Thừa Miền Trung
 • Cúng Tất Niên Mời Ông Bà Về Ăn Tết Ngày Giao Thừa Cần Chuẩn Bị Những Gì?
 • Mâm Cúng Giao Thừa Trong Phong Tục Của Người Việt
 • Cách Cúng Giao Thừa Miền Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Bày Mâm Cúng Nhập Trạch Về Nhà Mới
 • Cách Sắm Lễ Và Văn Khấn Bao Sái Bát Hương Mang Lại May Mắn Cho Gia Chủ
 • Sao La Hầu Tốt Hay Xấu? Văn Khấn Và Lễ Vật Cúng Giải Hạn Sao La Hầu
 • Cách Làm Gà Cúng Cánh Tiên Đẹp Chuẩn Bị Cho Mâm Cỗ Cúng Đêm Giao Thừa
 • Cách Bày Biện Mâm Cỗ Cúng Giao Thừa Trong Nhà Và Ngoài Trời Đầy Đủ Nhất
 • Chuẩn bị mâm cúng giao thừa miền Nam

  Phong tục cúng giao thừa ở miền Nam

  Lễ cúng giao thừa là nghi thức quan trọng không thể thiếu trong đêm 30 Tết. Trong 3 miền Bắc, Trung, Nam, mỗi miền lại có phong tục cúng giao thừa riêng. Vậy phong tục cúng giao thừa của người dân miền Nam như thế nào, mời các bạn cùng đi tìm hiểu.

  1. Ý nghĩa lễ cúng giao thừa (lễ trừ tịch)

  Giao thừa là gì? Theo từ điển Hán Việt của Ðào Duy Anh nghĩa là cũ giao lại, mới đón lấy. Chính vì ý nghĩa ấy, nên hàng năm vào lúc giao tiếp giữa hai năm cũ, mới này, có lễ trừ tịch.

  Lễ cúng giao thừa hay còn gọi là lễ Trừ Tịch được thực hiện khi năm cũ kết thúc và thời khắc bắt đầu bước sang ngày đầu tiên của năm mới. Lễ trừ tịch thường được tiến hành vào giờ chính Tý, tức đúng 12 giờ đêm hôm 30 tháng Chạp.

  Lễ cúng giao thừa có thể được cử hành ở cả trong nhà và ngoài trời, vì vậy, các bạn nên chuẩn bị các đồ cúng lễ cần thiết và một bài cúng hoàn chỉnh để có thể thực hiện nghi lễ cúng giao thừa đầy đủ, đúng với truyền thống chung của dân tộc.

  Ý nghĩa của lễ trừ tịch là đem bỏ hết đi những điều xấu của năm cũ sắp qua để đón những điều tốt đẹp của năm mới sắp đến.

  2. Cách cúng giao thừa miền Nam

  Thời khắc giao thừa, người miền Nam cúng ngoài sân và trong nhà. Lễ cúng đơn giản với đĩa ngũ quả, hoa trang hoặc vạn thọ, sống đời, hai cây đèn cầy, lư hương, giấy tiền vàng bạc và một trái dừa tươi đã chặt sẵn.

  Nhiều người cho biết, cúng Giao thừa ở miền Nam ngày nay đã lược bớt một số công đoạn cũng như giảm đi phần lễ. Nếu đầy đủ và “đúng chuẩn” thì mâm lễ mặn phải có thủ lợn luộc, gà trống luộc, xôi, bánh chưng, chè, đặc biệt kèm thêm bắp cải thảo… tất cả được bày lên bàn trang trọng đặt ở trước cửa nhà.

  Vào đúng thời điểm Giao thừa, người chủ gia đình phải thắp đèn, nến, rót rượu, rồi khấn vái trước án. Hiện nay, nhiều gia đình vẫn còn duy trì cách cúng đầy đủ như thế.

  3. Mâm cỗ ngày Tết của người miền Nam

  Những món ăn của người miền Nam trong những ngày lễ đón năm mới hầu hết là đồ nguội vì tiết trời ở đây nắng nóng rất dễ bị hỏng đồ ăn. Với những chiếc bánh tét đặc trưng miền Nam thay cho bánh chưng, loại bánh này cũng được làm từ gạo, đỗ xanh và nhân thịt nhưng được gói dài và xắt thành từng miếng hình tròn vừa ăn. Có nhiều loại bánh tét cho dịp này như bánh tét chay, bánh tét mặn, bánh tét ngọt hay bánh tét chiên giòn thơm.

  Củ kiệu của miền Nam thay cho củ hành muối miền Bắc được ăn kèm với bánh tét. Để bàn tiệc trông rực rỡ hơn và bớt cảm giác bị ngấy vì thịt và bánh, mâm cỗ sẽ có thêm món cháo cá ám ăn kèm với rau thơm và cây chuối non xắt mỏng. Canh khổ qua là món ăn không thể thiếu trong bữa ăn ngày Tết của người dân Nam Bộ mang hy vọng một năm mới sẽ đem đến niềm vui, hạnh phúc và may mắn đến với họ.

  Mâm cỗ ngày Tết mang đến sự ấm áp, gắn kết keo sơn giữa mỗi thành viên trong gia đình và cũng là tình yêu thương của mọi người dành cho nhau qua bữa cơm gia đình.

  4. Những kiêng kị trong những ngày đầu năm ở miền Nam

  Theo quan niệm của người miền Nam “có kiêng có lành” vì thế những ngày đầu của năm mới, họ cũng có những tục lệ kiêng kị bắt buộc để có những khởi đầu của năm mới được suôn sẻ. Đêm giao thừa nếu không về nhà kịp thì sẽ rất vất vả ngược xuôi để làm ăn là một trong những điều kiêng kị của người miền Nam.

  Người miền Nam rất hiếu khách, nếu họ mời bạn ở lại dùng bữa, bạn đừng từ chối vì điều đó thể hiện tấm lòng của họ. Ngoài ra, người miền Nam còn kiêng kị nhiều thứ như kiêng mất chổi, kiêng làm đổ vỡ những thứ trong nhà…

  Đặt chân lên miền đất Nam Bộ với những con người hoà đồng, thích ngoại giao, mến khách sẽ còn rất nhiều điều thú vị trong những nét văn hoá truyền thống và phong tục lễ Tết.

  Trong ngày tết cổ truyền của dân tộc ta, ngoài lễ cúng tất niên giao thừa, thì lễ cúng giỗ ông bà tổ tiên trong 3 ngày đầu năm luôn là việc không thể thiếu. Mời các bạn tham khảo Văn khấn gia tiên mùng 1, Văn khấn mùng 2 TếtVăn khấn mùng 3 Tết để thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với các bậc thần phật, ông bà tổ tiên.

  Mời tham khảo những bài văn khấn thường dùng trong dịp Tết nguyên đán cổ truyền:

  1. Bài Cúng ông Công ông Táo
  2. Bài Cúng Giao Thừa Ngoài Trời
  3. Bài Cúng Giao Thừa Trong Nhà
  4. Bài cúng Tất Niên
  5. Cách bày mâm ngũ quả đúng phong tục truyền thống

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lý Giải Phong Tục Và Hướng Dẫn Cách Cúng, Vái, Lạy, Lễ Tổ Tiên
 • Cách Lập Bàn Thờ Thổ Công
 • Gợi Ý Mâm Cỗ Cúng Táo Quân 23 Tháng Chạp Đơn Giản Cho Chị Em Văn Phòng
 • Lễ Vật Cúng Căn 3, 6, 9, 12 Tuổi Cho Bé
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Thăm Mộ Cô Sáu
 • Văn Sớ Cúng Giao Thừa Tại Gia Nội Dung Đầy Đủ Và Chính Xác Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Có Nên Cúng Ông Công Ông Táo Ở Cơ Quan Không?
 • Bài Cúng Ông Công, Ông Táo Cho Dân Văn Phòng Đúng Chuẩn Nhất Năm 2022
 • Cúng Ông Công Ông Táo Ở Đâu, Trong Bếp Hay Trên Bàn Thờ Mới Đúng?
 • 5 Điều Kiêng Kỵ Khi Cúng Ông Công Ông Táo Không Thể Không Biết
 • Cúng Rằm Tháng 7 Vào Ngày Nào, 14 Hay 15 Và Giờ Nào Chuẩn Nhất?
 • Giờ giao thừa đảnh lễ đấng Từ Tôn,

  Mùa tuế đán đón mừng xuân Khánh Triệu

  Nước Bát Đức thắm hoa lòng hàm tiếu

  Mây Tam Đa vờn hương giới khai minh

  Hướng tâm thành: lợi lạc chúng sanh

  Trình ý khẩn: quang huy quốc độ.

  Duyên nay có:

  Nước Việt Nam, Thành phố / tỉnh… (địa chỉ nơi gia đình cư trú)

  Chúng con tên: …………

  Nhân buổi giao thừa năm mới, đảnh lễ đấng Từ Tôn

  Cúng dường chư Phật, Bồ-tát, Thánh Hiền

  Bổn thổ Tài thần, Địa thần, Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức Tôn thần.

  Kỳ nguyện cho đệ tử chúng con:

  Thân thể vinh an, gia đình hòa lạc, dân chúng đều hưởng chữ an vui, mọi người được triêm ân phước lợi.

  Nam-mô Từ Thị Di Lặc Tôn Phật.

  Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

  Nam-mô Diệu Cát Tường Bồ-tát.

  Nam-mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-tát.

  Nam-mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-tát.

  Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

  Kim Niên Đương Cai Hành Khiển Sở Vương Chí Đức Tôn Thần.

  Hành Binh Hỏa Tinh Biểu Tào Chí Đức Tôn Thần.

  Kính nguyện:

  Chư Phật nhủ từ bi vô lượng, ban ân lành khắp cõi nhân gian,

  Chúa xuân đem phước lộc đề đa, tạo cảnh mới đại đồng hoàn vũ.

  Khiến mọi người ân triêm pháp nhũ, giữ giới mà giác ngộ tâm vương,

  Để chúng con tắm ánh xuân huy, niềm vui được tràn lan quốc độ.

  Khắp mọi nhà: nhân phong vật phụ,

  Khắp mọi người: an lạc thọ khương.

  Chúng con tắm gội ánh đạo vàng,

  Nhân loại xưng dương mùa xuân thủ.

  Người già lão đội ân sâu: Phật từ gia hộ,

  Khách thanh niên nhờ đức cả: Cam lộ huân triêm.

  Cảnh vui tươi nhuần thấm, điều lợi lạc thực thi.

  Cùng sát cánh chen vai làm quang huy quốc độ,

  Quyết chung lòng góp sức mà phổ độ quần sanh.

  Nhân dân an lạc, thế giới an bình,

  Chúng con vô cùng cảm bội chư Phật chứng minh.

  Mùa Tuế Đán – giờ giao thừa – Xuân Bính Thân

  Đệ tử chúng con chí thành dâng sớ

  (1) Vương hiệu của 12 vị hành binh, hành khiển và phán quan là:

  Năm Tý: Chu Vương Hành Khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan.

  Năm Sửu: Triệu Vương Hành Khiển, Tam Thập lục thương hành binh chi thần, Khúc Tào phán quan.

  Năm Dần: Nguy Vương Hành khiển, Mộc Tinh hành binh chi thần, Tiêu Tào phán quan.

  Năm Mão: TrịnhVương Hành khiển, Thạch Tinh hành binh chi thần, Liễu Tào phán quan.

  Năm Thìn: Sở Vương Hành khiển, Hoả Tinh hành binh chi thần, Biểu Tào phán quan.

  Năm Tị: Ngô Vương Hành khiển, Thiên Hao hành binh chi thần, Hứa Tào phán quan.

  Năm Ngọ: Tần Vương Hành khiển, Thiên Mao hành binh chi thần, Ngọc Tào phán quan.

  Năm Mùi: Tống Vương Hành khiên, Ngũ Đạo hành binh chi thần, Lâm Tào phán quan.

  Năm Thân: Tề Vương Hành khiển, Ngũ Miếu hành binh chi thần, Tống Tào phán quan.

  Năm Dậu: Lỗ Vương Hành khiển, Ngũ Nhạc hành binh chi thần, Cự Tào phán quan.

  Năm Tuất: Việt Vương Hành khiển, Thiên Bá hành binh chi thần, Thành Tào phán quan.

  Năm Hợi: Lưu Vương Hành khiển, Ngũ Ôn hành binh chi thần, Nguyễn Tào phán quan.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Tế Cúng Ông Bà
 • Văn Cúng Xe Hàng Tháng
 • Đồ Thờ Cúng Bát Tràng Giá Xưởng Hcm, Hà Nội, Đà Nẵng
 • Văn Cúng Đầy Tháng Cho Con, Mâm Cúng Đầy Tháng Cho Bé Gái, Bé Trai
 • Văn Cúng Thần Tài Và Những Sai Lầm Nghiêm Trọng Khi Thờ Cúng
 • Cách Luộc Gà Cúng Giao Thừa ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Bật Mí Cách Luộc Gà Cúng Đẹp Đêm Giao Thừa Đón Tết
 • Cách Làm Gà Cúng Giao Thừa
 • Cách Mổ Gà Cúng Giao Thừa Xin Gì Được Nấy
 • Cách Đặt Gà Cúng Giao Thừa Trong Nhà
 • Cách Đặt Gà Cúng Giao Thừa Ngoài Sân
 • Để có một con gà cúng đẹp, người nội trợ cần chọn gà rất kỹ: con gà (sống hoặc mái tơ) mào phải đỏ tươi nhú cao đều nhau, lông mượt, nhanh nhẹn, da căng vàng ức đầy, chân nhỏ (gà ri) gà nặng từ 1,2 kg – 1,4 kg là vừa, gà to quá bày không đẹp, thịt kém ngọt nhiều xương. Khi gà mua về cắt dây trói chân, thả vào chuồng hoặc vào lồng 2-3 giờ để gà đi lại cho máu không tụ ở chân, sau đó mới cắt tiết.

  Làm gà cũng phải công phu hơn gà làm các món khác, trước tiên vặt lông ở dưới tai gà, dùng dao sắt cắt một nhát ( không cắt quá sâu đứt cả cổ gà, ra ít tiết sẽ bị thâm đen) hứng tiết vào bát cho thêm một chút nước cho xốp. Khi cắt tiết không cầm quá chặt ở phần đầu làm tụ máu, đầu gà bị đen, khi gà chảy hết tiết mới bỏ vào chậu, nếu gà chưa chết hẳn gà sẽ đập mạnh cánh bị gãy không tạo được con gà đẹp.

  Nhúng gà vào nước nóng khoảng 70 độ C (pha 4 phần nước sôi 1 phần nước lạnh) nếu nước sôi 100 độ C, gà non dễ bị rách da. Nhổ sạch lông, bóc màng chân, bóc vỏ sát muối toàn thân để tẩy hết mùi của lông, rửa nhiều lần cho sạch. Mổ gà phải mổ moi: cắt đứt đoạn da ở diều, lôi diều và cuống họng ra, cắt ngang bụng dưới cách hậu môn 2-3 cm (vết cắt dài khoảng 4 cm), lấy nội tạng ra, khoét hậu môn để lòng rời khỏi thân gà. Sau đó làm lòng sạch để ráo nước.

  Dùng lạt buộc cổ giữa hai cánh gà, định hình như gà còn sống cổ vươn cao, hai cánh xoè như hai cánh tiên, đôi chân cài vào trong bụng cho gọn. Luộc gà phải chọn nồi sâu lòng, cho nước vào nồi ước lượng đủ ngập gà, đặt lên bếp nóng khoảng 50 độ C (để hạn chế nước trong thịt gà không bị tiết ra nước, giữ độ ngọt của thịt gà), cho muối gừng hành đập dập, rồi cho gà vào luộc. Lưu ý đặt gà nằm sấp khi chín mới đẹp. Đậy vung đun lửa vừa, khi bắt đầu sôi, hạ nhiệt độ nước sôi lăn tăn, cho tiết lòng vào luộc. Khi gà nổi lên, nước có nhiều váng béo, dùng tăm xiên thử vào đùi gà, thấy nước tiết ra không đỏ là gà đã chín. Vớt ra nhúng gà vào nước đun sôi để nguội, rửa sạch da gà, để ráo nước. Xoa một chút mỡ gà tạo da gà: béo vàng mọng (để lâu da không bị co nhăn nheo). Đặt gà lên đĩa to, tháo dây bầy ngay ngắn, mỏ cài bông hoa hồng đỏ rực ( tiết, lòng bầy dưới bụng), bầy thêm một đĩa muối tiêu, chanh ớt thái mỏng và một ít lá chanh thái chỉ cho thêm phần hấp dẫn. Làm được con gà như ý cả gia đình rất vui, yên tâm đón một năm mới tốt đẹp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Cách Tạo Dáng Gà Cúng Siêu Chuẩn Cho Đêm Giao Thừa
 • Hướng Dẫn Cách Luộc Gà Ngon Đẹp Mắt Cúng Thắp Hương
 • Hướng Dẫn Cách Luộc Gà Cúng Giao Thừa Đón Năm Mới Kỷ Hợi 2022
 • Hướng Dẫn Mình Cách Luộc Gà Cúng Ngon Và Đẹp Mắt?
 • Hướng Dẫn Cách Luộc Gà Cúng Tết Nguyên Đán Vàng Óng Ả
 • Cách Làm Gà Cúng Giao Thừa

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Mổ Gà Cúng Giao Thừa Xin Gì Được Nấy
 • Cách Đặt Gà Cúng Giao Thừa Trong Nhà
 • Cách Đặt Gà Cúng Giao Thừa Ngoài Sân
 • Cách Đặt Gà Cúng Gia Tiên Và Cúng Giao Thừa Chuẩn Nhất
 • Đặt Gà Cúng Giao Thừa Đúng Cách Để Mang May Mắn Cho Gia Chủ
 • Chọn gà

  Để có một con gà cúng đẹp, người nội trợ cần chọn gà rất kỹ: con gà (trống hoặc mái tơ) mào phải đỏ tươi nhú cao đều nhau, lông mượt, nhanh nhẹn, da căng vàng ức đầy, chân nhỏ (gà ri) gà nặng từ 1,2 kg – 1,4 kg là vừa, gà to quá bày không đẹp, thịt kém ngọt nhiều xương. Khi gà mua về cắt dây trói chân, thả vào chuồng hoặc vào lồng 2-3 giờ để gà đi lại cho máu không tụ ở chân, sau đó mới cắt tiết.

  Làm gà

  Làm gà cũng phải công phu hơn gà làm các món khác, trước tiên vặt lông ở dưới tai gà, dùng dao sắt cắt một nhát ( không cắt quá sâu đứt cả cổ gà, ra ít tiết sẽ bị thâm đen) hứng tiết vào bát cho thêm một chút nước cho xốp. Khi cắt tiết không cầm quá chặt ở phần đầu làm tụ máu, đầu gà bị đen, khi gà chảy hết tiết mới bỏ vào chậu, nếu gà chưa chết hẳn gà sẽ đập mạnh cánh bị gãy không tạo được con gà đẹp.

  Nhúng gà vào nước nóng khoảng 70 độ C (pha 4 phần nước sôi 1 phần nước lạnh) nếu nước sôi 100 độ C, gà non dễ bị rách da. Nhổ sạch lông, bóc màng chân, bóc vỏ sát muối toàn thân để tẩy hết mùi của lông, rửa nhiều lần cho sạch. Mổ gà phải mổ moi: cắt đứt đoạn da ở diều, lôi diều và cuống họng ra, cắt ngang bụng dưới cách hậu môn 2-3 cm (vết cắt dài khoảng 4 cm), lấy nội tạng ra, khoét hậu môn để lòng rời khỏi thân gà. Hoặc mổ phanh bụng gà tùy thuộc cách bày biện lễ. Sau đó làm lòng sạch để ráo nước.

  Buộc gà

  Dùng lạt buộc cổ giữa hai cánh gà, định hình như gà còn sống cổ vươn cao, hai cánh xoè như hai cánh tiên, đôi chân cài vào trong bụng cho gọn.

  Luộc gà

  Luộc gà phải chọn nồi sâu lòng, cho nước vào nồi ước lượng đủ ngập gà, đặt lên bếp nóng khoảng 50 độ C (để hạn chế nước trong thịt gà không bị tiết ra nước, giữ độ ngọt của thịt gà), cho muối gừng hành đập dập, rồi cho gà vào luộc. Lưu ý đặt gà nằm sấp khi chín mới đẹp. Đậy vung đun lửa vừa, khi bắt đầu sôi, hạ nhiệt độ nước sôi lăn tăn, cho tiết lòng vào luộc. Khi gà nổi lên, nước có nhiều váng béo, dùng tăm xiên thử vào đùi gà, thấy nước tiết ra không đỏ là gà đã chín. Vớt ra nhúng gà vào nước đun sôi để nguội, rửa sạch da gà, để ráo nước. Xoa một chút mỡ gà tạo da gà: béo vàng mọng (để lâu da không bị co nhăn nheo).

  Xếp đĩa

  Đặt gà lên đĩa to, tháo dây bầy ngay ngắn, mỏ cài bông hoa hồng đỏ rực ( tiết, lòng bầy dưới bụng), bầy thêm một đĩa muối tiêu, chanh ớt thái mỏng và một ít lá chanh thái chỉ cho thêm phần hấp dẫn. Làm được con gà như ý cả gia đình rất vui, yên tâm đón một năm mới tốt đẹp.

  Nhanh Trần (TH)/ĐTVN -CLVN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bật Mí Cách Luộc Gà Cúng Đẹp Đêm Giao Thừa Đón Tết
 • Cách Luộc Gà Cúng Giao Thừa ?
 • Những Cách Tạo Dáng Gà Cúng Siêu Chuẩn Cho Đêm Giao Thừa
 • Hướng Dẫn Cách Luộc Gà Ngon Đẹp Mắt Cúng Thắp Hương
 • Hướng Dẫn Cách Luộc Gà Cúng Giao Thừa Đón Năm Mới Kỷ Hợi 2022
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100