Top 8 # Cúng Ngày Rằm Tháng 2 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Iseeacademy.com

2 Bài Văn Khấn Cúng Rằm Tháng Giêng

1. Bài cúng Rằm tháng Giêng theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam:

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. – Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần. – Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại. Tín chủ (chúng) con là: … Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm… gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án. Chúng con kính mời ngày Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Chúng con kính mời các các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ … nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật. Tín chủ con lại kính mời Ông bà Tiền chủ, Hậu chủ tại về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tôn lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình. Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám. 2. Bài khấn của GS-VS Lương Ngọc Huỳnh

Nghi lễ thờ gia tiên

Mâm lễ thờ gia tiên đặt trên bàn thờ rồi thắp 1 hay 5 nén nhang mà thưa rằng: Con kính lạy cụ tổ, kính lạy gia tiên nội ngoại, hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất, với tấm lòng thành kính nhớ ơn công đức của tổ tiên.

Nay chúng con lòng thành nhang đăng thỉnh cầu kính mời cụ tổ cùng gia tiên nội ngoại về ngự trước án để chứng minh cho tấm lòng thành kính của chúng con.

Chúng con cầu xin gia tiên phù hộ che chở cho con cháu một năm mới bình an, mạnh khoẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý, vận khí hanh thông, mọi việc được thành công như ý nguyện… (chúng con xin đa tạ) 3 lần rồi vái lạy tổ tiên.

Nghi lễ thờ ngoài trời

Mâm lễ thờ hướng Đông: Ta đứng lễ quay mặt hướng đông để tưởng nhớ các vị Hoàng Đế, các vị Thánh nhân, và các vị quan đại thần, trạng nguyên có công với dân với nước.

Thắp 9 nén nhang quỳ lạy 9 lạy mà thưa rằng: Con kính lạy các vị Đế vương anh minh, các vị Thánh nhân, các vị quan đại thần, cùng các vị quan trạng Việt Nam.

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất, gia đình chúng con có chút lễ vật lòng thành xin được nhang đăng thỉnh cầu kính mời chư vị hạ giá để chúng con được bày tỏ sự tôn kính công ơn của các vị với nhân dân với đất nước.

Đầu xuân mới con nguyện cầu cho đất nước được thái bình, nhân dân được mạnh khoẻ, hạnh phúc, văn minh, thịnh vượng, con nguyện cầu mong các vị ban ơn ban lộc cho con cháu chúng con được mạnh khoẻ, thông minh, học giỏi, sự nghiệp hanh thông để góp công xây dựng tổ quốc ngày càng giàu đẹp, và thịnh vượng. Chúng con xin thành tâm kính lễ và đa tạ chư vị. (Con xin đa tạ) 3 lần rồi lễ 9 lễ.

Mâm lễ thờ hướng Nam: Để tỏ lòng kính trọng và biết ơn tới các vị Thần Tiên. Thắp 9 nén nhang lạy 9 lạy mà thưa rằng:

Con kính lạy chư vị thần tiên tam giới, con kính lạy sơn thần long thần thổ địa, thổ công táo quân, thổ kỳ, thần tài… hạ đàn chứng giám. Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất, chúng con có chút lễ vật, nhang đăng thỉnh cầu kính mời chư vị hạ đàn chứng giám cho tấm lòng thành kính của chúng con. Đầu năm mới chúng con nguyện cầu chư vị ban cho đất nước con được thái bình, nhà nhà ai cũng được ban tài, ban lộc, ban phúc, ban thọ, toàn dân được văn minh thịnh vượng vạn sự cát tường như ý.

(Chúng con xin đa tạ) 3 lần và lễ 9 lễ.

Mâm thờ hướng Tây: Để tỏ lòng kính trọng với Đức Phật. Thắp 9 nén nhang lạy 9 lạy mà thưa rằng:

(Nam Mô A Di Đà Phật) 3 lần.

Con lạy 9 phương trời, lạy 10 phương đất, lạy chư phật ở 10 phương, con lạy Thượng Đế toàn năng, con lạy Phật Tổ vạn pháp, con lạy chư vị tam thiên, chư vị phật pháp, con lạy hội thượng phật bồ tát, con nam mô bạch y linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát ma ha tát hồng niên toạ hạ. Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất, là ngày vía Phật hiển linh, chúng con với tấm lòng thành kính gọi là có chút lễ vật nhang đăng thỉnh cầu kính mời Phật Tổ cùng hội thượng phật bồ tát, chư vị phật pháp hạ đàn chứng giám cho tấm lòng thành kính của chúng con.

Năm mới chúng con cầu xin đức Phật Tổ cùng hội thượng phật bồ tát, chư vị phật pháp phù hộ độ trì cho đất nước con, cho bách gia trăm họ được mạnh khoẻ, hạnh phúc, thân tâm an lạc, cầu xin đức Phật Tổ cùng chư vị minh chứng cho tấm lòng thành kính của chúng con, (Nam Mô A Di Đà Phật) 3 lần lễ 9 lễ.

Mâm thờ hướng Bắc: Để kính tôn Thượng Đế, Ngũ Đế, các vị Đại Tiên, cùng chư vị thần tướng, thiên tướng, thiên binh, thiên mã.

Thắp 9 nén nhang lạy 9 lạy mà thưa rằng:

Con kính lạy Thượng Đế toàn năng. Con kính lạy Đông phương thanh đế. Nam phương xích đế. Tây phương bạch đế. Bắc phương hắc đế. Trung ương hoàng đế. Con kính lạy càn khôn đại chiến thần Cửu Thiên Huyền Nữ, con kính lạy Thái Thượng Lão Quân, con kính lạy Huyền Thiên Trấn Vũ. Con kính lạy thượng đàm thần tướng thiên thiên tướng. Trung đàm thần tướng thiên thiên binh. Hạ đàm thần tướng thiên thiên mã. Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất chúng con thành kính nhang đăng thỉnh tấu lên Thượng Đế, Ngũ Đế, các vị Đại Tiên, cùng các vị Thiên tướng, Thiên binh, Thiên mã. Kính tấu rằng: Chúng con xin đa tạ Thượng Đế đã tạo lập thế gian và ban cho chúng con sự sống, được tu tâm tu đức và hành đạo, thể xác chúng con được mạnh khoẻ, trí tuệ chúng được minh ý. Con xin nguyện cầu Thượng Đế, Ngũ Đế, các vị Đại Tiên, cùng chư vị ban cho chúng con sức mạnh, trí tuệ, sự năng động sáng tạo, tâm đức thiên giới và niềm tin tuyệt đối với Thượng Đế để thế giới được thái bình, muôn loài được hạnh phúc, văn minh và thịnh vượng.

(Chúng con biết ơn Thượng Đế) 9 lần và lạy 9 lạy.

GS.VS Lương Ngọc Huỳnh (sinh năm 1966) hiện là Phó chủ tịch thường trực Hội Võ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga.Trưởng môn phái Lâm Sơn Động. Chủ tịch hệ thống Việt y tại Việt Nam (Nguồn: Vietnamnet).

Cách Cúng Cô Hồn Ngày 2, 16 &Amp; Rằm Tháng 7 Đầy Đủ, Chi Tiết

1. Cô hồn là gì? Tại sao nên cúng cô hồn

Theo ông bà ngày xưa, con người có hai phần: hồn và xác. Khi chết, hồn lìa khỏi xác, xác trở về với cát bụi còn hồn sẽ tiếp tục tồn tại. Cô hồn theo quan niệm dân gian được hiểu là những hồn ma cô đơn, chưa được siêu thoát còn vất vưởng trên thế gian nay đây mai đó.

Cúng cô hồn được hiểu như là hành động bố thí, muốn chia sẻ sự đau khổ cho những chúng sanh không may thiếu phước. Bởi lẽ cô hồn thường bị đói khát triền miên, sống bơ vơ, lang thang vất vưởng. Đồng thời vì một lý do nào đó, họ không thể siêu thoát cũng như không được người thân chăm lo, cúng kiến.

2. Có nên cúng cô hồn hàng tháng không?

Thường thì nhiều người sẽ thực hiện cúng cô hồn vào đúng tháng 7. Tuy nhiên, với những người đang buôn bán, kinh doanh thì việc cúng hàng tháng là điều cần thiết. Bởi lẽ bên cạnh lòng từ bi thì chúng ta đều không mong muốn bị quấy rối công việc làm ăn. 

2.1 Ngày cúng cô hồn

Thông thường, việc cúng cô hồn hàng tháng thường diễn ra vào ngày 2 hoặc ngày 16 âm lịch. Theo như việc tổ chức lễ cúng cô hồn vào ngày rằm tháng 7, giờ cúng thường sẽ vào tầm xế chiều hoặc tối. Bởi lúc này là thời điểm mà cô hồn nhận được lễ vật dâng cúng một cách dễ dàng nhất.

2.2 Mâm cúng cô hồn mùng 2 – 16

Giấy áo, giấy tiền vàng mã

Tiền mặt

1 bình hoa

1 đĩa trái cây 

Bỏng, kẹo, bánh, ngô, khoai, sắn luộc

Muối gạo

Chè

Cháo

Đường thẻ

Mía

3 chén nước

3 cây nhang

5 chiếc bát và 5 đôi đũa

2.3 Bài cúng cô hồn mùng 2 và 16 hàng tháng

Kính Lễ Mười Phương Tam Bảo Chứng Minh

Hôm nay ngày … Tháng …Năm …(Âm lịch)

Con tên là: … … … … tuổi … … … … …

Ngụ tại số nhà: …, Đường: … , Phường (xã)…, Quận (huyện): …, Tỉnh (TP):…..

Trân trọng kính mời các chư vị khuất mặt, khuất mày, kẻ lớn, người nhỏ, thập loại cô hồn, các Đảng, âm binh ngoài đường, ngoài xá, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn… về nơi đây hưởng lộc thực đầy đủ

Phát lòng thành tịnh, thiết lập đạo tràng, bày tiệc cam lồ, Kỳ an gia trạch, Kỳ an bổn mạng. Nhờ ơn tế độ, thêm sự phước duyên, nguyện xin gia đình yên ổn, thuận lợi bán buôn, phù hộ được buôn may bán đắt, mọi sự được sở cầu như ý, dòng họ quy hướng đạo màu, con cháu học hành tinh tiến, nguyện cầu thế giới hòa bình, nhơn sanh phước lạc.

Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Độ cho nhứt thiết siêu thăng thượng đài.

Chân ngôn biến thực: (biến thức ăn cho nhiều)

Nam Mô Tát Phạ Đát Tha, Nga Đà Phạ Lộ Chỉ Đế, Án Tám Bạt Ra, Tám Bạt Ra Hồng (7 Lần).

Chân ngôn Cam lồ thủy :  (biến nước uống cho nhiều).

Nam Mô Tô Rô Bà Da, Đát Tha Nga Đa Da, Đát Điệt Tha. Án Tô Rô, Tô Rô, Bát Ra Tô Rô, Bát Ra Tô Rô, Ta Hà Ha. (7 lần).

Chân ngôn cúng dường: Án Nga Nga Nẵng Tam Bà Phạt Phiệt Nhựt Ra Hồng Á (7 lần).

3. Cúng cô hồn tháng 7 gồm những gì?

Ngoài ra từ bao đời nay, lễ cúng cô hồn rằm tháng 7 chính là một trong những phong tục khá lớn.

3.1 Cúng cô hồn vào ngày giờ nào?

Theo truyền thuyết, vào thời gian từ mùng 2-14/7 Âm lịch hàng năm, Diêm Vương ra lệnh mở Quỷ Môn Quan cho các cô hồn trở về dương gian “dạo chơi”. Những cánh cửa Quỷ Môn Quan sẽ được đóng lại vào 12h00 đêm ngày 14/7 và các ma quỷ phải quay về địa ngục. Do đó, người ta thường cúng vào chiều tối ngày 14/7 và không cúng sau 21h00, trên mâm cúng thường có cháo, gạo, muối,…

Thời gian cúng vào tháng 7 nên chọn ngày từ mùng 1 cho đến ngày rằm tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm dân gian, ban ngày có mặt trời tỏa sáng. Điều đó sẽ khiến các cô hồn vừa từ địa ngục lên sẽ còn rất yếu. Nếu chọn cúng vào ban ngày thì các cô hồn sẽ không dám lên để đón nhận những vật phẩm cúng bố thí của gia đình.

Cũng theo một vị Đại đức – người từng tham gia nhiều lễ cúng chúng sinh, cúng tháng cô hồn thì ở nhiều nơi, các chùa hay làm lễ vào buổi chiều tối. Vì thế, nên khi cúng vào buổi tối hoặc chiều tối thì các cô hồn mới có thể dễ dàng nhận được đồ mà các gia chủ cúng cho.

3.2 Mâm đồ cúng cô hồn

Mâm lễ cô hồn vào rằm tháng 7 thường được chuẩn bị nhiều hơn:

Muối gạo (1 dĩa).

Cháo trắng nấu loãng (12 chén nhỏ), hay là cơm vắt: 3 vắt.

12 cục đường thẻ.

Giấy áo, giấy tiền vàng bạc. Trong đó, tiền vàng từ 15 lễ trở lên, quần áo chúng sinh từ 20 đến 50 bộ.

Bắp rang, khoai lang, ngô, sắn luộc…

Mía (để nguyên vỏ và chặt từng khúc nhỏ độ 15 cm).

Bánh, kẹo, tiền mặt (tiền thật, các loại mệnh giá).

Nước: 3 ly nhỏ, 3 cây nhang, 2 ngọn nến nhỏ.

20 đến 50 bộ quần áo chúng sinh

15 lễ tiền vàng trở lên

Mâm ngũ quả và tiền chúng sinh

Ngô hoặc khoai sắn luộc, bắp rang

Bánh kẹo

Các mệnh giá tiền mặt

Nếu có cháo thì chuẩn bị thêm một mâm gạo muối và để 5 chiếc bát và 5 đôi đũa.

3.3 Văn khấn cô hồn rằm tháng 7

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con lạy Đức Phật Di Đà.

Con lạy Bồ Tát Quan Âm.

Con lạy Táo Phủ Thần quân Phúc đức chính thần.

Tiết tháng 7 sắp thu phân

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không cửa không nhà

Đại Thánh Khảo giáo A Nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng, che làn heo may

Cô hồn nam bắc đông tây

Trẻ già trai gái về đây họp đoàn

Dù rằng: chết uổng, chết oan

Chết vì nghiện hút chết tham làm giàu

Chết tai nạn, chết ốm đau

Chết đâm chết chém chết đánh nhau tiền tình

Chết bom đạn, chết đao binh

Chết vì chó dại, chết đuối, chết vì sinh sản giống nòi

Chết vì sét đánh giữa trời

Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau

Cơm canh cháo nẻ trầu cau

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh

Gạo muối quả thực hoa đăng

Mang theo một chút để dành ngày mai

Phù hộ tín chủ lộc tài

An khang thịnh vượng hoà hài gia trung

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời

Bây giờ nhận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần

Tín chủ thiêu hoá kim ngân

Cùng với quần áo đã được phân chia

Kính cáo Tôn thần

Chứng minh công đức

Cho tín chủ con

Tên là: … … … … … … … … … … … … …

Vợ/Chồng: … … … … … … … … … … …

Con trai: … … … … … … … … … … … …

Con gái: … … … … … … … … … … … …

Ngụ tại: … … … … … … … … … … … …

Nam mô A Di Đà Phật!( 3 lần)

4. Nghi thức cúng cô hồn

4.1 Trong lễ cúng

Khi cúng cô hồn, gia chủ cần ăn mặc chỉnh tề và đặc biệt không nên mặc quần áo cộc. Bên cạnh đó, gia chủ cần tránh trường hợp trẻ con, phụ nữ mang thai và người già lại gần khi cúng. Điều này sẽ làm cho họ dễ bị cô hồn trêu chọc, quấy rối.

Muốn cúng đúng cách, gia chủ không nên cúng xôi, gà và đồ mặn. Vị trí của các mâm lễ cúng nên đặt ngoài sân và khi rải tiền vàng ra mâm, nên để 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.

Nhiều người vẫn còn chưa rõ “cúng cô hồn thắp mấy cây nhang?”. Theo người xưa cho rằng, nếu thắp theo số lẻ 1, 3, 5, 7, 9 tức là đại diện cho tính dương để tưởng nhớ, dâng cúng lễ vật tới gia tiên. Điều này còn thể hiện mong muốn được phù hộ sức khỏe, may mắn, mọi sự hanh thông.

Đặc biệt, khi cúng thì gia chủ cần phải bày đồ lễ cùng với hoa quả theo nguyên tắc “đông bình tây quả”, gồm rượu và nước.

4.2 Sau khi cúng cô hồn xong làm gì?

Cháo loãng là một trong những món không thể thiếu khi cúng cô hồn. Theo thuyết nhà Phật, những linh hồn bị đày đọa thường sở hữu thực quản nhỏ hẹp nên chỉ có thể ăn cháo loãng chứ không thể nuốt được thức ăn thông thường. Ngoài ra, các món bỏng nẻ, khoai, sắn, kẹo bánh… cũng có thể cúng cho các thai nhi, em bé bị mẹ bỏ rơi.

Nhiều người thường có thắc mắc “cháo cúng cô hồn xong làm gì?”. Thông thường, các gia chủ thường vẩy cháo, rắc gạo và muối để bố thí thức ăn khắp 4 phương 8 hướng. Điều này nhằm mục đích tứ tán các cô hồn. Sau khi cúng xong, gia chủ nên đốt vàng mã ngay tại chỗ để các cô hồn nhận và đi ngay. Nhờ vậy, họ sẽ không lẩn quẩn quấy nhiễu cuộc sống chủ nhà.

Ngoài ra, với những vật phẩm khác như bánh kẹo có vỏ bọc, trái cây vẫn có thể ăn được và không nên bỏ đi, tránh gây hoang phí, mang tội.

5. Một số lưu ý cách cúng cô hồn đúng

Nên làm lễ cúng cô hồn vào ngày mùng 2 hoặc 16 âm lịch để tỏ lòng thành chính mình.

Thăm mộ phần của người thân trong gia đình. Bởi lý do, tháng cô hồn còn gọi là Tết của những người Âm.

Trước khi dọn đồ ra mâm cúng, nếu chưa kịp thắp nhang khấn vái mà có những người tranh nhau giật các đồ cúng từ trên tay bạn thì ngay lập tức buông thả đồ cúng ra khỏi tay. Bởi lẽ, khi bạn giật lại thì hậu quả nhận được chính là những điều tệ hại. Đồng thời, nếu bạn chưa làm lễ cúng mà đã có người chầu chực để giật có nghĩa là tín hiệu tốt.

Nên hạn chế sát sinh động vật, gia súc.

Nên cúng các phương tiện giao thông dù có kinh doanh hay không kinh doanh.

Nên ăn chay để tránh điềm dữ.

Nên làm nhiều điều phúc, từ thiện trong tháng này.

Nếu bạn biết tụng kinh thì nên trì tụng (Chú Đại bi, chuẩn đề, vu lan báo hiếu, Địa tạng).

Nên ăn nói và giao tiếp nhã nhặn, vui vẻ trong gia đình hay các mối quan hệ đối tác.

Nên tránh các cuộc xung đột với người khác.

Nên cứu giúp người khi gặp các trường hợp nguy cấp.

Nên đi chùa chiền thắp nhang cầu mong sức khỏe, cầu siêu…

Đầu tháng 8 âm lịch thì nên sử dụng bột tẩy uế để cân bằng sinh khí trong ngôi nhà.

Trong tháng cô hồn, những điều nên làm hay không nên đều là các tín ngưỡng dân gian. Nhưng với quan niệm rằng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, người dân vẫn luôn chú trọng làm theo. Hơn nữa, người Việt cho rằng cúng rằm tháng 7 là một hành động nhân đạo, mang tính nhân văn cao cả của con người. Gia chủ cần thể hiện lòng kính trọng, tôn nghiêm của người còn sống đối với người đã khuất, đề cao việc báo hiếu và làm phúc bố thí…

Cung Bảo Bình Sinh Ngày 16 Tháng 2

Dễ dãi và hào phóng , Bảo Bình sinh ngày 16 tháng 2 cho đi thời gian và tài năng của bản thân mà không ngần ngại . Họ sở hữu thái độ ” thoải mái ” , điều này sẽ khiến họ thân mật được với tất cả mọi người . Mặc dù có một bề ngoài vui vẻ thoải mái như thế , nhưng mà Bảo Bình của ngày 16 tháng 2 là một con người hoàn hảo . Khi mà họ đặt bản thân trong chế độ làm việc , thì họ sẽ toàn tâm toàn ý cho nó . Biết được năng lực của họ để thấy được một bức tranh toàn cảnh , ở trong gia đình thì họ sẽ là một con người cân bằng cùng với những bản ngã chi tiết của bản thân .

Mơ ước và mục đích

Mục đích của người sinh ngày 16 tháng 2 là không bao giờ hài lòng với thành công hoặc thất bại hiện tại trong công việc hoặc là những chuyện khác , Họ sẽ chẳng bao giờ dừng lại và ngửi mùi thơm của đóa hoa hồng dành cho kẻ chiến thắng ( hoặc hoa khác dành cho kẻ chiến bại ♥ ) . Họ dâng hiến toàn bộ tấm thân nhỏ bé để vươn tới sự hưng phấn tột độ trong cuộc đời . Họ lo lắng về việc làm thế nào để biến những mối quan hệ của bản thân trở nên hiệu quả . Sự thành công trong khía cạnh này của cuộc sống của Bảo Bình 16/2 thách thức tất cả những thành công khác mà họ đạt được .

Sự nghiệp và tài chính

Bảo Bình sinh ngày 16/2 tìm kiếm sự khác lạ trong công việc . Họ không hứng thú với những công việc không đủ thách thức với họ . Họ hướng tới những chân trời mới , đặt quá khứ thành công và những sai lầm của bản thân lại phía sau . Họ tìm kiếm những cách khôn ngoan để kéo giãn ngân sách của bản thân ra ( để dùng được lâu và có ích hơn ) . Họ có cái đầu lạnh cho việc kinh doanh hoặc là việc thành lập , điều hành một doanh nghiệp .

Sức khỏe

Con cái và gia đình

Người sinh ngày 16 đủ tỉnh táo để hiểu được sự ràng buộc của họ với quá khứ . Họ là một trong rất ít người sẽ là những ông bố bà mẹ tốt . Không chỉ vì sự ảnh hưởng và sự quan tâm của họ tới con cái , mà còn là vì họ sở hữu năng lực kỳ quái là có thể biết được từng đứa trẻ của bản thân cần cái gì , cảm xúc và tinh thần .

Bạn bè và người yêu

Người sinh ngày 16 sở hữu một sự điều hòa tự nhiên , cái mà khiến cho mọi người chịu ảnh hưởng và phải tôn trọng họ . Họ đủ vững chắc để khiến cho tình bạn rtowr về giá trị thực của nó , vì thế họ không yêu cầu nhiều cảm xúc từ những người bạn . Bảo Bình 16/2 là những người cân bằng về lý trí trong sự lãng mạn với người tình của bản thân . Họ không bao giờ ngăn cách những mối quan hệ của bản thân bằng sự ghen tỵ nhỏ mọn hoặc là sự cân bằng thái quá .

Người nổi tiếng : Chủ tịch Kim Jong Il ( Bắc Triều Tiên ) , Richard Ford ( tác giả cuốn Ngày Độc Lập ) , Hoa Quốc Phong ( Quyền Thủ tướng Trung Quốc sau khi Chu Ân Lai mất , sau đó là Thủ tướng , và sau khi Mao Trạch Đông qua đời , họ Hoa lên làm Chủ Tịch Đảng Cộng Sản Trung Quốc ) , Ernst Haeckel ( nhà động vật học người Đức , người khởi xướng thuyết tiến hóa ) , Ahmad Tejan Kabbah ( cựu tổng thống của Sierra Leone 1998-07 ) , Dick McDonald ( người đồng sáng lập ra McDonald ) , John McEnroe ( thắng 17 giải Grand Slam ) , Octave Mirbeau , Valentino Rossi( tay đua xe MotorGP ) …..

Theo: Hội những người thuộc cung Bảo Bình

Phong Tục Cúng Cô Hồn Ngày 2 Và 16 Hàng Tháng

Tuy vậy những người buôn bán kinh doanh thường hay cúng hàng tháng vào các ngày mùng 2 và 16 tại trước cửa nhà (ngoài lễ Vu lan cúng cô hồn trong dịp rằm tháng bảy). Mọi người cho rằng, những oan hồn chết bất đắc kỳ tử nơi ngoài đường xó chợ, đều không được siêu thoát về miền lạc cảnh để đầu thai sang kiếp khác, cho dù không phải là những hồn ma vô thừa nhận.

Người xưa có quan niệm, mỗi người đều có ba hồn (ba hồn bảy vía hay ba hồn chín vía nói về nam giới hay nữ giới), khi chết : một hồn sống ở nơi chết, một hồn sống nơi mồ mả (coi như ngôi nhà mới của họ), và một hồn đi theo phán quan để được luận công tội khi còn sống. Nên người chết ở nơi nào hồn còn luẩn quẩn nơi đó, nếu chết ở nhà thì được thân nhân cúng giỗ cho ăn no mặc đẹp; khi chết ngoài đường xó chợ thì hồn sẽ vất vưỡng không nhà, không cơm ăn áo mặc, trở thành lũ “cô hồn các đảng” tụ họp nhau đi quậy phá cướp bóc các nơi.

Nói quậy phá cướp bóc là nói nghĩa bóng, còn người kinh doanh thấy buôn bán ế ẩm hoặc hay xảy ra chuyện này đến chuyện khác v.v… cho là lũ cô hồn đến đòi ăn, vì không biết nên bị quậy phá.

Để được yên ổn làm ăn buôn bán, người kinh doanh không chỉ cúng cô hồn vào rằm tháng 7 mà nên cúng vào ngày mùng 2 và ngày 16 âm lịch hàng tháng, thường mua các loại hàng mã gồm áo quần, giấy tiền vàng bạc, kẹo bánh trái cây cúng trước cửa nhà (hay nơi đang buôn bán) cùng đĩa muối gạo.

Khi thắp nhang khấn vái thường là câu :

“Tôi tên là ……….. chủ tiệm …………. ở số ……….. đường ………… quận………… tỉnh, thành………….. Việt Nam quốc.

“Hôm nay là ngày mùng 2 (hay 16) tháng…, chúng tôi có ít quần áo, tiền bạc gởi cho các chiến sĩ trận vong, các oan hồn uổng tử, các đảng ở khắp nơi đang khuất mặt khuất mày đến nhận. Sau phù hộ chúng tôi được buôn may bán đắt, mọi sự được sở cầu như ý.

“Chúng tôi nhờ các vị mà được buôn may bán đắt thì lần sau sẽ xin cúng hậu tạ ……… (hứa cúng gì đó như gà luộc, vịt quay, heo quay…).

“Đây là chút lòng thành xin các vị nhận cho”.

Cúng cô hồn hàng tháng giản dị và không quy mô như cúng cô hồn trong mùa Vu Lan, nên không có bọn trẻ con đến giật, nhưng nếu có thì nên cho chúng lấy, vì cúng cô hồn :

– Thứ nhất : người cúng không ăn,

– Thứ nhì : không đem vào nhà (nếu không ai giành giật thì bỏ vào túi cho ăn mày). Còn đồ mã thì đốt ngay tại chỗ, đĩa muối gạo được rải ra xa.

Theo chúng tôi