Top 15 # Kinh Phật Cúng Cô Hồn / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Iseeacademy.com

Kinh Cúng Cô Hồn Theo Thiền Tông – Thiền Tông / 2023

Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Long An – Huyện Đức Hòa – Xã Tân Mỹ Chùa Thiền tông TÂN DIỆU

—ooo—

KINH CÚNG CÔ HỒN

(Dành riêng cho chùa tu theo pháp môn Thiền tông)

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Đức Thế Tôn: lớp học kế toán thuế tại tphcm

Chúng con xin trì tụng phẩm kinh này là để gọi Cô Hồn đến hưởng dụng, mà chùa Thiền tông chúng con bày ra cúng.

Kính xin Đức Thế Tôn và Mười phương chư Phật chứng minh.

LỜI CÚNG: học nguyên lý kế toán ở đâu

Cô Hồn ơi, hỡi Cô Hồn Đến đây hưởng dụng cháo thơm ngon lành Dầu cho cuối bãi đầu gành Đến đây hưởng dụng cháo lành bánh ngon.O

Cô Hồn thân xác không còn Thói quen ăn uống vẫn còn y nguyên Thiền tông mở rộng ước nguyền Bánh cháo khắp miền Hồn cứ nhận ăn. O

Ăn xong đảnh lễ Phật rằng: Mong nhờ Đức Phật xoá giùm Trần dung Các Hồn phải hiểu tột cùng Quậy phá Thiên hạ phải chung luân hồi!O

Chi bằng vâng lệnh Phật thôi Về nơi Phật giới một đời an vui Ở trong Thiên hạ khắp nơi Thích Ca Giáo Chủ muôn nơi tựu về.O

Dù Hồn có ở sơn khê Muốn tu Thanh tịnh phải về Thiền na Dù Hồn có ở rất xa Nếu tu Thanh tịnh Thích Ca chứng rằng:O

Cô Hồn đừng có băn khoăn Quyết tu Thanh tịnh cũng bằng Linh Sơn Hồn nên cố gắng đừng quên Nhận ra Phật Tánh là ơn Phật Đà.O

Dù Hồn có ở rất xa Nếu tu Thanh tịnh Phật Đà chứng minh Hồn nên cố gắng giữ mình Tìm ra Phật Tánh của mình vạn năm.O

Hồn nên cố gắng nằm lòng Chư Phật ra sức hết lòng giúp cho Tu tập Thanh tịnh không lo Thiền tông gỡ mối ưu lo não phiền.0

Nhận ra Phật Tánh dứt duyên Chư Phật đã có lời nguyền không sai Độ xong tất cả muôn loài Ở nơi đồi, núi, hay ngoài sơn lâm.O

Nghe lời Phật dạy âm thầm Hai lăm thế kỷ chưa lầm sai ngoa Nếu Hồn duyên lớn nhận ra Mình có Phật Tánh, Phật Đà chứng miên.O

Bao năm đau khổ lụy phiền Tự nhiên tiêu hết về miền Lạc Bang Hiện nay Hồn ở Thế gian Biết được Phật Tánh muôn ngàn vui thay.O

Dù cho Vua, Chúa, Quan Ngài Hết phúc phải đọa vào ngay luân hồi Ham chi các chỗ các nơi Nghe kinh hiểu đạo, ngộ thời Thiền tông.O

Hồn nên cố gắng một lòng Cương quyết dứt bỏ cho xong đời này Nhận ra lời dạy của Thầy Chư Phật cứu giúp, nắm tay rước về.O

Cô Hồn tức khắc hết mê Mở to mắt huệ đường về Như Lai Trên đời chỉ một không hai Phật ngôn trùm khắp không nơi nào mờ.O

Hồn đừng chậm chạp thờ ơ Gắng nghe nhớ kỷ lời thơ kệ Thiền Chắc rằng hưởng trọn niềm riêng Chư Phật đến rước về miền an vui.O

Từ đây Hồn hết ngậm ngùi Nhận ra Tánh Phật an vui tột cùng Muôn đời ngàn kiếp cáo chung Một bước qua được bến cùng sông mê.O

Thích Ca chỉ rõ đường về Đến nơi Lạc Cảnh không hề sai ngoa Lòng từ của Phật Thích Ca Hai lăm thế kỷ hiện ra ban ngày.O

Nhớ ra thăm thẳm đường dài Hôm nay nhận được như đài Linh Sơn Nhận ra chân tánh đáp đền Lạy liền ba lạy muôn rơi lệ hồng.O

Hồn nên quyết chí một lòng Nghe lời Phật dạy, đừng hồng tham lam Hồn nên cố sức ráng làm Theo lời Phật dạy thoát phàm tối đen.O

Hồn nên nhất quyết một phen Được nhờ chư Phật cho đèn sáng trưng Hương Hồn hiện thấy vui mừng Cương quyết cho được về nương Phật Đà.O

Nhận ra lời dạy Thích Ca Chư Phật đến rước, về Nhà quê hương Cám ơn Đức Phật chỉ đường Cô Hồn cương quyết phải nương theo Ngài.O

Nợ trần quyết chí phủi ngay Rất nhiều vị Phật, nắm tay rước về Cô Hồn tức khắc hết mê Về nơi Phật giới, mọi bề an vui. OOO

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

HỒI HƯỚNG:

Phẩm kinh con mới tụng rồi Nguyện đem công đức cho thời Hôn Linh Mong Hồn cố gắng giữ gìn Khuyên Hồn an tỉnh tâm cao Sẽ được như nguyện không sao sai lời.O

Dù cho vật đổi sao dời Tin tưởng Chư Phật không lời sai ngoa Nhìn Phật như thể Đức Cha Thì ta sẽ được về Nhà quê xưa.OOO

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU.

(Nguồn: thientong.com).

Rằm Tháng Bảy Hay Còn Gọi Là “Cúng Cô Hồn” Có Trong Điển Tích Vu Lan Bồn, Kinh Phật. / 2023

Trong thời đại 4.0 hôm nay, con người biết tạo ra của cải vật chất, ăn uống, ngủ, sài, đố kỵ, “hưởng thụ không tôn giáo” thì xã hội, các triết học, siêu khoa học có được công nhận, tiếp tục ra đời hay không, hay đời sống đắp chiếu chịu nằm yên. Và xin nói thêm một điều nữa là dừng lại việc tuyên bố “không có cô hồn”, trong khi một hội thảo khoa học chuyên đề chưa thành lập.

Theo tôi, truyền thông Phật giáo không cần chối bỏ cụm từ tháng cô hồn hay còn gọi là cúng cô hồn trong rằm tháng bảy. Đúng là Đạo ai nấy giữ, chỉ có tuỳ thuộc thời thế, tiện nghi vật chất nên đã biến việc thiêng thành việc trần. Và rồi một khi ai đó cứ mãi chạy theo trần gian để bát bỏ thế này không được, thế kia không được. Dù biết đó là cái hình thức cúng tế đàn hoàn xưa kia, trong tập tục nhân gian. Nó được duy trì các nghi lễ cúng vái đó cho tới thời đại hôm nay. Bởi vì chỉ có một bộ phận tập quán coi việc đốt giấy tiền vàng mã hay tranh nhau cướp cổ, nhặt tiền, chập dật mất an ninh, an toàn tật tự nên một số trang truyền thông phật giáo và vài tín đồ không đồng tình ” lễ cúng cô hồn”.

Xét về góc độ tín ngưỡng tôn giáo, đây là một nghi thức đơn thuần, xảy ra hằng ngày ở các chốn tâm linh. Và nếu người đời ta có thuận miệng nói tháng bảy là tháng cô hồn cũng khoan nhượng cho người ta, đâu phải có được cái thời kỷ nghệ tiên tiến 4.0 này rồi thì luôn coi các vấn đề cổ xưa, ngôn ngữ cha ông là quê mùa, thiếu chuyên môn, không có văn hoá v.v…

Sở dĩ chúng ta phải chấp nhận một điều là từ xưa đến tận bây giờ; trong Đạo Phật Bắc Truyền điều căn cứ lấy ngày Rằm tháng bảy, ngày Phật hoan hỷ, ngày tăng tự tứ, ngày xá tội vong nhân, tức là ngày báo hiếu theo trong kinh thuyết Vu lan bồn, Đại hiếu Mục Kiền Liên. Chính vì ngày báo hiếu đã gộp chung các ngày, các ý nghĩa, triết thuyết như trên mà theo mỗi tín đồ, theo mỗi đạo tràng họ bày vật lễ cúng dường, bố thí ” nguyện cầu âm siêu dương thái”.

Hãy để cho quyền tự do tín ngưỡng của người dân được thể hiện lòng thành của mình, đừng nên áp đặt ” nhà quê giống như thành thị” văn minh hiện đại bỏ quên truyền thống tinh hoa”.

Chính vì có sự tích Mục Liên cứu mẹ, đang ở cõi địa ngục, cảnh lưu đày đói khát đó, cũng vì chữ hiếu nên Tôn giả Mục Kiền Liên đã dùng mọi phương pháp của đạo lý để giải thoát cho thân mẫu, thoát khỏi chốn đau khổ, ngục tối.

Như trong Phật giáo truyền thống Đại thừa có kinh Mông sơn thí thực, Bạt độ giải oan, cầu siêu, bình đẳng chẩn tế (cúng là cứu độ cõi âm) hay bố thí cho các loài ngạ quỹ, chúng sinh vẫn còn nằm trong vòng luân hồi nghiệp đạo. Thì những loài hữu tình, vô tình có thể ta nhìn thấy hoặc không nhìn thấy còn được gọi bằng ngôn từ khác, đó chính là cô hồn.

Vậy, cô hồn vẫn luôn tồn tại ý niệm này trong kinh điển Đại thừa. Và đã được chư tổ phổ biến, hoằng hoá qua bao đời để nhiếp phục chúng sanh, bình đẳng Phật tánh. Còn nếu như, muốn có làm mới ” tháng cúng cô hồn” thì trước hết chúng ta phải có khả năng thay đổi tập tục quần chúng, có sẵn phương pháp làm mới đâu vào đó rồi mới tuyên bố ” không có tháng cô hồn”. Nếu như phương án của những nhà văn hoá kết hợp được với tâm linh, nhu cầu tín ngưỡng của năm triệu tín đồ nhân gian thì rồi hãy đưa ra kết luận. Bởi vì trong mùa lễ Vu Lan hội thì tức nhiên sẽ có nhiều lễ nghi nhỏ, khái niệm cũ, suy nghĩ lâu đời, hoặc hội phải có tính đa năng, rộng rãi, phổ cập và còn tạo ra nhiều ý nghĩa xưa- nay để xây dựng nên một truyền thống Vu lan mùa báo hiếu (Có lễ Trai Tăng, có lễ cài hoa, có lễ Tự tự, có lễ nhớ ơn hai đấng sinh thanh v.v…) thì không chỉ vì yếu tố văn hoá mà quên đi nguồn gốc tín ngưỡng Dân tộc là lễ cúng cô hồn, lễ cúng gia tiên, ông bà…

Còn nếu chúng ta có tâm nguyện tạo ra thành một lễ hội văn minh thì phải cần mọi ban ngành, cơ quan, xã hội tích cực tham gia, kể cả báo chí, truyền thanh, truyền hình, thậm chí vận động mọi công ty, nhà máy, tư gia hưởng ứng tục lệ xanh, nói không với mê tín, đốt đồ giấy, trò chơi ném tiền chen lấn, xô đẩy, dễ tổn thương thân thể và làm xấu đi nét đẹp văn hoá rằm tháng bảy. Trong khi đó, cả ba Miền vẫn chưa có tính thống nhất con người lẫn văn hoá nhân gian và song song bên cạnh văn hoá Việt nam, chúng ta có thể nhìn xa về các lễ hội tôn giáo khác ở Trung đông hay Châu Á có hàng ngàn người tham gia, thực hiện cùng lúc nhưng yếu tố cầu nguyện là điều đáng nói ở trong bài viết này để chúng ta cùng nhau suy ngẫm, và cung cấp cho các nhà truyền thông chuyên nghiệp có cái nhìn thoáng và tích cực hơn về các vấn đề Di sản, văn hoá phi vật thể, cúng cô hồn là một loại hình như thế?

Nếu trong thời đại 4.0 hôm nay, con người biết tạo ra của cải vật chất, ăn uống, ngủ, sài, đố kỵ, “hưởng thụ không tôn giáo” thì xã hội, các triết học, siêu khoa học có được

công nhận, tiếp tục ra đời hay không, hay đời sống đắp chiếu chịu nằm yên. Và xin nói thêm một điều nữa là dừng lại việc tuyên bố “không có cô hồn”, trong khi một hội thảo khoa học chuyên đề chưa thành lập.

Bảo Pháp

Bài Cúng Cô Hồn, Văn Khấn Cô Hồn / 2023

Cúng cô hồn là một hành động từ bi bác ái, muốn chia sẻ sự đau khổ cho các chúng sanh thiếu phước, thường bị đói khát triền miên, bơ vơ, sống vất vưởng, lang thang đã từ lâu không siêu thoát và nhất là không được người thân quyến cúng kiến. Dưới đây là văn khấn cúng cô hồn hằng tháng (sử dụng được cho Rằm tháng 7, lễ Vu Lan). Mời các bạn cùng tham khảo.

Văn cúng cô hồn rằm tháng 7

Chúng ta cũng biết chưa ai lập bàn thờ để thờ “cô hồn các đảng” trong nhà, chỉ những nơi công cộng thường xảy tai nạn chết người, gọi là am hay miếu cô hồn.

Tuy vậy những nhà buôn bán kinh doanh, người ta thường hay cúng hàng tháng vào các ngày mùng 2 và 16 tại trước cửa nhà (ngoài lễ Vu lan cúng cô hồn trong dịp rằm tháng bảy). Mọi người cho rằng, những oan hồn chết bất đắc kỳ tử nơi ngoài đường xó chợ, đều không được siêu thoát về miền lạc cảnh để đầu thai sang kiếp khác, cho dù không phải là những hồn ma vô thừa nhận.

Cúng cô hồn hay còn gọi là cúng cô bác đó là một hành động bố thí, từ bi bác ái, muốn chia sẻ sự đau khổ cho các chúng sanh thiếu phước, thường bị đói khát triền miên, bơ vơ, sống vất vưởng, lang thang đã từ lâu không siêu thoát và nhất là không được người thân quyến cúng kiến.

(Bài này sử dụng được cho rằm tháng bảy âm lịch, và cũng là dùng để cúng cho cô hồn lúc nào cũng được, tức là dùng để cúng hàng tháng – vào mùng 2 và 16 âm lịch tại miền Nam, mùng 1 và rằm tại miền Trung và Bắc. Cúng vào chiều tối).

1. Đồ cúng cô hồn ngày rằm tháng 7 :

Ngũ quả: mãng cầu, xoài, sung, đu đủ, dừa,… Ngũ quả tính đúng khi dựa vào số loại quả chứ không tính số lượng.

1 đĩa muối, gạo.

12 chén nhỏ cháo trắng nấu lỏng.

3 hoặc 5 bát cơm vắt.

12 cục đường thẻ.

Giấy áo, giấy tiền vàng bạc.

Mía (để nguyên vỏ hoặc chặt từng khúc nhỏ có độ tầm 15cm).

Bánh, kẹo.

Tiền mặt (tiền thật, các loại mệnh giá, và thường những loại tiền có mệnh giá nhỏ).

3 ly nước nhỏ.

Bỏng ngô, khoai lang luộc, ngô luộc.

3 cây nhang.

2 ngọn nến nhỏ.

Hoa đĩa tươi, trầu cau.

Điều quan trọng là phải đọc Thần chú cho đúng và đủ, gởi cái tâm thiết tha thương cảm, mong cho chúng sanh an vui và no. Gạo, muối, cháo, không cần nhiều. Nhờ có chú biến thực là đã biến hoá được hàng hà sa số thực phẩm rồi. (Theo Sư Ông Thích Thông Bửu, cô hồn rất thích bắp rang và mía).

2. Cách cúng cô hồn Rằm tháng 7

Đồ cúng cô hồn luôn có hương, hoa, đèn; gạo, muối, nước lã kèm theo là các món ăn… Đặc biệt, món cháo loãng không thể thiếu trong trong lễ cúng cô hồn, bởi vì người ta tin rằng món này dành cho những linh hồn bị đày đọa phải mang một thực quản nhỏ hẹp không thể nuốt được thức ăn thông thường.

Buổi cúng thường kết thúc với việc vãi gạo, muối ra sân, ra đường. Ở vài nơi, người ta cho phép trẻ con cướp cỗ cô hồn khi việc cúng được tiến hành xong.

* Thời gian: Buổi chiều tối các ngày mùng 1 đến 15/ 7 (âm lịch). Tuy nhiên, một số quan niệm cho rằng, thời gian cúng chuẩn nhất là từ mùng 2 đến 14/7 (âm lịch), vì ngày 15 Diêm Vương sẽ đóng cửa ngục lại, linh hồn nào không về kịp, sẽ vất vưởng trên nhân gian.

3. Văn khấn cô hồn rằm tháng 7

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy: Đức Đại Tạng vương Bồ Tát Đức mục Kiều Liên Tôn giả

Kính lạy: Ngài Bản cảnh Thành hoàng

Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa Ngài Bản gia Táo quân và tất cả Cùng các vị thần linh cai quản trong xứ này.

Hôm nay là ngày rằm tháng bảy năm…

Tín chủ con là:…. Ngụ tại số nhà…, phố…, phường…, quận…, thành phố (tỉnh)…

Thành tâm kính xin: Nhân ngày xá tội vong nhân, âm cung mở cửa địa ngục ra cho phép vong linh các cô hồn không nơi nương tựa, không mồ không mả, lẩn khuất ở gốc cây, bụi cỏ, xó chợ, đầu đường, không manh áo mỏng, đêm ngày lang thang, quanh năm đói rét cơ hàn, dù rằng chết vì lý do gì, đều được về đây thụ hưởng lễ vật của tín chủ thỉnh mời: cơm canh, cháo bỏng, trầu cau, gạo muối, quả thực, hoa đăng tiền vàng, quần áo đủ màu đỏ xanh.

Phù hộ độ trì cho tín chủ và toàn gia người người đều khỏe mạnh, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long, điều lành đưa tới, điều dữ mang đi.

Cẩn cáo!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

4. Bài cúng cô hồn hàng tháng (Cúng mùng 2 và 16 âm lịch)

KÍNH LỄ MƯỜI PHƯƠNG TAM BẢO CHỨNG MINH

Hôm nay ngày……tháng……năm………………(Âm lịch).

Con tên là:…………………..tuổi………………. Ngụ tại số nhà …, đường…, phường (xã)… , quận (huyện ) ……………,tỉnh (Tp):…………………

Trân trọng kính mời các chư vị khuất mặt, khuất mày, kẻ lớn, người nhỏ, thập loại cô hồn, các Đảng, âm binh ngoài đường, ngoài xá, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn…về nơi đây hưởng lộc thực đầy đủ…

Phát lòng thành tịnh, thiết lập đạo tràng, bày tiệc cam lồ, kỳ an gia trạch, kỳ an bổn mạng. Nhờ ơn tế độ, thêm sự phước duyên, nguyện xin gia đình yên ổn, thuận lợi bán buôn, phù hộ được buôn may bán đắt, mọi sự được sở cầu như ý, dòng họ quy hướng đạo mầu, con cháu học hành tinh tiến, nguyện cầu thế giới hòa bình, nhơn sanh phước lạc.

Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng Độ cho nhứt thiết siêu thăng thượng đài.

– Tịnh pháp giới chân ngôn: ÔM LAM, ÔM SĨ LÂM (7 lần)

– Chân ngôn phá địa ngục: ÁN GIÀ RA ĐẾ DẠ, TA BÀ HA .(7 lần)

– Chân ngôn biến thực: (biến thức ăn cho nhiều).

NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA, NGA ĐÀ PHẠ LÔ CHỈ ĐẾ , ÁN TÁM BẠT RA, TÁM BẠT RA HỒNG (7 lần).

– Chân ngôn Cam lồ thủy: (biến nước uống cho nhiều)

NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA, ĐÁT THA NGA ĐA DA, ĐÁT ĐIỆT THA. ÁN TÔ RÔ, TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ, TA BÀ HA. (7 lần )

Chân ngôn cúng dường: ÁN NGA NGA NẴNG TAM BÀ PHẠT PHIỆT NHỰT RA HỒNG (7 lần).

5. Văn khấn cúng cô hồn

KÍNH LỄ MƯỜI PHƯƠNG TAM BẢO CHỨNG MINH

Hôm nay ngày………….Chúng con tên…………..

Ở tại số nhà…………………………………………

Phát lòng thành tịnh,thiết lập đạo tràng,bày tiệc cam lồ,Kỳ an gia trạch,

Kỳ an bổn mạng.Nhờ ơn tế độ,thêm sự phước duyên,nguyện xin gia đình yên ổn,thuận lợi bán buôn,dòng họ quy hướng đạo mầu,con cháu học hành tinh tiến,nguyện cầu thế giới hòa bình,nhơn sanh phước lạc.

Kính thỉnh: Cô hồn xuất tại côn lôn

Ở tam kì nghiệp, cô hồn vô số

Những là mãn giả hằng hà

Đàn ông, đàn bà, già trẻ lớn nhỏ

Ôi! Âm linh ơi,cô hồn hỡi

Sống đã chịu một đời phiền não

Chết lại nhờ hớp cháo lá đa

Thương thay cũng phận người ta

Kiếp sinh ra thế,biết là tại đâu

Đàn cúng thí vâng lời phật dạy

Của có chi,bát nước nén nhang

Cũng là manh áo thoi vàng

Giúp cho làm của ăn đàng thăng thiên

Ai đến đây dưới trên ngồi lại

Của làm duyên chớ ngại bao nhiêu

Phép thiêng biến ít thành nhiều

Trên nhờ tôn giả chia đều chúng sanh

Phật hữu tình từ bi tế độ

Chớ ngại rằng có có không không

Nam mô Phật,Nam mô Pháp,Nam mô Tăng

Độ cho nhứt thiết siêu thăng thượng đài.

Chân ngôn biến thực: Nam mô tát phạt đát tha nga đa, phà lồ chí đế án tam bạt ra,tam bạt ra hồng ( 3 lần)

Chân ngôn cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạt phiệt nhựt ra hồng (3 lần).

6. Bài cúng chúng sinh

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

Con lạy Đức Phật Di Đà

Con lạy Bồ Tát Quan Âm.

Con lạy Táo Phủ Thần quân Chinh thần.

Tiết rằm tháng 7 sắp thu phân

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không cửa không nhà

Đại Thánh Khảo giáo – A Nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng – che làn heo may

Cô hồn năm bắc đông tây

Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn

Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau

Cơm canh cháo nẻ trầu cau

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh

Gạo muối quả thực hoa đăng

Mang theo một chút để dành ngày mai

Phù hộ tín chủ lộc tài

An khang thịnh vượng hòa hài gia trung

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời

Bây giờ nhận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần

Tín chủ thiêu hóa kim ngân

Cùng với quần áo đã được phân chia

Kính cáo Tôn thần

Chứng minh công đức

Cho tín chủ con

Tên là:………………………………

Vợ/Chồng:…………………………

Con trai:……………………………

Con gái:…………………………….

Ngụ tại:……………………………..

7. Những lưu ý khi cúng cô hồn hàng tháng

Xin nhớ là đặt lễ cúng ngoài hành lang, chứ không cúng trong nhà.

Cúng sau 12 giờ trưa, (vì từ khi mặt trời mọc đến 12 giờ trưa là giờ dương khí, còn sau 12 giờ trưa đến khuya là giờ khí âm ).

Cúng cô hồn hàng tháng giản dị và không quy mô như cúng cô hồn trong mùa Vu Lan, nên không có bọn trẻ con đến giật, nhưng nếu có thì nên cho chúng lấy, vì cúng cô hồn:

Thứ nhất: người cúng không ăn.

Thứ nhì: không đem vào nhà (nếu không ai giành giật thì bỏ vào túi cho ăn mày). Còn đồ mã thì đốt ngay tại chỗ, đĩa muối gạo được rải ra xa.

Các phẩm vật cúng cho Cô hồn, tuyệt đối không được dùng tới, phải bỏ đi, không đem vào nhà. Lý do: năng lượng cõi âm rất đen tối, nặng nề…, nếu mình dùng thì đem năng lượng xấu vào cơ thể sẽ sinh bệnh tật khó chữa. Còn đồ mã thì đốt ngay tại chỗ, đĩa muối gạo được rải ra xa 8 hướng).

8. Một số điều không nên làm trong tháng cô hồn

Chúng ta không treo chuông gió ở đầu giường ngủ bởi tiếng chuông tạo sự chú ý từ ma quỷ. Vậy nên, giấc ngủ bạn không được an giấc vì chúng có cơ hội xâm nhập quấy phá.

Những người yếu bóng vía không nên đi chơi vào ngày 15 tháng 7 âm lịch. Đơn giản, ma quỷ dễ bắt nạt khiến họ gặp những điều không may. Chúng ta không hù hay doạ người khác làm giật mình. Điều này vô tình khiến ma quỷ xâm nhập.

Nếu bạn không muốn ma quỷ bu đến thì tuyệt đối không tự ý đốt vàng mã.

Ngày tuần tháng cô hồn, bạn không nên phơi quần áo qua đêm vì ma quỷ sẽ mượn rồi để lại quỷ.

Thời điểm bạn ngủ, bạn tránh để mũi dép hướng về giường. Đơn giản, ma quỷ sẽ đoán được người sống đang nằm trên giường nên lên ngủ cùng bạn.

Tuyệt đối không ăn vụng những đồ cúng dành cho ma quỷ. Trước khi dâng, bạn hãy rửa sạch sẽ vật cúng thể hiện thành kính. Ngoài ra, bạn chưa cúng thì không đọc bài cúng cô hồn tháng 7 sẽ rước họa vào thân.

Bạn không chụp ảnh vào ban đêm bởi ma quỷ lảng vảng xung quanh vô tình vào camera là điều không tốt.

Thời gian này tránh thức khuya bởi dễ nhiễm quỷ khí. Đi ngoài đường tránh nhặt tiền rơi bởi có thể là tiền cúng gây tai họa.

Cúng Cô Hồn Là Gì Và Cách Cúng Cô Hồn Rằm Tháng 7? / 2023

Cúng cô hồn Rằm tháng 7 đúng cách . Được xem là một hoạt động tâm linh và văn hóa của người Việt đối với những người đã chết. Cúng cô hồn nhằm mục đích cứu giúp những linh hồn khốn khổ của những người chết oan, sống lang thang không nơi nương tựa, không người thờ phụng. Đây cũng là cách người sống tin rằng sẽ không bị quấy nhiễu hoặc được phù hộ từ những oan hồn trên. Dưới đây là chia sẻ hướng dẫn cúng cô hồn đúng với phong tục và tâm linh của người Việt.

Cúng cô hồn là gì?

Theo tín ngưỡng của người Việt nói riêng và người Á Đông nói chung, con người có hai phần: phần xác và phần hồn. Khi sống hồn và xác hòa hợp làm một, nhưng khi chết đi hồn lìa khỏi xác, xác bị phân hủy còn hồn sẽ tiếp tục tồn tại. Tuy theo nghiệp ăn khi còn sống ở mà hồn có thể được về trời, đầu thai sống ở kiếp khác hoặc bị đày xuống địa ngục.

Nếu một người bị chết oan hoặc do tác động của những nghiệp xấu, hồn không hoặc chưa được cõi nào tiếp nhận, phải lang thang, chịu đói rét, hoặc quấy rối người sống. Những linh hồn này được gọi là cô hồn.

Cúng cô hồn nhằm mục đích cứu giúp những linh hồn khốn khổ của những người chết oan, sống lang thang không nơi nương tựa, không người thờ phụng. Đây cũng là cách người sống tin rằng sẽ không bị quấy nhiễu hoặc được phù hộ từ những oan hồn trên.

Thời gian cúng cô hồn

Cúng cô hồn thường diễn ra nhiều lần trong năm thường vào các ngày 2 và 16 âm lịch mỗi tháng, nhưng những lễ này thường những người kinh doanh sẽ cúng chứ không áp dụng cho đại đa số gia đình. Tuy nhiên, rằm tháng 7 được coi là lễ cô hồn lớn nhất trong năm, và thường nhà nào cũng làm lễ cúng.

Rằm tháng 7 năm nay trúng vào ngày 28/8/2015. Thời gian cúng cô hồn đúng nhất thường sau 12 giờ trưa. Thông thường các gia đình sẽ cúng vào buổi tối.

Đồ cúng cô hồn

– Gạo, muối hột (mỗi thứ một ít, nếu ở thành phố thì bỏ ít gạo thôi vì không có chim, gà ăn rất lãng phí).

– Giấy tiền vàng bạc, giấy áo (mua ít, tránh lãng phí)

– 12 cục đường thẻ.

– 3 ly nước nhỏ, 3 cây nhang, 2 ngọn nến nhỏ.

– Mía (để nguyên vỏ, chặt thành khúc nhỏ khoảng 15 cm)

– Cháo trắng nấu lỏng (12 chén nhỏ) hoặc 3 vắt cơm trắng.

Có nhiều người kinh doanh cúng mặn, tuy nhiên cúng chay vẫn tốt hơn vì cô hồn không đòi hỏi đồ chay hay mặn. Chuẩn bị đồ cúng vừa đủ, không nên lãng phí. Khi cúng cô hồn nên chuẩn bị bắp rang và mía vì theo quan niệm cô hồn rất thích thức ăn này.

Văn khấn cúng cô hồn

KÍNH LỄ MƯỜI PHƯƠNG TAM BẢO CHỨNG MINH

Hôm nay ngày……tháng……năm………………(Âm lịch).

Con tên là:…………………..tuổi……………….Ngụ tại số nhà …, đường…, phường (xã)… , quận (huyện ) ……………,tỉnh (Tp):…………………

Trân trọng kính mời các chư vị khuất mặt, khuất mày, kẻ lớn, người nhỏ, thập loại cô hồn, các Đảng, âm binh ngoài đường, ngoài xá, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn…về nơi đây hưởng lộc thực đầy đủ…

Phát lòng thành tịnh, thiết lập đạo tràng, bày tiệc cam lồ, Kỳ an gia trạch, Kỳ an bổn mạng. Nhờ ơn tế độ, thêm sự phước duyên, nguyện xin gia đình yên ổn, thuận lợi bán buôn, phù hộ được buôn may bán đắt, mọi sự được sở cầu như ý, dòng họ quy hướng đạo mầu, con cháu học hành tinh tiến, nguyện cầu thế giới hòa bình, nhơn sanh phước lạc.

Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Độ cho nhứt thiết siêu thăng thượng đài.

– Chân ngôn biến thực: ( biến thức ăn cho nhiều )

NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA, NGA ĐÀ PHẠ LÔ CHỈ ĐẾ , ÁN TÁM BẠT RA , TÁM BẠT RA HỒNG ( 7 lần )

Chân ngôn Cam lồ thủy: ( biến nước uống cho nhiều )

NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA, ĐÁT THA NGA ĐA DA, ĐÁT ĐIỆT THA. ÁN TÔ RÔ, TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ , TA BÀ HA .( 7 lần )

Chân ngôn cúng dường: ÁN NGA NGA NẴNG TAM BÀ PHẠT PHIỆT NHỰT RA HỒNG (7 lần).

– Đặt mâm cúng trước của nhà hoặc ngoài trời, không được đem vào trong nhà.

– Buổi cúng thường kết thúc với việc vãi gạo, muối ra sân, ra đường và đốt vàng mã.

– Các phẩm vật cúng cho Cô hồn nên bỏ đi hoặc cho súc vật ăn, không được dùng nếu không sẽ đem năng lượng xấu vào cơ thể, sinh bệnh tật, lâu ngày bị ngu muội, thần kinh.

65/28 Giải phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM