Trai Phạn, Trai Tăng & Trai Đàn

--- Bài mới hơn ---

 • Bài Cúng Chuyển Bếp Về Nhà Mới Chuẩn Xác
 • Ngày Vía Thần Tài 2022 Phải Làm Lễ Cúng Và Khấn Thế Nào Để Cầu Mong Tài Lộc Về Tràn Trề?
 • Bài 3: Bài Lễ Cúng Cơm Vong Linh Hàng Ngày Trong Vòng 49 Ngày (Tác Giả: Hoàng Văn Trường…)
 • Mâm Cúng Xe Mới Mua Và Cúng Xe Hằng Tháng Gồm Những Gì?
 • Lễ Hỏa Tịnh Là Gì?
 • (HỒNG ĐÀO, [email protected])

  ĐÁP:

  Bạn Hồng Đào thân mến!

  Cúng Trai phạn, Trai tăng và Trai đàn là những lễ cúng khá phổ biến trong các chùa viện hiện nay. Chữ cúng đây có nghĩa là cúng dường Tam bảo, riêng trong lễ Trai đàn cúng còn mang thêm nghĩa cúng bái. Trai có nghĩa là chay tịnh hay trong sạch, thanh tịnh.

  Cúng Trai phạn là dâng cúng thực phẩm trong sạch, được làm ra đúng pháp lên chúng Tăng. Chư Tăng Ni hiện nay không đi khất thực, người Phật tử muốn cúng Trai phạn thì tự nấu nướng (hoặc nhờ nhà bếp của chùa nấu) rồi bày biện cơm nước lên trai đường (nhà ăn của chùa), hợp thời chư Tăng Ni tập trung tại trai đường sẽ tác bạch dâng cúng. Nếu chư Tăng đi khất thực, cúng Trai phạn là người Phật tử chuẩn bị cơm nước, đợi chư Tăng đi ngang qua liền kính lễ rồi sớt bát cúng dường.

  Cúng Trai tăng bao gồm dâng cúng thực phẩm (Trai phạn) và một số vật dụng thiết yếu cho chư Tăng như y phục, thuốc men, sàng tọa… thường gọi là tứ sự. Nói một cách dễ hiểu, cúng Trai tăng là ngoài thực phẩm ra còn cúng thêm một số vật dụng khác nữa. Ngày nay, do đặc điểm của đời sống hiện đại rất khác xưa nên cúng Trai tăng được phương tiện bằng cúng thực phẩm và một ít tiền mặt (để chư Tăng Ni tùy nghi mua sắm các vật dụng cần thiết).

  Riêng cúng Trai đàn có phần khác, nghĩa là cá nhân Phật tử hay tập thể (chùa cùng bá tánh) thiết lập đàn tràng trang nghiêm thanh tịnh để cầu an cho bản thân cùng gia đình (đàn Dược Sư) hay cầu siêu (đàn Bạt độ – Chẩn tế) cho thân nhân, dòng tộc và chúng sinh, hoặc tổng quát cầu quốc thái dân an, nguyện âm siêu dương thái.

  Không như cúng Trai phạn và Trai tăng, cúng Trai đàn cần kinh phí khá lớn cho việc: Thiết lập đàn tràng, sắm sửa nhiều lễ phẩm, có nhiều lễ tiết trong trai đàn, thỉnh chư Tăng cúng dường (Trai tăng), thỉnh chư vị tôn đức chứng minh, sám chủ, kinh sư gia trì, tụng niệm kinh chú v.v… Với thời gian dài (từ một đến nhiều ngày), chư Tăng đông, kinh phí lớn…, nên cần hội đủ nhiều nhân duyên mới tổ chức một Trai đàn thành công viên mãn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khác Biệt Giữa Lễ Cúng Trai Phạn, Trai Tăng Và Trai Đàn
 • Hướng Dẫn Làm Lễ Cúng Ông Bà Tổ Tiên
 • Làm Lễ Cúng Thôi Nôi Cho Bé Như Thế Nào Đúng Nhất?
 • Lễ Cúng Thôi Nôi Đơn Giản
 • Cúng Thôi Nôi Cho Bé Gái Gồm Những Gì?
 • Khác Biệt Giữa Lễ Cúng Trai Phạn, Trai Tăng Và Trai Đàn

  --- Bài mới hơn ---

 • Trai Phạn, Trai Tăng & Trai Đàn
 • Bài Cúng Chuyển Bếp Về Nhà Mới Chuẩn Xác
 • Ngày Vía Thần Tài 2022 Phải Làm Lễ Cúng Và Khấn Thế Nào Để Cầu Mong Tài Lộc Về Tràn Trề?
 • Bài 3: Bài Lễ Cúng Cơm Vong Linh Hàng Ngày Trong Vòng 49 Ngày (Tác Giả: Hoàng Văn Trường…)
 • Mâm Cúng Xe Mới Mua Và Cúng Xe Hằng Tháng Gồm Những Gì?
 • HỎI: Xin quý Báo giải thích rõ sự khác biệt giữa lễ cúng Trai phạn, Trai tăng và Trai đàn.

  (HỒNG ĐÀO, [email protected])

  Khác biệt giữa lễ cúng Trai phạn, Trai tăng và Trai đàn

  ĐÁP: Bạn Hồng Đào thân mến!

  Cúng Trai phạn, Trai tăng và Trai đàn là những lễ cúng khá phổ biến trong các chùa viện hiện nay.

  Chữ cúng đây có nghĩa là cúng dường Tam bảo, riêng trong lễ Trai đàn cúng còn mang thêm nghĩa cúng bái. Trai có nghĩa là chay tịnh hay trong sạch, thanh tịnh.

  Cúng Trai phạn là dâng cúng thực phẩm trong sạch, được làm ra đúng pháp lên chúng Tăng. Chư Tăng Ni hiện nay không đi khất thực, người Phật tử muốn cúng Trai phạn thì tự nấu nướng (hoặc nhờ nhà bếp của chùa nấu) rồi bày biện cơm nước lên trai đường (nhà ăn của chùa), hợp thời chư Tăng Ni tập trung tại trai đường sẽ tác bạch dâng cúng. Nếu chư Tăng đi khất thực, cúng Trai phạn là người Phật tử chuẩn bị cơm nước, đợi chư Tăng đi ngang qua liền kính lễ rồi sớt bát cúng dường.

  Cúng Trai tăng bao gồm dâng cúng thực phẩm (Trai phạn) và một số vật dụng thiết yếu cho chư Tăng như y phục, thuốc men, sàng tọa… thường gọi là tứ sự. Nói một cách dễ hiểu, cúng Trai tăng là ngoài thực phẩm ra còn cúng thêm một số vật dụng khác nữa. Ngày nay, do đặc điểm của đời sống hiện đại rất khác xưa nên cúng Trai tăng được phương tiện bằng cúng thực phẩm và một ít tiền mặt (để chư Tăng Ni tùy nghi mua sắm các vật dụng cần thiết).

  Riêng cúng Trai đàn có phần khác, nghĩa là cá nhân Phật tử hay tập thể (chùa cùng bá tánh) thiết lập đàn tràng trang nghiêm thanh tịnh để cầu an cho bản thân cùng gia đình (đàn Dược Sư) hay cầu siêu (đàn Bạt độ – Chẩn tế) cho thân nhân, dòng tộc và chúng sinh, hoặc tổng quát cầu quốc thái dân an, nguyện âm siêu dương thái. Không như cúng Trai phạn và Trai tăng, cúng Trai đàn cần kinh phí khá lớn cho việc: Thiết lập đàn tràng, sắm sửa nhiều lễ phẩm, có nhiều lễ tiết trong trai đàn, thỉnh chư Tăng cúng dường (Trai tăng), thỉnh chư vị tôn đức chứng minh, sám chủ, kinh sư gia trì, tụng niệm kinh chú v.v… Với thời gian dài (từ một đến nhiều ngày), chư Tăng đông, kinh phí lớn…, nên cần hội đủ nhiều nhân duyên mới tổ chức một Trai đàn thành công viên mãn.

  Nhiên Như – Quảng Tánh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Làm Lễ Cúng Ông Bà Tổ Tiên
 • Làm Lễ Cúng Thôi Nôi Cho Bé Như Thế Nào Đúng Nhất?
 • Lễ Cúng Thôi Nôi Đơn Giản
 • Cúng Thôi Nôi Cho Bé Gái Gồm Những Gì?
 • Lễ Cúng Thôi Nôi Cho Bé Yêu Cần Chuẩn Bị Những Gì?
 • Lời Tác Bạch (Cúng Dường Trai Phạn)

  --- Bài mới hơn ---

 • Tâm Thư Vận Động Cúng Dường Trai Phạn Cho Tăng Ni
 • Đại Lễ Phật Đản Là Gì?
 • Lễ Phật Đản Có Ý Nghĩa Gì?
 • Bài Sám Tụng Ngày Lễ Phật Đản
 • Bài Cúng Và Lễ Vật Đi Cúng Thanh Minh Và Những Điều Lưu Ý
 • – Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  – Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

  Kính bạch Ni sư trụ trì và quý Ni chúng Diệu Giác Ni tự

  Hôm nay toàn thể BHT và đoàn sinh GĐPT Đức tâm chúng con cùng…. (nếu có)

  Có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin được cung kính tác bạch

  (tất cả lạy một lạy, rồi đồng quỳ xuống đọc tiếp) Nam mô A Di Đà Phật

  Kính bạch Ni sự Trụ Trì v quý Ni chúng, chúng con có nghe rằng :

  ” Muốn lên bờ giác phải dùng thuyền bố thí, muốn tạo phước điền phải nhờ cách phạn đăng”

  Sinh ra thời mà không được gặp Phật là nỗi bất hạnh lớn lao cho chúng sanh, mà chủ yếu là xã hội lòai người. Song thật diễm phúc thay chúng ta còn có giáo pháp của Phật, còn có chư Tăng Ni là những bậc trưởng tử của Như Lai đang hành sử tác Như lai sứ, hành Như lai sự. Trên hoằng dương chánh pháp, dưới hạ hóa chúng sanh. Đó là điều mà hàng Phật tử chúng con phải luôn tâm niệm.

  Ngày xưa, Đức Đại hiếu Mục Kiền Liên vâng lời Phật dạy, tổ chức lễ cúng dường Tam bảo, nay chúng con được được biết pháp cúng dường là một phương tiện gieo trồng phước đức được chư Phật chứng minh, thánh hiền hoan hỷ, nên hàng Phật tử chúng con noi gương thực hành.

  Nên hôm nay đặc biệt đang trong mùa an cư kiết hạ, quý Ni chúng vì sự nghiệp lớn lao tế độ chúng sanh mà tấn tu đạo nghiệp. Chúng con tất cả với tấm lòng thành cúng dường trai phạn để nương nhờ đạo lực thanh tịnh của quý Ni chúng mà cùng tinh tấn tu học trên con đường đạo.

  Kính bạch Ni sư trụ trì và quý Ni chúng, chúng con xin nguyện noi gương Đức Mục Kiền Liên nguyện làm con thảo. Thực hiện cuộc sống tinh tấn, thanh lương phụng trì Tam Bảo để xứng đáng với âm triêm Tam Bảo và nhất là sự ai mẫn giáo hóa, dắt dìu chúng sanh trong đạo nghiệp của quý Ni chúng.

  Xin Ni sư Trụ trì và quý Ni chúng chứng minh cho lòng thành của chúng con mà thùy từ hoan hỷ nạp thọ.

  Ngưỡng nguyện Ni sư trụ trì và quý Ni chúng pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành, từ quang phổ chiếu.

  Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát

  ( Đợi Chư Ni đáp từ rồi đọc tiếp…)

  A di Đà Phật, trên Ni sư trụ trì và quí Ni chúng đã từ bi nạp thọ rồi, chúng con xin thành kính đảnh lễ tam bái

  ( Tất cả lạy 3 lạy ) GĐPT. Đức Tâm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lễ Hỏa Tịnh Ở Phật Giáo Tây Tạng
 • Phong Tục Về Tang Lễ
 • Mẫu Giấy Mời Để Mời Khách Dữ Lễ Hết Khó
 • Văn Khấn Cúng Gia Tiên Rằm Tháng 7
 • Tại Sao Cúng Lễ Giao Thừa Ngoài Trời
 • Cúng Dường Trai Phạn Và Hộ Trì Cho Khóa Tu (Gn1)

  --- Bài mới hơn ---

 • Sắm Lễ Tảo Mộ Tết Thanh Minh Năm 2022 Như Thế Nào Mới Đúng?
 • Nằm Mơ Thấy Mình Thắp Hương Là Điềm Gì, Đánh Số Gì
 • Thực Đơn Mâm Chay Đơn Giản – Dễ Làm Cúng Ngày Rằm Tháng Giêng
 • Cúng Động Thổ Là Gì? Lễ Cúng Động Thổ Có Ý Nghĩa Gì?
 • Các Ngày Lễ Phật Giáo Trong Năm (Theo Âm Lịch)
 • Tổng kết

  TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH

  CÚNG DƯỜNG TRAI PHẠN VÀ HỘ TRÌ CHO KHÓA TU (GN1)

  Bắt đầu vận động:                          01/01/2018

  Kết thúc vận động:                         30/6/2018

  Tổng tịnh tài đóng góp:                 1.050.542.161 đồng

  Tổng chi phí của chương trình:   1.050.725.000 đồng

  Phần tịnh tài được nhận thêm:   182.839 đồng

  (từ Quỹ lưu động)         

  Số lượt đóng góp:                        755

  Tăng bảo chính là những bậc tu hành chơn chánh, là hiện thân sống động cho việc hiểu và thực hành giáo Pháp (Pháp bảo) của đức Phật (Phật bảo). Tăng sĩ Phật Giáo ngoài việc tinh tấn tu học để hoàn thành sự nghiệp Tự độ còn có nhiệm vụ thiêng liêng là “độ tha”, truyền bá lời Phật dạy đến cho tha nhân, mong tất cả đều được sống trong pháp mầu giải thoát. Vì vậy, được may mắn là người Phật tử, chúng ta cần phải ý thức phát tâm hộ trì, nuôi dưỡng Tăng bảo để cho Phật Pháp được mãi hưng thịnh, đem lợi lạc lớn đến cho nhân sinh. Tôn kính và cúng dường, hộ trì cho Tăng bảo cũng chính là để đền đáp ân đức mà Tam bảo đã ban cho.

  Ý thức được vai trò ấy, trong 06 tháng đầu năm 2022 vừa qua, song hành cùng với các hoạt động Phật sự, Thiện sự bên ngoài, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay còn góp phần cúng dường, hỗ trợ tịnh tài cho các hoạt động như: Hộ trì các khóa tu, cúng dường Trai phạn cho Tăng đoàn chùa Giác Ngộ, chi trả chi phí điện sinh hoạt, hỗ trợ Phật sự cho Tăng đoàn chùa Giác Ngộ… với tổng chi phí lên đến trên 1 tỷ đồng. Cụ thể:

  • Hộ trì khóa tu

  Từ tháng 01/2018 đến nay, chùa Giác Ngộ – “ngôi nhà hướng thượng” đã tổ chức được 11 kỳ khóa tu Ngày An Lạc, 11 kỳ khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật, 10 kỳ khóa tu Búp sen Từ bi, 8 kỳ khóa tu Thiền Vipassana, 1 kỳ khóa tu Doanh nhân và Thiền, 1 kỳ khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 3 (07/5/2018 – 13/5/2018), tịnh tài Quỹ Đạo Phật Ngày Nay hỗ trợ cho 42 kỳ khóa tu lên đến hơn 618 triệu đồng.

  Hộ trì cho khóa tu, tạo điều kiện cho mọi người, mọi thành phần, mọi lứa tuổi đều có thể tiếp cận với Đạo Pháp chính là một trong những bước đi đầu trên con đường “Phụng sự nhân sinh” theo đúng tôn chỉ mà Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã đề ra. Số lượng hành giả vân tập về chùa tu học hằng tuần, hằng tháng, năng lượng tu tập an lạc có được từ những khóa tu học của mỗi hành giả chính là món quà tinh thần cao quý nhất mà những thành viên, Ban Điều hành Quỹ Đạo Phật Ngày Nay nhận được. Hy vọng rằng, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Quỹ, các khóa tu chùa Giác Ngộ sẽ ngày càng phát triển, bước đường tu tập, chuyển hóa của những hành giả, những người hữu duyên cũng sẽ được sáng soi bởi ba ngọn đuốc “Đạo đức, Thiền định và Trí tuệ”.

  • Cúng dường Trai phạn cho Tăng đoàn chùa Giác Ngộ

  Trong xã hội hiện nay, chư Tăng Ni hầu như không đi trì bình khất thực, vì vậy việc dâng cúng thực phẩm trong sạch lên chúng Tăng Ni mang một ý nghĩa vô cùng thiết thực. Trong Kinh 42 Chương dạy rằng: “Cúng dường Trai phạn cho 100 người phàm không bằng cúng cho một người làm thiện; cúng 1.000 người thiện không bằng cúng cho một người vô trụ, vô tu, vô chứng”. Lời dạy Kinh điển ấy là một bài học cho những ai đang tích lũy tư lương trên con đường hành thiện, tu nhân, học Phật.

  Thấu hiểu được ý nghĩa sâu sắc đó, quý mạnh thường quân, quý thiện nam tín nữ của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã phát tâm, hỷ cúng Trai phạn cho Tăng đoàn chùa Giác Ngộ trong suốt 06 tháng qua với tổng tịnh tài lên đến 72 triệu đồng. Với tâm nguyện thiết tha, nuôi dưỡng, bồi bổ Tăng tài, xương minh chánh Pháp, những thực phẩm thanh sạch và tinh khiết nhất đã được dâng cúng lên cho Tăng đoàn thọ thực. Sự yểm trợ từ quý vị chính là những cánh tay mạnh mẽ, hỗ trợ trực tiếp cho sự nghiệp phụng sự Đạo pháp và nhân sinh.

  • Chi trả chi phí điện

  Các hoạt động ở chùa Giác Ngộ được diễn ra vô cùng sôi nổi. Hằng tuần, hàng tháng đều có nhiều hoạt động liên tục nối tiếp nhau, các phòng chức năng hoạt động hết công suất để phục vụ cho nhu cầu tu học của nhiều đối tượng. Nhằm tạo nhiều thuận duyên cho Tăng đoàn cũng như quý hành giả sinh hoạt và tu học, chùa Giác Ngộ đã từng bước xây dựng hệ thống hạ tầng, trang bị đầy đủ hệ thống điện, quạt. Trong 06 tháng vừa qua, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã cúng dường tịnh tài hơn 221 triệu đồng hỗ trợ chi phí điện sinh hoạt của chùa Giác Ngộ.

  Nguồn điện phục vụ cho việc sinh hoạt, tu học của Tăng đoàn; cho việc sinh hoạt, học tập của các hành giả khóa tu cuối tuần; duy trì việc tu học và sinh hoạt của các lớp giáo lý Bát chánh đạo, thư pháp, lớp dạy ngoại ngữ và việc sinh hoạt của các đội nhóm: chánh ngữ, chánh định, chánh kiến, Ban đạo ca, Ban cung nghinh – nghi lễ… Không dừng lại ở đó, Văn phòng chùa, Văn phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, Nhà sách Đạo Phật Ngày Nay… đều làm việc với nhiều máy móc hoạt động trên 8 giờ/ngày, 7 ngày/tuần.

  Nằm giữa lòng đô thị với không gian nhỏ, ít mảng xanh, vì vậy quạt máy được trang bị cho từng phòng. Riêng tại chánh điện – nơi tổ chức các khóa lễ long trọng, tổ chức khóa tu với lượng hành giả lên đến 300 người thì máy lạnh là một giải pháp hiệu quả.

  Với kết cấu 7 tầng, chùa Giác Ngộ còn trang bị hai thang máy, nhằm phục vụ cho việc di chuyển, đi lại của các quý Phật tử và đội ngũ phụng sự viên. Hệ thống này hỗ trợ tích cực cho các phụng sự viên trong việc vận chuyển bàn, ghế, khay cơm, vận chuyển Kinh sách từ kho đến các tầng. Đồng thời, đối với các hành giả lớn tuổi, thì việc đi leo bộ 7 tầng trong điều kiện khóa tu đông đúc quả là điều vô cùng khó khăn; vì vậy, hệ thống thang máy ra đời, nhằm giúp quý vị thuận lợi hơn trong việc di chuyển.  

  • Hỗ trợ Phật sự cho Tăng đoàn chùa Giác Ngộ

  Vì lợi lạc cho chúng sanh, TT. Thích Nhật Từ đã không mệt mỏi dấn thân vào con đường “hoằng dương chánh Pháp”, lan tỏa ánh sáng từ bi và trí tuệ của đức Thế Tôn đến với rộng khắp tha nhân. Nhận được sự ủy thác cũng như tin tưởng rất lớn từ phía giáo hội, có lịch thỉnh giảng hay Phật sự dù ở xa hay gần, Thượng tọa đều tranh thủ đến tham dự. Trên con đường “hoằng Pháp lợi sanh” ấy, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã rất hoan hỷ được đứng phía sau, yểm trợ cho quý Tăng đoàn chùa Giác Ngộ thực hiện viên mãn các hoạt động Phật sự, thiện sự. Cụ thể, trong 06 tháng vừa qua, Quỹ đã được vinh hạnh hỗ trợ chi phí cho việc vận chuyển, đi lại của Tăng đoàn chùa Giác Ngộ với tổng tịnh tài lên đến hơn 138 triệu đồng.

  Từ tháng 1-6/2018, dưới sự hỗ trợ tích cực của quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm, mọi Phật sự, thiện sự của chùa Giác Ngộ đều được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Thay mặt Tăng đoàn chùa Giác Ngộ, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xin chân thành cảm niệm công đức của hơn 755 vị mạnh thường quân, quý Phật tử hữu duyên đã phát tâm cúng dường cho chương trình. Nguyện chúc quý vị phước huệ trang nghiêm, sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý!

  Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nguồn Gốc Và Uy Lực Của Pháp Tu Hỏa Tịnh
 • Văn Khấn Thần Thổ Công
 • Phong Tục Tang Chế “trích Sách Thọ Mai Gia Lễ”
 • Các Nghi Thức Cúng Đêm Giao Thừa Cơ Bản Ai Cũng Nên Biết ~ Ẩm Thực Thông Thái
 • 🥇 Cúng Giao Thừa Là Gì? Nguồn Gốc, Ý Nghĩa, Cách Cúng?
 • Tâm Thư Vận Động Cúng Dường Trai Phạn Cho Tăng Ni

  --- Bài mới hơn ---

 • Đại Lễ Phật Đản Là Gì?
 • Lễ Phật Đản Có Ý Nghĩa Gì?
 • Bài Sám Tụng Ngày Lễ Phật Đản
 • Bài Cúng Và Lễ Vật Đi Cúng Thanh Minh Và Những Điều Lưu Ý
 • Lễ Tạ Mộ Cuối Năm Nên Cúng Chay Hay Mặn?
 • HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

  750 Nguyễn Kiệm, P.4, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

  Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  TP. HCM, ngày 10/06/2015

  TÂM THƯ VẬN ĐỘNG

  CÚNG DƯỜNG TRAI PHẠN CHO TĂNG NI

  Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

  Kính thưa quý Phật tử,

  Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM (viết tắt là HVPGVN) được thành lập vào năm 1984, vốn là hậu thân của đại học Vạn Hạnh, hiện là nơi đào tạo các chương trình Cử nhân và Thạc sĩ Phật học cho hàng ngàn Tăng Ni trên toàn quốc. Sau 3 thập niên đào tạo, cơ sở hiện hữu của HVPGVN không đủ phòng học, đáp ứng số lượng các sinh viên ngày càng tăng.

  Cơ sở mới (new Campus) của HVPGVN tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh được xây dựng trên khu đất 24 mẫu gồm có nhiều hạng mục. Hiện nay, sau hơn 1 năm xây dựng, các hạng mục đã hoàn thành bao gồm tòa Hành chính, tòa Lớp học, tòa Tăng xá và tòa Ni xá. Mỗi tòa nhà gồm 5 tầng, mỗi tầng có diện tích 500m 2 chia làm nhiều phòng. Đây là lần đầu tiên, HVPGVN đào tạo nội trú cho các Tăng Ni, nhằm giúp Tăng Ni nắm vững các phương diện triết lý của đạo Phật, mặt khác trải nghiệm và thực tập Phật pháp trong khuôn viên của HVPGVN.

  Giáo dục Phật học là yếu tố tiên quyết, giúp Tăng Ni trẻ đạt được “văn tuệ” (trí tuệ do học rộng hiểu sâu Phật pháp), vốn là một trong bảy yếu tố để tạo nên bậc thánh (văn thánh tài trong thất thánh tài). Theo dự kiến, Hội đồng Điều hành sẽ tuyển chọn 500-600 Tăng Ni học nội trú, kể từ ngày 25/08/2015 trở đi. Do những khó khăn tại khu đất mới, sự đào tạo Tăng Ni tài cho Phật giáo Việt Nam chỉ có thể được thành tựu, ngoài tâm huyết và phương pháp giáo dục hiện đại của các Giáo thọ sư, nếu có sự đóng góp tịnh tài và tịnh vật của chư Tôn đức Tăng Ni và các Phật tử trong và ngoài nước.

  Được sự giao phó của Hội đồng Điều hành HVPGVN, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự phát tâm cúng dường tịnh tài và tịnh vật từ chư Tôn đức và các Phật tử gần xa, nhằm giúp cho Tăng Ni an tâm tu học, trở thành nhân tài phụng sự cho Phật giáo và dân tộc trong hiện tại và trong tương lai.

  Chi phí ăn uống cho 500 Tăng Ni trung bình là 15.000.000 đồng/ngày (30.000 đồng/3 xuất ăn/ ngày/ người), chưa tính tiền gạo và gia vị. Ngoài việc tiếp nhận sự hiến cúng gạo và gia vị, mỗi tháng chi phí Trai phạn tối thiểu cho 500 khấu phần ăn là 450.000.000 đồng. Chư Tôn đức Tăng Ni và các Phật tử có thể cúng dường Trai phạn dưới 10 hình thức như sau:

  (1) Cúng dường 2 tuần ăn: 210.000.000 đồng/14 ngày

  (2) Cúng dường 1 tuần ăn: 105.000.000 đồng/07 ngày

  (3) Cúng dường 3 ngày ăn: 45.000.000 đồng/03 ngày

  (4) Cúng dường 1 ngày trai phạn (3 buổi ăn): 15.000.000 đồng/ngày.

  (5) Cúng dường 2 buổi ăn: 10.000.000 đồng/ngày.

  (6) Cúng dường 1 buổi ăn: 5.000.000 đồng/ngày.

  (7) Cúng dường 100 vị ăn 1 buổi: 3.000.000 đồng

  (8) Cúng dường 50 vị ăn 1 buổi: 1.500.000 đồng

  (9) Cúng dường tùy hỷ tịnh tài theo khả năng.

  (10) Cúng dường tùy hỷ gạo và thực phẩm.

  Phương danh cúng dường Trai phạn sẽ được cập nhật trên trang web www.daophatngaynay.com.

  Đóng góp trực tiếp:

  Địa chỉ: Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P. 3, Q. 10, TP. HCM.

  Điện thoại: 0838.309.570

  Thông tin tài khoản:

  Tên tài khoản: Trần Ngọc Thảo (Thích Nhật Từ).

  Số tài khoản: 0071000989041.

  Ngân hàng Ngoại Thương (Vietcombank) – chi nhánh TPHCM.

  Vì tương lai của Phật giáo Việt Nam, vì mục đích đào tạo Tăng tài, vì chí nguyện xương minh Phật pháp, chúng tôi tha thiết kêu gọi Chư Tôn đức Tăng Ni và các Phật tử khởi lòng đại bi, phát tâm bồ-đề, cùng gánh vác Phật sự quan trọng và có ý nghĩa to lớn này. Chúng tôi khích lệ các hiến cúng mang tính định kỳ hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm. Để cảm nhận được giá trị thiêng liêng của việc cúng dường Trai phạn, vào vào lúc 10h45, ngày do mình hiến cúng dường, người hiến cúng nên có mặt để dự lễ cúng dường Trai phạn.

  Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị thân tâm an lạc, thiện sự viên thành, phước lộc tăng trưởng, pháp hỷ sung mãn.

  TM. HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH HVPGVN TẠI TP. HCM

  Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Ban Trai phạn

  Thượng tọa THÍCH NHẬT TỪ

  Nguồn: chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lời Tác Bạch (Cúng Dường Trai Phạn)
 • Lễ Hỏa Tịnh Ở Phật Giáo Tây Tạng
 • Phong Tục Về Tang Lễ
 • Mẫu Giấy Mời Để Mời Khách Dữ Lễ Hết Khó
 • Văn Khấn Cúng Gia Tiên Rằm Tháng 7
 • Lễ Cúng Dường Trai Tăng

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Rước, Thờ Cúng Thần Tài Thổ Địa Tiền Vào Như Nước
 • Cách Nấu Chè Kho, Xôi Chè Cúng Ông Công, Ông Táo Ngon Chuẩn Vị Nhất
 • Mâm Cúng Cô Hồn Tháng 7 Cần Chuẩn Bị Những Gì?
 • Cách Luộc Gà Cúng Sao Cho Ngon Và Đẹp Để Cúng Giao Thừa
 • Bài Văn Khấn Cúng Rằm Tháng 7, Cách Xắm Lễ, Cúng Cô Hồn Chuẩn Nhất
 • Lễ Cầu Nguyện &

  hồi hướng đến thân nhân hiện tiền & quá vãng

  Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát,

  Cầu An:

  Gia chủ Tạ Thị Sợi cầu an cho:

  Simon Triệu, Quốc Mỹ Na, Triệu Philip, Lâm Tài, Lâm Mỹ Loan, Lâm Mỹ Phụng, Lâm Phát, Lâm Mỹ Lan, Lâm Mỹ Linh, Lâm Mỹ Anh, Lâm Mỹ Yến, Lâm Mỹ Trân

  Gia chủ Vũ Bảo Anh cầu an cho Mẹ:

  Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền

  10222 Larson Ave.

  Garden Grove, CA 92843

  Telephone: (714) 537-2234 – (714) 837-0636 – (714) 878-4294

  ĐÓNG GÓP TRỰC TUYẾN GIÚP ĐỠ ĐỒNG BÀO KÉM MAY MẮN TẠI QUÊ NHÀ

  Xin nhấn vào nút ” Make A Donation ” bên dưới để đóng góp trực tuyến cho Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền (quý ân nhân có thể sử dụng paypal hay các dạng tín dụng khác). Mọi đóng góp đều được cấp biên nhận để khấu trừ thuế theo luật định. Chân thành cảm ơn quý ân nhân.

  Fax: (866) 690-6029

  Web: Herodota.com * E-mail: [email protected]

  Lê Thị Tư, pháp danh Nguyên Thanh, 87 tuổi

  Cầu Siêu:

  Gia đình Vũ Hữu Chính (Cha), Lê Thanh Thủy (Mẹ), Võ Thu Thủy (Vợ), Vũ Thị Thanh Thúy (Chị), Vũ Thúy Thùy Lan (Chị), Vũ Lê Quốc Giáo (Em trai), Võ Thị Chi (Em dâu) cầu siêu cho:

  Hương linh Vũ Hữu Minh Mẫn, pháp danh Pháp Tâm Mẫn, mất ngày 21 tháng 11, năm 2011, tại Las Vegas, hưởng dương 42 tuổi

  Gia chủ Tạ Thị Sợi cầu siêu cho:

  Hương linh Lâm Triều, mất ngày 29 tháng 11, năm 2011, hưởng thọ 79 tuổi

  ĐỌC THÊM:

  Universal Virtue Buddhist Charities

  10222 Larson Ave.

  Garden Grove, CA 92843

  Telephone: (714) 537-2234 – (714) 837-0636 – (714) 878-4294

  Online Donations

  Vài nét về Hội-About Us Hoạt động -Activities

  Hình Ảnh-Pictures Bài vở-Articles Ân nhân-Donor List

  Đóng góp-Online Donation Liên lạc-Contact Us

  Phim ảnh-Videos Thông báo-Announcement

  Trở về trang nhà-Home Page

  Fax: (866) 690-6029

  Web: Herodota.com * E-mail: [email protected]

  LỊCH SỬ CHÙA PHÚ THỌ

  Trở về trang hình ảnh – Back to the pictures page

  Trở về trang nhà-Back to the home page

  Kính thưa quý ân nhân và đồng hương,

  Ngày 10 tháng 1 năm 2012 (nhằm ngày 17 tháng Chạp năm Tân Mão), theo sự thỉnh cầu của một số ân nhân Phật tử tại Mỹ, Úc, và Canada…với nguyện vọng tu tạo phước lành hồi hướng cho cha mẹ và quyến thuộc hiện tiền cũng như đã quá vãng, Sư cô Thích Nữ Hoa Tâm, sáng lập viên Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền, đã cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni từ Đà Nẵng và các vùng lân cận quang lâm về chùa Phú Thọ chứng minh và thiết lễ cầu an, cầu siêu cũng như lễ cúng dường trai tăng. Nhân dịp này, chùa cũng cầu nguyện cho tất cả quý Phật tử, ân nhân, đàn na, tín thí, công phu công quả, và tất cả chư hương linh.

  Thật là một phước duyên lớn và niềm hoan hỉ vô biên cho Phật tử chùa Phú Thọ, một ngôi chùa vùng quê nghèo, được cung đón chư tôn Thiền đức quang lâm và hộ niệm thật đông đảo. Xin tán dương công đức của quý Phật tử ân nhân đã phát tâm cúng dường. Kính mời quý ân nhân và đồng hương xem những hình ảnh của buổi lễ thật trang nghiêm và xúc động này. Trước thềm năm mới, kính chúc quý ân nhân và đồng hương thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường, Bồ Đề Tâm tăng trưởng.

  Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát,

  Tỳ kheo ni Thích Nữ Lệ Đức

  Cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni quang lâm

  của quý ân nhân Phật tử

  Cúng Dường Trai Tăng

  Vài nét về Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền

  Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền hoạt động với tính công khai và chuyên nghiệp. Hội có Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Quản Trị, và Hội Đồng Điều Hành cũng như rất nhiều thiện nguyện viên cùng làm việc với nhau để bảo đảm tính trong sáng và hữu hiệu trong các hoạt động từ thiện. Thiện nguyện viên và thành phần lãnh đạo của Hội bao gồm quý Ni Sư, Sư Cô, chuyên gia về tâm lý xã hội, thương gia, chuyên gia về kế toán và thuế vụ…Tất cả cùng nhau làm việc với tình thương và trách nhiệm hầu kịp thời giúp đỡ đồng bào kém may mắn. Chúng tôi xin kêu gọi tình thương và hỗ trợ của quý ân nhân để xoa dịu khổ đau cho đồng bào kém may mắn tại quê nhà, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng, và tịnh hoá xã hội.

  Với tinh thần trách nhiệm cao đối với lòng tin cậy của quý vị ân nhân và ý nguyện muốn xoa dịu khổ đau cho tha nhân, Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền sẽ làm hết sức mình để đảm bảo cứu trợ được đến tay đồng bào kém may mắn tại quê nhà. Thiện nguyện viên của Hội cũng sẽ đến giúp đỡ những trường hợp mà quý vị yêu cầu và đóng góp (chúng tôi sẽ nêu danh quý vị ân nhân trong các đợt cứu trợ). Kính mời quý ân nhân tham gia vào các đoàn cứu trợ của chúng tôi tại Việt nam cũng như tại Hoa Kỳ. Mọi chương trình từ thiện đều có đầy đủ hình ảnh và chứng nhận. Mọi đóng góp của quý ân nhân đều trực tiếp đến tay đồng bào. Thiện nguyện viên của Hội tại Hoa Kỳ không những đều tự túc chi phí trong các chuyến đi mà còn đóng góp thêm tài lực vào các hoạt động cứu trợ. Mọi vấn đề tài chánh đều được công khai. Hội được Sở thuế liên bang Hoa Kỳ (IRS) công nhận là một tổ chức bất vụ lợi (non-profit) với quy chế 501(c)(3). Đóng góp của quý ân nhân sẽ được khấu trừ thuế theo luật định.

  Chúng tôi kính mời quý vị cùng phát nguyện tham gia thực hành sứ mạng từ thiện:

  – để phát khởi và nuôi dưỡng tâm từ bi của chúng ta và tha nhân;

  – để noi theo hạnh đức của chư Phật, Bồ Tát, và các Đấng Thiêng Liêng khác xót thương khổ đau của chúng sanh;

  – để xây dựng một xã hội an lạc và thương yêu cho chính mình và mọi người;

  – để có một cuộc sống có ý nghĩa và an lạc; và

  – để vun trồng cội phước, hồi hướng lên quả vị Phật, lên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cũng như hồi hướng cho Cửu Huyền Thất Tổ, Cha Mẹ, Anh Em, Thân Bằng Quyến Thuộc, và đến tất cả pháp giới chúng sanh.

  Mọi đóng góp giúp đỡ hay để biết thêm chi tiết về các sinh hoạt của Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền ở Hoa Kỳ và Việt nam, xin liên lạc về:

  Chi phiếu xin đề: “Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền” hay “Universal Virtue Buddhist Charities”

  Để xem các hình ảnh cứu trợ và tin tức sinh hoạt, xin mời vào trang nhà của Hội ở địa chỉ website: Herodota.com

  About Universal Virtue Buddhist Charities

  Universal Virtue Buddhist Charities was founded in 2006 by Reverend Thích Nữ Hoa Tâm, a Buddhist nun, and other southern Californian Buddhist followers with the intention to alleviate the suffering of less fortunate inpiduals and communities in Vietnam as well as supporting needy inpiduals and families in the U.S. We aim at working together with the spirit of service, transparency, and religious inclusiveness. Since the establishment of the organization, Universal Virtue Buddhist Charities has received the trust and support of many donors, volunteers, and community members. Currently, we are implementing charitable and social services programs including relief missions, sponsorship programs for underprivileged children, the isolated elderly, and the disabled. In the U.S., we also have counseling, support group, and friendly visiting programs for patients in hospitals, nursing homes, and mental institutions.

  Universal Virtue Buddhist Charities operates with transparency and professionalism. We have Honorary Board (consisting of Venerable Nuns), Board of Directors, and Executives Board as well as many volunteers working together to ensure transparency and effectiveness of the different charitable programs. Our volunteers and leading boards include Buddhist nuns, mental health experts, social workers, businesspersons, accountants…All are working together with compassion and responsibility in order to timely respond the needs of less fortunate people. We sincerely appeal to your love and contribution to help us alleviate suffering, improve the quality of life, and purify our society.

  With strong sense of responsibility to the donors and strong desire to alleviate the suffering of others, we strive our best to ensure the relief goods are directly delivered to the needy inpiduals and communities. Our volunteers will also pay home visits to inpiduals and families whom donors ask us to help. We welcome you to join with us in all the relief missions in Vietnam and the U.S. All of our activities are documented with certificates and pictures. Your contributions will directly go to the needy recipients. Our volunteers pay their own expenses and contribute to the relief missions. All financial matters will be disclosed upon request. Universal Virtue Buddhist Charities is recognized the IRS as a non-profit public benefit 501(c)(3) organization. Your contribution will be tax deductible to the fullest as allowed by law.

  We invite you to join us in our charitable missions in order to:

  – generate and nurture compassion in us and others;

  – follow the great virtues and deeds of Lord Buddha, Bodhisattvas, and other Holy Beings, who have great mercy for the suffering of all sentient beings;

  – build a loving and peaceful society for ourselves and others;

  – have a happy and meaningful life, and

  – cultivate and share merits to our ancestors, parents, siblings, relatives, and all sentient beings, so that they could be well and peaceful if alive and be reborn in high realms if deceased.

  For contribution or further information, please contact us at:

  Please make check payable to: “Universal Virtue Buddhist Charities”

  For updated information, news, and pictures of our activities, please visit us on the web at http://www.hoituthienphohien.com

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Làm Món Chay Cúng Rằm Tháng 7
 • Cách Sắm Lễ Và Bài Văn Khấn Cầu Con Chi Tiết Nhất
 • Cúng Khoan Giếng Gồm Những Gì, Ngày Giờ Nào Tốt?
 • Lễ Nhập Trạch Về Nhà Mới: Tự Cúng Hay Nhờ Thầy?
 • Cúng Thôi Nôi Như Thế Nào Để Cả Đời Con Luôn May Mắn?
 • Mc Chương Trình Lễ Cúng Dường Trai Tăng Tam Thất Trai Tuần

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường Trai Tăng Tại Trung Tâm Nhân Đạo Hộ Pháp (Bà Rịa
 • Quảng Nam: Chùa Yên Sơn Thiết Lễ Cúng Dường Trai Tăng
 • Văn Khấn Ngày Tết Đoan Ngọ (5/5 Âm Lịch)
 • Miếu Ngũ Hành – Phong Thủy Trọng Hùng
 • Tục Vía Bà “Ngũ Hành Nương Nương”
 • Bài MC chương trình lễ cúng dường trai tăng Tam Thất trai tuần, dành cho quý vị tham khảo dẫn chương trình trong các lễ cúng dường.

  Bài Dẫn chương trình lễ cúng dường trai tăng Tam Thất trai tuần

  Dẫn lời vào tuyên bố lý do:

  Cha đã đi rồi cha đã đi

  Bao nhiêu phiền lụy với sầu bi

  Gác lại bên lề cho thế sự

  Mong Cha thanh thãn

  vãng tây quy.

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

  Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

  Ngưỡng bái bạch Hoà Thượng chứng minh.

  Ngưỡng bạch chư tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ Đại Đức

  Tăng chứng minh.

  Hôm nay là ngày 17- 02 – năm kỷ sửu, cũng là lễ tam thất

  trai tuần của cố Phật tử Lê Văn Tiểu pháp danh Như Thỉnh ngày 19-05-năm  Đinh Hợi, hưởng thọ 75 tuổi, tạ thế ngày 26

  tháng giêng năm Tân sửu.

  Giới thiệu thành phần chứng minh:

  Về chứng minh cho buổi cúng

  dường trai tăng, tam thất trai tuần sáng hôm nay hiếu quyên chúng con hạnh phúc

  được cung đón và cung kính đãnh lễ giới thiệu: Hòa thượng đạo hiệu thương

  Châu hạ Quang viện chủ tổ đình Sắc Tứ Khải Đoan tỉnh thành phố Ban Mê Thuộc tỉnh

  Đắk Lắc, chúng con xin được đảnh lễ giới thiệu.

  Hòa thượng đạo hiệu thượng

  Giác hạ Hạnh trụ trì Tịnh xá Ngọc Thiền, thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông; Thượng

  tọa thượng Quảng hạ Hiền trụ trì chùa Pháp Hoa thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông, cùng quý chư tôn thượng tọa đại đức tăng quang lâm

  chứng minh tham dự.

  Lời bạt cho người tác bạch:

  Chúng con hằng nghe , Cổ đức có dạy:

  Có ông bà thì mới có ta

  Ông bà là gốc mẹ cha là cành

  Thân ta như thể lá xanh

  Nhờ gốc vun bón, Nhờ cành chở che.

  Thật vậy! Nói đến, ân đức sanh thành cửu huyền thất tổ,

  cha mẹ thì không có ngôn từ mỹ ý của thế gian này diễn tả cho hết. Cũng vì nghĩa

  cử ấy, hôm nay toàn thể gia đình lễ chủ, được sự hướng dẫn của đại đức trụ trì

  chùa Phước Điền thành phố Gia Nghĩa, thành kính cung thỉnh chư tôn Hòa thượng

  chư thượng tọa Đại đức Tăng, câu hội về tư gia để thành tâm chứng minh pháp sự,

  nhân lễ cúng dường, cầu siêu, báo nghĩa báo ân.

  Giờ phút này, trai đường của chúng con đã trang nghiêm

  thanh tịnh, chúng con đang quỳ trước màu huỳnh y giải thoát của quý ngài, Thành

  kính xin phép quý ngài cho vị đại điện gia quyến Phật tử có đôi lời dâng lên tác

  bạch, ngưỡng mong trên chư tôn Hòa thượng chứng minh từ bi hoan hỷ.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Sau khi gia chủ tác bạch cúng dường xong dẫn tiếp, thỉnh Hòa thượng Ban đạo từ:

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

  Về với Phật nghĩa nhân đều trọn vẹn

  Về với Pháp sống đời không hổ thẹn

  Về với Tăng đốt ngọn đèn trí giác.

  Xuyên

  qua lời tác bạch đại diện gia đình lễ chủ đã nói lên tấm long chí thành chí kính,

  chí hiếu của những người con đối với người cha kính yêu. Giờ phút này toàn thể đạo

  tràng chúng con thành kính cung thỉnh Hòa thượng đương vi chứng minh, ban lời đạo

  từ để đạo tràng chúng con thấm nhuần mưa pháp.

  A

  Di Đà Phật, Thành kính cung thỉnh hòa thượng.

  Ban đạo từ xong MC dẫn tiếp tục:

  Vừa rồi hiếu quyến chúng được nghe pháp âm của Hòa thượng

  chứng minh, đã ban bố cho chúng con, chúng con không biết lấy gì đền đáp cho cân,

  thâm ân của chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng, đã vì thương tưởng

  gia đình chúng con mà đã quang lâm về tại tư gia chứng minh.

  Chúng con xin đãnh lễ cúng dường tam bái.

  Quần Phong soạn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cúng Dường Trai Tăng Trong Thể (Tĩnh Toàn)
 • Cách Viết Phong Bì Phúng Viếng Như Thế Nào Cho Đúng Lễ Nghĩa?
 • Công Đức Bố Thí Là Gì
 • Tp.hcm: Lễ Dâng Y Và Sớt Bát Gieo Duyên Tại Tổ Đình Vạn Thọ
 • Chân Đèn Bơ Cúng Phật
 • Lễ Cúng 7 Ngày Cho Bé Trai

  --- Bài mới hơn ---

 • Sắm Lễ Cúng Mụ Đầy Tháng Cho Bé Trai Cần Những Gì
 • Cúng Mụ Gà Hay Vịt Là Tốt Nhất Trong Lễ Thôi Nôi?
 • Lễ Cúng Mụ Cho Trẻ Của Người Nùng Ở Lạng Sơn
 • Lễ Cúng Mụ Đầy Tháng Nghi Thức Đầy Đủ Và Đúng Chuẩn Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Chuyển Bàn Thờ Sang Nhà Mới Giúp Tiền Vào Như Nước
 • Lễ Cúng 7 Ngày Cho Bé Trai, Thủ Tục Cúng Mụ 7 Ngày Cho Bé Trai, Bài Cúng Giỗ Anh Trai, Thủ Tục Cúng Thôi Nôi Cho Bé Trai, Thủ Tục Cúng Thôi Nôi Bé Trai, Bài Cúng Thôi Nôi Cho Bé Trai, Bài Cúng Đầy Tháng Cho Bé Trai, Phan Tich 4 Kho Tho Dau Canh Ngay He Cua Nguyen Trai, Viết Đoạn Văn Về Vb Thông Tin Về Ngày Trái Đất Năm 2000, ôn Dịch Thuốc Lá, Bài Toán Dân Số, Lễ Cúng 7 Ngày, Lễ Cúng 50 Ngày, Bài Cúng Ngày Thần Tài, Thủ Tục Làm Lễ Cúng 49 Ngày, Thủ Tục Làm Lễ Cúng 100 Ngày, Bài Cúng Ngày Rằm, Bài Cúng Ngày Giỗ, Bài Cúng Ngày 01 Tết, Bài Cúng Ngày 01, Bài Cúng 49 Ngày, Bài Cúng 3 Ngày Tết, Bài Cúng 3 Ngày, Bài Cúng 100 Ngày Về Nhà Mới, Bài Cúng Giỗ 49 Ngày, Bài Cúng 100 Ngày, Bài Cúng 50 Ngày, Lễ Cúng 49 Ngày, Bài Văn Cúng 49 Ngày, Bài Cúng Mụ 7 Ngày, Thư Mời Cúng 49 Ngày, Bài Cúng 7 Ngày, Thủ Tục Cúng 35 Ngày, Thủ Tục Cúng 49 Ngày, Bài Cúng 21 Ngày, Thủ Tục Cúng 3 Ngày, Thủ Tục Cúng 50 Ngày, Thủ Tục Cúng 100 Ngày, Thủ Tục Cúng 7 Ngày, Bài Cúng ông Thần Tài Ngày Rằm, Bài Cúng Xe Ngày Rằm, Bài Cúng Xe Ngày 16, Văn Tế Cúng 100 Ngày, Thủ Tục Cúng Mụ 9 Ngày Cho Bé Gái, Bài Cúng 49 Ngày Ngoài Mộ, Thủ Tục Cúng 49 Ngày Cho Người Mất, Thủ Tục Cúng 3 Ngày Cho Người Mất, Bài Cúng Hằng Ngày, Thủ Tục Cúng 100 Ngày Cho Người Mất, Bài Cúng 100 Ngày Bát Hương, Lễ Cúng 49 Ngày Cho Người Mất, Bai Cung Ngoai Mo 100 Ngay, Bài Cúng 100 Ngày Ngoài Mộ, Lễ Cúng 49 Ngày Gồm Những Gì, Văn Khấn Cúng 50 Ngày, Bài Cúng Phật Hàng Ngày, Bài Cúng Ngày 7 Tháng Giêng, Bài Cúng Ngày 07 Tháng Giêng, Bài Cúng Ngày Thanh Minh, Thủ Tục Cúng 49 Ngày Cho Người Chết, Bài Cúng Ngày Mùng 9 Tháng Giêng, Dàn Bài Đã Có Lần Em Cùng Bố Mẹ Đi Thăm Mộ Người Thân Trong Ngày Lễ Tết, Bài Cúng ông Công Ngày Rằm Tháng Giêng, Thông Tư Số 55/2015/tt-bca, Ngày 22/10/2015 Của Bộ Trưởng Bộ Công An, Là Xấu Xa, Trái Với Nếp Sống V, Hoạt Động Trải Nghiệm Và Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp, Anh Trai ác Ma Yêu Em Vág, Thủ Tục ăn Hỏi Nhà Trai, Xin O Lai Trai, Don O Lai Trai Tam Gia, Quy ước Bàn Tay Trái, Thể Lệ Nét Chữ Trái Tim, ăn Dặm Từ Trái Tim, Nội Quy Cắm Trại, Nội Quy Hội Trại, Nội Quy Trại 26/3, Nội Quy Trại, Bài Ca Về Trái Đất, Báo Cáo Giờ Trái Đất, Trái Cây, Trái Tim Sen Của Mẹ, Mẫu Đơn Xin Vào Trại Tâm Thần, Lời Bài Thơ Hoa Kết Trái, Bài Thơ Hoa Kết Trái, Em Trai Mưa, Rau Câu Trái Cây, Bé Trai, Bài Tập Quy Tắc Bàn Tay Trái Lớp 11, Bài Tập Quy Tắc Bàn Tay Trái, Đơn Xin ở Lại Trại, Thể Lệ Nét Chữ Từ Trái Tim, Quy Tắc Bàn Tay Trái, Trái Cây Sấy Dẻo, Bột Trái Cây, Đơn Xin Vào Học Lớp 6 Trái Tuyến, Mẫu Đơn Xin Vào Lớp 6 Trái Tuyến, Vai Trò Trái Dừa Nước, Trái Tim Của Chef, Biển Báo Cấm ô Tô Rẽ Trái, Trái Tim Của Chef Pdf, Giật Mắt Trái, Giáo án Hoa Kết Trái, Đơn Xin Học Lớp 6 Trái Tuyến,

  Lễ Cúng 7 Ngày Cho Bé Trai, Thủ Tục Cúng Mụ 7 Ngày Cho Bé Trai, Bài Cúng Giỗ Anh Trai, Thủ Tục Cúng Thôi Nôi Cho Bé Trai, Thủ Tục Cúng Thôi Nôi Bé Trai, Bài Cúng Thôi Nôi Cho Bé Trai, Bài Cúng Đầy Tháng Cho Bé Trai, Phan Tich 4 Kho Tho Dau Canh Ngay He Cua Nguyen Trai, Viết Đoạn Văn Về Vb Thông Tin Về Ngày Trái Đất Năm 2000, ôn Dịch Thuốc Lá, Bài Toán Dân Số, Lễ Cúng 7 Ngày, Lễ Cúng 50 Ngày, Bài Cúng Ngày Thần Tài, Thủ Tục Làm Lễ Cúng 49 Ngày, Thủ Tục Làm Lễ Cúng 100 Ngày, Bài Cúng Ngày Rằm, Bài Cúng Ngày Giỗ, Bài Cúng Ngày 01 Tết, Bài Cúng Ngày 01, Bài Cúng 49 Ngày, Bài Cúng 3 Ngày Tết, Bài Cúng 3 Ngày, Bài Cúng 100 Ngày Về Nhà Mới, Bài Cúng Giỗ 49 Ngày, Bài Cúng 100 Ngày, Bài Cúng 50 Ngày, Lễ Cúng 49 Ngày, Bài Văn Cúng 49 Ngày, Bài Cúng Mụ 7 Ngày, Thư Mời Cúng 49 Ngày, Bài Cúng 7 Ngày, Thủ Tục Cúng 35 Ngày, Thủ Tục Cúng 49 Ngày, Bài Cúng 21 Ngày, Thủ Tục Cúng 3 Ngày, Thủ Tục Cúng 50 Ngày, Thủ Tục Cúng 100 Ngày, Thủ Tục Cúng 7 Ngày, Bài Cúng ông Thần Tài Ngày Rằm, Bài Cúng Xe Ngày Rằm, Bài Cúng Xe Ngày 16, Văn Tế Cúng 100 Ngày, Thủ Tục Cúng Mụ 9 Ngày Cho Bé Gái, Bài Cúng 49 Ngày Ngoài Mộ, Thủ Tục Cúng 49 Ngày Cho Người Mất, Thủ Tục Cúng 3 Ngày Cho Người Mất, Bài Cúng Hằng Ngày, Thủ Tục Cúng 100 Ngày Cho Người Mất, Bài Cúng 100 Ngày Bát Hương, Lễ Cúng 49 Ngày Cho Người Mất, Bai Cung Ngoai Mo 100 Ngay,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Cúng Mụ 7 Ngày Cho Bé Trai
 • Những Điều Cần Biết Về Lễ Cúng Mụ Đầy Tháng Cho Bé
 • Cúng Đầy Tháng Cho Bé Theo Lễ Cúng Mụ
 • Nghi Lễ Cúng Mụ Ngày Đầy Tháng Em Bé
 • Nghi Thức Cúng Tạ Ơn Mụ Bà Trong Lễ Cúng Thôi Nôi Cho Bé Trai
 • Lễ Cúng Mụ Cho Bé Trai 7 Ngày

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhà Chung Cư Cúng Cô Hồn Ở Đâu Chuẩn Xác Nhất?
 • Giải Đáp 4 Thắc Mắc Về Cúng Xả Xui Như Thế Nào Là Đúng Nhất
 • Tục Cúng Người Âm Trong ‘tháng Cô Hồn’ Ở Các Nước
 • Cúng Đầy Tháng Ngày Nào Và Giờ Nào Là Đúng Nhất ?
 • Văn Khấn Sám Hối Hàng Ngày Kinh Sám Hối
 • Lễ cúng mụ cho bé trai 7 ngày. Cúng mụ cho bé trai cần những gì. Cúng mụ cho bé trai đầy tháng. Chuẩn bị đồ cúng mụ cho bé trai

  Lễ cúng mụ cho bé trai 7 ngày khá quan trọng trong việc đánh dấu sự mở đầu cuộc đời của bé trai. Chính vì thế mà các bậc phụ huynh cần phải tìm hiểu kĩ rõ ràng trong việc cúng mụ cho bé trai 7 ngày để mang lại tiền tài và may mắn cho bé.

  Theo quan niệm xưa nay, việc bé trai hay bé gái ra đời nhờ vào sự giúp đỡ của bề trên đặc biệt là 12 bà mụ. Chính vì thế cần thực hiện lễ cúng mụ cho bé trai 7 ngày để tỏ lòng biết ơn bề trên và 12 bà mụ.

  Cúng mụ cho bé trai cần những gì

  • 12 đĩa xôi + 1 đĩa xôi lớn (tùy theo vùng miền người Nam thường cúng xôi gấc, người Bắc thường cúng xôi vò)
  • 12 chén chè + 1 tô chè lớn (thường sẽ sử dụng đậu trắng để nấu chè)
  • 1 con gà trống luộc + cháo + gỏi
  • 1 mâm ngũ quả
  • Bộ tam sên (thịt heo, trứng, tôm hoặc cua đã luộc chín)
  • Bánh hỏi
  • Một số loại bánh (bánh đóng gói sẵn)
  • 1 bình hoa thật đẹp ( đồng tiền, hoa cúc, cát tường…)
  • 1 bộ đồ hình thế ghi tên, ngày tháng năm sinh (cúng xong đốt đi để giải hạn và cầu may mắn cho bé)
  • Nhang
  • Đèn cầy
  • Trầu cánh phượng
  • Cau tươi
  • Trà
  • Rượu
  • Gạo
  • Muối
  • Lư cắm nhang
  • Ly đựng rượu và trà
  • 1 đôi đũa hoa (theo dân gian vì bà chúa thích dùng đũa này)

  Mỗi lễ cúng đều mang những ý nghĩa khác nhau. Lễ đầy tháng cột mốc xin phép bề trên đặt trên cho trẻ, lễ thôi nôi cột mốc tạ ơn và cầu mong bề trên phù hộ cho trẻ khỏe mạnh, may mắn trong cuộc sống. Lễ cúng mụ 7 ngày là lễ cúng đặc biệt dành cho bé trai. Chính vì thế mâm lễ vật cúng mụ 7 ngày cũng đặc biệt hơn so với các mâm lễ vật khác.

  Thực hiện Nghi lễ đọc văn khấn bài cúng mụ 7 ngày cho bé trai

  • Trong văn khấn mụ 7 ngày cho bé trai có những điểm khác nhau một chút về từ ngữ và lời văn tùy vào vùng miền.
  • Sau khi sắp xếp vị trí mâm cúng các bậc phụ huynh đại diện một người thắp hương và đọc văn khấn vài cúng. Đoạn đầu của văn khấn nói lên những lời cầu xin của gia chủ dâng lên các bậc bề trên và 12 mụ bà.
  • Khi kết thúc bài văn khấn thì người chủ trì lễ cúng sẽ vái 3 tuần hương rồi làm lễ tạ. Khi hương tàn thì gia chủ có thể kết thúc nghi lễ cúng.

  Hy vọng những thông tin hướng dẫn thực hiện Lễ cúng mụ cho bé trai 7 ngày sẽ giúp các bậc phụ huynh thực hiện được một cách đơn giản nhất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cúng Rằm Tháng 7 Như Thế Nào Cho Đúng? Đồ Cúng Tâm Linh Việt
 • Cách Lập Bàn Thờ Ông Táo Khi Về Nhà Mới
 • Nghi Thức Cúng Dường Đức Phật
 • Bài Cúng Động Thổ Khoan Giếng Và Cách Sắm Lễ Cúng
 • Bài Cúng Căn Cho Bé 3 Tuổi
 • Mâm Lễ Cúng Đầy Tháng Cho Bé Trai

  --- Bài mới hơn ---

 • Sắp Rằm Tháng Giêng Rồi, Mách Các Mẹ Thực Đơn Mâm Cỗ Cúng Ngon Miệng, Đẹp Mắt
 • Dịch Vụ Nấu Cỗ Tại Nhà Ở Bắc Ninh
 • Đặt Cỗ Tại Khu Công Nghiệp Bắc Ninh
 • Những Món ‘sởn Gai Ốc’ Trên Mâm Cỗ Cưới Của Người Việt
 • Đám Cưới 100 Mâm “cỗ Trâu” Tại Bắc Ninh Gây Xôn Xao Dân Mạng
 • Published on

  1. 2. Cách tính ngày cúng đầy tháng bé trai Trước khi tiến hành nghi lễ cúng đầy tháng thì việc đầu tiên cần làm là xác định ngày thực hiện nghi lễ. Ngày cúng đầy tháng của bé trai dựa theo lịch âm và sẽ sụt lại 1 ngày như câu ca dao mà ông bà xưa vẫn hay nói “gái lùi hai, trai lùi một”. Mâm lễ cúng đầy tháng cho con rất được cha mẹ xem trọng Các lễ vật trong mâm cúng đầy tháng cho bé trai Theo truyền thuyết nhân gian, thì một đứa trẻ sinh ra dù là bé trai hay gái ở bất cứ miền nào cũng đều sẽ được trông nom, săn sóc bởi 12 bà Mụ, Đức Ông, Thầy. Do đó, trong mâm cúng đầy tháng cho bé trai ở miền Nam phải đầy đủ những món sau đây: – Mâm lễ cúng 12 bà Mụ: Theo quan niệm, ngay từ khi đứa trẻ được hình thành trong bụng mẹ, bé đã được các Mụ Bà nâng đỡ và săn sóc. Lễ cúng đầy tháng cũng chính là dịp để bố mẹ tỏ lòng thành, tạ ơn các Mụ Bà. Một mâm lễ cúng mụ Bà đầy đủ gồm:  12 chén chè nhỏ.  12 đĩa xôi nhỏ (xôi gấc).  12 chén cháo nhỏ.  12 ly nước.  2 đĩa bánh hỏi, số lượng bánh phải chia hết cho 12.  12 đĩa bánh các loại dành cho trẻ con.  12 đĩa thịt quay (2kg).  Giấy tiền, trầu cau, hoa tươi. – Hình ảnh mâm cúng đầy tháng bé theo phong tục Miền Nam
  2. 3. – Mâm lễ cúng kính Đức ông: Số lượng không nhiều như mâm cúng Mụ Bà nhưng lễ vật ở mâm cúng Đức Ông trong ngày đầy tháng bé trai cũng khá phức tạp. Một mâm cúng Đức Ông đầy đủ gồm:  Một con gà trống luộc chéo cánh.  3 đĩa xôi gấc lớn.  1 tô cháo lớn.  1 tô chè lớn.  1 miếng thịt quay.  1 đĩa trầu cau, hoa quả, rượu và giấy tiền. Ngoài các lễ vật này thì cần thêm hoa (lay ơn, cát tường hoặc đồng tiền), trà, rượu, nhang, đèn, nước, muối, gạo, muỗng, mâm ngũ quả, bộ tam sên (3 món luộc là thịt, trứng, tôm hoặc cua) và không thể thiếu một đôi đũa hoa vì theo quan niệm dân gian, bà chúa chỉ thích dùng đũa này.
  3. 4. Mâm lễ cúng đầy tháng bé trai trọn gói của người Nam Dịch vụ chuẩn bị mâm lễ cúng đầy tháng bé trai trọn gói Ngày nay, rất ít người biết về việc cúng đầy tháng nhất là những đôi vợ chồng trẻ mới sinh con lần đầu thì đây là một điều bỡ ngỡ bởi họ chưa có kinh nghiệm trong ngày cúng Mụ cho bé. Bên cạnh đó, do cuộc sống và công việc quá bận rộn nên việc sắm sửa lễ vật thật chi tiết, đầy đủ cũng là một điều khó khăn và tốn không ít thì giờ. Chính những bỡ ngỡ về kinh nghiệm cũng như hạn chế về mặt thời gian trong việc chuẩn bị và sửa soạn lễ cúng mà nhiều gia đình thường bỏ qua hoặc tiến hành nghi lễ đầy tháng cho bé không được chỉnh chu và đúng cách. Bảng giá Mâm Cúng Đầy Tháng Cho Bé Trai Trọn Gói Mâm Cúng Đầy Tháng Bé Trai Trọn Gói Phương Án 1:
  4. 5. Mâm Cúng Đầy Tháng Bé Trai Trọn Gói Phương Án 2: Mâm Cúng Đầy Tháng Bé Trai Trọn Gói Phương Án 3:
  5. 7.  Đảm bảo cung cấp dịch vụ nhanh gọn, hỗ trợ tư vấn nhiệt tình cho cha mẹ tiến hành được ngày lễ đầy tháng, để lại cho bé và gia đình những khoảnh khắc ấm áp, tuyệt vời nhất.  Tặng quà kèm theo cho bé.  Thường xuyên có các chương trình khuyến mãi, chương trình ưu đãi đặc biệt.  Lựa chọn những lễ vật theo yêu cầu.  Vệ sinh an toàn thực phẩm.  Đảm bảo về giá.  Hóa đơn chứng từ đầy đủ. (VAT)  Tiết kiệm thời gian.  Tiết kiệm chi phí. Vì chúng tôi hiểu rằng tình yêu mà cha mẹ dành cho con là điều thiêng liêng nhất. Khoảnh khắc mà bạn lưu giữ cho con luôn là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời mỗi bé. Nếu cha mẹ quá bận rộn và không có thời gian để chuẩn bị cho mâm cúng hoặc chưa có kinh nghiệm trong việc cúng đầy tháng cho bé trai. Đừng chần chờ, hãy nhấc máy liên hệ với chúng tôi qua số Hotline: 0901 30 56 68 hoặc truy cập Website: https://docungtamlinhviet.com Để đặt mâm đồ cúng trọn gói và được giao hàng tận nơi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẹ Đảm Gợi Ý Mâm Cỗ Cúng Rằm Tháng Giêng 12 Món Tuyệt Ngon, Ai Thấy Cũng Thèm
 • Mùng 1 Đầu Tháng Nên Và Không Nên Thắp Hương Những Loại Quả Nào?
 • Mùng 1 Tết Nên Thắp Mấy Nén Hương, Thắp Như Nào Đúng Cách
 • Mâm Cơm Ngày Tết Năm Nay Có Gì Đặc Biệt
 • Mâm Cơm Ngày Tết Thường Có Những Món Gì?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100