Top 10 # Lễ Khi Đi Chùa Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Iseeacademy.com

Cách Khấn Lễ Khi Đi Chùa

Cách sắm sửa lễ chùa, thứ tự hành lễ tại chùa

Theo phong tục cổ truyền, trong các ngày rằm, mồng một, ngày lễ Phật giáo, Tết nguyên đán, hoặc những ngày gia đình có việc hệ trọng, người Việt thường đến chùa lễ Phật, thành tâm cầu khấn hồng ân chư Phật, chư đại Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng gia hộ cho bản thân và gia đình mạnh khoẻ, tai qua nạn khỏi, hạn ách tiêu trừ, gia đình hoà thuận, thế giới hoà bình và chúng sinh an lạc.

Tuy nhiên, để làm tốt việc vào chùa khấn gì cho phù hợp, người đi lễ cần phải biết những quy định căn bản của nhà chùa, từ thứ tự hành lễ tại chùa và cách sắm sửa lễ chùa. Đến dâng hương tại các chùa, người đi lễ lưu ý chỉ sắm các lễ chay như hương, hoa tươi, quả chín, oản phẩm, xôi chè… không được sắm sửa lễ mặn chư cỗ tam sinh như trâu, dê, lợn, thịt mồi, gà, giò, chả… Việc sắm sửa lễ mặn chỉ có thể được chấp nhận nếu như trong khu vực chùa có thờ tự các vị Thánh, Mẫu và chỉ dâng ở đó mà thôi. Tuyệt đối không được dâng đặt lễ mặn ở khu vực Phật điện, tức là nơi chính điện thờ tự chính của ngôi chùa. Trên hương án của chính điện chỉ được dâng đặt lễ chay, tịnh. Lễ mặn nhưng thường chỉ đơn giản: gà, giò, chả, rượu, trầu cau… thường được đặt tại ban thờ hay điện thờ nếu xây riêng của Đức Ông, Đức Ông chính là vị thần cai quản toàn bộ công việc của một ngôi chùa.

Không nên sắm sửa vàng mã, tiền âm phủ để dâng cúng Phật tại chùa. Tiền giấy âm phủ hay hàng mã kiêng đặt ở ban thờ Phật, Bồ Tát. Tiền thật cũng không nên đặt lên hương án của chính điện, mà nên bỏ vào hòm công đức. Hoa tươi lễ Phật là hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn, hoa ngâu… không dùng các loại hoa tạp, hoa dại. Cụ thể, đến chùa hành lễ cần theo thứ tự như sau:

– Đặt lễ vật: Thắp hương và làm lễ ban thờ Đức Ông trước.

– Sau khi đặt lễ ở ban thờ Đức Ông xong, đặt lễ lên hương án của chính điện, thắp đèn nhang.

– Sau khi đặt lễ chính điện xong thì đi thắp hương ở tất cả các ban thờ khác của nhà Bái Đường. Khi thắp hương lên đều có 3 lễ hay 5 lễ. Nếu chùa nào có điện thờ Mẫu, Tứ Phủ thì đến đó đặt lễ, dâng hương cầu theo ý nguyện.

– Cuối cùng thì lễ ở nhà thờ Tổ, còn gọi là nhà Hậu.

– Cuối buổi lễ, sau khi đã lễ tạ để hạ lễ thì nên đến nhà trai giới hay phòng tiếp khách để thăm hỏi các vị sư, tăng trụ trì và có thể tuỳ tâm công đức.

Một số bài khấn truyền thống tại chùa

1. Văn khấn Đức Ông – Đức Chúa Ông (Tôn giả Tu-đạt)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập Bát Long Thần, Già Lam Chân Tể.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là …………………………………………………………………………………….

Ngụ tại ………………………………………………………………………………………………

Cùng cả gia đình thân tới cửa chùa …………………………….. trước điện Đức Ông, thành tâm kính lễ, (nếu có đang lễ vật thì khấn thêm “hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài”), chúng con tâu lên Ngài Tu Đạt Tôn Giả từ cảnh trời cao soi xét.

Chúng con kính tâu lên Ngài Già Lam Chân Tể cai quản trong nội tự cùng các Thánh Chúng trong cảnh chùa đây.

Thiết nghĩ chúng con sinh nơi trần tục, nhiều sự lỗi lầm, hôm nay tỏ lòng thành kính, cúi xin Đức Ông thể đức hiếu sinh, rủ lòng tế độ che chở cho chúng con, ba tháng hè chín tháng đông, tiêu trừ bệnh tật tai ương, vui hưởng lộc tài may mắn, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy)

2. Văn khấn Đức Thánh Hiền (Đức A-nan-đà Tôn Giả)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Con cúi lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là …………………………………………………………………………………….

Ngụ tại ………………………………………………………………………………………………

Chúng con thành tâm tiến dâng lễ bạc, oản quả, hương hoa.

Cầu mong Tam Bảo chứng minh, Đức Thánh Hiền chứng giám, rủ lòng thương xót phù hộ cho con được mọi sự tốt lành, sức khỏe dồi dào, an ninh khang thái, gia đạo hưng long, thịnh vượng.

Cúi mong Ngài soi xét tâm thành, phù hộ cho gia đình chúng con được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy)

3. Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo (Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là …………………………………………………………………………………….

Ngụ tại ………………………………………………………………………………………………

Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

– Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.

– Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.

– Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

– Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

– Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được ……………………………… (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai quan nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

4. Văn khấn Bồ-tát Quán Thế Âm

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Nam mô Đại từ Đại bi Linh cảm Quán Thế Bồ Tát.

Kính lạy Đức Viên Thông giáo chủ thuỳ từ chứng giám.

Chúng con có nghe Đức Phật dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn rằng

“Dù chỉ nghe tên Quán Thế Âm

Hay dù chỉ thấy bức chân dung,

Nhất tâm trì niệm hồng danh ấy,

Thoát mọi hung tai, được cát tường”.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là …………………………………………………………………………………….

Ngụ tại ………………………………………………………………………………………………

Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Đại bi, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới toà sen hồng.

Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời bản nguyện chở che cứu vớt chúng con như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử cùng gia đình bốn mùa được chữ bình an, tám tiết khang ninh thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, gia đạo hưng long, mầm tai ương tiêu sạch làu làu, đường chính đạo thênh thang tiến bước. Cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát! (3 lần, 3 lạy).

Muốn khẩn cầu theo ý nguyện như cầu tài lộc, cầu học hành, công danh, thi cử đỗ đạt, may mắn, cầu an khang thịnh vượng… thì hãy tới ban Đức Ông, nhà thờ Mẫu, Tứ phủ để đặt lễ và dâng hương cầu khấn. Cầu gì thì người dân cũng cần biết mọi việc đều theo luật nhân quả, có gieo nhân thiện lành mới gặt được quả phúc tốt đẹp. Nếu là tiền không mồ hôi của mình có cố tham cầu thì tiền tài đến rồi lại đi nhanh chóng. Còn cái gì thuộc về mình thì dù có vứt đi nó vẫn quay lại.

Nguyên Tắc Khi Đi Lễ Chùa

Nhiều người thường có thói quen vào các ngày rằm, mồng một, ngày lễ tết hay ngày có việc quan trọng thường đến chùa lễ Phật. Đi lễ được xem một nét đẹp tâm linh và một liệu pháp tinh thần cho mỗi người. Muốn phát huy hết được giá trị văn hóa tâm linh, thì người đi lễ chùa cần biết một số quy tắc sau.

Quy tắc mua đồ lễ

Khi đến thắp hương ở các Chùa nên sắm các lễ chay như: hương, hoa tươi, quả chín, oản, xôi, chè… Chú ý không đặt lễ mặn ở khu vực Phật điện hay còn gọi là chính điện, tức là nơi thờ tự chính của ngôi chùa.

Trên bàn thờ của chính điện chỉ được dâng đặt lễ chay, tịnh. Lễ mặn như cỗ tam sinh (trâu, dê, lợn) hay thịt gà, giò, chả… chỉ có thể được chấp nhận ở thờ tự các vị Đức Ông, Thánh, Mẫu và chỉ dâng đặt tại bàn thờ hay điện thờ mà thôi.

Tại chùa không nên sắm sửa vàng mã, tiền âm phủ để dâng cúng Phật. Nếu có sắm lễ thì chỉ đặt ở bàn thờ thần linh, Thánh Mẫu hay ở bàn thờ Đức Ông. Tiền thật cần tránh đặt lên hương án của chính điện mà mọi người nên bỏ vào hòm công đức.

Hoa tươi lễ Phật nên chọn hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn, hoa ngâu… tránh dùng các loại hoa tạp, hoa dại. Rượu, bia, thuốc lá tránh đặt trên ban thờ Phật và bàn thờ Thánh.

Quy tắc ra vào Chùa

Khi đi qua cổng tam quan vào chùa nên bạn đi vào bằng cửa Giả quan (bên phải), còn đi ra bằng cửa Không quan (bên trái). Chú ý Cửa Trung quan (cửa giữa) chỉ dành cho Thiên tử, bậc cao tăng, bậc khoa bảng đi vào và ra chùa theo cửa này. Khi đi chùa nên bước qua không nên dẫm lên bậc cửa.

Vào đến chùa thì trước tiên không phải là khấn vái ban chính trong chùa mà phải vái hai ông gác bên ngoài cổng (1 ông cầm ngọc, 1 ông cầm đao). Điều này có ý nghĩa là đang xin phép để được vào chùa.

Khi đứng khấn vái bái mọi nười tránh đứng thẳng với bàn thờ, thay vào đó nên đứng chếch sang một bên sẽ tốt hơn.

Quy tắc xưng hô

Xưng hô với nhà sư nên xưng là A di đà Phật, bạch thầy,… và xưng mình là con. Cách xưng hô này như là nhìn thấy tăng mà tưởng nhớ thầy Thích Ca Mâu Ni, như là đang xưng hô với Đức Thích Ca.

Trường hợp nhà sư đó là thầy hướng dẫn mình tu tập thì xưng hô bằng thầy, vừa có ý nghĩa như trên vừa có ý nghĩa thầy dạy học đạo. Chú ý khi thưa gửi gì với nhà sư thì đều chắp tay hình búp sen.

Quy tắc cầu khấn

Quan niệm của nhà Phật, Phật chỉ phù hộ an bình và che chở cho con Phật chứ không thể phù hộ đường công, danh, tài, lộc. Do đó, khi làm lễ cầu tới cửa Phật nên xin được Phật che chở và bảo vệ.

Vào khi vào đình, đền mọi người có thể cầu xin may mắn trong sự nghiệp, tình cảm…

Quy tắc lễ bái

Khi đi chùa cần chú ý những lễ bái sau đây:

Đặt lễ vật, thắp hương và làm lễ trước ở ban thờ Đức Ông.

Đặt lễ ở ban Đức Ông xong, sau đó đặt lễ lên hương án của chính điện, thắp đèn nhang và làm lễ chư Phật, Bồ Tát.

Sau khi đặt lễ ở chính điện xong thì đi thắp hương ở tất cả các bàn thờ khác ở nhà bái đường. chú ý thắp hương lên đều có 3 lễ hay 5 lễ. Trường hợp chùa có điện thờ Mẫu, Tứ phủ thì nên đặt lễ, dâng hương cầu theo ý nguyện.

Lễ cuối cùng sẽ ở nhà thờ Tổ (nhà Hậu).

Sau buổi lễ, nên lễ tạ để hạ lễ, khi đó đến nhà trai giới hay phòng tiếp khách để thăm hỏi các vị sư, tăng trụ trì và tùy tâm có thể có ít công đức.

Những điều không nên làm tại Chùa

Không được làm ồn, cũng như nói những lời bất kính đối với Phật, Thánh. Thêm vào đó cũng không nên có thái độ thiếu cung kính như tùy tiện dùng tay chỉ trỏ vào tượng Phật.

Khi đi tránh việc cắt ngang qua mặt những người đang quỳ lạy. Không nên chạy đi chạy lại, nói chuyện, bình phẩm, ngồi và nằm ở trong Phật đường.

Nếu muốn làm lễ không được quỳ phía sau những người đang đứng thắp hương. Tùy vào từng môn phái mà có thể đứng/quỳ khi làm lễ tuy nhiên cần phải lên trước.

Tránh việc tự ý sử dụng cũng như lấy những đồ đạc bất kì của chùa về nhà làm của riêng. Khi vào chùa nên đi từ cửa bên, không nên đi từ cửa chính và không được dẫm lên bậc cửa.

Khi vào Phật đường hay tam bảo không được đi giày dép, nhai trầu, hút thuốc.

Trước khi vào chùa nên tắt điện thoại hoặc để rung trước, nhất là khi chuẩn bị thắp nhang, thờ cúng.

Tránh việc thắp hương trong chùa, do bên ngoài đã có lư hương. Và số lượng hương dâng thường là số lẻ như 1,3,5,7 …

Không nên chụp ảnh cũng như quay phim tùy tiện trong chùa.

Không nên lấy lộc để bàn thờ tại nhà

Nhiều người thường có thói quen mang các đồ ở các đình chùa về đặt lên ban thờ nhà mình. Tuy nhiên đây là điều không nên. Bởi vì đồ đã cúng rồi không thể cúng lại, thêm vào đó nhiều đồ có chứa trường khí âm, ảnh hưởng xấu đến ban thờ nhà mình.

Tiền chỉ cần đặt ở hòm công đức mà không cần lấy giấy công đức. Nếu có lấy thì cũng không nên đặt ở bàn thờ nhà mình để báo công.

Tránh việc lấy cành lộc mang về đặt lên ban thờ nhà mình. Bởi vì những cành lộc có chứa nhiều trường khí âm, bất lợi cho gia tiên, thần linh tại gia.

Mọi người có thể lấy lộc là bánh kẹo, bao diêm, bật lửa nhưng tránh mang về rồi đặt lên bàn thờ.

Cách Khấn Lễ Khi Đi Chùa Chuẩn Nhất!

Bên cạnh việc sửa soạn, sắm lễ vật đi chùa, người đi lễ còn cần phải biết về việc vào chùa khấn gì cho phù hợp với những quy định căn bản của nhà chùa.

Đi chùa cúng, khấn đúng cách để sở cầu như nguyện.

Cách sắm sửa lễ chùa, thứ tự hành lễ tại chùa

Theo phong tục cổ truyền, trong các ngày rằm, mồng một, ngày lễ Phật giáo, Tết nguyên đán, hoặc những ngày gia đình có việc hệ trọng, người Việt thường đến chùa lễ Phật, thành tâm cầu khấn hồng ân chư Phật, chư đại Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng gia hộ cho bản thân và gia đình mạnh khoẻ, tai qua nạn khỏi, hạn ách tiêu trừ, gia đình hoà thuận, thế giới hoà bình và chúng sinh an lạc.

Tuy nhiên, để làm tốt việc vào chùa khấn gì cho phù hợp, người đi lễ cần phải biết những quy định căn bản của nhà chùa, từ thứ tự hành lễ tại chùa và cách sắm sửa lễ chùa. Đến dâng hương tại các chùa, người đi lễ lưu ý chỉ sắm các lễ chay như hương, hoa tươi, quả chín, oản phẩm, xôi chè… không được sắm sửa lễ mặn chư cỗ tam sinh như trâu, dê, lợn, thịt mồi, gà, giò, chả… Việc sắm sửa lễ mặn chỉ có thể được chấp nhận nếu như trong khu vực chùa có thờ tự các vị Thánh, Mẫu và chỉ dâng ở đó mà thôi. Tuyệt đối không được dâng đặt lễ mặn ở khu vực Phật điện, tức là nơi chính điện thờ tự chính của ngôi chùa. Trên hương án của chính điện chỉ được dâng đặt lễ chay, tịnh. Lễ mặn nhưng thường chỉ đơn giản: gà, giò, chả, rượu, trầu cau… thường được đặt tại ban thờ hay điện thờ nếu xây riêng của Đức Ông, Đức Ông chính là vị thần cai quản toàn bộ công việc của một ngôi chùa.

Không nên sắm sửa vàng mã, tiền âm phủ để dâng cúng Phật tại chùa. Tiền giấy âm phủ hay hàng mã kiêng đặt ở ban thờ Phật, Bồ Tát. Tiền thật cũng không nên đặt lên hương án của chính điện, mà nên bỏ vào hòm công đức. Hoa tươi lễ Phật là hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn, hoa ngâu… không dùng các loại hoa tạp, hoa dại. Cụ thể, đến chùa hành lễ cần theo thứ tự như sau:

– Đặt lễ vật: Thắp hương và làm lễ ban thờ Đức Ông trước.

– Sau khi đặt lễ ở ban thờ Đức Ông xong, đặt lễ lên hương án của chính điện, thắp đèn nhang.

– Sau khi đặt lễ chính điện xong thì đi thắp hương ở tất cả các ban thờ khác của nhà Bái Đường. Khi thắp hương lên đều có 3 lễ hay 5 lễ. Nếu chùa nào có điện thờ Mẫu, Tứ Phủ thì đến đó đặt lễ, dâng hương cầu theo ý nguyện.

– Cuối cùng thì lễ ở nhà thờ Tổ, còn gọi là nhà Hậu.

– Cuối buổi lễ, sau khi đã lễ tạ để hạ lễ thì nên đến nhà trai giới hay phòng tiếp khách để thăm hỏi các vị sư, tăng trụ trì và có thể tuỳ tâm công đức.

Khi đứng khấn vái, không nên đứng thẳng ban thờ mà nên đứng chếch sang một bên.

Một số bài khấn truyền thống tại chùa

1. Văn khấn Đức Ông – Đức Chúa Ông (Tôn giả Tu-đạt) Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy) Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập Bát Long Thần, Già Lam Chân Tể. Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm ….. Tín chủ con là ……………………………………………………………………………………. Cùng cả gia đình thân tới cửa chùa …………………………….. trước điện Đức Ông, thành tâm kính lễ, (nếu có đang lễ vật thì khấn thêm “hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài”), chúng con tâu lên Ngài Tu Đạt Tôn Giả từ cảnh trời cao soi xét. Chúng con kính tâu lên Ngài Già Lam Chân Tể cai quản trong nội tự cùng các Thánh Chúng trong cảnh chùa đây. Thiết nghĩ chúng con sinh nơi trần tục, nhiều sự lỗi lầm, hôm nay tỏ lòng thành kính, cúi xin Đức Ông thể đức hiếu sinh, rủ lòng tế độ che chở cho chúng con, ba tháng hè chín tháng đông, tiêu trừ bệnh tật tai ương, vui hưởng lộc tài may mắn, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành. Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy) 2. Văn khấn Đức Thánh Hiền (Đức A-nan-đà Tôn Giả) Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy) Con cúi lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm ….. Tín chủ con là ……………………………………………………………………………………. Chúng con thành tâm tiến dâng lễ bạc, oản quả, hương hoa. Cầu mong Tam Bảo chứng minh, Đức Thánh Hiền chứng giám, rủ lòng thương xót phù hộ cho con được mọi sự tốt lành, sức khỏe dồi dào, an ninh khang thái, gia đạo hưng long, thịnh vượng. Cúi mong Ngài soi xét tâm thành, phù hộ cho gia đình chúng con được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy) 3. Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo (Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo) Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy) Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ. Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm ….. Tín chủ con là ……………………………………………………………………………………. Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo. Chúng con xin dốc lòng kính lễ: – Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương. – Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà. – Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương. – Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. – Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát. Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được ……………………………… (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…). Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai quan nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng. Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy) 4. Văn khấn Bồ-tát Quán Thế Âm Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy) Nam mô Đại từ Đại bi Linh cảm Quán Thế Bồ Tát. Kính lạy Đức Viên Thông giáo chủ thuỳ từ chứng giám. Chúng con có nghe Đức Phật dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn rằng “Dù chỉ nghe tên Quán Thế Âm Hay dù chỉ thấy bức chân dung, Nhất tâm trì niệm hồng danh ấy, Thoát mọi hung tai, được cát tường”. Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm ….. Tín chủ con là ……………………………………………………………………………………. Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Đại bi, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới toà sen hồng. Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời bản nguyện chở che cứu vớt chúng con như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử cùng gia đình bốn mùa được chữ bình an, tám tiết khang ninh thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, gia đạo hưng long, mầm tai ương tiêu sạch làu làu, đường chính đạo thênh thang tiến bước. Cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành. Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát! (3 lần, 3 lạy).

Muốn khẩn cầu theo ý nguyện như cầu tài lộc, cầu học hành, công danh, thi cử đỗ đạt, may mắn, cầu an khang thịnh vượng… thì hãy tới ban Đức Ông, nhà thờ Mẫu, Tứ phủ để đặt lễ và dâng hương cầu khấn. Cầu gì thì người dân cũng cần biết mọi việc đều theo luật nhân quả, có gieo nhân thiện lành mới gặt được quả phúc tốt đẹp. Nếu là tiền không mồ hôi của mình có cố tham cầu thì tiền tài đến rồi lại đi nhanh chóng. Còn cái gì thuộc về mình thì dù có vứt đi nó vẫn quay lại.

Minh Tuệ (tổng hợp)

Bài Cúng Khi Đi Chùa

Bài Cúng ở Chùa, Bài Cúng Khi Đi Chùa, Bài Cúng Đi Chùa Yên Tử, Bài Cúng Chùa Yên Tử, Bài Cúng Lễ Chùa, Bài Cúng Bà Chúa Xứ Núi Sam, Bài Cúng Đi Chùa, Bài Cúng ở Đền Chùa, Bài Cúng Bà Chúa Kho, Bài Cúng Phật Tại Chùa, Bài Cúng Bà Chúa Năm Phương, Bài Giảng Chửa Ngoài Tử Cung, Hướng Dẫn Đăng Ký Khám Bệnh Chữa Bệnh Ban Đầu Và Chuyển Tuyến Khám Bệnh Chữa Bệnh Bảo Hiểm Y Tế, Dàn ý Gần Mực Chưa Chắc Đã Đen Gần Đèn Chưa Chắc Đã Rạng, Sổ Tay Sửa Chữa ô Tô, Don Xin Xe Tai Nan Ve Sua Chua, Thủ Tục Xin Sửa Chữa Nhà ở, Đơn Xin Hỏ Trợ Sửa Chữa Nhà ở, Đơn Xin Sửa Chữa, Đơn Xin Sửa Chữa Cải Tạo Nhà ở, Đơn Xin Sửa Chữa Nhà, Sửa Chữa ô Tô, Đơn Yêu Cầu Sửa Chữa Sai Sót, Em Chưa 18, Sửa Chữa Đầu Dvd, Sửa Chua, Sửa Chữa Oto, Bài Thơ ăn Cơm Chưa, Bán Đất Khi Chưa Có Sổ Đỏ, Câu Thơ Hỏi ăn Cơm Chưa, Văn Bản Cam Kết Chưa Mua Hóa Đơn, Văn Bản Cam Kết Chưa Đặt In Hóa Đơn, Đơn Xin Sửa Chữa Nhà ở, Thủ Tục Xin Sửa Chữa Nhà Cấp 4, Thủ Tục Mua Đất Chưa Có Sổ Đỏ, Thủ Tục Mua Bán Căn Hộ Chưa Có Sổ Đỏ, Chữa Trị Ung Thư Của Bạn, Chứa Bạc, Chúa, Sữa Chữa Xe ô Tô, Đơn Xin Sửa Chữa Nhà Tập Thể, Mẫu Đơn Xin Hỗ Trợ Sửa Chữa Nhà ở, Hóa Đơn Sửa Chữa ô Tô, Mẫu Hóa Đơn Sửa Chữa, Hóa Đơn Sửa Chữa, Mẫu Đơn Xin Sửa Chữa Nhà, Thán Thư Cà Chua, Mẫu Đơn Xin Sửa Chữa Nhà Tập Thể, Mẫu Đơn Xin Sửa Chữa Nhà Tạm, Mẫu Đơn Xin Sửa Chữa Nhà ở Cấp 4, Hóa Đơn Sửa Chữa Xe, 9 Chua 13 Vua, Mẫu Hồ Sơ Sửa Chữa Nhỏ, Mau Hoa Don Sua Chua Xe May, Mẫu Đơn Sửa Chữa Nhà, Bài Khấn Đi Chùa Đầu Năm, Tờ Trình Xin Sửa Chữa, Bài Khấn Đi Chùa Yên Tử, Bài Khấn Đi Đền Chùa, Bài Khấn Khi Đi Chùa, Bài Khấn Đền Bà Chúa Kho, Văn Bản Đề Nghị Sửa Chữa, Mẫu Đơn Đề Nghị Sửa Chữa Nhà, Hop Dong Sua Chua Oto, Tờ Trình Sửa Chữa Xe ô Tô, Mẫu Đơn Đề Nghị Sửa Chữa Xe ô Tô, Văn Bản Hướng Dẫn Sửa Chữa Tài Sản, Văn Khấn Bà Chúa Kho, Hợp Đồng Sửa Chữa ô Tô, Bài Khấn Xin Sửa Chữa Nhà, Bài Văn Khấn Chùa Yên Tử, Truyện Đại Chúa Tể, Tờ Trình Xin Sửa Chữa Xe ô Tô, Truyện Ma Oan Hồn Chưa Tan, Truyện Ma Uất Hận Chưa Tan, Bản Cam Kết Sửa Chữa Xây Dựng, Hợp Đồng Sửa Chữa, Hợp Đồng Sửa Chữa Máy, Văn Bản Có Chứa Qppl, Bài Luận Cứ Bào Chữa, Bài Khấn Vào Chùa, Bài Khấn ở Chùa, Bài Khấn Nôm Khi Đi Chùa, Bài Khấn Lễ Chùa, Bài Khấn Đi Chùa, Bài Khấn Chùa Yên Tử, Xin Vào Đạo Thiên Chúa, ở Cà Chua A Quy Định Quả Đỏ, Quy Định ở Chùa, Câu Thơ Nào Sau Đây Chứa Hình ảnh ẩn Dụ, Mẫu Chưa Khắc Dấu, Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sữa Chữa ô Tô, Câu Thơ 60 Chưa Phải Là Già, Lịch Học Số 4 Chùa Bộc, Bài Thơ Xe Chữa Cháy, Bài Thơ 60 Chưa Phải Là Già, Bài Thơ 60 Tuổi Vẫn Chưa Già, Lịch Học ở Chùa Bộc, Lệnh Sửa Chữa ô Tô, Lenh Sua Chua Xe,

Bài Cúng ở Chùa, Bài Cúng Khi Đi Chùa, Bài Cúng Đi Chùa Yên Tử, Bài Cúng Chùa Yên Tử, Bài Cúng Lễ Chùa, Bài Cúng Bà Chúa Xứ Núi Sam, Bài Cúng Đi Chùa, Bài Cúng ở Đền Chùa, Bài Cúng Bà Chúa Kho, Bài Cúng Phật Tại Chùa, Bài Cúng Bà Chúa Năm Phương, Bài Giảng Chửa Ngoài Tử Cung, Hướng Dẫn Đăng Ký Khám Bệnh Chữa Bệnh Ban Đầu Và Chuyển Tuyến Khám Bệnh Chữa Bệnh Bảo Hiểm Y Tế, Dàn ý Gần Mực Chưa Chắc Đã Đen Gần Đèn Chưa Chắc Đã Rạng, Sổ Tay Sửa Chữa ô Tô, Don Xin Xe Tai Nan Ve Sua Chua, Thủ Tục Xin Sửa Chữa Nhà ở, Đơn Xin Hỏ Trợ Sửa Chữa Nhà ở, Đơn Xin Sửa Chữa, Đơn Xin Sửa Chữa Cải Tạo Nhà ở, Đơn Xin Sửa Chữa Nhà, Sửa Chữa ô Tô, Đơn Yêu Cầu Sửa Chữa Sai Sót, Em Chưa 18, Sửa Chữa Đầu Dvd, Sửa Chua, Sửa Chữa Oto, Bài Thơ ăn Cơm Chưa, Bán Đất Khi Chưa Có Sổ Đỏ, Câu Thơ Hỏi ăn Cơm Chưa, Văn Bản Cam Kết Chưa Mua Hóa Đơn, Văn Bản Cam Kết Chưa Đặt In Hóa Đơn, Đơn Xin Sửa Chữa Nhà ở, Thủ Tục Xin Sửa Chữa Nhà Cấp 4, Thủ Tục Mua Đất Chưa Có Sổ Đỏ, Thủ Tục Mua Bán Căn Hộ Chưa Có Sổ Đỏ, Chữa Trị Ung Thư Của Bạn, Chứa Bạc, Chúa, Sữa Chữa Xe ô Tô, Đơn Xin Sửa Chữa Nhà Tập Thể, Mẫu Đơn Xin Hỗ Trợ Sửa Chữa Nhà ở, Hóa Đơn Sửa Chữa ô Tô, Mẫu Hóa Đơn Sửa Chữa, Hóa Đơn Sửa Chữa, Mẫu Đơn Xin Sửa Chữa Nhà, Thán Thư Cà Chua, Mẫu Đơn Xin Sửa Chữa Nhà Tập Thể, Mẫu Đơn Xin Sửa Chữa Nhà Tạm, Mẫu Đơn Xin Sửa Chữa Nhà ở Cấp 4,