Kinh Dược Sư — Lược Ý Đốt Đèn Cúng Phật Trong Nghi Thức Nhiên…

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Nấu 4 Loại Xôi Chè Đơn Giản Và Dễ Làm Dâng Mâm Cúng Ngày Mùng Một ~ Ẩm Thực Thông Thái
 • Ý Nghĩa Trai Đàn Bạt Độ, Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn
 • Lễ Hội Truyền Thống Mùa Xuân Côn Sơn
 • 10 Món Chay Ngon, Độc Đáo Cho Mùa Lễ Phật Đản Thêm Thịnh Soạn ~ Ẩm Thực Thông Thái
 • Phong Tục Ăn Chay Trong Ngày Tết
 • See more posts like this on Tumblr

  #đèn trí tuệ

  #Nhiên

  #đăng

  #DucPhatday.vn

  #cuộc sống

  #con người

  #tự tại

  #buông xả

  #bình an

  #chúng sinh

  #âm

  #phước

  #đức

  #phúc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Năm Phép Quán Trước Khi Ăn
 • Câu Khấn Nguyện Trước Khi Ăn
 • Ngày Nào Cũng Thắp Hương Cúng Phật Hay Chỉ Ngày Rằm?
 • Thỉnh Phật Thánh Thần Tiểu Khoa Tiếng Việt
 • Cách Lập Đàn Và Tụng Kinh Dược Sư – Việt Lạc Số
 • Nghi Quỹ Cúng Dường Đèn Bơ

  --- Bài mới hơn ---

 • Chân Đèn Bơ Cúng Phật
 • Tp.hcm: Lễ Dâng Y Và Sớt Bát Gieo Duyên Tại Tổ Đình Vạn Thọ
 • Công Đức Bố Thí Là Gì
 • Cách Viết Phong Bì Phúng Viếng Như Thế Nào Cho Đúng Lễ Nghĩa?
 • Cúng Dường Trai Tăng Trong Thể (Tĩnh Toàn)
 • “NHỮNG NGỌN ĐÈN THẮP SÁNG CON ĐƯỜNG VÀ XUA TAN BÓNG TỐI”

   Ngọn đèn bơ này được làm từ chất liệu trân quý,

   Biến hóa thành rộng lớn như cả đại thiên thế giới.

   Ngay chính giữa đại dương vô tận của bơ tan chảy đó

   Là phóng tỏa và xua đi hoàn toàn bóng tối vô minh

   Đến từ đỉnh cao nhất của cõi luân hồi cho đến địa ngục khổ đau triền miên không dứt.

   Nguyện cho con được diện kiến tôn nhan chư Phật và chư Bồ tát khắp mười phương.

   Ngọn đèn chân tâm – là tinh túy chân tướng của chúng sinh,

   Được rót đầy bơ tan chảy của Pháp giới hoàn toàn thanh tịnh.

   Từ tất cả các chúng sinh trong sáu cõi thấp

   Từ giờ trở đi, và trong tất cả các đời vị lai,

   Sẽ có được linh kiến của tất cả các cõi Tịnh Độ,

   Và nguyện cho họ sẽ hợp nhất với Đấng Bảo Hộ Vô Lượng Quang (Phật A-Di-Đà)

   Là vị Hộ Phật của Tam Bảo và Ba Nguồn Gia Trì.

   Nhờ đạt được cảnh giới (tâm rỗng rang) siêu vượt hư không,

   Xin hãy gia trì cho chúng con tức thời thành tựu lời nguyện này thông qua năng lực của

   Chân lý.

   TADYATHA PANTSA DRIWA AWA BODHA NAYA SWAHA

   (Cuối cùng hồi hướng cho chúng sinh 06 cõi)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cúng Dường Đúng Chánh Pháp
 • Nghi Thức Cúng Lễ Trong Kim Cương Thừa
 • Nghi Thức Cúng Dường Trong Kim Cang Thừa
 • Cúng Dường Mandala – Biểu Trưng Của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới
 • Cúng Dường Mandala Và Guru Yoga – Ripa Việt Nam
 • Lược Ý Đốt Đèn Cúng Phật Trong Nghi Thức Nhiên Đăng Phật Giáo Bắc Truyền

  --- Bài mới hơn ---

 • Phong Tục Thờ Cúng Tổ Tiên Của Người Việt
 • Tại Sao Phải Thờ Cúng Ông Bà Tổ Tiên Và Những Người Đã Khuất
 • Tục Thờ Cúng Ông Bà Tổ Tiên Của Người Thái
 • Tại Sao Phải Thờ Cúng Ông Bà, Tổ Tiên Và Người Đã Mất?
 • Vì Sao Phải Thờ Cúng Ông Bà Tổ Tiên, Người Đã Khuất?
 • Lược Ý Đốt Đèn Cúng Phật Trong Nghi Thức Nhiên Đăng Phật Giáo Bắc Truyền

  Đạo Phật với tinh thần nhập thế và tuỳ duyên hoá độ, theo căn cơ cũng như nhu cầu của chúng sanh mà mở bày ra các phương tiện hoằng pháp độ sanh. Pháp hội nghi thức, cúng kiến đàn nghi trong Phật Giáo Bắc Truyền là một trong những hoạt động tín ngưỡng quan trọng không thể thiếu trong sự nghiệp hoằng hoá đạo mầu và sinh hoạt thiền lâm của Phật Giáo ở Đông Độ,

  trong không ít những nghi thức của pháp hội Phật Giáo Bắc Truyền có khởi nguồn từ những câu chuyện khi Phật còn tại thế. Nghi thức đốt đèn cúng Phật là một trong những nghi thức có nguồn gốc như vậy.

  Truyền thống đốt đèn cúng Phật có trong Phật Giáo được bắt nguồn từ câu chuyện “Bần nữ cúng đèn”, chuyện kể rằng: “Một thời Đức Phật ở nước La Duyệt Kỳ tại núi Kỳ Xà Quật, lúc bấy giờ vua A Xà Thế thỉnh Đức Phật dự lễ trai Tăng trong hoàng cung. Sau khi thọ trai, Đức Phật trở về Tinh Xá Kỳ Hoàn, Vua bèn hỏi Kỳ Bà rằng: “Ta thỉnh Phật thọ trai xong, nay không biết nên làm gì?”. Kỳ Bà nói: “Ngài nên đem rất nhiều đèn để cúng dường Phật”. Vua liền sai chở mọt trăm thùng dầu về Tinh xá Kỳ Hoàn.

  Có một bà già nhà rất nghèo, có tâm chí thành muốn cúng dường Đức Phật mà không có tiền. Bà thấy vua A Xà Thế làm công đức như vậy, rất lấy làm cảm kích. Bà đi xin được hai tiền, liền đến nhà hàng mua dầu. Chủ hàng hỏi: “Bà rất nghèo túng, xin được hai tiền, sao không mua đồ ăn mà lại mua dầu?”. Bà già đáp rằng: “Tôi nghe ra đời gặp Đức Phật rất khó, vạn kiếp mới được một lần. Tôi nay may mắn được sinh đời Phật, mà chưa có dịp cúng dường. Ngày nay tôi thấy vua làm việc đại công đức, tôi tuy cùng khổ, cũng muốn cúng dường ngọn đèn để làm căn bản cho đời sau”.

  Lúc bấy giờ người chủ quán cảm phục chí nguyện của bà già, liền đong cho thêm ba tiền thành được năm tiền dầu. Bà đến trước Đức Phật thắp đèn lên, tự nghĩ dầu thắp không quá nửa đêm, bà phát nguyện rằng: Con không có gì cúng dâng Phật, ngoại trừ cây đèn nhỏ này. Nhưng do sự cúng dường này, mong cho con đời sau có trí tuệ. Mong cho con giải thoát tất cả hữu tình ra khỏi bóng tối ngu si. Mong cho con tịnh hóa tất cả những cấu uế chướng ngại của họ, và đưa họ đến giải thoát.

  Đêm ấy tất cả các ngọn đèn của vua cúng dường, có ngọn tắt, có ngọn đỏ, tuy có người săn sóc nhưng không được chu toàn. Riêng ngọn đèn của bà lão thì chiếu sáng hơn các ngọn đèn khác, suốt đêm không tắt, dầu lại không hao.

  Đến lúc bình minh, ngọn đèn của bà lão vẫn tiếp tục cháy, khi tôn giả Mục Kiền Liên đi thâu lại những cây đèn. Khi trông thấy ngọn đèn còn cháy sáng, đầy dầu và bấc mới, Ngài nghĩ: “Không lý gì để cho cây đèn này vẫn cháy vào ban ngày,” và Ngài cố thổi tắt, nhưng cây đèn vẫn cháy. Ngài lấy tay bóp, lấy y chụp lên cho nó tắt, mà nó vẫn tiếp tục cháy sáng.

  Đức Phật vẫn nhìn ngài từ lúc đầu, và bảo: Mục Kiền Liên, có phải ông muốn dập tắt ngọn đèn ấy không? Ông không làm được đâu. Ông không di chuyển được nó, chứ đừng nói là dập cho nó tắt. Nếu ông đem được bốn biển mà tưới lên cây đèn này, nó vẫn không tắt được, tại sao? Vì cây đèn này đã được đốt lên để dâng cúng với tất cả niềm sùng kính, và với tâm trí thanh tịnh. Chính động cơ ấy đã làm cho nó có công đức vô cùng.

  Khi Đức Phật nói lời này, thì bà lão ăn xin đi đến Ngài, và Ngài nói lời thọ ký cho bà trong tương lai sẽ thành Phật. Vua A Xà Thế nghe nói, liền hỏi Kỳ Bà rằng: “Ta làm công đức rộng lớn như vậy mà Đức Phật không thọ ký cho ta thành Phật, còn bà già kia chỉ thắp một ngọn đèn mà được thọ ký là cớ làm sao?”. Kỳ Bà đáp rằng: “Ngài cúng đèn tuy nhiều mà tâm không chuyên nhất, không bằng được tâm thuận thành, tôn kính tuyệt đối của bà lão kia đối với Đức Phật”.

  Từ câu chuyện này trong nghi thức tín ngưỡng, tín chúng Phật Giáo bắt đầu có nghi thức thắp đèn cúng Phật, trước là để tỏ lòng cúng kính đối với Phật và Thánh chúng, sau là cầu nguyện trí tuệ của mình ngày thêm sáng suốt, thứ nữa là để cầu mong bao nhiêu công đức của việc dâng đèn cúng Phật này, hồi hướng đến cho bản thân và gia đình mình cũng như pháp giới chúng sinh đều được chư Phật Bồ Tát gia hộ vạn sự kiết tường như ý.

  Đại Thừa Thánh Giáo hưng khởi, Phật Giáo Bắc Truyền đến Đông Độ thì nghi thức đốt đèn cúng Phật ngày một phát triển, từ thành thị cho đến thôn quê, từ hoàng cung cho đến lê thứ đâu đâu cũng tổ chức nghi thức đốt đèn cúng phật trong các Pháp hội Dược Sư cầu quốc thái dân an cho đến pháp hội Vu Lan cầu nguyện cho pháp giới tứ sanh vãng sanh Tịnh Độ.

  Dâng đèn cúng Phật từ những ý nghĩa ban đầu đến khi Bắc truyền được Đại Thừa Kinh Giáo bắt đầu tuyên dương cũng như diễn giải thâm ý và tán thán công đức của nghi thức thắp đèn cúng Phật, làm cho nghi thức này trở thành một trong những nghi tiết quan trọng vào bậc nhất, không thể thiếu trong các pháp hội quan trọng của Phật Giáo Bắc Truyền.

  Trong quan niệm truyền thống của Phật Giáo Bắc Truyền, Đăng là tượng trưng cho trí tuệ, với ý nghĩa là chân lý của Đức Phật như ngọn minh đăng chiếu sáng và dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi u minh phiền não đi đến an lạc Niết Bàn, giải thoát, vì vậy nên Đức Phật thường dạy: “này các con hãy tự mình thắp đuốt lên mà đi” cho nên nghi thức đốt đèn cúng Phật là hàm ý nương vào trí tuệ của Phật để rọi chiếu vô minh ám chướng của chính mình, diệt trừ phiền não chiếu phá ngã chấp giải thoát an lạc.

  Theo tinh thần của Đại Thừa Phương Quảng cho rằng đốt đèn cúng Phật diệu ý cũng không khác gì như ánh sáng trí tuệ của chư vị Bồ Tát Ma Ha Ha Tát chiếu rọi phá vỡ vô minh tăm tối của chúng sanh. Kinh Hoa Nghiêm quyển 78 có đoạn chép: “này người thiện nam! ví như dùng một ngọn đèn, soi vào ngôi nhà tối cả trăm ngàn năm, thì bóng tối ấy lập tức đều bị xua tan hết. Ngọn đèn tâm bồ đề của các bậc Đại Bồ Tát ma ha tát cũng như vậy; soi vào tâm u tối trãi qua bá thiên vạn ức kiếp không thể tính hết của chúng sanh, tạo các nghiệp phiền não, vô số ám chướng, đều có thể diệt trừ sạch hết…”.

  Thắp đèn cúng Phật được công đức rất to lớn. Trong rất nhiều kinh điển Đại Thừa đều dạy rằng việc thắp đèn cúng Phật, ở bảo tháp, trong chùa, trước tượng Phật hoặc thắp cúng dường trước các bộ kinh điển của Phật, tất cả đều được vô lượng công đức. Như trong Kinh Phật Vi Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt Công Đức có thuyết về công đức của việc thắp đèn cúng Phật: Nếu có người phát tâm phụng hiến thắp đèn cúng dường Phật thì được 10 điều công đức:

  1. Được công đức cả cuộc đời quang minh xán lạn như ánh đèn.

  2. Được sanh về nơi chổ tuỳ theo ý muốn của mình, không bao giờ bị đau các chứng bịnh về mắt.

  3. Nếu như phát tâm tu hành thì sẽ chứng được phép thiên nhãn thông.

  4. Được trí tuệ có thể đối với các pháp thiện hay ác đều có thể phân biệt được.

  5. Diệt trừ được hết thảy tối tăm mê muội.

  6. Đắc chứng được pháp trí tuệ quang minh

  7. Khi luân chuyển trên thế gian không ba giờ xa lìa vào ác đạo tối tăm.

  8. Được đầy đủ phước báo to lớn.

  9. Khi lâm chung được sanh lên cõi trời.

  10. Nếu phát tâm tu hành thì sẽ sớm chứng được quả vị Niết bàn.”

  Trong Kinh Phật Thuyết Thí Đăng Công Đức có chép về những điều vui hỷ lạc trong đời hiện thế mà tất cả ai ai nếu như phát tâm đốt đèn cúng Phật thì đều được thọ hưỡng những niềm vui như vậy, trong Kinh có đoạn chép: “Nếu có chúng sanh nào, nơi chùa hay tháp của Phật đốt đèn cúng dường, thì đắc được bốn pháp hỷ lạc, gồm có những pháp lạc?

  1. Đắc được hỷ lạc thân thể trang nghiêm đẹp đẽ.

  2. Được hỷ lạc tiền tài của báu sung mãn.

  3. Được hỷ lạc luôn luôn gặp được vận may.

  4. Được hỷ lạc thông minh trí huệ…”.

  Theo quan niệm của Phật Giáo Đại Thừa, nghi thức đốt đèn cúng Phật còn là một trong sáu thứ cúng dường trong nghi thức Lục Cúng Hoa Đăng của Phật Giáo Bắc Truyền, nghi thức này còn được Phật Giáo Việt Nam diễn tấu thành vũ khúc Lục cúng hoa đăng rất là nổi tiếng và trỡ thành một trong những vũ điệu quan trọng trong nghệ thuật ca múa truyền thống Phật Giáo và dân tộc Việt Nam.

  Đốt đèn cúng Phật là một trong “Lục chủng cúng dường” sáu món cúng dường của Phật Giáo gồm có:

  1. Hiến Hương là đốt nhang xông hương cúng dường Phật.

  2. Hiến Hoa là dâng hoa cúng dường Phật.

  3. Hiến Đăng là đốt đèn cúng dường Phật.

  4. Hiến Đồ là dâng nước hoặc thức ăn cúng dường Phật.

  5. Hiến Quả là dâng trái cây cúng dường Phật.

  6. Hiến Nhạc là niệm tụng, tán bạch, tấu nhạc cúng dường Phật trong các nghi lễ Pháp hội đàn tràng.

  Sáu món cúng dường này theo quan niệm của Phật Giáo Bắc Truyền là sáu món tượng trưng cho hạnh tu Lục Độ Ba La Mật của chư vị Bồ Tát gồm: 1. Bố Thí; 2.Trì Giới; 3. Tinh Tấn; 4. Nhẫn Nhục; 5. Thiền Định; 6. Trí Tuệ. “Đồ” tượng trưng cho Bố Thí, “Hương” tượng trưng cho Trì Giới, “Nhạc” tượng trưng cho Tinh Tấn, “Hoa” tượng trưng cho nhẫn nhục, “Đăng” tượng trưng cho Trí Tuệ, “Quả” tượng trung cho Thiền Định. Người Phật tử khi thực hành các sự cúng dường này thì cũng chẳng khác nào chư vị Bồ Tát đang tu hành pháp Lục Độ.

  Công năng diệu dụng cũng như nghi thức phương pháp của việc đốt đèn cúng Phật được Đức Phật dạy rất rõ ràng Trong Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức, trong Kinh có đoạn chép: “Bấy giờ, Ngài A Nan hỏi Ngài Cứu Thoát Bồ Tát rằng: Cung kính Ðức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai như thế nào? và đèn phan tục mạng thế nào? Cứu Thoát Bồ Tát đáp rằng: Ðại Ðức, nếu người nào có bệnh, muốn cứu thoát khỏi bệnh khổ của họ, nên vì họ trong bảy ngày đêm, thọ trì Bát Quan Trai Giới, đồ ăn thức uống, các vật thường dùng, tuỳ sức lực mà làm, để cúng dường các vị Sư Tăng, ngày đêm sáu thời, hành đạo lễ bái cúng dường Ðức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

  Đọc tụng Kinh nầy, bốn mươi chín lần, tạo bảy hình tượng Ðức Phật Dược Sư, bày thành bảy bàn, trước mỗi tượng, thắp bảy ngọn đèn, mỗi ngọn đèn lớn như vòng bánh xe, thắp sáng luôn bốn mươi chín ngày không tắt. Tạo tràng phan năm màu, dài bốn mươi chín gang tay, và phóng sinh các loài súc sinh trong bốn mươi chín ngày, thì sẽ qua khỏi các nạn nguy ách, không bị các hoạnh hoạ và ác quỷ bắt giữ…”.

  Cách mà người xưa ở Đông Độ đốt đèn thường là dùng một cái chén trãn nhỏ đựng dầu, sau đó để tim đèn vào đốt thành đèn, loại đèn này rất phổ biến, sau có các chất liệu như vàng, bạc, đồng đỏ, sứ, gốm đều được dùng để chế tác trãn đựng dầu đèn, càng về sau sự phát triển của hình dáng thể loại của đèn dầu rất là phong phú, như hình chén, hình dĩa, hình bình, chậu và có loại như hình cái muỗng, hình dĩa được đặt trên giá có hình trụ.v.v…

  Dầu dùng để đốt đèn được chế tác từ mỡ của động vật hoặc là dầu được lấy từ trong các hạt cũng như trong các thân cây và trong các chất khoáng sản..v.v… sau đó ở Đông độ làm ra loại đèn cầy cây được chế từ sáp ong chủng loại ngày một phong phú, đáp ứng nhu cầu thắp đèn cúng Phật ngày càng phát trong các nghi thức Phật Giáo Bắc Truyền.

  Theo quan niệm của Phật Giáo Bắc truyền, nghi thức thắp đèn cúng Phật trong tự viện có rất nhiều ý nghĩa, thắp đèn làm trang nghiêm cho đạo tràng, thắp đèn khiến cho tín chúng phát khởi tâm cung kính, thắp đèn tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ của Phật chiếu diệu hết thảy chúng sanh, thắp đèn để diệt trừ hết thảy các ám chướng của phiền não, xua đi hết thảy các vận hạn không may, dẫn dắt những điều cát tường đến cho tín chủ, vì vậy trong truyền thống nghi thức của Phật Giáo Bắc Truyền, đến mùa xuân lại đốt đèn quang minh trong pháp hội Dược Sư cầu quốc thái dân an, đến tháng bảy Vu Lan thắng hội lại thả hoa đăng cầu nguyện âm linh siêu thoát.

  Đốt đèn cúng Phật trong nghi thức Phật Giáo Bắc Truyền còn một ý nghĩa giáo dục rất là sâu xa, như câu chuyện Bần Nữ cúng đèn ở trên đã nói. Nếu như ta đốt đèn cúng Phật bằng tâm thế tục, phô trương sự giàu có, mặc dù phát tâm cúng rất nhiều dầu, dùng các vật dụng sang trọng, mắc tiền để làm đèn để dâng cúng, nhưng có tránh được đâu nhân quả dầu cạn lữa tắt.

  Cũng ví như của cải sang giàu, phước báu, đều nằm trong sự chi phối của luật nhân quả vô thường có đó rồi mất đó, khi hưởng hết rồi thì chẳng còn chi, hoặc khi nhắm mắt xuôi tay có đem theo được thứ gì.

  Người nào khi phát tâm dâng đèn cúng Phật thì đừng sanh tâm đòi hỏi và mong cầu những điều lợi ích đến với mình, mà chỉ nên nhất tâm dâng cúng chư Phật, vì tất cả các công đức trong đốt đèn cúng Phật mà Đức Phật dạy trong Kinh Phật Thuyết Thí Đăng Công Đức và kinh Phật Vi Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt Công Đức đã sẵn có, ta không mong cầu thì những công đức nêu trên cũng đã tròn đủ trong ta, chúng ta không cần phải khởi vọng niệm phiền não để kiếm tầm cúng dường với “Tâm không tức Phật” nếu phát tâm cúng dường như vậy, thì mới là chân cúng dường và như vậy thì ngọn đèn trí tuệ của chư Phật mới sáng mãi trong ta.

  Đốt đèn cúng Phật trong nghi thức Nhiên Đăng cúng Phật có trong pháp hội Dược Sư hay trong nghi thức phóng liên đăng trong đại lễ Vu Lan Phật Giáo Bắc Truyền đều có chung một hàm ý là mong muốn trí tuệ của hết thảy chúng sanh nương treo ngọn đèn cúng Phật này để toả rạng, cầu nguyện Phật tâm và Phật tánh sáng suốt sẵn có trong mỗi con, thể hiện đức tánh từ bi bình đẳng không phân biệt. không bị các âm phiền não như phân biệt giai cấp, sang hèn, hơn thua, so đo của phàm phu làm lu mờ trí tuệ. Ý nghĩa cúng đèn với bản tâm thanh tịnh, tiếp nối ánh sáng trí tuệ của Phật Pháp để hiển bày được thể tánh chân như của Phật. Đốt đèn cúng Phật với phát tâm như vậy, đó được gọi là cúng dường ba la mật, cho nên tương ưng với Tâm và Pháp của Chư Phật và Chư Bồ tát.

  copy: chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tỉa Chân Nhang Trước Hay Sau Khi Cúng Ông Táo Ngày Tết 2022【Chính Xác】
 • Khi Niệm Hương Cúng Phật, Nên Niệm Danh Hiệu Phật Nào Trước?
 • Người Hà Nội Mua Chuối, Phật Thủ Cúng Rằm Tháng Giêng
 • Chuyên Cung Cấp Cây Giống Phật Thủ, Giống Cây Phật Thủ ⋆ Rao Vặt Mua Bán Địa Ốc Bds Thời Trang
 • Sớ Cúng Phật Lễ Vu Lan
 • Nghi Thức Cúng Thí Thực

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Cúng Quan Âm Bồ Tát
 • 10 Bài Phục Nguyện Cúng Quá Đường
 • Cúng Quá Đường (Bài Viết Của Tt Thích Nguyên Tạng)
 • Nghi Thức Cúng Quá Đường (Ăn Cơm Trong Chánh Niệm)
 • Vương Hiệu Vị Hành Khiển Và Phán Quan Năm Tân Sửu 2022
 • (Vào chánh điện lễ Phật, chú nguyện. Xong, ra bàn cúng đã sắp sẵn các thức ăn, bánh nước, muối, thắp hương, đứng chắp tay tụng) Chủ lễ xướng thỉnh hương linh

  Từ tâm thương khắp chúng sanh

  Trai diên phẩm vật lòng thành bày ra

  Thỉnh mời trên dưới gần xa

  Hương linh tất cả đến mà thọ trai

  Hướng về giáo pháp Như Lai

  Quy y tu tập ngày mai an lành. O

  Hôm nay là ngày …… tháng …… năm …… tại nhà linh chùa …… (hoặc) tại tư gia …… phát nguyện hiến cúng thí thực. Ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật từ bi gia hộ, tiếp độ cho tất cả hương linh quanh đây, cùng hết thảy âm binh, cô hồn về đây nghe kinh và thọ thực. Nguyện cầu cho tất cả hương linh xả bỏ ưu phiền, quy y Tam Bảo, tránh xa điều ác, làm những việc lành, sớm siêu thoát về cảnh giới an lạc. O

  Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát (3 lần)

  THỈNH HỘ PHÁP NHIẾP HÓA CHƯ HƯƠNG LINH ( nếu cúng tại chùa)

  Dạy hương linh công quả

  Bằng cách giữ cho chùa

  Không ác tặc nhiễu xâm

  Được bình an tu tập

  Cúi xin chư Hộ Pháp

  Nhiếp hoá các hương linh

  Để họ được tiến tu

  Đến một ngày siêu thoát.

  Nam Mô Nhiếp Hoá Hương Linh Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát (10 lần)

  ĐẠI CHÚNG CÙNG TỤNG

  Nam Mô Mười Phương Phật

  Nam Mô Mười Phương Pháp

  Nam Mô Mười Phương Tăng. O

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. O

  Xin từ bi gia hộ

  Cho hương linh quanh đây

  Về nghe kinh thọ thực

  Rồi Quy Y siêu thoát.

  Nguyện những thức ăn này

  Đầy khắp cả hư không

  Khiến vô số hữu tình

  Được ấm no đầy đủ

  Nguyện những thức ăn này

  Rất thơm lành ngon ngọt

  Khiến cho các hương linh

  Được an vui sung sướng. O

  Nguyện cho các hương linh

  Biết thương yêu muôn loài

  Thường giúp đỡ mọi người

  Được an vui tốt đẹp

  Hương linh sống hiền lành

  Không gây tổn hại ai

  Không gây nên sợ hãi

  Hoặc những điều tai họa

  Từ bỏ tâm hẹp hòi

  Những ganh ghét hơn thua

  Những ác độc hận thù

  Nhỏ nhoi và ích kỷ. O

  Biết sống đời thanh bai

  Không chìm đắm vào trong

  Những lạc thú tầm thường

  Rượu chè và tính dục

  Hương linh không tham lam

  Không muốn nhiều cho mình

  Biết nghĩ đến chúng sinh

  Để nhường cơm sẻ áo

  Hương linh không nóng giận

  Biết điềm tĩnh an hòa

  Dù gặp cảnh khó khăn

  Vẫn an nhiên tự tại

  Hương linh không tự cao

  Nghĩ mình là thấp hèn

  Nên tôn trọng mọi người

  Và gắng công tu tập. O

  Xin Chư Phật xót thương

  Khiến các hương linh này

  Thoát được nghiệp oan khiên

  Sinh về nơi cõi Phật

  Hương linh sẽ phát tâm

  Đến Vô Thượng Bồ Đề

  Nguyện độ khắp chúng sinh

  Cùng lên ngôi Chánh Giác. O

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (21 lần) O

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Am Bồ Tát. O

  Chứng minh và phục nguyện. O

  Nay con phụng hiến thức ăn này, nguyện nhờ oai lực mười phương Chư Phật biến thức ăn này thành vô lượng, khiến cho thức ăn này biến thành vị cam lộ, nguyện cho mọi loại cô hồn, hương linh, âm binh đều được no đủ và mãn nguyện. O

  Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần) O

  Năm tháng phù sanh dệt kiếp người

  Cuộc đời như thể áng mây trôi

  Buông tay nhẹ gót về theo Phật

  Chín phẩm đài sen tỏa sáng ngời. O

  Hoặc:

  Trăm năm còn có gì đâu

  Sang giàu rồi cũng con tàu biệt ly

  Hướng về giáo pháp từ bi

  Con đường giải thoát bước đi đến cùng. O

  Hoặc

  Ba cõi luân hồi thật thảm thương

  Sanh sanh tử tử khổ vô lường

  Sám hối tiền khiên tiêu tội chướng

  Quy y Tam Bảo thoát tam đồ

  Bể khổ mênh mông quay đầu thấy bến

  Một phút lỡ lầm ngàn thu ân hận. O

  Hoặc

  Gặp nhau rồi phải chia tay

  Am dương hai ngã xưa nay ở đời

  Hướng về Phật Pháp tuyệt vời

  Tu thân hành thiện cho đời an vui. O

  Hoặc

  Ai cũng thế, ít nhiều đều tội

  Chỉ khác nhau biết lỗi hay không

  Đời là bể khổ mênh mông

  Khéo nương Phật Pháp thoát vòng trầm luân. O

  Ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng thùy từ gia hộ, tiếp độ, (phụng vị pháp giới, tam thập lục bộ, hà sa nam nữ, đa sanh phụ mẫu, lục thân quyến thuộc, cửu huyền thất tổ, thất thế phụ mẫu, tứ thân phụ mẫu), tất cả hương linh quanh đây, cùng tất cả chư hương linh trong cõi giới siêu hình, tội diệt phước sanh, thiện căn tăng trưởng, đời đời sinh ra được gặp Phật pháp, phát khởi tín tâm, quy y Tam Bảo, gây tạo phước lành, vun bồi công đức, tinh tấn tu hành cùng pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. O

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. O

  PHỤC NGUYỆN 2 (tùy chọn)

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Am Bồ Tát. O

  Chứng minh và phục nguyện. O

  Nay con phụng hiến thức ăn này, nguyện nhờ oai lực mười phương Chư Phật biến thức ăn này thành vô lượng, khiến cho thức ăn này biến thành vị cam lộ, nguyện cho mọi loại cô hồn, hương linh, âm binh đều được no đủ và mãn nguyện. O

  Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần) O

  Đời người khác thể phù du

  Sớm còn tối mất công phu lỡ làng

  Nếu không sớm biết hồi đầu

  Hướng về Tam Bảo cần cầu tĩnh tu. O

  Nguyện cầu tất cả hương linh được yên ổn ấm no, Quy y Tam Bảo, phát tâm tu hành, làm nhiều việc lành để được sớm vãng sanh về cõi an lạc. Cầu nguyện tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo. O

  Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. O

  PHỤC NGUYỆN 3 (tùy chọn)

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Am Bồ Tát O

  Chứng minh và phục nguyện O

  Nay con phụng hiến thức ăn này, nguyện nhờ oai lực mười phương Chư Phật biến thức ăn này thành vô lượng, khiến cho thức ăn này biến thành vị cam lộ, nguyện cho mọi loại cô hồn, hương linh, âm binh đều được no đủ và mãn nguyện

  Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần)

  Hương linh vừa thọ thực đầy đủ và an lành.

  Vừa nghe lời pháp nhủ, mau phát khởi tâm thành.

  Nguyện tin sâu Tam Bảo, thề dứt ác, làm lành.

  Nguyện phát khởi thiện tâm, được rộng sâu trí tuệ

  Nguyện tu hành tinh tấn, dù gian khó không sờn.

  Nguyện khắp cả Tam Thiên đồng trọn thành Chánh Giác. O

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. O

  TAM QUY Y

  Tự quy y Phật: nguyện cho chúng sinh, hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô thượng. (1 lạy) O

  Tự quy y Pháp: nguyện cho chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lạy) O

  Tự quy y Tăng: nguyện cho chúng sinh, tâm ý hòa hợp, biết thương mến nhau. (1 lạy) O

  NGHI THUC CUNG THI THUC – CHO GIA DINH PHAT TU NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC TẠI NHÀ LINH TRONG CHÙA

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Y Tam Bảo Là Gì, Ý Nghĩa, Lợi Ích Của Quy Y Tam Bảo
 • Nghi Thức Quy Y Tam Bảo
 • Thờ Cúng Quan Công Trong Đời Sống Tôn Giáo Việt Nam
 • Bài Cúng Quan Thần Linh
 • Bài Thơ: Khoá Phạt Mộc
 • Nghi Thức Cúng Quá Đường

  --- Bài mới hơn ---

 • Chi Tiết Cách Cúng Sao Kế Đô Nữ Mạng 2022 Đúng Nhất
 • Làm Sinh Nhật Cho Bé 1 Tuổi Mẹ Nên Chuẩn Bị Những Gì?
 • Có Nên Nhờ Thầy Bói Cúng Vớt Vong
 • Mâm Lễ Cúng Giao Thừa Theo Gợi Ý Của Chuyên Gia Văn Hóa
 • Hướng Dẫn Văn Cúng Ngày Rằm Tháng Tám
 • Tại sao người xuất gia phải cúng quá đường?

  Theo quan niệm của Phật Giáo, thời gian vào buổi sáng là Chư Thiên ăn, buổi trưa là Phật ăn, sau giờ Ngọ là súc sanh ăn, buổi tối là ngạ quỷ ăn. Chính vì vậy, người xuất gia sẽ không ăn cơm sau giờ Ngọ. Và cúng quá đường trước giờ ăn chính là chỉ thân tâm thanh tịnh, ngăn chặn sự lười biếng của thân tâm.

  Ngoài ra, đó còn là biểu hiện cho lòng từ bi đối với loài ngạ quỷ, khi các Phật tử phải khất thực vào ban đêm. Bởi lẽ, vào buổi tối nghe tiếng bát cơm thì trong cổ loài ngạ quỷ sẽ bốc cháy, không được ăn uống và sự thống khổ của chúng sẽ được tăng thêm.

  Cúng quá đường theo chỉ dẫn của Phật

  Các Phật tử đứng trang nghiêm, nghe tiếng khánh chắp tay cùng xá, rồi ngồi xuống, nhiếp tâm trong chánh niệm.

  CÚNG DƯỜNG

  Cúng dường thanh tịnh Pháp Thân Tì Lô Giá Na Phật.

  Viên mãn báo thân lô xá Na Phật.

  Thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật.

  Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật.

  Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật.

  Thập phương tam thế nhất thiết Chư Phật.

  Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát,

  Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát,

  Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,

  Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát.

  Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật.

  Tam đức lục vị, cúng Phật cập Tăng, Pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường, nhược phạn thực thời, đương nguyện chúng sanh, thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn.

  (Cúng dường rồi để bát xuống).

  XUẤT SANH

  Phật tử để một cái chung nhỏ trong lòng bàn tay trái, tay mặt gắp 7 hạt cơm để vào chung, quyết ấn cam lồ mặc niệm: Pháp lực bất tư nghì. Từ bi vô chướng ngại. Thất liệp biến thập phương. Phổ thí châu sa giới. Án độ lợi ích tá ha. (3 lần)

  Đồng tụng:

  Nắng mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần)

  Nắng mồ tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô tà bà ha. (3 lần)

  Án nga nga nẵng tam ba phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

  TỐNG THỰC

  Đại Bàng Kim Xí Điểu, khoáng dạ quỷ thần chúng, La Sát quỷ tử mẫu, Cam Lồ tất sung mãn. Án mục đế tóa ha. (7 lần)

  Nghĩa: Chim đại bàng cánh vàng, chúng quỷ thần đồng rộng, mẹ của quỷ la sát, cam lộ no đủ cả.

  XƯỚNG TĂNG BẠT

  Phật chế tỷ kheo, thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại, tín thí nan tiêu, đại chúng, văn khánh thanh, các chánh niệm. Nam Mô A Di Đà Phật.

  Nghĩa: Phật dạy đại chúng, ăn xét năm điều, nghĩ sai nói chuyện, tín thí khó tiêu, đại chúng nghe tiếng khánh, cùng chánh niệm.

  HAI TAY BƯNG BÁT CƠM LÊN TRÁN

  Chấp trì ứng khí, đương nguyện chúng sanh, thành tựu pháp khí, thọ thiên nhân cúng. Án chỉ rị chỉ rị phạ nhật ra hồng phấn tra. (3 lần)

  Nghĩa: Tay bưng bát cơm, nguyện cho chúng sanh, pháp khí thành tựu, nhận trời người cúng dường.

  BA ĐIỀU PHÁT NGUYỆN

  Nguyện đoạn nhất thiết ác.

  Nguyện tu nhất thiết thiện.

  Thệ độ nhất thiết chúng sanh.

  (Nguyện dứt tất cả điều ác.

  Nguyện làm tất cả điều thiện.

  Nguyện độ tất cả chúng sinh.)

  NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỚNG

  Một xem phước đức bản thân

  Có bằng với lượng thức ăn cúng dường ?

  Hai xem công đức tu nhân

  Vẹn tròn, xứng đáng cúng dâng, khi dùng ?

  Ba xa lầm lỗi, lìa tham,

  Bốn xem như thuốc, phòng ngăn bệnh gầy.

  Năm vì đạo nghiệp sáng ngời

  Trả ơn thí chủ, giúp đời an vui.

  UỐNG NƯỚC

  Phật thấy trong mỗi ly nước

  Tám vạn bốn ngàn vi trùng

  Uống nước không trì tâm chú

  Như nuốt chúng sinh vào lòng.

  Án phạ tất ba ra ma ni sa ha. (3 lần)

  KỆ CHÚ KHI ĂN CƠM XONG

  Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đề, cu chi nẫm, đát điệt tha. Án, chiếc lệ chuẩn đề ta bà ha. (7 lần)

  Mỗi khi cúng dường, bố thí

  Gặt được phước báu bình an

  Hễ ai ham thích bố thí

  Về sau hái quả giàu sang.

  Ăn cơm chánh niệm vừa xong

  Cầu cho mọi loài chúng sanh

  Tất cả việc làm lớn nhỏ

  Thấm nhuần Phật Pháp bên trong.

  CẦU NGUYỆN TRONG NGHI THỨC CÚNG QUÁ ĐƯỜNG

  Thân mặc áo quần, thường nhớ công lao thợ dệt,

  Ngày ăn ba buổi, luôn ghi công sức nông dân.

  Tăng Ni đạo lực thậm thâm,

  Phật tử tin tâm kiên cố.

  Trời giác ngộ luôn sáng tỏ,

  Xe chánh pháp chuyển không dừng.

  Nhà nhà hạnh phúc, khương ninh,

  Đất nước thái hòa, hưng thịnh.

  Năm châu an định,

  Bốn biển thanh bình.

  Tình với vô tình,

  Đều thành Phật Đạo.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mâm Cúng Và Bài Văn Khấn Tết Đoan Ngọ Truyền Thống Việt Nam
 • Văn Khấn Lễ Gác Đòn Dông
 • Văn Khấn Lễ Bao Sái, Xin Tỉa Chân Hương Trước Tết Nguyên Đán
 • Cúng Cô Hồn Như Thế Nào Cho Đúng?
 • Các Món Cho Mâm Lễ Cúng Gia Tiên Rằm Tháng 7 Đơn Giản, Thành Kính
 • Nghi Thức Cúng Hương Linh

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Văn Khấn Cúng Rằm Tháng Ba
 • Tải Về Tập Văn Cúng Gia Tiên Sách Miễn Phí Pdf • Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • Lễ Rằm Tháng 7 Tại Nhà Thờ Họ Trương Việt Nam – Clb Dn Họ Trương Tp Hcm
 • Văn Khấn Tại Các Đền, Điện Thờ Tứ Phủ
 • Văn Cúng Tất Niên Chiều 30 Tết Đầy Đủ, Chính Xác Nhất Năm 2022
 • Nghi lễ hành trì

  Nghi Thức Cúng Hương Linh

   

  Kích cỡ chữ:

  (Nghi thứ 1)

  (Ghi chú: Đây là nghi cúng Hương linh thông thường, quý Phật tử

  có thể thực hành theo nghi nầy là đủ. Nhưng đây chỉ là lễ cúng linh,

  sau khi đã làm lễ Cầu siêu cho Hương linh trước Tam bảo rồi)

  Chủ lễ xướng: Gia chủ tựu vị. (Tức là gia đình có Hương linh cúng trong lễ nầy, đến quỳ trước bàn thờ linh.).

  Chủ lễ và Ban hộ niệm đồng hòa: Phần Hương (Tức

  là đốt hương dâng Hương linh, mỗi vị cúng linh có một cây hương hoặc

  chỉ có vị Đại diện gia đình cầm hương đưa lên ngang trán, thầm khấn

  nguyện)

  Chủ lễ xướng: Thượng hương. (Cắm hương lên bát nhang của Hương linh)

  Chủ lễ và Ban hộ niệm đồng hòa: Hiếu quyến lễ Hương linh bốn lạy.

  Đồng hòa tiếp: Cùng quỳ.

  Chủ lễ sám :

  Có sanh có tử có luân hồi,

  Không sanh không tử không tới lui,

  Sanh tử, tới lui là mộng huyễn,

  Mau xa trần thế, đến sen đài.

  Ngưỡng trông đức Phật Di Đà từ bi phóng quang tiếp độ :

  Đồng niệm tiếp dẫn cho Hương linh :

  Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. (từ 3 đến 10 lần)

  Chủ lễ :

  Nay lấy chơn ngôn mà triệu thỉnh,

  Hương linh chẳng rõ để biết, nghe,

  Nhờ sức Tam bảo đã hộ trì,

  Ngày nầy, giờ nầy xin dự hội.

  Hương linh nghe triệu thỉnh, nghe triệu thỉnh, xin nguyện đến cho.

  Đồng hòa : Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh.

  Chủ lễ :

  Hôm nay, ngày . . . tháng . . . năm . . Nguyên quán làng . . . xã . .

  . huyện . . . tỉnh . . Gia quyến hiện ở tại . . . . Tất cả đều thiết

  lễ: (Phát tang, làm tuần, cúng năm mươi ngày, một trăm ngày, giáp năm, xả tang, húy nhật, hiệp kỵ, …) để báo đáp thâm ân sanh thành dưỡng dục. Hiện hiếu quyến gồm có : . . . . (Con trai, con dâu, con gái, con rễ, cháu đích tôn, cháu nội, cháu ngoại, v. v..) Một dạ chí thành dâng hương và phẩm vật cúng dường ; ngữa trông ơn Phật từ bi gia hộ.

  Thành tâm phụng thỉnh đức tiếp dẫn đạo sư Phật A Di Đà từ bi phóng quang tiếp độ: Hôm nay chánh thỉnh hương linh : . . . (Cha, mẹ, chú, cô, dì, …) Pháp danh : . . . (nếu có) Sanh ngày . . . tháng . . . năm . . Hưởng thọ : . . . . (mấy) tuổi,

  Tạ thế ngày . . tháng . . năm . . . Thỉnh lần thứ nhất, nguyện hương

  linh lên ngồi linh đài để nghe kinh kệ và con cháu thành tâm cúng

  dường.

  Đồng hòa: Hương linh nghe triệu thỉnh, hương linh nghe triệu thỉnh, xin nguyện đến cho.

  Chủ lễ: Thành tâm phụng thỉnh đức đại từ

  đại bi Bồ tát Quán Thế Âm, từ bi phóng quang tiếp độ: Hôm nay chánh

  thỉnh hương linh : . . . . Pháp danh : . . . . Sanh ngày . . tháng . .

  năm Hưởng thọ : . . . . . (Mấy) tuổi. Tạ thế ngày . . tháng

  . . năm . . Thỉnh lần thứ hai, nguyện hương linh lên ngồi linh đài

  để nghe kinh kệ và thọ nhận phẩm vật do con cháu cúng dường.

  Đồng hòa: Hương linh nghe triệu thỉnh, hương linh nghe triệu thỉnh, xin nguyện đến cho.

  Chủ lễ: Thành tâm phụng thỉnh đức Bồ tát

  Địa Tạng Vương đang đang hóa độ tại cảnh giới U minh, từ bi phóng

  quang tiếp độ: Hôm nay chánh thỉnh hương linh : . . . Pháp danh : . .

  .Sanh ngày : . . tháng . . năm . . Hưởng thọ : . . . . (Mấy)

  tuổi, Tạ thế ngày : . . tháng . . năm . Thỉnh lần thứ ba, nguyện

  hương linh lên ngồi linh đài để nghe kinh kệ, được con cháu cúng

  dường, sớm dứt trừ nghiệp chướng và sanh về cảnh giới tịnh độ của đức

  Phật A Di Đà.

  Đồng hòa:

  Ba lần phụng thỉnh hương linh về,

  Thọ nhận cúng dường, kinh kệ nghe,

  Thấu rõ kệ kinh, mong giải thoát,

  Oai lực Tam bảo đã chứng tri.

  Nam mô chứng minh sư Bồ tát Ma ha tát.(3 lần)

  Chủ lễ: Dâng trà

  Đồng hòa: Lạy hai lạy.

  Đồng hòa: Cùng quỳ.

  Chủ lễ xướng điệp (nếu có) :

  Âm, dương không hai lý,

  Sanh, tử có hai đường,

  Nay có Điệp văn đọc,

  Trước hương linh cúng dường.

  Điệp rằng: Lập đàn siêu độ: Nay tuyên đọc điệp : . . . (Tiến điệp hay Thỉnh điệp)

  tiến cúng hương linh: . . . . ., Pháp danh : . . . . Nguyên quán

  làng . . ., xã: . . ., huyện . . ., tỉnh . . , huyện . . ., nước Việt

  Nam. Hiện đang cư ngụ tại nước Hoa Kỳ, (Có thể là Pháp, Anh, Ý, Đức, Gia Nã Đại, Úc Đại Lợi, . . .), tiểu bang . . ., thành phố . . . gia cư lập đàn phụng Phật, dâng hương, tụng kinh cầu siêu nhân ngày húy nhật (Chung thất, năm mươi ngày, giáp năm, xả tang, . . .; tìm chữ đúng ý để đưa vào mấy chấm chấm trước đó). Hiếu tử . . .

  (Con trai trưởng, con trai, con dâu, con gái, con rễ, cháu nội, cháu

  ngoại, . .. . . . . . theo thứ tự như đây để liệt kê vào cho đúng)

  và cùng toàn thể hiếu quyến con cháu, trai gái, nội ngoại, lớn nhỏ

  vân vân. Đồng kính thiết lễ gồm: hương hoa quả phẩm, cổ bàn, trầm trà

  thanh đạm, cung kính cúng dường:

  Phụng vì truy tiến : . . . . . .

  (Tên các bậc lớn hơn hương linh đang được cúng, điền vào đây, nhiều hay ít tùy theo)

  Phụng vì chánh cúng : . . . . .

  (Tên hương linh được cúng chính thức, điền vào đây. Chỉ có một vị chính thức mà thôi).

  Phụng vì phối tiến : . . . . . .

  (Tên

  các hương linh được mời về cùng dự, hoặc là cùng hàng cùng lứa với

  hương linh cúng chính thức, hoặc vai vế nhỏ hơn, điền vào đây, nhiều hay

  ít tùy duyên).

  Hởi ôi !

  Sống gởi thác về, già hay trẻ không ai thoát khỏi số mạng.

  Trời cao đất dày, lên hoặc xuống khó rõ biết được hướng phương.

  Muốn cầu về thẳng tây phương,

  Phải nương thuyền từ tế độ.

  Hôm nay đúng ngày húy nhật, cung thỉnh chư Tăng lập đàn pháp sự.

  Phúng tụng: Kinh văn Pháp bảo Đại thừa, niệm thần chú vãng

  sanh tịnh độ. Nhờ ơn lành nầy, cầu về tây phương. Lại nữa, nương vào

  thiện lợi rõ đường sanh tử, thoát khỏi ba đường dữ; do công đức nghe

  kệ kính Pháp bảo chứng được niết bàn, vượt lên chín phẩm.

  Cầu xin hương linh hoan hỷ thọ nhận.

  Nay toàn thể hiếu quyến cúi xin ngừng tuyên điệp.

  Âm, dương cách trở đôi phương,

  Nương nhờ sứ giả chỉ đường U minh.

  Tiếp nhận hướng dẫn hương linh,

  Minh trung thâu chấp, hiếu tình cúng dâng.

  Vâng theo lời chỉ giáo của Hòa thượng : . .

  (Ghi Pháp tự của Hòa thượng, Thượng tọa hay Đại Đức vào đây).

  Chủ lễ: Cúng trà.

  Đồng hòa: Lạy hai lạy.

  Đồng hòa: Tất cả cùng quỳ.

  Đồng tụng cúng dường:

  Nam mô Đa Bảo Như Lai,

  Nam mô Bảo Thắng Như Lai,

  Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai,

  Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai,

  Nam mô Ly Bố Úy Như Lai,

  Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai,

  Nam mô A Di Đà Như Lai.

  Nam mô tác phạ đát tha nga đá, phạ lô dĩ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 hay 7 lần)

  Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

  Án, nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

  Đồng tụng :

  Con nay, xin cúng vị cam lồ,

  Tam bảo từ bi chứng giám cho,

  Xin nguyện hương linh được no đủ,

  Tây phương cực lạc hướng theo về.

  Nam mô phổ cúng dường Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

  Chủ lễ: Cúng trà.

  Đồng hòa: Lạy hai lạy.

  Đồng tụng :

  Quy mạng lễ A Di Đà Phật,

  Ở phương tây thế giới an lành,

  Con nay xin phát nguyện vãng sanh,

  Cúi xin đức từ bi tiếp độ :

  Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

  Nam mô A Di Đà Phật. (30 lần)

  Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

  Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)

  Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)

  Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

  Đồng tụng :

  Ba đời mười phương Phật,

  A Di Đà bậc nhất,

  Chín phẩm độ chúng sanh,

  Oai đức không cùng cực,

  Con nay vì hương linh,

  Sám hối ba nghiệp tội,

  Phàm được bao phước thiện,

  Chí tâm nguyện hồi hướng,

  Nguyện cùng người niệm Phật,

  Vãng sanh nước Cực Lạc,

  Thấy ngộ pháp tánh,

  Phát tâm đại bồ đề,

  Đoạn vô biên phiền não,

  Tu vô lượng pháp môn,

  Thệ nguyện độ chúng sanh,

  Đều trọn thành Phật đạo.

  Hư không có thể tận,

  Nguyện của con không cùng,

  Loài hữu tình, vô tình,

  Đều được thành Chánh giác.

  Đồng tụng: Tâm kinh Bát nhã ba la mật đa (Bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Quang)

  Quán Tự Tại Bồ Tát, khi thực hành Bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì soi thấy năm uẩn đều không, vượt mọi khổ ách.

  Xá Lợi Tử ! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc ; sắc tức là

  không, không tức là sắc; thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy.

  Lợi Tử ! Không ấy của các pháp, không sanh không diệt, không nhớp không

  sạch, không thêm không bớt ; nên trong không, không sắc thọ tưởng

  hành thức ; không nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý ; không sắc thanh hương vị

  xúc pháp; không nhãn giới cho đến ý thức giới ; không vô minh và sự

  diệt tận của vô minh, cho đến không lão tử và sự diệt tận của lão tử,

  không khổ tập diệt đạo ; không trí không được vì không được gì cả.

  Bồ Tát y theo Bát nhã ba la mật nên tâm không vướng mắc, không vướng

  mắc nên không khiếp sợ, siêu thoát mộng tưởng điên đảo, cứu cánh niết

  bàn. Chư Phật cả ba thời gian y theo Bát nhã ba la mật nên được Vô

  thượng Bồ đề. Do đó nên biết Bát nhã ba la mật là bài chú rất thần

  diệu : bài chú rất sáng chói, bài chú tối thượng, bài chú tuyệt bậc

  mà đồng bậc, trừ được hết thảy khổ não, chắc thật, không hư ngụy. Nên

  tôi nói chú Bát nhã ba la mật. Ngài liền nói chú ấy: “Yết đế yết đế,

  ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, tát bà ha.” (3 lần)

  Đồng tụng: Vãng sanh tịnh độ thần chú

  (Đến đây đốt Điệp văn cúng hương linh)

  Nam mô a di đà bà dạ, đá tha dà đa dạ, đá địa dạ tha.

  A di rị đô bà tì,

  A di rị đá, tất đam bà tỳ,

  A di rị đá, tì ca lan đế,

  A di rị đá, tì ca lan đá,

  Dà di nị, dà dà na.

  Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

  Chủ lễ: Hiếu quyến thành tâm lạy tạ hương linh

  Đồng hòa: Bốn lạy.

  Đồng tụng:

  Nguyện sanh Cực Lạc cảnh phương tây,

  Chín phẩm hoa sen là cha mẹ,

  Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh,

  Bồ tát bất thoái là bạn hữu.

  Chủ lễ sám:

  Bỏ chơn tâm, theo trần cảnh là nguyên nhân đau khổ,

  Trở về Giác ngộ là mắt thấy Như Lai,

  Vì hương linh nghiệp chướng vẫn còn dầy,

  Bây giờ trở về quy y Tam Bảo được hoa khai thấy Phật.

  Đại chúng đồng niệm, tiếp dẫn hương linh siêu sanh Lạc quốc.

  Đại chúng đồng hòa: Nam mô A Di Đà Phật.

   

  NGHI THỨC CÚNG VONG (Nghi thứ 2)

  GỒM CÓ :

  • Hương linh lễ Phật (gia chủ lạy thế)

  • Thỉnh hương linh

  • Thỉnh Đức Quán Thế Âm Tiếp Dẫn…

  • Thỉnh Đức A Di Đà Tiếp Dẫn…

  • Thỉnh Đức Địa Tạng Tiếp Dẫn…

  • Xướng và đọc Điệp (nếu có)

  • Cúng Cơm và Nước

  • Niệm Phật

  • Sám Di Đà

  • Tiễn đưa hương linh

  • Phục Nguyện

  DÙNG ĐỂ :

  Cúng các hương linh, như hương linh Ông, Bà, Cha, Mẹ, v.v… Cúng ở nhà hay ở chùa cũng được.

  NGHI THỨC CÚNG VONG

  (Đồ cúng chỉnh tề, tang chủ quỳ gối, dâng hương ngang trán, vái tên họ người chết, cắm hương xong, chủ lễ xướng)

  HƯƠNG LINH LỄ PHẬT

  Tây Phương tiếp độ hương hồn.

  (1 tiếng chuông, chúng đồng niệm)

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  (1 tiếng chuông, chủ lễ xướng tiếp)

  Vong tựu Phật tiền, đảnh lễ tam (1 tiếng chuông, chúng hòa:) bái.

  (3 tiếng chuông, chờ tang chủ lạy thế cho hương linh xong, hữu ban tiếp: )

  Hồ quỳ. (cầm 3 cây hương, chủ lễ cử tán: )

  THỈNH HƯƠNG LINH

  Chơn ngôn thần lực dẫn hương linh

  Từ chốn U Minh về Dương Thế

  An tọa linh đường để nghe kinh

  Tang môn hiếu tử linh đình cúng dâng…

  Chủ lễ bái: Hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông)

  Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh.

  THỈNH ĐỨC QUÁN ÂM TIẾP DẪN…

  Chủ lễ thỉnh: Nhất tâm phụng thỉnh:

  Đức Quán Âm tu hành nhiều kiếp

  Với lời nguyền tha thiết độ sanh

  Khắp muôn nơi cầu nguyện chí thành

  Ngài ứng hiện muôn hình tế độ. (1 t. Chuông)

  Cung vi,

  Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, tay cầm nhành liễu, phóng hào quang tiếp dẫn hương linh, (tên họ: …, Pháp danh: …, sinh ngày: …, chết ngày: …, tại: …) hôm nay là Lễ … (Thọ Tang, Tứ Cửu, Bách Nhật, Tiểu Tường, Đại Tường…), hương thơm ngào ngạt, cung thỉnh hương linh (lần I), trở lại gia đình, lễ Phật nghe Kinh. [Nếu không cúng tại nhà, nên đổi chữ Gia Đường lại là… (Đàn Tràng)].

  Chủ lễ tiếp: Hương hoa thỉnh. (1 tiếng chuông)

  Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông).

  Hữu Ban: Duy nguyện:

  Hồn về Dương Thế

  Phách ở nơi nao?

  Mau mau tỉnh ngộ

  Vượt thoát trần lao.

  Hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông)

  Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông)

  THỈNH ĐỨC DI ĐÀ TIẾP DẪN…

  Chủ lễ thỉnh: Nhất tâm phụng thỉnh:

  Sông mê rào rạt sóng tình

  Biển đau lênh láng lệ mình khóc than

  Muốn mau thoát khỏi trần gian

  Hãy nên niệm Phật tiêu tan khổ nàn.

  Cung vi:

  Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, tay bưng kim đài, tiếp dẫn hương linh (tên họ: …, Pháp danh: …, sinh ngày: …, chết ngày: …, tại:…), hôm nay là Lễ…, hương thơm ngào ngạt, cung thỉnh hương linh, (lần II), trở lại gia đình, lễ Phật nghe Kinh.

  Chủ lễ tiếp: Hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông)

  Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông).

  Tả Ban: Duy Nguyện:

  Thân cử bước thênh thang

  Tâm tự tại an nhàn

  Tới lui không vướng mắc

  Vượt thoát cảnh trần gian.

  Hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông)

  Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông)

  THỈNH ĐỨC ĐỊA TẠNG TIẾP DẪN…

  Chủ lễ thỉnh: Nhất tâm phụng thỉnh:

  U Minh, dứt hết ngục hình

  Dương gian, độ thoát chúng sanh không còn.

  Bồ Đề nguyện lớn vuông tròn

  Chứng nên Phật quả không còn tử, sanh.

  Cung vi:

  Nam Mô U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, tay cầm tích trượng, phóng hào quang tiếp độ hương linh (Tên họ: …, Pháp danh: …, sinh ngày: …, chết ngày: …, tại: …), hôm nay là Lễ…, hương thơm ngào ngạt, cung thỉnh hương linh (lần III), trở lại gia đình, lễ Phật nghe Kinh.

  Chủ lễ tiếp: Hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông)

  Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông)

  Hữu Ban: Duy nguyện:

  Được nương nhờ oai thần chư Phật

  Nay về đây thính Pháp văn Kinh

  Hồn thiêng thụ hưởng linh đình

  Nén hương, bát nước, ân (thâm) tình cúng dâng.

  Hữu Ban tiếp: Hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông)

  Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông)

  Đại chúng đồng tụng:

  Ba lần cung thỉnh

  Hương linh đã về

  Hồn thiêng an tọa linh sàn

  Tang môn hiếu tử thiết đàn kính dâng.

  Tả Ban: Tang chủ lễ nhị

  Chúng hòa: bái. (2 tiếng chuông)

  Hữu ban tiếp: Hồ quỳ.

  XƯỚNG VÀ ĐỌC ĐIỆP (nếu có)

  Chủ lễ xướng:

  Âm dương đồng nhứt lý

  Sanh tử chia đôi đàng

  Điệp tang họp thời dọc

  Cầu chư Phật chứng minh. (1 tiếng chuông)

  (Đọc điệp xong, cúng cơm. Tang chủ gắp thức ăn, mỗi thứ một chút, để vào bát cơm lưng, gác ngang đôi đũa, chắp tay vái cúng)

  CÚNG CƠM VÀ NƯỚC

  Đồng tụng:

  Nam Mô Đa Bảo Như Lai

  Nam Mô Bảo Thắng Như Lai

  Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai

  Nam Mô Quảng Bát Thân Như Lai

  Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai

  Nam Mô Cam Lồ Vương Như Lai

  Nam Mô A Di Đà Như Lai. (3 lần, 1 tiếng chuông)

  Nam Mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần, 1 tiếng chuông)

  Hôm nay, dâng cúng cơm nầy

  Sắc, hương, mỹ, vị biến đầy hư không

  Thành tâm tha thiết ngưỡng mong

  Hương linh nạp thọ, tấc lòng nhớ thương.

  Mỹ Thanh trai Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông)

  Chủ lễ xướng: Hiến trà, (rót trà cúng, lần thứ nhứt)

  Hữu Ban tiếp: Cúc cung lễ nhị

  Chúng hòa: bái. (2 tiếng chuông)

  Tả Ban: Hồ Quỳ. (1 tiếng chuông, đồng tụng: )

  Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần, 1 tiếng chuông).

  Hữu Ban xướng:

  Ruột se thắt, âm dương xa cách

  Ngậm ngùi thay, hồn phách về đâu!?

  Chủ lễ xướng: Hiến trà, (rót nước cúng lần thứ nhì)

  Tả Ban tiếp: Cúc cung lễ nhị

  Chúng hòa: bái. (2 tiếng chuông, đồng tụng)

  Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông)

  Hữu Ban xướng:

  Cam lồ một giọt linh thiêng

  Tiêu trừ đói khát triền miên

  Mật ngôn mầu nhiệm, hồn thiêng an lành.

  Chủ lễ xướng: Hiến trà, (rót trà cúng, lần thứ ba)

  Tả Ban tiếp: Cúc cung lễ nhị

  Chúng hòa: bái. (2 tiếng chuông)

  Hữu Ban: Hồ Quỳ. (1 tiếng chuông, đồng tụng)

  Án, nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần,1 tiếng chuông)

  Hữu ban xướng:

  Hồn sắp thoát dương gian

  Chốn U Minh mờ hiện

  Âm dương chia đôi đàng

  Bát hương, đôi nến gần tàn

  Cúi xin chư Phật dẫn đàng hồn đi. (1 tiếng chuông, đồng niệm)

  NIỆM PHẬT

  A Di Đà Phật thân sắc vàng,

  Tướng tốt rực rỡ, hào quang sáng ngời,

  Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển,

  Mắt trong ngần, bốn biển long lanh,

  Ánh hào quang hóa vô số Phật,

  Vô số Bồ Tát hiện ở trong,

  Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,

  Chín phẩm sen vàng lên giải thoát,

  Qui mạng lễ A Di Đà Phật,

  Ở phương Tây thế giới an lành

  Con nay xin phát nguyện vãng sanh,

  Cúi xin Đức Từ Bi nhiếp thọ. (1 tiếng chuông)

  Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

  Nam Mô A Di Đà Phật. (mỗi câu 3 lần, 1 tiếng chuông)

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

  Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.

  Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.

  Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

  (Khi đang tụng chú Vãng Sanh, nếu có sớ nên đốt)

  9. CHÚ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

  Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, a di rị đô, bà

  tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳ

  ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ ca ca lệ, ta bà ha. (3 lần, 1 tiếng

  chuông)

  TIỄN ĐƯA HƯƠNG LINH

  Chỉ chủ lễ xướng:

  Hồn về Cực Lạc Tây Phương

  Ngát hương sen nở, hào quang sáng ngời

  Chắp tay, vĩnh biệt cõi đời

  Quán Âm, Thế Chí đón mời hồn đi.

  (Chủ lễ tiếp:)

  PHỤC NGUYỆN

  Hồn siêu nơi cõi Tịnh

  Nghiệp dứt chốn trần ai

  Hoa sen chín phẩm vừa khai

  Phật bèn thọ ký cho ngay nhứt thừa

  Cầu xin chư Phật tiếp đưa

  Hồn về Cực Lạc say sưa Pháp mầu

  Nguyện cho hương linh…

  Sớm về cõi Phật

  Hưởng cảnh thanh bình

  Pháp giới chúng sinh

  Trọn thành Phật quả.

  (1 tiếng chuông, đại chúng đồng niệm:)

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Hữu Ban xướng: Tang Chủ tựu vị lễ tứ,

  Chúng hòa: bái. (4 tiếng chuông, tang chủ lạy 4 lạy, lui ra).

  Theo: chuaviengiac

  Tiêu điểm:

  Các tin đã đăng:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Khấn Cúng Lễ Đàm Tế (Tức Là Lễ Hết Tang Trừ Phục)
 • Bài Văn Khấn Ông Địa Thần Khai Trương Cửa Hàng Đúng Chuẩn
 • Mẫu Bài Khấn Cúng Cơm Hàng Ngày Cho Người Mới Mất, Văn Khấn Cúng Cơm Cửu Huyền Thất Tổ
 • Bài Văn Khấn Cúng Rước Ông Bà
 • Bài Văn Khấn Tứ Phủ Công Đồng Chính Xác Nhất
 • Nghi Thức Cúng Thí Cô Hồn

  --- Bài mới hơn ---

 • Cúng Cô Hồn: Có Nên Giật Cô Hồn Không?
 • Nghi Thức Tụng Niệm Lễ Giao Thừa
 • Ý Nghĩa Và Công Đức Đốt Đèn Cúng Phật
 • Bàn Về Chuyện Tái Sinh, Đầu Thai Và Cúng Cơm
 • Giải Đáp Mọi Thắc Mắc Về Phật Di Lặc Trong Thờ Cúng & Phong Thủy
 • Cùng phongthuyphuongdong tìm hiểu về cũng như nghi thức cúng thí cô hồn.

  NGHI THỨC CÚNG CÔ HỒN

  (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)

  I. Tịnh pháp giới chân ngôn

  Án lam tóa ha. (3 lần)

  II. Tịnh tam nghiệp chân ngôn

  Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

  (Chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng cầm hương ngang trán niệm bài cúng hương).

  Nhược nhân dục liễu tri,

  Tam thế nhất thiết Phật,

  Ưng quán pháp giới tính,

  Nhất thiết duy tâm tạo. (3 lần)

  Phá địa ngục chân ngôn :

  Án già la đế da sa bà ha. (3 lần)

  Phổ triệu thỉnh chân ngôn :

  Nam mô bộ bộ đế lị, già rị đa lị, đát đá nga, đá da. (3 lần)

  Giải oan kết chân ngôn :

  Án tam đà la, già đà, sa bà ha.

  (3 lần)

  Nam mô Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. (3 lần)

  Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật.

  Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp.

  Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng.

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

  Nam mô Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

  Nam mô minh vương cứu khổ Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.

  Nam mô Khải Giáo A Nan Ðà Tôn Giả. (3 lần)

  Quy y Phật,

  Quy y Pháp,

  Quy y Tăng,

  Quy y Phật lưỡng túc tôn,

  Quy y Pháp ly dục tôn,

  Quy y Tăng chúng trung tôn,

  Quy y Phật Kính,

  Quy y Pháp Kính,

  Quy y Tăng Kính. (3 lần)

  Phật tử sở tạo chư ác nghiệp,

  Giai do vô thỉ tham sân si,

  Tùng thân, khẩu, ý chi sở sinh.

  Nhất thiết Phật tử giai sám hối.

  Hữu tình sở tạo chư ác nghiệp,

  Giai do vô thỉ tham sân si,

  Tùng thân, khẩu, ý chi sở sinh.

  Nhất thiết hữu tình giai sám hối.

  Cô hồn sở tạo chư ác nghiệp,

  Giai do vô thỉ tham sân si,

  Tùng thân, khẩu, ý chi sở sinh.

  Nhất thiết cô hồn giai sám hối.

  Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.

  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,

  Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

  Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. (3 lần)

  Tự tính chúng sinh thệ nguyện độ,

  Tự tính phiền não thệ nguyện đoạn,

  Tự tính pháp môn thệ nguyện học,

  Tự tính phật đạo thệ nguyện thành. (3 lần)

  III. Diệt định nghiệp chân ngôn

  Án bát la mạt lân đà nãnh sa bà ha. (3 lần)

  Diệt nghiệp chướng chân ngôn :

  Án a rô lặc kế sa bà ha. (3 lần)

  IV. Khai yết hầu chân ngôn

  Án bộ bộ đế rị, già đa rị, đát đá nga đá gia. (3 lần)

  V. Tam muội da giới chân ngôn

  Án tam muội da tát đóa phạm.

  (3 lần)

  VI. Biến thực chân ngôn

  Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ rô chỉ đế, án tam bạt la, tam bạt la hồng. (3 lần)

  VII. Cam lồ thuỷ chân ngôn

  Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đá gia. Ðát điệt tha, án tô rô tô rô, bát la tô rô, bát la tô rô, sa bà ha. (3 lần)

  VIII. Nhất tự thuỷ luân chân ngôn

  Án tông tông, tông tông, tông.

  (3 lần)

  IX. Nhũ hải chân ngôn

  Nam mô tam mãn đà một đà nẫm án tông. (3 lần)

  Nam mô Ða Bảo Như Lai.

  Nam mô Bảo Thắng Như Lai.

  Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai.

  Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.

  Nam mô Ly Bố Úy Như Lai.

  Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai.

  Nam mô A Di Ðà Như Lai. (3 lần)

  Thần chú gia trì tịnh pháp thực,

  Phổ thí hà sa chúng Phật tử

  Nguyện giai bão mãn xả san tham,

  Tốc thoát u minh sinh Tịnh độ,

  Quy y Tam Bảo phát Bồ Ðề,

  Cứu kính đắc thành vô thượng đạo,

  Công đức vô biên tận vị lai,

  Nhất thiết Phật tử đồng pháp thực.

  Thần chú gia trì pháp thí thực,

  Phổ thí hà sa chúng hữu tình

  Nguyện giai bão mãn xả san tham,

  Tốc thoát u minh sinh Tịnh độ,

  Quy y Tam Bảo phát Bồ Ðề,

  Cứu kính đắc thành vô thượng đạo,

  Công đức vô biên tận vị lai,

  Nhất thiết hữu tình đồng pháp thực.

  Thần chú gia trì cam lồ thuỷ,

  Phổ thí hà sa chúng cô hồn

  Nguyện giai bão mãn xả san tham,

  Tốc thoát u minh sinh Tịnh độ,

  Quy y Tam Bảo phát bồ đề,

  Cứu kính đắc thành vô thượng đạo,

  Công đức vô biên tận vị lai,

  Nhất thiết cô hồn đồng pháp thực.

  Nhữ đẳng Phật tử chúng

  Ngã kim thí nhữ chúng

  Thử thực biến thập phương

  Nhất thiết Phật tử cộng

  Nguyện dĩ thử công đức,

  Phổ cập ư nhất thiết

  Ngã đẳng dữ Phật tử,

  Giai cộng thành Phật đạo.

  Nhữ đẳng hữu tình chúng

  Ngã kim thí nhữ chúng

  Thử thực biến thập phương

  Nhất thiết hữu tình cộng

  Nguyện dĩ thử công đức,

  Phổ cập ư nhất thiết

  Ngã đẳng dữ hữu tình,

  Giai cộng thành Phật đạo.

  Nhữ đẳng cô hồn chúng

  Ngã kim thí nhữ chúng

  Thử thực biến thập phương

  Nhất thiết cô hồn cộng

  Nguyện dĩ thử công đức,

  Phổ cập ư nhất thiết

  Ngã đẳng dữ cô hồn,

  Giai cộng thành Phật đạo.

  X. Thí vô giá thực chân ngôn

  Án mục lực lăng sa bà ha. (3 lần)

  XI. Phổ cúng dường chân ngôn

  Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

  XII. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh

  Bồ Tát Quán Tự Tại, hành sâu vào Bát Nhã Ba La Mật Ða thì, thấy rõ năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ ách.

  Xá Lợi Tử ! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế.

  Xá Lợi Tử ! Các pháp đó không tướng, không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Cho nên trong không chẳng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức ; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới ; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết ; không có khổ tập diệt đạo, không có trí huệ cũng không đắc được.

  Vì không chỗ đắc, nên Bồ Tát nương vào Bát Nhã Ba La Mật, tâm không quái ngại, vì không quái ngại, nên không có sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, rốt ráo đạt đến Niết Bàn. Các Ðức Phật ba đời, đều nương vào Bát Nhã Ba La Mật, cho nên đắc được Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác.

  Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Ða là Chú đại thần, là Chú đại minh, là Chú vô thượng, là Chú vô đẳng đẳng, trừ được tất cả khổ, chân thật không hư.

  Cho nên nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Ða, bèn nói Chú rằng : Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.(3 lần)

  XIII. Vãng Sinh Tịnh Ðộ Thần Chú

  Nam-mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tì ca lan đế. A di rị đa, tì ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha.(3 lần)

  Phật A Di Ðà thân sắc vàng

  Tướng tốt quang minh không ai bằng

  Hào quang trắng uyển chuyển như Tu Di

  Mắt Phật xanh biếc như bốn biển

  Trong quang minh có vô số hoá Phật

  Hoá Bồ Tát cũng nhiều vô biên

  Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh

  Chín phẩm sen vàng lên bờ giác.

  Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

  Nam Mô A Di Ðà Phật. (108 lần)

  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

  Nam Mô Ðại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)

  Nam Mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.(3 lần)

  Nam Mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

  XIV. Hồi hướng

  Tụng Kinh công đức hạnh thù thắng

  Bao nhiêu phước đức đều hồi hướng

  Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

  Sớm được vãng sinh cõi Phật Vô Lượng Quang

  Nguyện tiêu ba chướng dứt phiền não

  Nguyện được trí huệ hiểu chân thật

  Nguyện khắp tội chướng đều tiêu trừ

  Ðời đời thường hành Bồ Tát đạo

  Nguyện sinh sang cõi Tây phương Tịnh độ

  Chín phẩm hoa sen là cha mẹ

  Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh

  Bồ Tát bất thối làm bạn lành

  Nguyện đem công đức nầy

  Hướng về khắp tất cả

  Ðệ tử và chúng sinh

  Ðều trọn thành Phật đạo.

  XV. Tam quy y

  Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)

  Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ tạng Kinh, trí huệ như biển. (1 lạy)

  Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)

  Nguyện đem công đức nầy

  Trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh

  Trên đền bốn ân nặng

  Dưới cứu ba đường khổ

  Nếu có ai thấy nghe

  Liền phát tâm bồ đề

  Khi xả báo thân nầy

  Ðồng sinh về Cực Lạc.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Nguyên lý căn bản của Đạo Phật là gì? Xem bạn được vị Phật nào hộ mệnh? Lời Phật Dạy – Là phúc không phải họa là họa tránh chẳng qua

  --- Bài cũ hơn ---

 • Rằm Tháng Bảy Hay Còn Gọi Là “cúng Cô Hồn” Có Trong Điển Tích Vu Lan Bồn, Kinh Phật.
 • Bài Cúng Rằm Tháng 7 Chuẩn Nhất Theo Kinh Phật
 • Khoa Cúng Thánh Mẫu: Tiêu Tai Giải Ách Lợi Nhân Thiên Tích Phúc Thọ Thiên Niên.
 • Văn Khấn Và Lễ Vật Cúng Ngày Tân Gia Chuẩn Hiện Nay
 • Tổng Hợp Các Công Thức Món Chay Cho Mâm Cỗ Cúng Rằm Tháng Giêng
 • Nghi Thức Cúng Thất (Cúng Tuần)

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghi Thức Tụng Kinh Kỳ Siêu Hằng Tuần
 • Kinh Khai Cửu – Tính Tuần Cửu – Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
 • Bộ Đồ Thờ Gốm Sứ Bát Tràng
 • Giá Bộ Đồ Thờ Bát Tràng – Đồ Thờ Bát Tràng Giá Rẻ Chỉ Từ 1.800.000 Đồng
 • Đồ Thờ Cúng Gốm Sứ Bát Tràng Đầy Đủ Nhất
 • NGHI THỨC CÚNG THẤT

  Chủ Lễ Xướng

  Tang chủ tựu vi linh tiền nguyện hương

  Thượng hương

  Lễ hương linh tứ bái (4 lạy)  [ Đánh 3 hồi chuông ]

  Chủ Lễ Thỉnh Linh

  Tây phương Tịnh Độ hữu liên khai, linh giả tùng tư qui khứ lai; nhất niệm hoa khai thân kiến Phật, vĩnh vô bát nạn cập tam tai. Dĩ thử chấn linh thân triệu chư hương linh bất muội diêu văn tri trượng thừa Tam Bảo lực gia trì thử thực kim thời lai phó hội.

  Hương hoa thỉnh, hương đăng triệu thỉnh. Tam thỉnh chư hương linh dĩ lai thọ thử trai tu phổ cúng dường y nhiên thỉnh tọa thính văn kinh, điển kinh văn Bồ Tát Ma Ha Tát.

  Tán Dương Chi

  Dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên

  Tánh không bát đức lợi nhân thiên

  Pháp giới quãng tăng diên

  Diệt tội tiêu khiên, hoả diệm hoá hồng liên

  Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

  Tụng Chú Đại Bi

  Nam-mô Ðại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. (3 lần)

  Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni.

  Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

  Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.

  Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

  Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

  Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

  Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

  Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

  Tang chủ kiền thiền trà châm sơ tuần

  Lễ hương linh nhị bái (2 lạy)

  Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh.

  Khi Quán Tự Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không và vượt qua hết thảy khổ ách.

  Này Xá-lợi Tử! Sắc chẳng khác không; không chẳng khác sắc. Sắc tức là không; không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.

  Này Xá-lợi Tử! Các pháp đều không tướng: không sanh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Cho nên trong không: không có sắc, không có thọ tưởng hành thức; không có mắt tai mũi lưỡi thân ý; không có sắc thanh hương vị xúc pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết. Không có khổ tập diệt đạo; không có trí tuệ và cũng không có chứng đắc.

  Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ-Tát y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tâm không ngăn ngại. Do không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, và đạt tới cứu cánh Niết-bàn.

  Chư Phật ba đời đều y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Phải biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Có thể diệt trừ hết thảy khổ, chân thật bất hư.

  Cho nên chú Bát-nhã Ba-la-mật-đa đã tuyên nói . Chú thuyết như vầy:

  Yết-đế yết-đế, ba-la-yết-đế, ba-la-tăng-yết-đế, bồ-đề tát-bà-ha. (3 lần)

  Vãng Sinh Tịnh Ðộ Thần Chú

  Nam-mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tì ca lan đế. A di rị đa, tì ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha.(3 lần)

  Tang chủ kiền thiền hiến phạn cập châm trà (tang chủ dâng cơm, dâng trà)

  Biến Thực – Biến Thủy Chơn Ngôn

  Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần hoặc 7 lần)

  Nam mô tô rô bà da, Đát tha nga đa da, đát điệt tha, Án tô rô tô rô, bát ra tô rô, Bát ra tô rô ta bà ha. (3 lần)

  Chủ Lễ Xướng

  Đây bát cơm đầy chư tang chủ kính dâng, chư hương linh ơi, đây ngọc với đây lòng, đây tình còn động trong thương nhớ, dương trần âm cảnh đã cách ngăn.

  Thượng phạn – Hiến trà

  Tang chủ kiền thiền lễ hương linh nhị bái (2 lạy)

  Cúng Vong

  Nam mô Đa Bảo Như Lai

  Nam mô Bảo Thắng Như Lai

  Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai

  Nam mô Quảng Bác thân Như Lai

  Nam mô Ly Bố Úy Như Lai

  Nam mô Cam lồ Vương Như Lai

  Nam mô A Di Đà Như Lai

  Thần  chú gia trì tịnh pháp thực

  Phổ thí hà sa chư hương linh

  Nguyện giai bảo mãn xả san tham

  Tốc thoát u minh sanh tịnh độ

  Quy y Tam bảo phát bồ đề

  Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo

  Công đức vô biên tận vị lai

  Nhứt thiết hương linh đồng pháp thực

  Thần chú gia trì pháp thí thực

  Phổ thí hà sa chư hương linh

  Nguyện giai bảo mãn xả san tham

  Tốc thoát u minh sanh tịnh độ

  Quy y Tam bảo phát bồ đề

  Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo

  Công đức vô biên tận vị lai

  Nhứt thiết hương linh đồng pháp thực

  Thần chú gia trì cam lồ thủy

  Phổ thí hà sa chư hương linh

  Nguyện giai bảo mãn xả san tham

  Tốc thoát u minh sanh tịnh độ

  Quy y Tam bảo phát bồ đề

  Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo

  Công đức vô biên tận vị lai

  Nhứt thiết hương linh đồng pháp thực

  Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (3 lần)

  Tang chủ kiền thiền trà châm tam tuần

  Lễ hương linh nhị bái (2 lạy)

  Hồi Hướng

  Di Đà giáo chủ Địa Tạng năng nhân, thơ kim sắc túng vị đề huề phóng ngọc hào quang thùng tứ tiếp độ chư hương linh… (đọc sớ cúng linh kỳ siêu) tên họ… pháp danh… hưởng thọ… quá vãng ngày… tháng… năm… thất… Nguyện hương linh, hồn siêu cõi tịnh, nghiệp dứt chốn trần ai, hoa sen chin phẩm vừa khai, Phật bèn thọ ký cho nghe nhứt thừa. Cầu xinh chư Phật tiếp đưa hồn về Cực Lạc say sưa pháp mầy.

  Phổ nguyện: Nhất thành thượng đạt, vạn tội băng tiêu, nguyện chư hương linh đắc độ cao siêu, kỳ gia quyến hàm triêm lợi lạc. Âm siêu dương thới pháp giới chúng sanh giai cộng thành Phật đạo.

  Nam mô A Di Đà Phật

  Tam Tự Quy

  Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng.

  Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển.

  Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại.

  Chủ Lễ Xướng

  Tang chủ kiền thiền trà châm chung tuần.

  Lễ chư hương linh tứ bái (4 lạy).

  Văn kinh dĩ mãn

  Thỉnh hương linh tọa vị linh sàn

  Nam Mô A Di Đà Phật

  Linh Tự Toạ Bồ Tát (3 lần)

  Share this:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tt. Chân Quang Trả Lời Tham Vấn Những Câu Hỏi
 • Nên Cúng Giao Thừa Và Tết Như Thế Nào Cho Đúng? Sớ Cúng Giao Thừa Và Tết
 • Kinh Cúng Cô Hồn Theo Thiền Tông – Thiền Tông
 • Khoa Cúng Thần Linh Và Gia Tiên 2
 • Sách Nghi Lễ Thờ Cúng Cổ Truyền Của Người Việt
 • Nghi Thức Cúng Bái Tổ Tiên

  --- Bài mới hơn ---

 • Tục Thờ Cúng Gia Tiên Của Người Việt Trong Ngày Tết
 • Nghi Lễ Thờ Cúng Ông Bà Tổ Tiên Nhất Định Phải Nhớ
 • Cách Sử Dụng Chuông Mõ Tại Nhà
 • Mâm Cơm Mặn Thắp Hương Gia Tiên Cúng Rằm, Lễ, Tết, Đón Khách
 • Khoa Cúng Gia Đường (Hán Việt – Cúng Thần Linh, Gia Tiên Ở Nhà) Chùa Liên Hoa Thôn Đặng Xuyên, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên
 • Thờ cúng tổ tiên đã trở thành một tập tục truyền thống, có vị trí hết sức đặc biệt trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam, là một trong các thành tố tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam. Việc thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam là lập bàn thờ người thân đã chết ở nhà và cúng bái hàng ngày hoặc trong những dịp sóc vọng, giỗ, Tết…

  Nghi thức cáo gia tiên

  Việc cúng bái tổ tiên bao giờ cũng do gia trưởng. Gia trưởng làm chủ mọi lễ nghi trong gia đình.

  Mỗi lần cúng lễ đều có đồ lễ. Đồ lễ thường gồm trầu rượu, hoa quả, vàng hương, và nước lạnh, nhưng trong trường hợp bất thần đêm hôm, đồ lễ có thể giảm tỉnh xuống mức tối thiểu và chỉ cần một chén nước lạnh là đủ, một nén hương thắp trên bàn thờ là đủ.

  Ngoài những đồ lễ tối thiểu trên, tùy theo các gia chủ giàu nghèo và tùy những buổi lễ, đồ lễ có thể gồm nhiều thứ khác như xôi chè, oản chuối hoặc cỗ mặn, có khi thêm đồ mã.

  Sau khi đồ lễ đã được đặt trên bàn thờ, gia trưởng khăn áo chỉnh tề, thắp hương cắm lên bình hương, rồi đứng trước bàn thờ khấn. Trước khi khấn, gia trưởng vái ba vái và sau khi khấn xong gia trưởng lễ bốn lễ thêm ba vái, ta gọi là bốn lễ rưỡi. Bàn thờ lúc đó phái có thắp đèn hoặc nến. Cũng có nhà có đỉnh trầm. Đỉnh trầm được đặt trước, khi cúng, gia trưởng chỉ việc khấn vái thôi.

  Loading…

  Hương thắp trên bàn thờ bao giờ cũng thắp theo số lẻ một, ba, năm nén vì số lẻ thuộc âm.

  Sau khi gia trưởng khấn lễ xong, các người khác trong gia đình, ngoại trừ các trẻ nhỏ cũng lần lượt tới lễ bốn lễ rưỡi. Thường thường chỉ người vợ gia chủ cùng một vài người trong nhà lễ là đủ, chỉ trong những ngày giỗ, mọi người trong gia đình mới cần lễ đủ.

  Ngày nay, tại các đô thị, người ta lấy vái thay lễ. Trước khi khấn người ta vái ba vái ngắn, khấn xong vái thêm bốn vái dài và ba vái ngắn nữa thay cho bốn lễ rưỡi.

  Lễ tạ

  Sau khi mọi người đã lễ vái xong, người ta chờ cho tàn một tuần hương tức là những nén hương thắp lên cháy gần hết, gia trưởng tới trước bàn thờ lễ tạ. Gia trưởng sẽ thắp thêm mấy nén hương nữa.

  Lễ tạ xong, gia trưởng hạ vàng mã trên bàn thờ đem hóa (nghĩa là đem đốt đi). Lúc hóa vàng người ta thường lấy chén rượu cúng vào đống tàn vàng. Các cụ giải thích, có như vậy người khuất mới nhận được số vàng người sống cúng và đồ vàng mã trên mới biến thành tiền thật, đồ đạc dưới cõi âm.

  Và cũng sau khi lễ tạ, đồ lễ có thể được hạ xuống.

  Thường việc lễ tạ chỉ do một mình gia trưởng đảm nhiệm, nhưng trong những gia đình cẩn thận, ngoài gia trưởng ra, những người khác cũng lễ tạ.

  Lễ tạ nghĩa là lễ tạ ơn gia tiên đã chứng giám lòng thành của con cháu và đã hưởng những lễ của con cháu dâng lên. Con cháu cần phải lễ tạ, vì với việc cáo gia tiên, gia tiên đã phải về nhận lễ, tức là con cháu đã làm phiền gia tiên phải bỏ những việc khác để về chứng kiến việc cúng lễ này.

  Tại sao lại chờ hết một tuần hương mới lễ tạ? Tục ta tin rằng, trong lúc tuần hương đang cháy là tổ tiên đang hưởng lễ con cháu dâng lên. Trong lúc này, chiếc y môn trên bàn thờ được buông xuồng, khi lễ tạ xong, y môn lại được kéo lên.

  Y môn thường chỉ buông xuống khi nào trong việc cáo gia tiên có cúng mặn. Buông y môn để các cụ trên giường thờ hưởng lễ. Trong lúc đó, các cụ không muốn con cháu nhìn lên, cũng như người sống lúc ân uống không muốn con cháu nhìn mồm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Cúng 100 Ngày Cho Người Mất Đúng Phong Tục Tín Ngưỡng
 • Hướng Đến Ngày Giỗ Tổ Ngành May
 • Cúng Tổ Ngành Sân Khấu
 • Xưng Hô Theo Lối Hán Việt Cổ Ngữ – Phần Mềm Viết Sớ – Phần Mềm Viết Sớ Hán Nôm
 • Cách Xưng Hô Các Chức Danh Trong Khấn Vái Theo Hán Việt
 • Nghi Thức Cúng Thất – Làng Mai

  --- Bài mới hơn ---

 • Người Chết Có Hưởng Được Vật Phẩm Cúng Thí Không?
 • Duyên Âm & Cách Giải
 • Hướng Dẫn Về Tang Lễ Dành Cho Cá Nhân Và Gia Đình
 • Nên Thờ Ai Và Thờ Như Thế Nào Cho Hợp Cách?
 • Tìm Hiểu Ý Nghĩa Về Bốn Chữ “Cửu Huyền Thất Tổ”
 • 1. (Thiền Hành) (30 phút, sau khi được hướng dẫn)

  2. (Thiền Tọa) (12 phút, sau khi được hướng dẫn)

  3. (Dâng Hương)

  Tâm hương vừa mới đốt

  Pháp giới đã thơm lừng

  Mây lành dâng bốn hướng

  Chư Bụt hiện toàn thân. (C)

  Chúng con xin kính dâng hương lên Bụt và chư vị Bồ Tát. (C)

  4. (Xướng Lễ)

  (Vị chủ lễ xướng các danh hiệu sau đây, và đại chúng lạy xuống một lạy theo tiếng chuông gia trì sau mỗi danh hiệu:)

  Nhất tâm kính lễ Bụt, Pháp và Tăng thường trụ trong mười phương (C)

  Nhất tâm kính lễ đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni (C)

  Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi (C)

  Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền (C)

  Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm (C)

  Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương (C)

  Nhất tâm kính lễ liệt vị Tổ Sư qua các thời đại từ Thiên Trúc đến Việt Nam. (CC)

  5. (Sám Nguyện)

  Trang nghiêm đài sen ngự tọa

  Đại hùng từ phụ Thích Ca

  Đệ tử lắng lòng thanh tịnh

  Bàn tay chắp thành liên hoa

  Cung kính hướng về Điều ngự

  Dâng lời sám nguyện thiết tha.(C)

  Đệ tử phước duyên thiếu kém

  Sống trong thất niệm lâu dài

  Không được sớm gặp chánh pháp

  Bao nhiêu phiền lụy đã gây

  Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại

  Vô minh che lấp tháng ngày

  Vườn tâm gieo hạt giống xấu

  Tham, sân, tự ái dẫy đầy

  Những nghiệp sát, đạo, dâm, vọng

  Gây nên từ trước đến nay

  Những điều đã làm, đã nói

  Thường gây đổ vỡ hàng ngày.

  Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng

  Nguyện xin sám hối từ đây. (C)

  Đệ tử thấy mình nông nổi

  Con đường chánh niệm lãng xao

  Chất chứa vô minh phiền não

  Tạo nên bao nỗi hận sầu;

  Có lúc tâm tư buồn chán

  Mang đầy dằn vặt lo âu,

  Vì không hiểu được kẻ khác

  Cho nên hờn giận, oán cừu;

  Lý luận xong rồi trách móc

  Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau

  Chia cách hố kia càng rộng

  Có ngày không nói với nhau

  Cũng không muốn nhìn thấy mặt

  Gây nên nội kết dài lâu;

  Nay con hướng về Tam Bảo

  Ăn năn khẩn thiết cúi đầu. (C)

  Đệ tử biết trong tâm thức

  Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi:

  Hạt giống thương yêu, hiểu biết

  Và bao hạt giống an vui.

  Nhưng vì chưa biết tưới tẩm

  Hạt lành không mọc tốt tươi

  Cứ để khổ đau tràn lấp

  Làm cho đen tối cuộc đời

  Quen lối bỏ hình bắt bóng

  Đuổi theo hạnh phúc xa vời

  Tâm cứ bận về quá khứ

  Hoặc lo rong ruổi tương lai

  Quanh quẩn trong vòng buồn giận

  Xem thường bảo vật trong tay

  Dày đạp lên trên hạnh phúc

  Tháng năm sầu khổ miệt mài;

  Giờ đây trầm xông bảo điện

  Con nguyền sám hối đổi thay. (C)

  Đệ tử tâm thành quy ngưỡng

  Hướng về chư Bụt mười phương

  Cùng với các vị Bồ Tát

  Thanh văn, Duyên giác,thánh hiền

  Chí thành cầu xin sám hối

  Bao nhiêu lầm lỡ triền miên

  Xin lấy cam lồ tịnh thủy

  Tưới lên dập tắt não phiền

  Xin lấy con thuyền chánh pháp

  Đưa con vượt nẻo oan khiên

  Xin nguyện sống đời tỉnh thức

  Học theo đạo lý chân truyền

  Thực tập nụ cười hơi thở

  Sống đời chánh niệm tinh chuyên. (C)

  Đệ tử xin nguyền trở lại

  Sống trong hiện tại nhiệm mầu

  Vườn tâm ươm hạt giống tốt

  Vun trồng hiểu biết, thương yêu.

  Xin nguyện học phép quán chiếu

  Tập nhìn tập hiểu thật sâu

  Thấy được tự tánh các pháp

  Thoát ngoài sinh tử trần lao

  Nguyện học nói lời ái ngữ

  Thương yêu, chăm sóc sớm chiều

  Đem nguồn vui tới mọi nẻo

  Giúp người vơi nỗi sầu đau

  Đền đáp công ơn cha mẹ

  Ơn thầy nghĩa bạn dày sâu.

  Tín thành tâm hương một nén

  Đài sen con nguyện hồi đầu

  Nguyện đức từ bi che chở

  Trên con đường đạo nhiệm mầu

  Nguyện xin chuyên cần tu tập

  Vuông tròn đạo quả về sau. (CC)

  6. (Khai Thị) (hoặc Trì Tụng)

  Thân này không phải là tôi

  Tôi không kẹt vào nơi thân ấy

  Tôi là sự sống thênh thang

  Tôi chưa bao giờ từng sinh mà

  cũng chưa bao giờ từng diệt

  Nhìn kia biển rộng trời cao

  Muôn vàn tinh tú lao xao

  Tất cả đều biểu hiện tôi từ

  nguồn linh tâm thức

  Tự muôn đời tôi vẫn tự do

  Tử sinh là cửa ngõ ra vào

  Tử sinh là trò chơi cút bắt

  Hãy cười cùng tôi

  Hãy nắm tay tôi

  Hãy vẫy tay chào để rồi tức thì gặp lại

  Gặp lại hôm nay

  Gặp lại ngày mai

  Chúng ta đang gặp nhau nơi suối nguồn

  Chúng ta sẽ gặp nhau từng phút giây trên muôn ngàn nẻo sống. (C)

  7. (Trì Chú) (mỗi chú ba lần)

  (Chơn Ngôn Diệt Tội Của Bảy Đức Bụt )

  Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha. (C)

  (Chơn Ngôn Quyết Định Vãng Sanh)

  Nam mô a di đa bà giạ, đá tha già đá giạ, đa địa dạ tha, a di lỵ đô bà tỳ, a di lỵ đa tất đam bà tỳ, a di lỵ ca tỳ ca lan đế, a di lỵ đa tỳ ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (C)

  (Chơn Ngôn Biến Thực)

  Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ rô chỉ đế, án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (C)

  (Chơn Ngôn Biến Thủy)

  Nam mô tô rô bà gia, đá tha nga đá gia, đát điệt tha, án, tô rô, tô rô, bạt ra tô rô bạt ra tô rô, ta bà ha. (C)

  (Chơn Ngôn Cúng Dường Phổ Biến)

  Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hộc. (C)

  (Kệ Cúng Dường)

  Phụng hiến Cam lồ vị

  Phân lượng như thái hư

  Xin mọi loài đạt nguyện

  Về nương bóng đại từ. (C)

  (Kệ Siêu Độ)

  Nam Kha mộng vừa tỉnh

  Tịnh độ sen nở rồi

  Quê nhà đã về tới

  An lạc và thảnh thơi.

  Nam mô Bồ Tát An Lạc Địa. (ba lần) (C)

  Trà trên đỉnh núi Tản

  Nước giữa lòng sông Đà

  Thiền vị chỉ một ngụm

  Tịnh độ đã sinh qua.

  Nam mô Bồ Tát Siêu Lạc Độ. (ba lần) (CC)

  8. (Quy Nguyện)

  Trầm hương xông ngát điện

  Sen nở Bụt hiện thân

  Pháp giới thành thanh tịnh

  Chúng sanh lắng nghiệp trần. (C)

  Đệ tử tâm thành

  Hướng về Tam Bảo

  Bụt là thầy chỉ đạo

  Bậc tỉnh thức vẹn toàn

  Tướng tốt đoan trang

  Trí và bi viên mãn. (C)

  Pháp là con đường sáng

  Dẫn người thoát cõi mê

  Đưa con trở về

  Sống cuộc đời tỉnh thức. (C)

  Tăng là đoàn thể đẹp

  Cùng đi trên đường vui

  Tu tập giải thoát

  Làm an lạc cuộc đời. (C)

  Đệ tử nương nhờ Tam Bảo

  Trên con đường học đạo

  Biết Tam Bảo của tự tâm

  Nguyện xin chuyên cần

  Làm sáng lòng ba viên ngọc quý. (C)

  Nguyện theo hơi thở

  Nở nụ cười tươi

  Nguyện học nhìn cuộc đời

  Bằng con mắt quán chiếu

  Nguyện xin tìm hiểu

  Nỗi khổ của mọi loài

  Tập từ bi

  Hành hỷ xả

  Sáng cho người thêm niềm vui

  Chiều giúp người bớt khổ

  Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục

  Nếp sống lành mạnh an hòa

  Cho thân thể kiện khương

  Nguyện rũ bỏ âu lo

  Học tha thứ bao dung

  Cho tâm tư nhẹ nhõm

  Đệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo

  Ơn cha mẹ ơn thầy

  Ơn bè bạn chúng sanh

  Nguyện tu học tinh chuyên

  Cho cây bi trí nở hoa

  Mong một ngày kia

  Có khả năng cứu độ mọi loài

  Vượt ra ngoài cõi khổ. (C)

  Xin nguyện Bụt, Pháp, Tăng chứng minh

  Gia hộ cho đệ tử chúng con

  Viên thành đại nguyện. (CC)

  9. (Quay Về Nương Tựa)

  Con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.

  Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.

  Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. (C)

  Đã về nương tựa Bụt, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời.

  Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa.

  Đã về nương tựa Tăng, con đang được tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập. (C)

  Về nương Bụt trong con, xin nguyện cho mọi người,

  thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ Đề.

  Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người,

  nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa.

  Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người,

  xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài. (CC)

  10. (Hồi Hướng)

  Trì tụng kinh thâm diệu

  Tạo công đức vô biên

  Đệ tử xin hồi hướng

  Cho chúng sinh mọi miền. (C)

  Pháp môn xin nguyện học

  Ân nghĩa xin nguyện đền

  Phiền não xin nguyện đoạn

  Quả Bụt xin chứng nên. (C)

  Nguyện sinh về Tịnh Độ

  Sen nở thấy vô sinh

  Chư Bụt và Bồ Tát

  Là những bạn đồng hành. (C)

  Nguyện dứt hết phiền não

  Cho trí tuệ phát sinh

  Cho tội chướng tiêu tán

  Quả giác ngộ viên thành. (CCC)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Sớ Phúc Thọ Phục Dĩ Phúc Thọ, Cách Viết Sớ Giải Hạn Đầu Năm 2022
 • Đi Chùa Mặc Gì Phù Hợp Bật Mí Trang Phục Tránh Mặc Đi Chùa
 • Nắm Chắc Những Nguyên Tắc Cơ Bản Đi Lễ Chùa
 • Giới Thiệu Về Đền Thờ Và Chùa Của Nhật Bản
 • Hatsumode – Lễ Chùa Đầu Năm Ở Nhật
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100