Top 11 # Văn Cúng Rằm Tháng 7 Chuẩn Nhất Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Iseeacademy.com

Văn Khấn Rằm Tháng 7 Chuẩn Nhất

Bài văn khấn cúng gia tiên rằm tháng 7

(NXB Hồng Đức)

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy đức Bản gia Đông trù tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Kính lạy chư vị Tổ tiên

Kính lạy chư vị Hương linh nội, ngoại.

Hôm nay là ngày rằm tháng bảy năm …. (Âm lịch)

Tín chủ con là…. cùng toàn gia quyến.

Nhân tiết Trung nguyên động lòng nhớ tới công đức rộng lớn của Tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã sinh thành ra chúng con, dạy dỗ chúng con nên người.

Quả là đức cù lao khôn báo, công trời biển khó đền.

Trước linh toạ cúi xin lượng trên thương xót. Linh thiêng giáng lâm chứng giám tấm lòng thành, thụ hưởng lễ vật cùng với kim ngân minh y. Phù hộ độ trì cho con con, cháu cháu được đắc tài, đắc lộc, mọi việc hanh thông, sở cầu như ý, gia đạo hưng long.

Tín chủ lại mời: các vị vong linh y thảo phụ mộc, phảng phất trên đất này, nhân lễ Vu Lan cùng về hâm hưởng.

Kính mong chư vị chấp lễ chấp bái, chấp kêu, chấp cầu.

Đồng lai giám cách.

Kính cẩn dâng lời.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Bài văn khấn cúng thần linh rằm tháng 7

(Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam – NXB Văn hóa Thông tin)

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Hôm nay là ngày rằm tháng Bảy…….

Tín chủ chúng con là…..

Ngụ tại…….

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mới ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo.

Do vậy kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám!

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Văn Khấn Cúng Rằm Tháng 7 Tại Nhà Chuẩn Nhất

Rằm tháng 7 vừa là Lễ Vu Lan báo hiếu, vừa là ngày Xá tội vong nhân. Vào ngày này, người Việt có phong tục làm mâm cơm cúng thần linh, gia tiên và cúng chúng sinh.

Mâm cỗ chay cúng Phật. (Ảnh: Tô Hưng Giang)

Bài văn khấn thần linh

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 năm 2018

Tín chủ chúng con là…..

Ngụ tại…….

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mới ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo .

Do vậy kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám!

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Bài văn khấn gia tiên rằm tháng 7

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

Con kính lạy tổ tiên nội ngoại và chư vị Hương linh.

Tín chủ chúng con là….

Ngụ tại….

Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 năm…. Nhân gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung Nguyên, chúng con nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức.

Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân vàng bạc, thắp nén tâm hương, thành kính lên các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội và tất cả các hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ….

Cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật ( 3 lần)

Bài văn khấn chúng sinh

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

Con lạy Đức Phật Di Đà

Con lạy Bồ Tát Quan Âm.

Con lạy Táo Phủ Thần quân Chinh thần.

Tiết tháng 7 sắp thu phân

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không cửa không nhà

Đại Thánh Khảo giáo – A Nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng – che làn heo may

Cô hồn năm bắc đông tây

Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn

Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau

Cơm canh cháo nẻ trầu cau

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh

Gạo muối quả thực hoa đăng

Mang theo một chút để dành ngày mai

Phù hộ tín chủ lộc tài

An khang thịnh vượng hòa hài gia trung

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời

Bây giờ nhận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần

Tín chủ thiêu hóa kim ngân

Cùng với quần áo đã được phân chia

Kính cáo Tôn thần

Chứng minh công đức

Cho tín chủ con

Tên là:………………………………

Vợ/Chồng:…………………………

Con trai:……………………………

Con gái:…………………………….

Ngụ tại:……………………………..

Văn khấn cúng phóng sinh:

Chúng sanh nay có bấy nhiêu

Lắng tai nghe lấy những lời dạy răn

Các ngươi trước lòng trần tục lắm

Nên đời nay chìm đắm sông mê

Tối tăm chẳng biết làm lành

Gây bao tội ác, lạc vào trầm luân

Do vì đời trước ác tâm

Nên nay chịu quả khổ đau vô cùng

Mang, lông, mai, vẩy, đội sừng

Da trơn, nhám, láng, các loài súc sanh

Do vì ghen ghét, tham sân

Do vì lợi dưỡng hại người làm vui

Do vì gây oán chuốc thù

Do vì hại vật, hại sanh thoả lòng

Do vì chia cách, giam cầm

Do vì đâm thọc chịu bao khổ hình

Cầu xin Phật lực từ bi

Lại nhờ Phật tử mở lòng xót thương

Nay nhờ Tăng chúng hộ trì

Kết duyên Tam bảo thoát vòng khổ đau

Hoặc sanh lên các cõi trời

Hoặc liền thức tỉnh về nơi cõi lành

Hoặc sanh lên được làm người

Biết phân thiện ác, tránh điều lầm mê…..

Chúng sanh Quy y Phật

Chúng sanh Quy y Pháp

Chúng sanh Quy y Tăng….

Úm, ngâm ngâm ngâm (3 lần)

Văn Khấn Rằm Tháng 7 Đầy Đủ, Chuẩn Xác Nhất

Tục lễ cúng rằm tháng 7

Dân gian Việt Nam trong năm có hai ngày cúng rằm quan trọng là rằm tháng Giêng và rằm tháng 7. Rằm tháng Giêng được tiền hành với mong muốn cầu nguyện cho một năm đầy sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc thì lễ cúng rằm tháng 7 mang nhiều ý nghĩa tưởng nhớ đến người thân.

Trong rằm tháng 7 có hai lễ lớn là Lễ Vu Lan và lễ Xá tội vong nhân (còn được gọi là cúng cô hồn). Về cơ bản hai lễ này đều cúng vào ngày rằm tháng 7 nhưng xuất phát từ những điển tích khác nhau.

Lễ Vu Lan mang tính chất là ngày lễ báo hiếu, đây là lễ để cầu siêu cho cha mẹ nhiều đời trước được siêu thoát. Vào ngày này, tại các chùa những người có mẹ còn sống sẽ cài một bông hồng đỏ lên áo và những người có mẹ mất sẽ đeo bông hoa màu trắng tới chùa cầu kinh để linh hồn mẹ được an lành, siêu thoát.

Theo tín ngưỡng dân gian đây là lễ cúng cho những cho những vong hồn không nơi nương tựa, không người thờ cúng.

Hướng dẫn chuẩn bị cúng rằm tháng 7 âm lịch

Cúng bàn Phật chỉ cần chuẩn bị một mâm cơm chay hoặc mâm ngũ quả đơn giản, và thường cúng vào ban ngày.

Còn gọi là cúng trong nhà, thường sẽ gồm mâm cúng mặn. Nên chuẩn bị một mâm cúng tươm tất, các món ăn đa dạng thể hiện lòng thánh kính, biết ơn tổ tiên. Thường gồm những món như xôi, canh, cơm, gà,…kèm trái cây, hoa cúng, vàng mã,… Chuẩn bị một bài văn khấn rằm tháng 7 để cúng thần linh và gia tiên

Cúng cô hồn nên thực hiện vào buổi chiều tối ngày 14 hoặc 15/7 âm lịch. Do quan niệm khoảng thời gian này các vong linh đang trên đường trở về từ địa ngục đó là thời gian tốt nhất để cúng.

Chuẩn bị bài văn khấn rằm tháng 7 cho tổ tiên, cô hồn.

Nên cúng vào ban ngày vì theo quan niệm dân gian, lễ này thường được tiến hành vào ban ngày, tránh làm vào xẩm tối vì lúc này mặt trời đã lặn, cửa âm phủ đã đóng.

Lễ Xá tội vong nhân thường làm các món chay, không nên cúng bằng món mặn vì sẽ khơi dậy long tham, sân si,… Chú ý khi cúng phải đặt lễ cúng trước nhà.

Mâm cúng Phật, thần linh và gia tiên phải làm trong nhà.

Mâm cúng cô hồn phải được đặt ở ngoài trời tránh các bậu cửa hoặc cửa chính của ngôi nhà

Mâm cúng Phật được đặt ở vị trí cao nhất tiếp đến là mâm cúng thần linh và sau cùng là mâm cúng gia tiên

Không nên gội đầu sau 11h đêm

Không treo chuông gió ở đầu giường hoặc trong phòng ngủ

Trẻ nhỏ, người yếu bóng vía không nên đi chơi đêm trong tháng cô hồn

Không tùy tiền đốt giấy, vàng mã

Không phơi quần áo ban đêm

Những người khi đi chơi đêm không được réo gọi tên nhau

Không nên bơi lội vào ban đêm

Không nên hù dọa người khác

Không nên đến gần cây đa, cây si, góc tối

Không nhặt tiền bạc rơi trên đường

Đi qua những nơi vắng vẻ hoặc nghĩa trang không nên quay đầu nhịn lại phía sau

Không cắm đũa thẳng đứng vào bát cơm, không gõ mâm gõ nồi

Không nên chụp ảnh tại đình chùa, miếu trong tháng 7

Không chụp ảnh vào ban đêm

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần) *Lưu ý: Khấn ngoài trời

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần). Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con lạy Đức Phật Di Đà Con lạy Bồ Tát Quan Âm. Con lạy Táo Phủ Thần Quân Chinh thần. Tiết tháng 7 sắp thu phân Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà Âm cung mở cửa ngục ra Vong linh không cửa không nhà Đại Thánh Khảo giáo – A Nan Đà Tôn giả Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương Gốc cây xó chợ đầu đường Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang Quanh năm đói rét cơ hàn Không manh áo mỏng – che làn heo may Cô hồn nam, bắc, đông, tây Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn Nay nghe tín chủ thỉnh mời Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau Cơm canh cháo nẻ trầu cau Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh Gạo muối quả thực hoa đăng Mang theo một chút để dành ngày mai Phù hộ tín chủ lộc tài An khang thịnh vượng hòa hài gia trung Nhớ ngày xá tội vong nhân Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời Bây giờ nhận hưởng xong rồi Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần Tín chủ thiêu hóa kim ngân Cùng với quần áo đã được phân chia Kính cáo Tôn thần Chứng minh công đức Cho tín chủ con Tên là:……………………………… Vợ/Chồng:………………………… Con trai:…………………………… Con gái:……………………………. Ngụ tại:……………………………..

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư vị Phật, Chư Phật mười phương. – Con kính lạy Tổ tiên nội ngoại và chư vị Hương linh Tín chủ (chúng) con là:……………………………… Ngụ tại:………………………………………………… Hôm nay là ngày Rằm tháng Bảy năm ………….nhân gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung Nguyên, chúng con nhớ đến Tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức. Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân, vàng bạc, thắp nén tâm hương. Thành tâm kính lên các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội và tất cả hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ…………., cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu mạnh khoẻ bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)

Lễ Cúng Rằm Tháng 7 Năm 2022 Chuẩn Nhất

Lễ cúng rằm tháng 7 năm 2018 chuẩn nhất để Gia Đạo Hưng Long vạn sự tốt lành.

Hiện nay mọi người vẫn thường bối rối không biết cúng rằm tháng 7 vào ngày nào thì dịp này đồng thời có hai dịp lễ quan trọng, chỉ khi hiểu ý nghĩa của ngày lễ bạn mới biết cách cúng sao cho phù hợp.

Rằm tháng 7 là ngày gì

Theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam coi tháng 7 là tháng cô hồn hay còn gọi là tháng ma quỷ ,chính vì thế mà người dân Việt Nam có tục lệ cúng bái tháng cô hồn nhằm trừ tà cầu an xua tan vận rủi.

Trong thời gian này người dương gian phải cúng cháo, gạo, muối, khoai,lạc,ngũ cốc cho quỷ đói để chúng không quấy nhiễu cuộc sống của họ ,trong khi đó theo đạo Phật thì tháng 7 được coi là tháng lễ Vu Lan báo hiếu gắn liền với câu chuyện của tôn giả Mục Kiền Liên cứu Mẹ diễn ra từ thời đức phật còn tại thế .

Chính vì thế trước khi trả lời câu hỏi cúng rằm tháng 7 vào ngày nào thì phải phân biệt rõ và lễ cúng cô hồn là hai lễ cúng hoàn toàn khác nhau,mặc dù là cùng một dịp nhưng có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Lễ xá tội vong nhân thường được làm để cầu cho vong hồn chưa siêu thoát không nơi nương tựa ,không người cúng kiếng. Lễ này rất phổ biến ở Miền Bắc nước ta.

Lễ Vu Lan được làm rộng rãi ở Miền Nam và ngày này cũng diễn ra khá phổ biến ra miền khác ,ý nghĩa của ngày này là tưởng nhớ báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục của Cha Mẹ.

Cúng rằm tháng 7 vào ngày nào

Theo miền bắc mọi người cúng Thổ công, Gia tiên ,Ông Bà trước ngày rằm tháng 7 tức là ngày 15 tháng 7.

Khác với những ngày rằm khác được cúng đúng ngày nhưng riêng với rằm tháng 7 mọi nhà phải nên cúng trước đó hàng tuần hoặc vài hôm ,bởi quan niệm rằng vào ngày rằm tháng 7 sẽ có rất nhiều vong hồn được thả đi lang thang, các cụ có thể không nhận được gì của con cháu cúng tế. Đúng ngày rằm tháng 7 phật tổ xá tội vong nhân trong vòng một ngày, mọi linh hồn kể cả tội lỗi quỷ giữ đều được tự do .

Vì vậy dân gian quan niệm rằng nếu cúng đúng ngày này sợ rằng sẽ bị những linh hồn này phá phách, rước thêm âm binh và cô hồn vào trong nhà mình, cũng vì có rất nhiều vong hồn vì lang thang trên đường và ngoài nên nếu hóa vàng mã vào ngày này dễ bị cướp,người thân khó nhận. Do vậy trên quần áo đồ đạc hàng mã thường ghi rõ tên người nhận, khi cúng cũng đọc rõ tên và xin phép các thần linh thổ địa cho phép vong và nhận đồ ,cúng trước và hóa trước để người thân dễ nhận được, thậm chí cứ từ ngày mùng 10 đến trước ngày chính rằm các gia đình cúng xong cũng thường hóa vàng mã trước ngày này .

Còn ngày 15 tháng 7 sẽ chỉ để cúng các cô hồn vương vất không nơi nương tựa đang bị đói ăn ,lúc này mong cũng được dọn ra ngoài đường trước nhà nhưng không được để trong nhà Tránh trường hợp các vong hồn theo vào nhà.

Cúng rằm tháng 7 vào giờ nào mới đúng

Nhiều người băn khoăn cúng cô hồn vào giờ nào thì hợp lý.

Theo đạo đức Tâm Kiên lễ Vu Lan cầu siêu Báo Hiếu tổ tiên nên thực hiện ban ngày ,còn lễ cúng bố thí cho các cô hồn khi tại thế thất cờ lỡ vận không nơi nương tựa phải chịu nhiều oan trái trong xã hội thì nên cúng vào buổi chiều tối hoặc tối hẳn ,bởi ban ngày có ánh sáng, ánh nắng mặt trời rất mạnh trong khi các cô hồn được mở cửa ngục thả ra rất yếu.

Chính vì thế nếu cúng ban ngày các cô hồn vì sợ ánh sáng ,ánh nắng sẽ không dám đến đón nhận những vật phẩm của bố thí của gia đình.

Ngược lại với mâm cúng phật và cúng gia tiên ,lễ cúng cô hồn được tổ chức vào buổi chiều tối ngày 14 tháng 7 hoặc 15 tháng 7. Bởi vì người ta quan niệm rằng đây là thời gian những vong linh trên đường trở về địa ngục nên cũng là lúc cúng cô hồn chuẩn nhất. Mọi việc cúng phải được hoàn tất trước 12 giờ trưa ngày 15 tháng 7.

Sắm lễ cúng rằm tháng 7 gồm những gì

Sắm lễ cúng rằm tháng 7 năm 2018 chuẩn nhất theo tục xưa mọi gia đình đều sắm hai lễ để cúng như sau.

bao gồm Hương, Hoa ,Rượu, Xôi và mâm cỗ mặn với nhiều món ăn được chế biến cẩn thận, trình bày đẹp vàng mã quần áo hài giấy.

bao gồm các lễ vật đánh đa,bỏng ngô,khoai lang luộc,trứng luộc, kẹo bánh, xôi chè ,cháo ,hoa ,vàng mã tiền giấy quần áo chúng sinh.

5 Bài văn cúng rằm tháng 7 năm 2018 chuẩn nhất

1 – Văn khấn lễ Phật ngày rằm

Vào ngày rằm tháng Bảy, sắp một mâm cơm chay hoặc đơn giản hơn là mâm ngũ quả để cúng Phật rồi thụ lộc tại nhà. Khi cúng, tốt nhất là đọc một khoá kinh – Kinh Vu Lan – để hiểu rõ về ngày này, hồi hướng công đức cho những người thân trong quá khứ được siêu sinh. Kinh Vu Lan khá dài, nhưng không đến mức quá dài, lại thuộc thể thơ song thất lục bát nên đọc cũng nhanh thôi.

– Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Hôm nay là ngày….. tháng….. năm………

Tín chủ con là ………………

Ngụ tại…………

Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi chùa.

Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan Âm Đại sỹ, cùng hiền Thánh Tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp

Nghiệp chướng nặng nề

Nay đến trước Phật đài,

Thành tâm sám hối

Thề Tránh điều dữ

Nguyện làm việc lành,

Ngửa trông ơn Phật,

Quán Âm Đại sỹ,

Chư Thánh hiền Tăng,

Thiên Long Bát bộ,

Hộ pháp Thiên thần,

Từ bi gia hội.

Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày an vui làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đáo hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp.

Đặng xin cứu độ cho các bậc Tôn Trưởng cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

2 – Văn khấn thần linh thổ địa

Hằng năm, cứ đến tháng 7 âm lịch tháng xóa tội vong nhân. Để công việc được may mắn, người dân thường cầu xin thần linh, thổ địa… bắt giam những yêu ma, oan hồn lại cho khỏi quấy nhiễu.

Cũng vào ngày lễ vu lan người ta thường làm một lễ cúng tạ ơn các thần linh,một mâm tưởng nhớ ông bà tổ tiên để cầu nguyện cho các vong hồn siêu thoát, cầu bình an cho gia đình.

Kính lạy: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và chư vị thần linh cai quản xứ này.

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm …. (Đinh Dậu)

Tín chủ chúng con tên là: … ngụ tại nhà số …., đường …., phường (xã) …., quận (huyện) …, tỉnh (thành phố) …. thành tâm sắm sửa hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, soi xét chứng giám.

Nay gặp lễ Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội, chúng con đội ơn Tam bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng chở che, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền đáp.

Do vậy, chúng con kính dâng lễ bạc, bày tỏ lòng thành, nguyện xin nạp thọ, phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình chúng con, người người khỏe mạnh, già trẻ bình an hương về chính đạo, lộc tài vương tiến, gia đạo hưng long.

Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

3 – Văn khấn tổ tiên rằm tháng 7 đúng chuẩn theo văn khấn cổ truyền

Nam mô a di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư vị Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Tổ tiên nội ngoại và chư vị Hương linh

-Tín chủ (chúng) con là:………………………………

-Ngụ tại:…………………………………………………

Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 năm …………. chúng con nhớ đến Tổ Tiên ,Ông Bà ,Cha Mẹ đã sinh thành ra chúng con gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức.

Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân, vàng bạc, thắp nén tâm hương,thành tâm kính lên các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội và tất cả hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ…………………,

Cúi xin các chư vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì cho con cháu mạnh khoẻ bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

4 – Văn khấn cúng thí thực cô hồn

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con lạy Đức Phật Di Đà.

Con lạy Bồ Tát Quan Âm.

Con lạy Táo Phủ Thần quân Phúc đức chính thần.

Tiết rằm tháng 7 sắp thu phân

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không cửa không nhà

Đại Thánh Khảo giáo A Nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng, che làn heo may

Cô hồn nam bắc đông tây

Trẻ già trai gái về đây họp đoàn

Dù rằng: chết uổng, chết oan

Chết vì nghiện hút chết tham làm giàu

Chết tai nạn, chết ốm đâu

Chết đâm chết chém chết đánh nhau tiền tình

Chết bom đạn, chết đao binh

Chết đuối, chết vì sinh sản giống nòi

Chết vì sét đánh giữa trời

Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau

Cơm canh cháo nẻ trầu cau

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh

Gạo muối quả thực hoa đăng

Mang theo một chút để dành ngày mai

Phù hộ tín chủ lộc tài

An khang thịnh vượng hoà hài gia trung

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời

Bây giờ nhận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần

Tín chủ thiêu hoá kim ngân

Cùng với quần áo đã được phân chia

Kính cáo Tôn thần

Chứng minh công đức

Cho tín chủ con

Tên là:…………

Vợ/Chồng:……………

Con trai:……………

Con gái:……………

Ngụ tại:………………

Nam mô A Di Đà Phật!

5 – Văn cúng phóng sinh

Chúng sanh nay có bấy nhiêu

lắng tai nghe lấy những lời dạy răn

các ngươi trước lòng trần tục lắm

nên đời nay chìm đắm sông mê

tối tăm chẳng biết làm lành

gây bao tội ác, lạc vào trầm luân

do vì đời trước ác tâm

nên nay chịu quả khổ đau vô cùng

mang, lông, mai, vẩy, đội sừng

da trơn, nhám, láng, các loài súc sanh

do vì ghen ghét, tham sân

do vì lợi dưỡng hại người làm vui

do vì gây oán chuốc thù

do vì hại vật, hại sanh thoả lòng

do vì chia cách, giam cầm

do vì đâm thọc chịu bao khổ hình

cầu xin Phật lực từ bi

lại nhờ Phật tử mở lòng xót thương

nay nhờ Tăng chúng hộ trì

kết duyên Tam bảo thoát vòng khổ đau

hoặc sanh lên các cõi trời

hoặc liền thức tỉnh về nơi cõi lành

hoặc sanh lên được làm người

biết phân thiện ác, tránh điều lầm mê…

Chúng sanh quy y Phật

Chúng sanh Quy y Pháp

Chúng sanh Quy y Tăng…

Úm, ngâm ngâm ngâm (3 lần).

Hy vọng qua bài viết trên có thể giúp ích được cho bạn đọc hiểu được Rằm tháng 7 là ngày gì,Cúng rằm tháng 7 vào ngày nào, Cúng rằm tháng 7 vào giờ nào mới đúng, Sắm lễ cúng rằm tháng 7 gồm những gì, và cách tự cúng rằm tháng 7 tại gia để có được sức khỏe bình an,phát tài phát lộc.