Top 11 # Văn Khấn Cúng Ông Táo Lên Trời Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Iseeacademy.com

Văn Khấn Ông Táo Lên Chầu Trời

Embed Size (px)

7/24/2019 Vn Khn ng To Ln Chu Tri

2/16

Bi vn cng khn L! T” Ni#n $ %& T'”

L! T” Ni#n

ZE tVt ni?n Qc tin hnh Fo chi[* ngy 3 t, ong ngy 3 t# nh th [* dHnd]p nh cM ny,` Con $nh ly Ch gia Cao fng 1hYo# Cao Jng # i?n linh nGi ngoihH999,m nay l ngy 3 thng chp nJm999,n ch’ (ch-ng) con l.9999

Ng8 ti.999,

2

7/24/2019 Vn Khn ng To Ln Chu Tri

3/16

c n $nh c=n tha t5nh./ng tn :;p ht

NJm $i&t thng c%ngK*+n tit gn $[_inh ni?n :;p ti,

m nay l ngy 3 tt ch-ng con c%ng ton th4 gia *yn :;m :anh ph=m Ft hnghoa# cm canh thnh :on# :

7/24/2019 Vn Khn ng To Ln Chu Tri

7/16

Vn khn “hn Th= CDng v cEc vF “hn(eo ngy m6ng _Gt F ngy bfm)

Nam m a di / Pht!

Nam m a di / Pht!Nam m a di / Pht!

` Con ly chn phng “i# m”i Phng Ch Pht# Ch pht m”i phng,

` Con $nh ly ong thi?n# * h ch Fi n thn,

` Con $nh ly ngi /ng hn *+n

` Con $nh ly ngi Yn gia th a Zong _ch

` Con $nh ly cc ngi Ng@ phng# Ng@ th# Ph-c Mc n thn

` Con $nh ly ngi ti[n h* a ch’ ti thn` Con $nh ly cc n thn cai *Yn tong $h* FRc ny,

n ch’ (ch-ng) con l.99999999999999,,

Ng8 ti.9999999999999999999999,,m nay l ngy99 thng99 nJm9,# tn ch’ con thnh t+m :

7/24/2019 Vn Khn ng To Ln Chu Tri

9/16

Bi vn cng khn “:i Ch?*

Ch?* / ni “h5 h”4 cJng / ni inh h1:” “9n ngMng cDng c@ng c* ng5i Vi”N*. “2 P* “Qi n*;a ti nay,

,-. /!

ei&c :

7/24/2019 Vn Khn ng To Ln Chu Tri

10/16

` c ngy d+ng hng ZE Pht D Ch%a cn chay tnh tong “i :Sng :inh hot ngyth”ng. Jn chay# $i?ng gii# lm Fi&c thi&n9

` i Ch%a# cM n fm thng Yy th5 mHi ng”i :;m :O cG9 nhng ch c7 :;m :

7/24/2019 Vn Khn ng To Ln Chu Tri

13/16

C=n ng*y&n

VN KHN L0 ]C NG

Nam m i / Pht!

Nam m i / Pht!

Nam m i / Pht!

1nh ly /Mc sng * /t n iY# hp t Zong hn# i Zam Ch+n 4,

m nay l ngy ,,,,, thng ,,,,, nJm ,,,,,

n ch’ con l ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Ng8 ti ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

C%ng cY gia 5nh th+n ti c

Văn Khấn Cúng Ông Táo Lên Chầu Trời

Văn khấn cúng Ông Táo lên chầu trời Ý nghĩa lễ cúng Ông Táo lên chầu trời

Thổ Công là vị thần trông coi, cai quản trong nhà, định sự họa phúc cho mọi gia đình, thường được gọi là Đệ nhất gia chi chủ. Nhờ có vị thần này nên các hồn ma quỷ không xâm nhập được vào nhà để quấy nhiễu gia đình. Bàn thờ Thổ công không chỉ thờ một vị, mà thờ ba vị thần với ba danh hiệu khác nhau. Trong bài vị người ta để danh hiệu của cả ba vị thần này, mỗi vị trông coi một việc khác nhau. Thổ Công: trông coi việc bếp núc. Thổ Địa: trông coi việc nhà. Thổ Kỳ: trông nom việc chợ búa cho phụ nữ, hoặc việc sinh sản các vật ở vườn đất. Bài vị của ba thần được lập chung và viết như sau: Bản gia Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân Bản gia Thổ địa Long Mạch Tôn Thần Bản gia Ngũ phương Ngũ thổ Phúc đức chính thần. Mỗi gia đình có riêng một Thổ công.Thổ Công là vị thần có nhiệm vụ ghi chép mọi việc tốt xấu xảy ra trong mỗi gia đình. Lễ cúng Thổ Công quan trọng nhất là ngày tết Táo quân vào ngày 23 tháng Chạp (còn gọi là tết ông Công). Trong ngày lễ này, sau khi cúng xong, Thổ Công lên chầu Thượng Đế để báo cáo những điều tai nghe, mắt thấy ở trần thế mà mình đã ghi chép được. Còn các gia đình sẽ hóa vàng, mũ, áo, hia của năm trước đổ tro ra sống và phóng sinh cho con cá chép để cho ông cưỡi lên trời. (quan niệm dân gia cho rằng: cá chép sau khi được phóng sinh sẽ hóa thành rồng để cho ông Táo cưỡi.).

Lễ vật cúng Ông Táo lên chầu trời

Mũ thổ công: Mũ Thổ Công là một cỗ gồm ba chiếc: 1 mũ đàn bà và 2 mũ đàn ông không có hai cánh chuồn. Nếu thờ 3 chiếc là thờ đủ mũ cho ba vị thần còn nếu thờ 1 mũ thì đó là mũ Thổ Công. Mũ được làm bằng giấy, mũ thường đi kèm với một chiếc áo và một đôi hia. Dưới mũ đặt 100 thoi vàng giấy. Mũ, áo, hia mỗi năm một màu hợp với ngũ hành: Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ (trắng-xanh-đen-đỏ-vàng) mỗi năm có một hành riêng, mỗi hành có một màu nhất định. Năm có hành Kim: cúng mũ màu trắng Năm có hành Mộc: cúng mũ màu xanh Năm có hành Thủy: cúng mũ màu đen Năm có hành Hỏa: cúng mũ màu đỏ Năm có hành Thổ: cúng mũ màu vàng. Cũng như bài vị Thổ Công, hàng năm mũ cũng được đem hóa vào ngày tết Táo quân và được thay cỗ mũ khác để thờ cho đến tết Táo quân năm sau. Việc cúng tiễn ông Táo được thực hiện tại gia. Lễ cúng ông Táo gồm có: – Một mâm cỗ mặn, bánh kẹo, trầu cau, rượu… – Ba bộ mũ áo, hia hài táo quân cùng vàng nén. – Ba con cá chép sống. – Nhang thơm, bình hoa tươi cùng các loại quả tươi đẹp.

Văn khấn cúng Ông Táo lên chầu trời

Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương Con kính lạy ngài đông trù tư mệnh táo phủ thần quân. Tín chủ (chúng) con là: …………. Ngụ tại: ……………

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái. Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật. Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai giá, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành. Chúng con lễ bạn tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

Văn Khấn Lễ Ông Công Ông Táo Lên Chầu Trời

Văn Khấn lễ ông Công ông Táo lên chầu trời

Theo phong tục và văn hóa người Việt thì ngày 23 tháng chạp được xem là ngày tết tiễn ông Táo lên chầu trời.  Vào ngày này các gia đình thường chuẩn bị lễ vật hương hoa lau dọn ban thờ thành tâm cẩn cáo làm lễ cúng tiễn ông táo về trời với tâm nguyện nhờ các cụ lên  trời nói tốt hộ, để phù trợ cho năm mới bình yên may mắn.

Văn khấn cúng ông táo chầu trời.

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Con Kính lạy ngài đông trù tư mệnh Táo Phủ thần quân.

Tín chủ con là ……….

Ngụ tại …………………

Hôm Nay nhân ngày 23 tháng chạp, tín chủ con thành tâm, sử biện hương hoa phẩm vật xiêm hài áo mũ, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, dâng hiến tôn thần, đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời:

Ngài Đông trù tư mệnh táo phủ thần quân giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật

Phỏng theo lễ cũ, ngài là vị chủ ngũ tư gia thần, soi xét lòng trần, Táo quân chứng giám.

Trong năm sai phạm, các lỗi lầm chúng con cúi xin tôn thần, gia ân châm chước. Ban lốc ban phước, phụ hộ toàn gia trai gái trẻ già, an Minh khang khái.

Giãi bày tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn Cáo!

Cách sắm lễ vật khi cúng ngày 23 tháng chạp

– Sớ (nếu có). Hoặc có thể in bản văn khấn thay cho sớ, đốt cùng tiền vàng.

– Gà luộc: 1 gà trống, buộc cánh tiên, có thể ngậm hoa hồng.

– Xôi trắng: 01 đĩa. Có nhà cúng thêm xôi gấc. Có nhà thêm bánh chưng.

– Thịt lợn luộc: một khổ hoặc chân giò.

– Các món ăn khác (nếu có)

– Mâm ngũ quả.

– Hương thắp 3 nén (có thể hương vòng bổ trợ)

– Nến hoặc đèn dầu. Đèn điện chỉ có tác dụng trang trí

– Vàng tiền. Bao gồm vàng thoi giấy, tiền giấy. Trầu, cau. Nước, rượu, trà. Hoa tươi (ứng với câu khấn: “Hương đăng trà quả” – nghĩa là Hương, đèn, trà và trái cây).

– 3 bộ áo mũ táo quân. Các nhà lưu ý các bộ mũ áo có hoa văn khác nhau. Đôi khi người bán vội vàng, xếp nhầm các bộ giống nhau. Đồ dành cho 2 nam 1 nữ.

– 2 cá chép giấy. Hiện đại, người ta hay dùng cá chép sống rồi đem phóng sinh. Lưu ý, khi phóng sinh cần tìm sông ngòi sạch sẽ, bỏ túi nilon để bảo vệ môi trường.

Thời điểm cúng ông công ông táo đúng nhất là trước 12 h trưa.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo vì mỗi gia đình mỗi vùng miền sẽ có những nét văn hóa khác nhau.

Văn Khấn Lễ Đưa(Rước) Ông Táo Lên Trời Như Thế Nào?

Hằng năm cứ vào ngày 23 tháng chạp thì dân tộc Việt Nam diễn ra một ngày lễ đó là lễ đưa ông táo lên chầu trời. Để ông táo báo cáo lại cuộc sống của họ ở dưới trần giang này ra sao. Và những điều ước cũng như cầu nguyện của họ là gì? Bài viết hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn Văn khấn lễ đưa ông táo lên trời như thế nào? Hãy cùng tham khảo nhé.

Văn khấn lễ đưa(rước) ông táo lên trời như thế nào?

Nội dung văn khấn ông táo lên chầu trời ( 23 tháng chạp)

Nam mô a di đà Phật!( 3 lần )

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, Chư phật mười phương. Con kính lạy ngài đông trừ tư mệnh táo phủ thần quân. Tín chủ (chúng) con là :

Ngụ tại:………………

Hôm nay ngày 23 tháng chạp tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dân tôn thần. Thấp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái. Chúng con kính mời ngài Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lể vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mỗi lổi lần trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượn, vạn sự tốt lành. Chúng con lể bạn tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô a di đà phật ( 3 lần).

Đưa ông táo cúng những gì ?

+Một mâm cỗ mặn, bánh kẹo, trầu cao, rượu…

+Ba bộ mũ áo, hia hài táo quân cùng vàng nén.

+Ba con cá chép sống để táo quân cỡi bay lên trời.

Những kiêng kỵ trong lể cúng ông táo

Không nên cúng lễ ông Công, ông Táo sau ngày 23.

Nên làm lễ cúng ông Công, ông Táo ở bàn thờ gia tiên, không nên đặt mâm lễ cúng ở dưới bếp.

Trong khi làm lễ cúng ông Công ông Táo không nên cầu xin tài lộc, sung túc.

Không được ném cá chép từ trên cao xuống.

Văn khấn rước ông táo về nhà

Từ 23h đến 23h45 đêm giao thừa, lễ vật giống như đưa ông táo

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát (3 lần)

Việt Nam quốc, …..tỉnh,……huyện…..đường phố, số nhà….

Hôm nay ngày….tháng….. năm

Đệ tử họ tên……..

Kính cáo hoàng thiên, kính xin hậu thổ, chúa đất trong nhà, kính xin tất cả. Đầu năm, năm….vào nhà, giao thừa đúng lễ, tục gia dưới trần. Một năm kính tiễn thần về, hôm nay đáo lai thỉnh Ngài Táo Quân minh niên năm mới năm…..con rước thỉnh ngài về nơi gia đạo, ngự trị ngôi gia số nhà…..đường phố….

Cầu xin tam vị Táo quân, Táo phủ thần quan, Đông trù Tây mạng, nội gia viên trạch, nội gia viên trạch, ngũ phương ngũ hổ, chư vị tiền hiền, cai quản dân gian độ trì tất cả.

Hôm nay năm mới chuẩn bị giao thừa, giao kết âm dương, con rước chư thần về nơi gia trạch, ngôi gia nhà số……bảo hộ độ trì cùng năm mãn tháng, đến hạn tiễn đưa, ở lại ngôi gia độ trì đệ tử, quanh năm suốt tháng làm lụng vất vả, không được đủ đầy, lễ nghi không rõ, thiếu sót chúng sanh thành tâm kinh cáo. Cung thỉnh Ngài về ngự giá ngôi gia, hóa giải cho chúng con bình an vộ sự, làm đâu được đó, thuận lợi gia đình, may mắn một năm cũng nhờ chư vị, chứng giám độ trì thành tâm khấn cẩn. Cung thỉnh Ngài về ngôi gia đệ tử số nhà…Nhất tâm kính cáo, cầu nguyện hằng đêm, ban phước ban tài, ban cho gia đạo, lớn nhở trong nhà bình an khỏe mạnh, nhất dạ cầu mong, chư thần bảo hộ. A Di đà Phật.

Thông qua bài viết giới thiệu về văn khấn lễ đưa(rước) ông táo lên trời chúng tôi hy vọng cung cấp cho bạn nhiều thông tin bổ ích. Cám ơn bạn đã tham khảo bài viết của chúng tôi. Chúc bạn thành công.

Xem thêm: