Top 14 # Văn Khấn Cúng Ra Mắt Mùng 3 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 5/2023 # Top Trend | Iseeacademy.com

Nghi Thức Cúng Mùng 3 ( Lễ Ra Mắt)

Thông thường mỗi cá nhân chúng ta trong xã hội ai nấy cũng đều có 1 nghề nghiệp nhất định của mình để cầu sự sinh nhai, nuôi sống bản thân cùng gia đình, xây dựng hạnh phúc, xây dựng xã hội. Người hành giả Mật tông cũng không thiếu những điều kiện tất yếu đó. Tu nhưng không rời xã hội. Mật tông Chuẩn đề sẽ thiết lập nghi thức cúng ngày mùng 3 ra mắt.

Trong những ngày tết đều là quan trọng thiêng liêng đối với người Việt Nam. Ngày mùng 3 là ngày xưa nay ông bà chúng ta thường thiết lễ cúng ra mắt ngành nghề của mình, đi chúc tết, đi lễ Thầy, Tổ của mình.Trước khi di hành đi lễ Thầy tổ ở tại tư gia, chúng ta bao giờ ai nấy cũng đều làm lễ, đnảh lễ chư Phật, chư Bồ tát, chư Thánh chúng, đảnh lễ Tổ thầy nghề của mình. Những vật dụng cúng lễ ngày này ở người Phật tử thường hay cúng trái cây, hoa, xôi chè hay những thức ăn chay. Ở đây chỉ bàn thức ăn chay. Người hành giả sắm sửa những thức ăn chay, hay tuỳ tâm, tuỳ theo khả năng hoàn cảnh sống của mình mà thiết lễ. Chớ nên cầu kỳ, tìm cầu ngoài khả năng của mình. Tâm thành có ít chúng ta dâng ít, có nhiều chúng ta dâng nhiều. Chủ yếu những pháp đàn theo Mật tông Chuẩn đề này. Vật thức ít dùng tịnh pháp giới chân ngôn chí tâm đọc tụng, trì niệm cầu biến thực, biến thuỷ cho nhiều lên đầy khắp, đồ ăn thức uống hương đăng. Đàn tràng chưa thanh tịnh đọc tụng trì niệm cầu năng lực tịnh pháp giới chân ngôn Úm Lam cầu cho thanh tịnh.

Ở pháp tu theo Mật tông Chuẩn đề này người hành giả chỉ chuyên dùng Mật chú để thể hiện các pháp cúng tế. Cho nên người hành giả tâm rất nhẹ nhàng thanh thảng trong phương pháp tu. Họ chỉ có lòng chân thành của mình trì niệm tu học, cầu năng lực tâm chú của chư Phật, chư Bồ tát để mưu cầu hạnh phúc trong đời thường của mình. Khi họ nhớ nghĩ những điều đó tâm không bao giờ điên đảo, bị cuốn theo vòng danh lợi đấu tranh khổ ải, luôn bình tâm trong công việc sinh nhai, luôn bình tâm trong nghề nghiệp hiện tại của mình.Để trở lại việc cúng lễ ngày mùng 3 tết. Sau khi đã trừng bày các món ăn chay vật thực cúng lễ xong người hành giả nên đem ra, lấy ra những dụng cụ, những vật dụng hàng ngày của mình đã dùng nó để thực hiện nghề nghiệp của mình. Thí dụ như: Nghề may thì đem ra; kéo, thước, vải. Để khi chúng ta thực hiện vài động tác cắt may ra mắt tổ Thầy, ra mắt vượng khí năm mới để cầu sự tốt đẹp kiết tường trong năm mới. Cầu chư Phật, chư Bồ tát, chư Thánh chúng, chư Thiên, thiện thần Tổ thầy tác pháp giúp đỡ cho nghề nghiệp được tốt đẹp.Vật dụng đồ dùng đã xong, người hành giả lên nhang đèn, quỳ xuống trước bàn thờ Phật, bàn thờ Tổ, hay thần linh, gia tiên mà cầu nguyện.

Nhất tâm đảnh lễ nam mô 10 phương thế giới chư Phật.Nhất tâm đảnh lễ nam mô 10 phương thế giới chư vị Bồ tátNhất tâm đảnh lễ nam mô 10 phương thế giới chư vị Thanh văn, Duyên giác, Hiền thánh tăngNhất tâm đảnh lễ nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.Nhất tâm đảnh lễ nam mô A Di Đà Phật.Nhất tâm đảnh lễ nam mô Di Lặc Vương PhậtNhất tâm đảnh lễ nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.Nhất tâm đảnh lễ nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.Nhất tâm đảnh lễ nam mô Uế Tích Kim Cang Bồ Tát.Nhất tâm đảnh lễ nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ TátNhất tâm đảnh lễ nam mô Phổ Hiền Bồ tát.Nhất tâm đảnh lễ nam môTiêu Diện Đại Sĩ Bồ tát.Nhất tâm đảnh lễ chư vị Long Thiên Hộ Pháp.Nhất tâm đảnh lễ chư vị Tổ thầy mật tông, tịnh tông, thiền tông, tổ nghề….

Hôm nay ngày mùng 3 tháng giêng năm Giáp Ngọ con: Tên…………………………….., Tuổi……………..xin thành tâm dâng cúng lễ vật này đến 10 phương thế giới chư Phật, 10 phương thế giới chư Bồ tát, 10 phương thế giới chư vị Thánh chúng để cầu phước báu thiết lập đàn tràng cúng dường chư Phật, cúng dường chư Bồ tát, cúng dường chư vị Thánh chúng, cúng dường chư Tổ Thầy ngành nghề của con, cúng dường chư vị Thần linh, thổ địa, thổ công, thần tài, ngũ phương ngũ thổ long thần địa chủ tài thần, cúng dường cửu huyền thất tổ gia tiên nội ngoại hai bên.Chúng con xin thành tâm trì niệm tâm chú Tịnh pháp giới chân ngôn – Ngũ bộ chú để cầu năng lực của tâm chú biến thực biến thuỷ biến tất cả thức ăn vật thực; hương, đăng, hoa, trà, quả, pháp sự pháp đàn nơi đây đều được thanh tịnh trang nghiêm. Tất cả các vật thực biến khắp 10 phương chư Phật, chư Bồ tát, chư vị Thánh chúng. Con thành tâm dâng cúng dường.

Nguyện thức ăn vật thực này đầy khắp mọi nơi, mọi chốn đủ màu đủ sắc, đủ hương vị thơm tho, đủ chủng loại xin dâng cúng chư Tổ Thầy ngành nghề.

Xin dâng cúng chư Thần linh, xin dâng cúng cửu huyền thất tổ gia tiên nội ngoài 2 bên. Xin bố thí đến tất cả cô hồn các đảng âm binh, chiến sĩ trận vọng đồng bào tử nạn, oan hồn yểu tử.

Hôm nay thiết lễ đàn cúng dường này để cầu công đức hồi hướng công đức này về cho sự nghiệp chúng con năm mới được hanh thông thịnh vượng, nghề nghiệp phát triển, càng ngày càng tinh kheo vinh quang. Cầu tài lộc sức khoẻ dồi dào gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý.

Con thành tâm cung thỉnh chư Phật, chư Bồ tát, chư Thánh chúng phóng quang tác pháp giúp đệ tử con thiết lập đàn viên thành sở nguyện

Cầu nguyện xong vào trì niệm

Úm Lam – 108 lần trở lênÚm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Úm Xỉ Lâm – 108 lầnOm Ma ni Pát mê Hum – 108 lần trở lênÚm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm . 108 lần trở lên.

Trì niệm xong hồi hướng công đức.

Hôm nay đệ tử con xin hồi hướng công đức trì niệm thiết lập đàn tràng này về cho sở nguyện của con được viên thành. Cầu cho sự nghiệp được hanh thông thịnh vượng, cầu nghề nghiệp được tinh hoà , tốt đẹp, thiện khéo. Được chư thần, chư tổ tán thán hỉ lạc cùng mọi người khen ngợi giúp đỡ hỗ trợ, thành tựu sự nghiệp vinh quang. Cầu tài lộc sức khoẻ dồi dào gia đình hạnh phúc, an lạc, bồ đề tâm kiên cố, trí huệ sáng suốt.

Nguyện xin hồi hướng công đức trì niệm thiết lễ đàn tràng này về cho cửu huyền thất tổ gia tiên nội ngoại. Được tịnh hoá nghiệp thức, nương nhờ ân tam bảo tỉnh thức hướng theo phật đạo mà cầu sự tu học, cầu sự giải thoát.

Nguyện hồi hướng công đức trì niệm thiết lập đàn tràng này về cho chư vị thần linh, thổ địa, thần tài, ngũ phương ngũ thổ long thần địa chủ tài thần được tịnh hoá nghiệp lực, tĩnh tâm tỉnh giác hướng theo con đường phật đạo cầu sự tu học giải thoát.Nguyện hồi công đức trì niệm thiết lập đàn tràng này về cho chư vị chúng sinh cô hồn các đảng âm binh, oan hồn yểu tử chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn được tĩnh tâm, tỉnh thức nương nhờ từ lực tam bảo mà cầu giải thoát.

Om Ma ni Pát mê Hum – 21 lầnÚm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm . 21 lần

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Đàn tràng viên mãn

Văn Khấn Mùng 3 Tết

1. Mâm cúng hoá vàng mùng 3 Tết gồm những gì? Mâm cỗ hóa vàng thường được gia chủ cúng vào ngày mùng 3 Tết. Đây chính là bữa cỗ mặn cuối cùng có tính nghi lễ thờ cúng Tổ tiên.

Trong mâm cơm, phải có đầy đủ gà, các món luộc, xào, canh, miến, rượu và mâm ngũ quả, bánh kẹo, cau trầu. Đặc biệt, vàng mã, tiền âm phải được chuẩn bị chu đáo để Tổ tiên có đủ lệ phí về trời.   Cách chuẩn bị lễ cúng hóa vàng cũng giống như lễ cúng gia tiên gồm: Mâm ngũ quả, hương hoa, giấy tiền vàng mã, đèn nến, trầu cau, rượu, trà, bánh chưng (hoặc bánh tét).

Mâm cỗ mặn hoặc chay cũng đầy đủ các món đặc trưng của mâm cúng ngày Tết như món luộc, xào, canh, miến, rượu. Nếu cúng mặn thì mâm cơm không thể thiếu con gà trống.

Từ xa xưa, tại nơi đốt hóa vàng người ta đặt vài cây mía dài để làm “phương tiện” cho các linh hồn mang hàng hóa theo.

Tục hoá vàng dựa trên tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, vật hoá vàng thường gắn với đời sống thường nhật, để thấy con người ở thế giới bên kia sống gần với dương gian. Tục này nhằm cung cấp cho người đã khuất tiền, quần áo (giấy), gậy đi đường (cây mía).   2. Văn khấn mùng 3 Tết – Nam mô A-di-đà Phật (3 lần)

– Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

– Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, Long Mạch, Táo Quân, chư vị tôn thần

– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ. Chư vị Tôn thần

– Con kính lạy Ngài Đương niên hành khiển, ngài Bản cảnh Thành Hoàng, các ngài Thổ địa, Táo quân, Long mạch Tôn thần.

– Con kính lạy các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, nội ngoại tiên linh.

Hôm nay là ngày mùng 3 tháng giêng năm Tân Sửu

Chúng con là: … tuổi …

Hiện cư ngụ tại …

Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, phù tửu lễ nghi, cung bày trước án. Kính cẩn thưa trình: tiệc xuân đã mãn, Nguyên đán đã qua, nay xin thiêu hóa kim ngân, lễ tạ Tôn thần, rước tiễn âm linh trở về âm cảnh.

Kính xin lưu phúc, lưu ân, phù hộ độ trì dương cơ âm trạch, mọi chỗ tốt lành, con cháu được bách sự như ý, vạn sự bình an, tài lộc song toàn, gia đạo hưng vượng.

Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám.

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần).

2. Bài cúng hóa vàng mùng 3 Tết Hôm nay ngày….

Tức năm thứ năm mươi… Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tại: Thôn… xã… huyện… tỉnh….

Tín chủ là:…… cùng toàn gia kính bái.

Nay nhân ngày lễ tạ.

Kính cẩn sắm một lễ gồm….

Gọi là lễ mọn lòng thành, kính dâng lên:

Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân, bản gia tiên sư, bản viên thổ công, liệt vị tôn thần.

Trước linh vị của:

Hiển:

Hiển:

Hiển:

Và các vị tổ bá, tổ thúc, tổ cô, cùng các vong linh phụng thờ theo tiên tổ.

Kính cẩn thưa rằng:

Tiệc xuân đã mãn

Lễ tạ kính trình

Rước tiễn tiên linh

Lại về âm giới

Buổi đầu năm mới

Toàn gia mong đợi

Lưu phúc lưu ân

Kính cáo tôn thần

Phù trì phù hộ

Dương cơ âm mộ

Mọi chỗ tốt lành

Con cháu an ninh

Vận hành khang thái.

Cẩn cáo!

Ghi chú:

Đối với bàn thờ chung cho cả gia thần và gia tiên thì khấn gia thần trước, gia tiên sau. Nếu thờ gia thần ở bàn thờ riêng thì tách riêng ra hoặc thắp hương trước, rồi khấn chung một lượt ở gian chính thờ gia tiên.

TÌM HIỂU VỀ SỰ TÍCH VÀ Ý NGHĨA KHI ĐEO VẬT PHẨM PHONG THỦY PHẬT BẢN MỆNH CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT 

Tác Dụng Khi Đeo Trang Sức Phong Thủy Phật Bản Mệnh Trong Năm Sao Xấu 

1 . Phật bản mệnh không chỉ là vật phẩm phong thủy có ý nghĩa tâm linh . Người gặp năm khó khăn trắc trở , mọi việc không thuận, công việc vất định, thị phi nhiều , khổ nạn lắm tai ương  gây khó dễ , cái vã về tiền bạc , tình cảm giáo tiếp hao tổn , thì nên thỉnh phật bản mệnh về deo , đặc biệt tốt vào những năm sao xấu chiếu mạng . như sao kế đô, hạn tam tai, thái bạch , la hầu …

2 – Với người lớn tuổi đeo mặt dây chuyền phật bản mệnh  để được ngài nhắc nhắc nhở việc thành tâm niệm phật , đồng thời mà giữ được thân, nghiệp , ý và sự bình yên .

3. Với các bạn trẻ đeo vòng tay phong thủy phật bản mệnh, sẽ giúp hóa giữ thành lành , công danh tiền tài ngày càng phát triển , hạnh phúc viên mãn , giữ mọi mối quan hệ được tốt đẹp .

4. Với những người thường xuyên làm ở những nơi âm khí nặng , như nhà xác , nghĩa trang , phật ban mệnh sẽ giúp che chở không bị khí âm xâm nhập , tranh xa ma quỷ , tính tảo khi làm việc .theo xem tử vi

Ý NGHĨA ĐẶC BIỆT BÀI VĂN KHẤN PHẬT BẢN MỆNH CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT ?

Bài Văn Khấn Phật Bản Mệnh .

Nam Mô Đức Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần) ( thay tên vị Phật bản mệnh tương ứng của bạn vào đây )

Phù hộ độ trì cho con là : (đọc tên mình / tên con mình) Niên sinh : Được an sinh bản mệnh, vững vàng bản tâm, thân gần bậc tôn quý, xa lánh kẻ tiểu nhân, khai tâm khai sáng, bền chí bền tâm không cho chúng ma quỷ vong linh âm binh chòng ghẹo.

Phật Pháp vô biên cho con tâm không âu lo, tâm không phiền não, thân không bệnh tật, cho con vận đáo hanh thông. Cho con tăng thêm lí tính, khai thêm trí huệ, cho vạn sự an yên cho tâm linh hết thảy k ngại

Chúng con người trần mắt thịt, tội lỗi đầy thân, đường dương chưa tỏ, đường âm chưa thấu, pháp chưa khai quang, tâm chưa thanh tịnh, nếu có điều gì si mê làm lỡ xin được tha thứ bỏ quá đại xá cho.

Cúi mong các Vị từ bi gia hộ chi bản mệnh con được kiên định, an nhiên yên lành.

Con xin chân tâm bái tạ

( con Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần ) ( con Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát – 3 lần ) ( con Nam Mô Đức Hư Không Tạng Bồ Tát 3 lần )

 Lời cuối : xin đừng sợ vong, nếu bạn đã tin là có vong, vậy hãy tin là thế gian còn có Phật, thế gian còn có Thánh. Và còn có gia tiên họ nhà mình

Nếu đã tín Phật nếu đã tín Thánh, nếu đã thờ phụng gia tiên, dù muôn nơi khắp chốn cũng sẽ đc gia hộ, dù vạn trùng khó khăn cũng sẽ đc độ trì, khi đấy thì còn sợ gì vài vong linh nhỏ nhỏ.

Phật bản mệnh Tuổi Tý – Thiên Thủ Thiên Nhãn Thiên Thủ Thiên Nhãn ( Phật Bà Quan Âm Nghìn Tay Nghìn Mắt ) là vị Phật Bản Mệnh cho người tuổi Tý , là một trong Tứ Đại Bồ Tát theo tín ngưỡng dân gian. Quan Thế Âm Bồ Tát cùng với Đại Thế Chí Bồ Tát đều là thị giả của đức Phật A Di Đà hợp thành ” Tây Phương Tam Thánh”. Phật Bà Quan Âm Nghìn Tay Nghìn Mắt là một trong những ứng hóa phổ biến nhất của Quan Thế Âm Bồ Tát, nghìn tay của Quan Âm biểu tượng phù trợ chúng sinh, nghìn mắt của Quan Âm giúp nhìn khắp thế gian, cứu giúp chúng sinh.

Phật Bà Quan Âm Nghìn Tay Nghìn Mắt công lực mạnh mẽ, có thể nhìn thấu, nghe thấu trăm ngàn lẽ ở đời, dùng huệ nhãn soi tỏ khắp bốn phương tám hướng để thấu đạt những khổ đau, bi phẫn của con người. Chính vì vậy những người tuổi Tý sinh năm 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 đều nên đeo miếng ngọc Thiên Thủ Quan Âm Bồ Tát bên người. Chỉ cần thành kính khai quang, nhất định sẽ được Bồ Tát bảo hộ, thuận lợi vượt qua sóng gió nhân sinh. Đồng thời Bồ Tát bên người cũng luôn luôn nhắc nhở bản mệnh phải sống lương thiện, làm điều chân chính, không có những hành vi sai khác.  

Phật bản mệnh Tuổi Sửu và Phật bản mệnh Dần – Hư Không Tạng Bồ Tát Hư Không Tạng Bồ Tát là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Sử và Dần, Hư Không Tạng Bồ Tát là Tam thế chư Phật đệ nhất phụ thần, công đức bao la phủ kín hư không, trí tuệ vô biên, lòng kiên trì và sức chịu khổ như kim cương. Người tuổi Sửu và Dần sinh năm 1949, 1950, 1961, 1962, 1973, 1974, 1985, 1986, 1997, 1998, 2009, 2010 nên mang

Phật Bản Mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát hay còn gọi là Khố Tàng Kim Cương bên mình, sẽ giúp cho đường tài vận của người tuổi Sửu thêm hanh thông, thuận lợi, có thể làm ra và tích lũy được nhiều của cải; đi đến đâu cũng được quý nhân phù trợ, tránh xa những kẻ tiểu nhân hãm hại, cuộc đời luôn được bình an, hạnh phúc.

 

Phật bản mệnh tuổi thìn và Phật bản mệnh tuổi tỵ – Phổ Hiền Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Thìn và Tỵ, ngài cùng với Văn Thù Bồ Tát đều là thị giả bên cạnh đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là ” Hoa Nghiêm Tam Thành”. Hình tượng Phổ Hiền Bồ Tát thường được miêu tả là cưỡi voi trắng sáu ngà, tượng trưng cho trí huệ, vượt chướng ngại. Ngài hành nguyện vô cùng, công đức vô tận, tình thương vô biên, thân thân khắp các chùa, tùy duyên giáo hóa chúng sinh.

Người tuổi Thìn và Tỵ sinh năm 1952, 1953, 1964, 1965, 1976, 1977, 1988, 1989, 2000, 2001, 2012, 2013 nên đeo miếng ngọc Phổ Hiền Bồ Tát bên người và thành tâm hướng phật sẽ được ngài giúp cho đường tài vận của người tuổi Thìn thêm hanh thông, thuận lợi, có thể làm ra và tích lũy được nhiều của cải; đi đến đâu cũng được quý nhân phù trợ, tránh xa những kẻ tiểu nhân hãm hại, cuộc đời luôn được bình an, hạnh phúc.

 

Phật bản mệnh tuổi mão – Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Mão, có danh hiệu là Manjusri. Văn Thù Bồ Tát, Phật Thích Ca Mâu Ni và Phổ Hiền Bồ Tát được dân gian tôn là “Hoa Nghiêm Tam Thánh”. Hình tượng đức Văn Thù Bồ Tát được miêu tả như sau: ” toàn thân ngài màu tím ánh vàng kim, hình hài như đồng tử. Tay phải cầm kim cương bảo kiếm biểu tượng cho sự sắc bén của trí năng, có thể trảm quần ma loạn vũ, chém đứt mọi buồn phiền.

Tay trái cầm cành sen xanh tượng trưng cho trí tuệ tối cao, thân cưỡi sư tử, biểu tượng trí huệ phá đêm tối của Vô minh nên còn được xưng là “Đại Trí”. Những người tuổi Mão nên mang bên mình một mặt ngọc Văn Thù Bồ Tát và tâm luôn hướng thiện ngài sẽ giúp cho đường học hành thuận lợi, hoạn lộ thênh thang, phúc lộc đầy nhà. Người tuổi Mão sẽ càng thêm sáng tạo, ý chí kiên cường, đủ sức cạnh tranh và chiến thắng đối phương, sự nghiệp thăng tiến không ngừng.

 

Phật bản mệnh tuổi ngọ – Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Ngọ, ngài cùng với Quan Thế Âm Bồ Tát là hai thị giả bên cạnh đức Phật A Di Đà hợp thành ” Tây Phương Tam Thánh “. Đại Thế Chí Bồ Tát thường dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp muôn loài, khiến chúng sinh mười phương thế giới thoát khỏi khổ đau, họa huyết quang kiếp nạn binh đao. Ngài có năng lượng vô thượng, uy thế tự tại, vì thế Đại Thế Chí Bồ Tát đi đến đâu thiên địa chấn động, bảo vệ chúng sinh, trừ tai ách ma quỷ.

Những người tuổi Ngọ nên mang theo bên mình một mặt ngọc Đại Thế Chí Bồ Tát, ngài sẽ ban cho người tuổi Ngọ ánh sáng trí tuệ, giúp đường đời được thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp hanh thông. Ánh sáng vĩnh hằng Phật pháp sẽ hóa sát trừ hung, ban điều như ý cát tường, chỉ lối dẫn đường cho người tuổi Ngọ phát huy năng lực để đạt đến lý tưởng cao nhất.

 

Phật bản mệnh tuổi dậu – Bất Động Minh Vương Bất Động Minh Vương là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Dậu, ngài có tên tiếng Phạn là Acalanatha, nghĩa là Bất Động Tôn hay Vô Động Tôn. Giáo giới tôn ngài làm Bất Động Minh Vương, là sứ giả bất động. “Bất Động” ở đây chỉ tâm từ bi bền vững không chút dao động lung lay, còn “Minh” chỉ ánh sáng trí tuệ.

Những người tuổi Dậu nên mang bên mình một mặt ngọc Bất Động Minh Vương, ngài sẽ thầm lặng đi theo bảo vệ, giúp cho người tuổi Dậu trên đường đời phân biệt phải trái đúng sai, nắm bắt cơ hội đến với mình, sử dụng trí tuệ để ứng phó với khó khăn, vượt qua nghịch cảnh, có được sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc.

 

Phật bản mệnh tuổi Mùi và Phật bản mệnh tuổi Thân – Như Lai Đại Nhật Như Lai Đại Nhật là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Mùi và Thân, ngài chính là pháp thân của đức Phật Thích Ca. Ngài là biểu hiện của ánh sáng Trí Tuệ, có nghĩa là soi sáng cùng khắp muôn nơi, diệt trừ mọi chỗ u ám, bóng tối của vô minh. Khác với mặt trời, trí sáng của Phật chiếu khắp mọi nơi, chẳng kể trong ngoài, không phân phương hướng, khu vực và ngày đêm.

Những người tuổi Mùi và Thân nên mang bên mình miếng ngọc Như Lai Đại Nhật, ngài sẽ giúp những người tuổi này luôn giữ được tinh thần minh mẫn, trừ yêu tránh tà, cảm nhận được tinh hoa vạn vật, hấp thu linh khí đất trời, vững vàng tiến lên phía trước, cuộc đời sáng lạn, hạnh phúc.

 

Phật bản mệnh Tuổi Tuất và Phật bản mệnh Tuổi Hợi – Đức Phật A Di Đà Đức Phật A Di Đà là vị Phật Bản Mệnh cho tuổi Tuất và Hợi, ngài có danh hiệu là amitayusa. A Di Đà là một vị Phật được tôn thờ nhiều nhất trong Đại thừa ượng trưng cho Từ bi và Trí tuệ. Ngài cũng chính là giáo chủ của giới Tây phương cực lạc.

Những người tuổi Tuất và Hợi nên mang bên mình một miếng ngọc có hình đức Phật A Di Đà, ngài sẽ bảo hộ cho người tuổi Tuất, tuổi Hợi trí tuệ hơn người, xóa bỏ phiền não, mệt mỏi, kiên cường gây dựng cơ đồ, hưởng đời an lạc.

Khánh treo xe ô tô phật bản mệnh vật phẩm phong thủy “May mắn và bình an khi lái xe”

Phong thủy xe hơi là điều mà mỗi người trong chúng ta cần phải biết rõ để mang lại sự may mắn, bình an. Hơn thế nữa còn là để thu hút tài lộc. Khi mua xe, ngoài chọn xe theo tuổi, chọn màu hợp mệnh thì chủ xe còn rất quan tâm đến các vật phẩm phong thủy treo trong xe như tượng phật, khánh treo xe,…

Tác Dụng Đeo Kính Khi Lái Xe ô Tô Ngăn ngừa tia tử ngoại ảnh hưởng đến mắt Việc đeo kính râm ngăn ngừa tối đa các tia UVA và tia UVB tối đa, từ đó bảo vệ võng mạt, giác mạt khỏi tác động của tia UV làm ảnh hưởng đến mắt. 

Ngoài ra, trong mắt có một lớp màng mỏng là kết mạc. Khi lớp màng này bị kích thích do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nó có thể bị viêm. Chính vì thế đeo kính râm là việc nên làm.

Tác Dụng Đeo Kính Khi Lái Xe ô Tô Ngăn ngừa tia tử ngoại ảnh hưởng đến mắt

Chống lão hóa da mắt Khi ra ngoài trời nắng ta có xu hướng hay nheo mắt, từ đó vùng da 2 bên mắt và bên dưới mí dễ hình thành những nếp nhăn. Kính râm là vị cứu tinh cần thiết khi ra ngoài trời nắng vừa chống chói tốt, hạn chế tình trạng nheo mắt, bảo vệ làn da mỏng manh bên dưới mắt.

Tác Dụng Đeo Kính Khi Lái Xe ô Tô Hạn chế ung thư mí mắt Mí mắt là khu vực nhạy cảm, nếu tiếp xúc với ánh nắng và bụi quá lâu, lại không được vệ sinh kỹ lưỡng sẽ rất dễ gây viêm nhiễm, lâu dài dẫn đến ung thư mí mắt. Vì vậy, bạn nên chọn cho mình chiếc kính râm phù hợp để hạn chế tối đa bụi bẩn, vi khuẩn làm ảnh hưởng đến mí mắt. Nhất là những bạn thường xuyên làm việc trong môi trường khói bụi.

Địa Chỉ Chuyên Bán Các Mẫu Điện Thoại Cổ Độc Lạ Giá Rẻ Giao Hàng Toàn Quốc Đảm Bảo Uy Tín

Hướng Dẫn Kiểm Tra Kính Đổi Màu Đơn Giản Kính Đi Ngày Đêm Tốt Nhất

Vật Phẩm Phong Thủy Theo Tuổi Và Ý Nghĩa Khi Đeo Phật Bản Mệnh Bạn Đá Biết Chưa ?

Yamaha R6 2022 Ra Mắt 3 Màu Mới Sắp Có Giá Bán Chính Hãng

Yamaha R6 2019 phiên bản mới nhất vừa được hãng xe Nhật Bản trình làng. Theo đó, mẫu xe Sportbike tầm trung có thêm 3 phiên bản màu hoàn toàn mới bao gồm: Trắng, Xám và Xanh dương GP. Thiết kế và động cơ vẫn được Yamaha giữ nguyên như phiên bản cũ.

Bảng giá xe moto 2019

Ninja ZX-6R 2019 đã về Việt Nam

Yamaha R6 là mẫu xe rất được chờ đợi phân phối chính hãng tại Việt Nam, như MotoSaigon đưa tin trước đây, trong thời gian tới Yamaha sẽ chính thức có mặt tại Việt Nam với việc khai trương Showroom Yamaha Moto đầu tiên tại TPHCM.

Yamaha R6 2019 ra mắt 3 màu mới sắp có giá bán chính hãng

Yamaha R6 2019 bất ngờ về cửa hàng bán xe moto Yamaha Sport Shop

Ngắm dàn xe Yamaha R6 hội tụ tại thành phố Đà Nẵng

Yamaha là hãng xe đang được đông đảo Biker tại Việt Nam chờ đợi phân phối chính hãng các mẫu xe tại Việt Nam với mức giá hấp dẫn hơn. Điều mà các ông lớn như: Honda, BMW, Kawasaki, Ducati, KTM… đã làm tại Việt Nam.

Các mẫu xe được mong chờ nhất cũng như danh sách 9 mẫu xe moto pkl của Yamaha được cho là sẽ được bán chính hãng tại Việt Nam bao gồm:

Yamaha R1

Yamaha R6

Yamaha R3

Yamaha MT-07

Yamaha MT-10

Yamaha MT-09

Yamaha R1M

Yamaha MT-09 Tracer (dòng Aventure)

Yamaha FJR (dòng Sport-Touring)

Toàn cảnh ngày lái thử các mẫu xe moto Yamaha chính hãng

Trong đó có 2 mẫu xe được nhiều người quan tâm nhất vẫn là Yamaha MT-07 và Yamaha R6. MT-07 sẽ là đối thủ của CB650F và Z650. Trong khi nếu R6 được phân phối chính hãng tại Việt Nam thì mẫu xe này sẽ không phải chịu sự cạnh tranh nào đến từ cùng phân khúc Sportbike thể thao tầm trung 600 phân khối.

Yamaha R6 2020 Yamaha R6 2019 dự kiến cũng sẽ được đưa về Việt Nam trong thời gian tới, khi mà Showroom Yamaha Moto chính hãng khai trương. Các bạn dự đoán giá xe Yamaha R6 2019 chính hãng tại Việt Nam sẽ ở mức bao nhiêu?

Bài Văn Khấn Tết Hàn Thực. Cách Sắm Lễ Cúng Mùng 3 Tháng 3.

BTV/Sức Khỏe Cộng Đồng

Xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo ý nghĩa của Tết Hàn thực, cách sắm lễ cúng mùng 3 tháng 3 âm lịch và bài văn khấn Tết Hàn thực phổ biến nhất.

Tết Hàn thực – nhằm ngày 3 tháng 3 âm lịch hàng năm, còn được gọi là ngày tết bánh trôi bánh chay. Ngày Tết này có nguồn gốc từ Trung Quốc – hàn nghĩa là lạnh – vào ngày này mọi người không ăn đồ nóng, bếp không nổi lửa mà chỉ ăn đồ nguội đã chuẩn bị từ hôm trước.

Nguồn gốc của tục lệ này được lý giải trong điển tích Giới Tử Thôi của Trung Hoa. Tuy nhiên, tại Việt Nam, vào ngày này người Việt không kiêng lửa, vẫn nấu nướng bình thường. Điều đặc biệt, người Việt còn sáng tạo nên bánh trôi, bánh chay với ý nghĩa tượng trưng đó là những thức ăn nguội – hàn thực.

Tết Hàn thực của người Việt Nam chủ yếu mang ý nghĩa hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công lao của những người đã khuất.

Cách sắm lễ cúng Tết Hàn thực 3 tháng 3

Mâm lễ cúng ngày Tết Hàn Thực gồm:

– 5 hoặc 3 đĩa bánh trôi

– 5 hoặc 3 bát bánh chay

– Hương hoa, trầu cau, tiền vàng

Văn khấn tết Hàn Thực mồng 3 tháng 3 – Bài văn khấn Nôm cúng Tết Hàn thực

Nam mô A Di Đà Phật!Nam mô A Di Đà Phật!Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là: ………..Ngụ tại: ………………………

Hôm nay là ngày: ………………. gặp tiết Hàn Thực, tín chủ chúng con cảm nghĩ thâm ân trời đất, chư vị Tôn thần, nhớ đức cù lao Tiên tổ, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ………………… cúi xin thương xót con cháu giáng về linh chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hoà thuận, trên bảo dưới nghe.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).