Top 14 # Văn Khấn Cúng Thí Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 5/2023 # Top Trend | Iseeacademy.com

Văn Khấn Cúng Thí Thực Cô Hồn Và Phóng Sinh Năm 2022

Không cúng bằng giấy tiền, vàng mã. Không sát mạng chúng sinh để cúng. Hoa, quả không kiêng chủng loại và số lượng.

Sắm lễ:

– Cúng thí thực cô hồn: + Địa điểm: cửa nhà, hiên nhà, sân, sân thượng… + Đồ lễ: hương, hoa, trà, quả, cháo, gạo muối, bánh kẹo, bim bim, khoai, ngô (số lượng tuỳ ý)… mâm cơm chay, chậu nước sạch.

– Cúng thả phóng sinh: Tuỳ loại.

B. Nghi thức cúng cô hồn Rằm tháng 7

(Quỳ hoặc đứng dâng hương)

NGUYỆN HƯƠNG Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo Thề trọn đời giữ đạo Theo tự tính làm lành Cùng pháp giới chúng sinh Cầu Phật từ gia hộ Tâm Bồ Đề kiên cố Chí tu đạo vững bền Xa biển khổ nguồn mê Chóng quay về bờ giác Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát!

VĂN KHẤN CÚNG CÔ HỒN THÁNG 7

LỄ TÁN PHẬT(Pháp khí: khánh) Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ đại xả cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm. Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

TÁN PHÁP Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn, Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Nay con nghe thấy vâng gìn giữ, Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

BÀI KINH: CHUYỆN NGẠ QUỶ ĂN THỊT NĂM ĐỨA BÉ Bậc Ðạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại thành Xá Vệ (Sàvatthi). Trong làng nọ không xa thành Xá Vệ, có một người vợ địa chủ không sinh con. Quyến thuộc của ông nói: “Ðể ta kiếm một cô gái khác cho ông”. Nhưng ông không muốn, do lòng yêu thương vợ. Về sau, khi nghe chuyện này, bà vợ giục chồng đi cưới vợ khác để khỏi tuyệt dòng giống. Nhưng khi cô vợ mới có thai, người vợ vô sinh lòng đầy ganh tỵ, đem thức ăn uống đãi một vị du sĩ và nhờ ông ấy thực hiện việc phá thai. Cô vợ kể chuyện với mẹ, bà liền triệu tập gia quyến đến bảo người vợ vô sinh: – Chị đã làm chết con nó còn ở trong bụng. Người ấy đáp: – Tôi vô tội. Họ bảo: – Nếu chị vô tội, vậy hãy thề đi. Người ấy bèn thề độc, thách thức tai họa xảy đến nếu bà có tội. Không lâu sau đó, người ấy từ trần và tái sanh làm một nữ ngạ quỷ xấu xí ở không xa thành phố này. Cùng thời ấy, có tám Tỳ-kheo đang an cư mùa mưa trong tỉnh đi đến thành Xá Vệ để yết kiến bậc Ðạo Sư, vừa vào một nơi trong rừng có bóng mát và nước chảy không xa làng ấy. Sau đó, nữ ngạ quỷ hiện hình trước các vị Trưởng lão, một vị trong số ấy liền hỏi: Trần truồng và xấu xí hình dung, Ngươi thở mùi hôi thối nặc nồng, Bao phủ toàn thân đầy bọ nhặng, Ngươi là ai đứng ở đây chăng?

Nữ ngạ quỷ đáp: Tôn giả, con là ngạ quỷ nương, Thần dân khốn khổ của Diêm vương, Vì con đã phạm hành vi ác, Con đến cõi ma đói ẩn thân.

Sáng ngày năm đứa bé con sinh, Chiều tối năm trai lại hiện hình, Tất cả, con đều xâu xé hết, Nhưng không vừa đủ để nuôi mình.

Lòng con đang cháy, nóng như rang, Bốc khói vì cơn đói bạo tàn, Con chẳng tìm đâu ra nước uống, Hãy nhìn tai họa giáng đầu con.

Khi nghe xong chuyện này, vị Trưởng lão hỏi: Ngày xưa đã phạm ác hành gì, Do khẩu, ý, thân đã thực thi, Nay phải đền bù vào tội lỗi, Ngươi xâu xé thịt lũ hài nhi?

Sau đó, nữ ngạ quỷ kể cho vị Trưởng lão về những việc đã làm: Vợ bé chồng con đang có thai, Con mưu việc ác chống nàng hoài, Chính con với trí tâm điên đảo, Ðã khiến nàng kia sẩy bé trai.

Thai chừng hai tháng máu tuôn tràn, Bà mẹ giận đưa các họ hàng, Bà ấy bảo con thề độc hại, Và con bị phỉ báng muôn vàn.

Chính con đã nhận lấy lời thề, Khủng khiếp, tràn đầy giả dối kia: “Nếu việc ấy do tôi tự tạo, Thì tôi ăn thịt đám hài nhi”.

Do kết quả hành nghiệp của mình, Cùng lời thề độc ác gian manh, Con xâu xé thịt bầy con trẻ, Vì quá khứ con vấy máu tanh. Chư vị Trưởng lão xúc động xót thương nữ ngạ quỷ, bèn đến nhà vị địa chủ kia bảo ông hồi hướng đến ngạ quỷ công đức buổi thọ trai mà ông cúng dường chư vị. Lập tức nữ ngạ quỷ thoát khỏi cảnh khốn khổ kia, nhận được nhiều ân phước và hiện hình ban đêm cho người chồng thấy. Sau đó, chư Trưởng lão đến thành Xá Vệ đúng thời và trình lên đức Thế Tôn vấn đề ấy.(Trích: Kinh Tạng Nam Truyền, Tiểu Bộ Kinh 3, Ngạ Quỷ Sự, Phẩm Con Rắn, Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Thịt Năm Đứa Bé, trang 264 – 266)(Hết bài kinh)(Chắp tay, chủ sám khai thị cho vong linh)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin được nương oai lực của Tam Bảo, nói cho các vong linh về ý nghĩa lời Đức Phật dạy trong bài kinh liên hệ với việc làm hôm nay của con. Kính thưa các vong linh ngạ quỷ đang hiện diện nơi pháp hội đàn tràng bố thí vật thực nơi đây, nội dung bài kinh trên nói về một người vợ cả khi còn sống ở đời, đã làm việc ác vì lòng đố kỵ mà đã làm cho người vợ bé bị sẩy thai, rồi sau đó để chối tội, bà ta đã thề độc, do các việc ác đó, nên khi chết bà đã tái sinh làm ngạ quỷ chuyên xé xác các con của mình để ăn, mà vẫn không hết được các cơn đói khát thiêu đốt. Nhưng hạnh phúc đã đến với ngạ quỷ, đã gặp được vị Tỳ-kheo trưởng lão, khuyến hoá được vị trưởng giả hồi hướng phước báu từ công đức cúng dường đến cho ngạ quỷ, nhờ phúc báu cao quý đó mà ngạ quỷ được thoát khỏi cảnh khổ. Học theo lời dạy trong kinh, hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu, xá tội vong nhân, con xin tuỳ duyên như pháp xin cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, hộ trì chư Tăng tại chùa… (nếu tại chùa nào quý phật tử đọc tên chùa và địa chỉ của chùa), với số tịnh tài là… và xin hồi hướng phúc lành tạo ra đó đến cho các vong linh ngạ quỷ, nguyện phúc lành này sẽ giúp cho các vong linh tiêu trừ phần nào nghiệp khổ, để hiện tại thọ thực được phần thức ăn hiến cúng của gia đình chúng con và phát sinh được nhân duyên, được quy y Tam Bảo tu theo Phật pháp sớm thoát cảnh khổ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin tác lễ cúng dường vật thực đến cho các vong linh ngạ quỷ đang hiện diện tại đàn lễ.

(Đọc chú Biến thực, Biến thủy)Chú biến thực: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần)Chú biến thủy: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần)Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần) Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh các chúng đã lãnh thọ phước báu, vật thực tại đàn lễ này, cùng chúng con phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề: ” Phát tâm Bồ ĐềHộ trì Tam BảoChuyển tải Phật phápRộng khắp thế gian” (phần in đậm đọc 3 lần) Nguyện chư vị tinh tấn Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. (1 vái)

PHỤC NGUYỆN(Chắp tay) Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con cũng nguyện cầu cho tất cả các vong hồn tiên tổ, thân quyến quá vãng và các chúng vong linh (ngạ quỷ, cô hồn), đã thọ nhận phước báu, vật thực trong đàn lễ hiến cúng của chúng con, được kết duyên pháp lữ với chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật. Chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành, trong đàn lễ hiến cúng này, đến cho gia đình chúng con (nguyện gì đọc nấy)… và toàn thể gia đình, cùng nhau tinh tấn tu hành theo chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

C. Nghi thức thả phóng sinh Rằm tháng 7

1. Hướng dẫn Mua con vật phóng sinh ngay hoặc mang về khấn ở nhà, khi mang thả phóng sinh cũng làm chung cách này. Để con vật dưới đất, phía trước mặt, không cần thắp hương, chắp tay hướng lên hư không khấn bạch.

2. Nghi thức(Chắp tay, để các con vật phía trước, tâm hướng tới chư Phật bạch lễ) Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật chứng minh cho con, đệ tử con tên là… ở tại… Con một lòng tôn kính chư Phật, tôn kính giáo Pháp cứu khổ mà Đức Phật đã tuyên thuyết, tôn kính chư Tăng tu hành phạm hạnh đang thực hành lời Đức Phật dạy cầu Thánh quả giải thoát làm ruộng phước điền cho nhân thiên. Đệ tử con một lòng nương tựa Tam Bảo, thực hành tu tâm từ bi, hôm nay là ngày… tháng… năm… con mua mạng những chúng (kể tên loài)… này, cứu chúng thoát khỏi sự giam cầm trói buộc, cứu chúng thoát khỏi nghiệp bị sát mạng, con xin hướng nguyện cho chúng, được tiêu trừ nghiệp chướng, sớm thoát được nghiệp làm súc sinh, sớm được tái sinh về cõi người, được như duyên lành của con, gặp được Tam Bảo, tu hành theo giáo Pháp của Phật, đem đến lợi ích hạnh phúc cho tự thân, đem giáo Pháp của Phật, làm lợi ích cho chúng sinh. Con xin hướng nguyện, đời đời kiếp kiếp, cùng với tất cả chúng (kể tên loài)… này, sinh ra nơi đâu cũng được gặp chính Pháp của Phật, tinh tấn tu hành cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

Con cũng xin hồi hướng công đức lành này, để sám hối tất cả các tội nghiệp mà con đã giam cầm trói buộc, cũng như sát mạng chúng hữu tình, nguyện phúc lành này, sẽ giúp con tiêu trừ được quả báo bị giam cầm, bị tổn hại đến thân thể tính mạng của các chúng sinh mà con đã gây ra. Con xin hồi hướng cho gia đình chúng con tăng trưởng phúc lành, không gặp các ác duyên, không làm các việc ác, không bị ác nghiệp giam cầm, không bị tổn hại đến thân thể, tính mạng và các thành viên trong gia đình được sức khoẻ, thọ mạng được kéo dài đầy đủ duyên lành tu theo chính Pháp Phật.

Con xin chư Phật chứng minh cho con, gia hộ cho con cùng các chúng (kể tên loài)… đây, được như nguyện hồi hướng của con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Khi thả phóng sinh thì đọc: Hỡi các chúng sinh đây, được duyên cứu mạng này, nguyện cho đời đời kiếp kiếp, sinh ra nơi đâu cũng được thực hành công hạnh Bồ Đề: “PHÁT TÂM BỒ ĐỀ, HỘ TRÌ TAM BẢO, CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP, RỘNG KHẮP THẾ GIAN.”

Thả xong đọc: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Cúng Thí Thực Cô Hồn

Câu 4 : Ngoài việc cúng thí thực, còn có cách nào khác để làm cho người thân đã mất được no đủ hay không ?

Câu 2 : Cô hồn, các bác họ ăn bằng cách nào ?

Câu 1 : Cúng thí thực cho cô hồn, các bác thì họ sẽ đi theo mình như vậy có tốt hay không ?

Cúng Thí Thực Cô Hồn – Một việc nên làm vào dịp cuối năm

Cúng Thí Thực Cô Hồn – Một việc nên làm vào dịp cuối năm

Theo Quý Vị thì có một việc mà gần cuối năm người tu tại gia không nên quên, đó là việc gì?

Theo tôi nghĩ sẽ có nhiều việc, trong đó có một việc là “Cúng Thí Thực” cho người đã khuất.

Hình ảnh bên dưới đó là hình tôi chụp lại của buổi cúng ngoài biển trên đảo Phú Quốc vào chiều nay.

Mới đó, mà gần năm năm tôi sống trên đảo, và cũng đã bốn cái tết rồi tôi đón tết xa nhà.

Tôi nhớ năm đầu tiên ra đảo, ngày gần tết tôi làm theo việc mà Thầy tôi hay làm vào dịp cuối năm, đó là cúng thí thực cho cô hồn (hồn ma cô đơn).

Rồi những năm sau đó, tôi để ý cứ gần tết là thường có các cô hồn trên đảo hay xuất hiện trong giấc ngủ và xin tôi cúng cho họ ăn.

Năm nay mặc dù họ không xin, nhưng gần cuối năm tôi có cảm giác áy náy, sẵn có ít tiền, thế là hôm nay tôi cúng luôn.

Chiều hôm nay khi đang đi mua đồ cúng, tôi cảm giác mọi thứ rất thuận duyên và vui vẻ, lòng hoan hỷ.

Không hiểu sao chiều hôm nay tôi xuống chợ, dạo mua mà gặp rất nhiều người quen, có nhiều người cả năm rồi không gặp, thế mà lại gặp. (Những lần xuống chợ trước đây tôi thấy khó mà gặp người quen ).

Tôi nghĩ cũng lạ thật “Trước giờ ra biển cúng mà sao gặp toàn người quen không ta”.

Gần tết là dịp mà mọi người con xa gần đều tụ hội và nhà về quê để đoàn tụ, vui tết sum vầy ấm cúng hạnh phúc cùng gia đình, họ hàng.

Thế nhưng ở trong cõi siêu hình thì các cô hồn lại đang cô đơn, buồn tủi, đói khổ.

Đói ở đây có thể hiểu theo hai nghĩa là đói về thể xác và đói về tình yêu thương, sự quan tâm.

Vì một khi đã mất đi rồi, thì con người ta sẽ dần dần bị xã hội quên đi, dần dần chìm trong quên lãng, và rồi thời gian qua đi sẽ chẳng còn ai biết đến trước đây chúng ta đã từng có mặt và tồn tại trên cõi đời. Ngẫm nghĩ thấy cuộc đời cũng buồn.

Do vậy, với mỗi chúng ta khi còn sống và vào dịp cuối năm vui tết này, Quý Vị có thể dành ra một buổi để sắm sửa ít cơm chay và tự cúng cho người đã mất, mời họ đến ăn.

Nghi thức cúng thí thực:

Quý Vị có thể mua quyển kinh cúng thí thực cô hồn, hoặc lên mạng tìm rồi ghi lại và đọc khi cúng.

Chú ý:

Khi cúng là vì lòng từ bi, thương chúng sinh đói khổ mà cúng từ thiện cho họ ăn, chứ không được xin phù hộ làm ăn này nọ.

Và khi cúng tâm tưởng cần quán, nghĩ tưởng ra thật nhiều thức ăn, và nước mát. Giúp ăn vào sẽ no và no lâu, thân tâm được an lạc.

Đồ cúng cơ bản phải có :

Bánh, cơm canh chay, mía, khoai lang, cháo loãng không bỏ muối, trái cây, hoa quả, nhiều nước lọc,…

Trước ngày cúng người cúng nên ăn chay khoảng 3 ngày để thân tâm được thanh tịnh.

Nếu Quý Vị làm đúng cách, cúng như tôi nói trên thì sẽ được rất nhiều phước báu, may mắn, và các chúng sinh trong cõi siêu hình sẽ rất quý mến, gia hộ cho Quý Vị.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Buổi cúng thí thực cô hồn

Chiều nay tôi vừa cúng thí thực cho các cô hồn trên đảo Phú Quốc xong.

Và buổi cúng thành công tốt đẹp, tâm tôi cũng rất hoan hỉ vì vừa làm thêm được việc tốt.

Câu 1 : Cúng thí thực cho cô hồn, các bác thì họ sẽ đi theo mình như vậy có tốt hay không ?

Như vừa rồi có cô Phật tử kia, cúng xong có em bé 12 tuổi đi theo về nhà.

Hay trước đây một người bạn cùng tu với tôi, người này cũng đã có gia đình, nhưng lúc đó chưa có con. Sau buổi cúng thì tối hôm đó, người bạn tôi nằm ngủ mơ thấy vài em bé trong nghĩa trang hài nhi, các bé nói như sau :

” Ông muốn chúng tôi làm con ông không ? “

Người bạn tôi đáp trong mơ luôn :

” Không được, vì các con chưa xứng đáng “.

Thế là các bé ra đi.

Nói chung thì về cảnh giới ngạ quỷ cũng vô cùng phức tạp, có rất nhiều thành phần trong ấy. Người tốt cũng có, mà người xấu cũng rất nhiều.

Do đó, nếu các vị cúng mà không biết cách cúng hay chưa có đức tu, tâm còn nhiều vọng tưởng, bất an…. thì việc cúng cũng không hiệu quả lắm.

Nên làm cái gì cũng thế thôi, ngay cả việc làm từ thiện cũng vậy, làm đúng cách thì mới cho kết quả tốt, còn làm không đúng cách, thì sẽ xảy ra việc tranh giành, ẩu đả, đánh nhau, thậm chí một số còn tham lam muốn lấy cắp của người bố thí,…..

Và trong cõi siêu hình cũng vậy thôi.

Nhưng tôi nghĩ nếu các vị cúng với tâm chân thành, vì lòng từ bi thương tưởng họ đói khổ, cúng nhưng lòng không mong cầu sự phù hộ gì hết, và có kết hợp với đọc kinh cúng thí,…. Thì mọi thứ sẽ ổn thôi…

Họ có theo các vị đi nữa, cũng chỉ theo phù hộ thôi, chứ không có phá gì đâu.

Câu 2 : Cô hồn, các bác họ ăn bằng cách nào ?

Nhiều người không hiểu cứ nghĩ rằng họ không có thân, nhưng thật ra thì họ vẫn có một cái thân, nhưng chúng ở dạng siêu mịn mà thôi.

Trong bốn dạng ăn, thì cô hồn thuộc dạng xúc thực, nghĩa là họ chỉ cần chạm vào, tiếp xúc với thức ăn là no, chứ không cần phải nhai rồi tiêu hóa như con người chúng ta.

Câu 3: Tại sao một số người sau khi cúng xong, ăn xong rồi mà vẫn còn bị đói tiếp ?

Có 2 cách giải thích :

Một là : Người cúng không biết cúng.

Hai là : Nghiệp của người mất quá nặng, nên bị chiêu cảm của quả báo phải đói liên tục.

Trước đây tôi có biết trường hợp của một bà cô ở Nha trang, bà này khi sống hay giả làm người ăn xin, để xin tiền khách du lịch….

Xin tiền xong bà về làm gì ?

Bà ăn tiêu rồi đánh bài, ghi số đề…..

Sau khi bà chết đi bị đoạ làm kiếp ngạ quỷ.

Lúc đó Sư phụ tôi cùng một số Vị Thầy có giới đức nhưng cúng bà vẫn không ăn no được.

Đây gọi là do sự chiêu cảm của quả báo, nên phải bị như vậy.

Câu 4 : Ngoài việc cúng thí thực, còn có cách nào khác để làm cho người thân đã mất được no đủ hay không ?

Câu trả lời là có.

Đó là việc làm phước, rồi hồi hướng cho họ.

Vẫn còn rất nhiều vấn đề về việc cúng, nếu quý vị nào có thắc mắc thì có thể hỏi thêm ở dưới.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Cư sĩ Nhuận Hòa

 FB: Tu học mỗi ngày – 

Văn khấn – Văn cúng thí thực cô hồn

Nghi thức – Khoa cúng thí thực cô hồn

Tụng kinh cúng cô hồn

Bài cúng thí thực cô hồn tại gia

Công phu chiều Mông Sơn thí thực

Tiểu Mông Sơn thí thực

Sam Ken Cách đây mấy năm, con cứ cúng thí thực mỗi tháng 1 lần. Con cúng ở trong cổng nhà, rồi mở cổng để đón chúng sinh. Con đọc theo bài cúng trong Chư kinh nhật tụng. Nhưng sau có người bảo con là : cúng chúng sinh sợ lắm, mình ko phải là thầy, mời người ta đến , sau ko đuổi được đi. Sau đó con ko dám cúng nữa. Nhưng con có 1 tật, xuất hiện 5,6 năm nay, đó là thèm ăn gạo sống và bột sắn sống, tinh bột nghệ. Con ko hiểu sao lại thế!

Cư Sĩ Nhuận Hòa  cúng đúng pháp thì tăng phước, không tội. Thèm ăn mấy đồ sống vậy đây là nghiệp không tốt, con nên sám hối và đoạn dần.

Sam Ken Cư Sĩ Nhuận Hòa A Di Đà Phật

Thánh Thuỷ Bài viết rất hay. Thầy cho con hỏi: 1. Con là con gái, lại yếu vía và chưa ck. Con bày mâm sắp cơm ra cúng như thế lỡ người ta theo con thì sao. Có nguy hiểm ko ạ 2. Nếu con gởi kinh phí để đến thời nào đó thầy cúng, cho đồ ăn dc nhìu hơn và tươm tất hơn có dc ko ạ?

Cư Sĩ Nhuận Hòa Thánh Thuỷ phải học cách cúng cơ bản, biết cách cúng thì sẽ ko sao con. Gửi tiền cho ta cúng dùm cũng được, nhưng mỗi năm ta chỉ có cúng 1 hoặc 2 lần thôi con.

Hang Nguyen A mi đà phât … xin chân thành cảm ơn thầy vì bài viết quá hay và ý nghĩa …bài này có chú biến thưc chân ngôn nam mô tát phạ đát tha nga đá phạ rô chỉ đế án tam bạt ra tam bat ra hồng . Đọc 7 lần sẽ biến ra rất nhìu đồ ăn

Chuc Huynh Con ở phòng trọ muốn cúng. Xin thầy chỉ cho cách. Với lại dọn ra bàn cúng cần bao nhiêu chén thưa thầy. Xin hoan hỷ chỉ cho con với ạ

Cư Sĩ Nhuận Hòa Chuc Huynh nhà gần biển ko con.

Chuc Huynh Cư Sĩ Nhuận Hòa dạ không. Con ở nhà trọ thôi thầy

Quỳnh Quỳnh Nhi Dạ vậy cúng cơm chay với bánh mình có được ăn ko thầy ???

Cư Sĩ Nhuận Hòa Thuong Tu ta là nam mà.

Trung Pham Đinh Đức Phật dạy phước ai lấy hưởng nghiệp nghiệp ai lấy mang. Mỗi chúng sanh đều có nghiệp của họ. Sao không tạo công đức để sau đạng nhờ . Nam mô ta bà dáo chủ bổn sư thích ca mâu Ni Phật.

Nguyễn Việt Anh Sư huynh cho đệ hỏi , mình làm như vậy mặc dù không vì mình mà vì người đã khuất , cũng không mang tâm cầu đắc hay gì nhưng cũng là từ hành động mang nghiệp lành thì như vậy các vong linh thọ thực sẽ cũng từ đó mà mang ơn hoặc kết duyên với mình dù tốt hay không thì cũng là tạo nghiệp (lành) , thì như vậy lại tiếp tục cuốn vào lục đạo sinh tử, luân hồi, nhân quả như vậy thì làm sao được giải thoát, xin sư huynh từ bi giảng giải cho sự thắc mắc nông cạn này ạ , Mô Phật !

Cư Sĩ Nhuận Hòa Nguyễn Việt Anh kết duyên lành không có nghĩa là kết ràng buộc. Ràng buộc tạo nên kiếp luân hồi bởi tham ái dục, cùng các tâm chấp, sự dính mắc của chúng sinh vào các pháp. Như chấp sắc thân này là ta, tâm này là ta, cõi giới này của ta, hay nhỏ hơn gia đình này là của ta, tài sản này là của ta, vợ là của ta, con là của ta,…… Khi tâm có sự chấp, tức đã tạo sự trói buộc ta vào vòng luân hồi sinh tử. Còn cúng thí là hành động của từ bi, làm mà tâm không mong cầu hay dính mắc, vậy sự cột trói trụ nơi đâu mà có luân hồi.

Vàng Sen Dạ A Di đà Phật nam mô hoan hỉ Tạng Bồ Tát Ma ha tát Tác đại chứng minh ạ. Cảm ơn tấm lòng từ bi của con Phật các cs sẽ rất hoan hỉ vì được no đủ ạ.

Xuyên Phạm Con ở phòng trọ muốn cúng. Xin thầy chỉ cho cách. Với lại dọn ra bàn cúng cần bao nhiêu chén thưa thầy. Xin hoan hỷ chỉ cho con với ạ

Cư Sĩ Nhuận Hòa Xuyên Phạm bao nhiêu đồ ăn thì có bấy nhiêu đồ đựng con. Chén bát chỉ là vật để chứa, không quan trọng điều này. Quan trọng ở cách cúng và người có đức, tâm thanh tịnh, có sức định khi cúng.

Mai Chung Tuyêt Mai Nam mô a di đà phật cầu xin cho những linh hồn sớm được siêu thoát

Ngọc Mai Nam mô A Di Đà Phật 🙏 xin phép thầy con xin coppy để chia sẻ với mọi người ạ. Nam mô Hoan Hỷ Tang Bồ Tat 🙏

Huê Lê Cho con được hỏi:khi hồi hướng công đức cho người thân với số lượng từ 5,6 người vừa mất vài tháng có ,1 năm, rồi 2đến 5 năm trước vậy phải cần đọc tên họ , tuổi hay ngày mất… Như thế nào cho đúng để hương linh cảm nhận được ạ! ? Xin cảm ơn rất nhiều!!!

nếu hồi hướng theo nghi thức trong kinh đầy đủ thì nên đọc đầy đủ, còn nếu hồi hướng nhanh vắn tắt thì tâm mình hướng về người đó tác ý hồi hướng là xong, nhưng nếu nêu tên ra thì càng tốt.

Huê Lê Dạ con cám ơn nhiều ạ! Còn sẽ chọn cách hồi hướng nhanh (tác ý và kèm theo độc tên ) cho mổi ngày .

Pham Dongvan Cung xong co ăn duoc ko hay bo

Cúng cho người thân ở nhà thì ăn cũng đc, còn cúng cô hồn thì ăn ít thôi

Cường Vé Số Xin cho con hỏi mình nên cúng chay hay mặn, có cần phải đốt giấy tiền vàng mã không ạ

Cúng chay, không vàng mã.

Dương Thị Bích Trang  cho con hỏi: vậy thức ăn cúng xong thì nên làm gì là tốt nhất ? Và vì cô hồn ở dạng siêu mịn vậy bánh kẹo ta cúng có cần phải bóc giấy gói hoặc lá đùm không ?

Cư Sĩ Nhuận Hòa  khỏi bóc cũng được. Thức ăn sau khi cúng mang về cho heo hay cho các con vật ăn, có ăn thì ăn ít thôi, hoặc chia cho nhiều người ăn

Dương Thị Bích Trang Cho con hỏi thêm: thế có người cúng cô hồn trên tầng hai có đc ko ạ và cúng cháo, muối gạo xong thì có nên đổ ra đường không?

Cư Sĩ Nhuận Hòa nếu ko có không gian dưới tầng trệt, thì cúng tầng hai cũng tạm đc, nhưng phải mở cửa, vì nhiều khi họ không vào đc, cúng xong muối gạo ko nên đổ ra đường, tìm góc nào đất trống ko người thì đổ vào.

Dương Thị Bích Trang  dạ, con cảm ơn Thầy nhiều

Nguyên Vân Nhàn Cho hỏi cúng thí thực ở ngoài sân nhưng đóng cửa cổng. Cửa cổng làm sắt thưa thôi, vậy cô hồn có vào ăn được không thưa thầy?

Cư Sĩ Nhuận Hòa Nguyên Vân Nhàn mở cửa cổng luôn.

Ngo Thi Kim Hoa Nam mô A Di Đà Phật 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 con xin tri ân công đức của Thầy đã mở mang hiểu biết cho chúng con ạ 🙏🏻

Ngô Trung Kiên Dạ ngạ quỷ ăn bằng ngửi mùi hương mới đúng chứ sao lại là xúc giác a , thưa cư sĩ

Cư Sĩ Nhuận Hòa  Trong bốn dạng ăn của chúng sinh là Đoạn thực, xúc thực, tư thực, và thức thực. Ta chưa nghe ngửi thực.

Hướng Dẫn Cúng Thí Thực

Những vong hồn của những người đã khuất vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta, nhiều trường hợp họ lại chính là cửu huyền thất tổ (ông bà tổ tiên) của chúng ta, hoặc cũng là họ hàng, thân quyến kiếp này, kiếp xưa của chúng ta.. .

Khác với người sống, các vong linh thường bị đói khổ, u uất, khổ sở vì nhiều lí do, mà bản thân chính họ rất khó mà tự thoát ra được. Bằng cách này hay cách kia, báo mộng hoặc gây ra những hiện tượng ma quái, họ luôn cố báo cho người sống biết rằng họ đang ở đó, và đang rất cần sự giúp đỡ của người sống.

Vậy họ cần giúp như thế nào ?

Có rất nhiều điều, nhưng có hai điều là thiết yếu nhất : được no đủ và được siêu thoát. Cả hai điều này đều có thể được giải quyết thông qua “Nghi Thức Cầu Siêu Gia Tiên – Chúng sinh”

Đây là cách tạo công đức vi diệu dành cho tất cả những ai có tâm từ bi, thương xót những cô hồn, ngạ quỷ đói khổ mà chẳng hề tốn kém chi nhiều. Không chỉ giới hạn vào những ngày như Lễ Vu Lan, mùng 2, 16 hàng tháng, mà bất cứ ngày nào bạn cũng có thể cúng.

Phương pháp này được Đức Phật tuyên thuyết trong kinh “Phật Thuyết Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỉ Đà La Ni Kinh” là bảo bối giúp cho các hàng Đệ Tử tăng trưởng lòng từ bi, đồng thời tạo lập vô lượng công đức, gieo duyên Bồ Đề với vô số chúng sinh trong siêu hình.

Âm có siêu thì Dương mới thái, các hương hồn, ngạ quỷ trong vô hình được no đủ, được siêu thoát thì họ cũng sẽ thôi các trò quấy phá, ám hại con người, ngược lại họ sẽ gắng sức phù hộ cho gia chủ cuộc sống bình an, gặp nhiều may mắn để báo đáp công ơn cúng thí, cầu siêu. Không chỉ siêu độ cho vong linh xa lạ, mà trong Nghi thức này còn đồng thời siêu độ cho các vong linh ông bà tổ tiên, các vong linh trong gia tộc, các oan gia trái chủ của chính mình.

Nguyên tắc trong vô hình là chỉ vong linh nào được gia chủ mời, mới có thể vào dự lễ. Các vong linh không được mời, tuyệt không thể tham dự. Thế nên, Nghi thức này không nhất thiết chỉ dùng để siêu độ vong linh mười phương, mà người cúng có thể tùy biến, chỉ thỉnh mời một vong linh người quá cố nào đó trong gia đình để cầu siêu trong tang lễ, 49 ngày, 100 ngày, cúng giỗ .v.v …

Hoặc người cúng cũng có thể tùy biến, thỉnh mời một số vong linh nhất định nào đó, chẳng hạn nếu bị duyên âm theo đuổi, muốn cắt duyên âm thì ta đổi câu thỉnh mời thành “Xin thỉnh những vong linh có duyên ái luyến thường theo tôi về dự lễ. Thỉnh mời chư vị về đây, trước…”

Hay nếu nghi trong nhà mình có ma, muốn siêu độ cho họ để họ đừng quấy phá, thì người cúng đổi câu thỉnh mời thành : “Xin thỉnh mời những vong linh trong mảnh đất này ( hoặc căn nhà này) về dự lễ. Thỉnh mời chư vị về đây, trước…”

Thậm chí, nếu trong nhà bị thầy bùa phái âm binh tới ám hại. Thì gia chủ cũng có thể theo Nghi thức này siêu độ cho âm binh để hóa giải, chỉ cần đổi câu Thỉnh mời thành : ” Xin thỉnh mời các vị âm binh, âm tướng do thầy bùa sai khiến mà thường theo tôi về dự lễ. Thỉnh mời chư vị về đây, trước…”

Dù có những đặc thù khác nhau, xong các vong linh đều tuân theo một quy luật, đó là khi gặp cơ duyên khai thị, được người sống tụng kinh, niệm Phật, trì chú… hồi hướng công đức cho thì đều có thể được siêu thoát. Tất nhiên, giống như siêu độ cho oan gia, không phải một buổi lễ là xong tất cả, ta cần kiên trì cầu siêu nhiều lần, nhất là với trường hợp siêu độ âm binh , hoặc duyên âm … phải kiến trì nhiều lần mới thấy kết quả.

“Âm siêu dương thái” , các vong linh được siêu rồi, thì người sống sẽ thấy cuộc sống tốt lên nhiều mặt. Người thì cảm thấy yên lòng vì người thân của mình nhờ mình cầu siêu mà ra đi thanh thản, sinh về nơi an lành. Người thì nhẹ nhõm vì hóa giải được những hiện tượng phần âm quấy phá như duyên âm, âm binh.v.v…

Bản thân những người cầu siêu, thông qua quá trình tụng kinh, niệm Phật, trì chú thì chính họ công đức cũng tăng trưởng vô hạn, gieo duyên sâu dày trong Phật Pháp, chính mình cùng vô số chúng sinh, cả cõi Âm lẫn cõi Dương đều được vô số lợi ích, lại chẳng tốn kém tiền bạc gì nhiều, vậy nên đây là một Đại thiện nghiệp mà bạn không nên khước từ.

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH NGHI THỨC CẦU SIÊU

ĐỊA ĐIỂM

“Nghi Thức Cầu Siêu Gia Tiên – Chúng sinh” cần tiến hành tại nơi công cộng, như ngoài cổng, ngoài đường, nghĩa trang, các chùa, miếu, nơi hay có người chết… (Lưu ý, cầu siêu ở Nghĩa trang lớn, hay những chỗ nhiều người tử nạn… yêu cầu người đứng ra tổ chức phải có Đạo lực, có bề dày tu hành dù là tại gia hay xuất gia)

Nếu cúng trong nhà cũng được, xong gia chủ cần chấp nhận là các vong có thể vào sống chung trong nhà. Với những người có bề dày tu hành trong Phật Pháp, có tâm từ bi lớn, thì điều này cũng không có gì nguy hại lắm, chỉ là thỉnh thoảng có một vài phiền toái, nếu gia chủ rộng lượng từ bi, thì cũng không sao. Các vong được gia chủ nhiều lần cúng thí thức ăn, siêu độ, dần sẽ chuyển hóa trở nên thiện lương, hoặc siêu thăng lên cảnh giới cao hơn, và thường gia hộ cho gia chủ. Còn nếu sợ ma vào đầy trong nhà, chứng tỏ Đạo lực không có, thì không được làm trong nhà)

Nghi thức này, nếu ai có tâm từ bi muốn chúng sinh thoát khổ, đều có thể tham gia, bất luận tại gia hay xuất gia, Phật tử hay không phải Phật tử. Nếu có thể tổ chức đông người càng tốt, còn không được thì ta hoàn toàn có thể tự tiến hành một mình (nếu thấy mình đủ đạo lực) Riêng với những người mới tìm hiểu Phật Pháp, mới tu tập còn sơ cơ thì không nên tự một mình tổ chức.

THỜI GIAN

Thời gian tiến hành, tốt nhất nên chọn buổi tối, khi không còn mặt trời, các vong linh dễ dàng đến dự lễ. Cho dù ban ngày, một số vong linh vẫn có thể đi lại, nhưng không phải vong linh nào cũng làm được vậy.

Vào tháng 7, các vong linh từ Âm phủ được tự do đi lại lên dương gian, nên cúng Thí Thực, cầu siêu… trong tháng 7 thì đông vong linh về dự lễ nhất.

Xong những ngày tháng bình thường khác trong năm cũng vẫn đều có thể tiến hành các Nghi thức cầu siêu, không cần câu nệ phải chọn ngày nào cả. Bệnh thường gặp của nhiều người là luôn thắc mắc “Việc này phải làm tháng nào? ngày nào ?” Làm việc thiện, ngày nào cũng là ngày tốt. Làm việc bất thiện, ngày nào cũng là ngày xấu. Tùy hoàn cảnh, ta thu xếp được ngày nào thuận lợi là tiến hành thôi.

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHUẨN BỊ

Khi ta sắp mâm lễ cúng, bất kể Nghi thức nào, nhất thiết phải dùng đồ chay, không được cúng thịt, cá, đồ mặn, rượu… Không cần thiết phải mâm cao cỗ đầy, cũng chẳng cần vàng mã, vì âm thanh tụng kinh niệm Phật còn trân quý hơn vô số lần so với tất cả đồ cúng thế gian.

Đây là điều mà nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã cùng hàng loạt nhà ngoại cảm nổi tiếng Việt Nam, đồng loạt chứng kiến tại nghĩa trang Trường Sơn. Khi đó nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã đứng giữa nghĩa trang, chắp tay thành kính niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” 108 lần, lập tức các anh linh liệt sĩ bất luận khi sống có tôn giáo hay không, đều đồng chắp tay niệm Phật theo tha thiết.

Và các anh linh liệt sĩ phản hồi lại cho ông Nguyễn Văn Nhã và những nhà ngoại cảm có mặt tại đó rằng, chính tiếng tụng kinh niệm Phật, mới là thứ quý giá nhất mà người sống có thể gửi cho họ.

Thế nên sắp đồ cúng nhiều hay ít tùy tâm gia chủ, không cần quá câu nệ, nếu không có nhiều điều kiện, thì một ít trái cây, một ít bánh, một ít cháo, một ly nước, một nén nhang… là cũng được.

Dù sao đi nữa, trong khi tiến Nghi thức, ta sẽ đọc những thần chú vi diệu của chư Phật như chú Biến Thực, chú Cam Lồ, chú Như Ý Bảo Luân Vương có năng lực biến phẩm vật ra thật nhiều trong vô hình, khiến tất cả đều được no đủ.

Trong khi tiến hành Nghi thức, nếu có chuông, khánh thì thì tốt, nhưng không có cũng được. Nếu có thể quỳ suốt buổi thì rất tốt, nhưng nếu không thì đổi tư thế đứng, hay ngồi cũng được.

Trong các Nghi thức, những câu chữ trong dấu (…) chính là phần hướng dẫn, ta không đọc, chỉ chú ý làm đúng theo những hướng dẫn đó. Tuy nhiên, một số hoàn cảnh không làm theo được, thì có thể linh động bỏ qua, không cần máy móc.

Hình thức chỉ là những yếu tố hỗ trợ, còn cái cốt lõi, quyết định thành công của buổi lễ cầu siêu vẫn là lòng thành. Bởi vậy nhiều người bỏ rất nhiều tiền ra rước thầy cúng, sư sãi… về làm các lễ cầu siêu đình đám cực kỳ tốn kém, vàng mã đốt rực trời xong không thấy cảm ứng gì mấy, cuộc sống không chuyển biến gì cả. Đó là vì cõi tâm linh chỉ coi trọng thành tâm, chứ không coi trọng hình thức.

Một ông thầy cúng chỉ vì tiền mà đến, bất kể hình thức có vẻ chuyên nghiệp đến mức nào, trong tâm sẽ chứa đầy tham lam, ích kỉ, vụ lợi… lấy đâu ra thành tâm mà chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ ? Lấy đâu ra uy lực mà siêu độ được vong ? Chẳng bằng gia chủ tự mình bày mâm lễ chay tịnh giản dị, lấy tâm thành mà cầu siêu, hiệu lực còn mạnh gấp ngàn vạn lần.

Trong “Nghi Thức Cầu Siêu Gia Tiên – Chúng sinh”, thì lòng thành chính là tâm từ bi, tâm yêu thương, thực lòng muốn giúp cho cửu huyền thất tổ, cho oan gia, cho các hương vong linh đói khổ, bị dày vò nhiều cách trong vô hình… tất cả đều nhờ sức tụng niệm kinh chú, khai thị của mình mà được no đủ, được thoát khổ, được siêu thăng lên những cảnh giới an lành, được Vãng Sinh Tịnh Độ, đó là thành tâm.

Trong lúc đọc khai thị, đọc kinh văn thì tâm tập trung hiểu nghĩa, nương theo những nghĩa lí trong đó mà khởi tác ý. Trong lúc đọc các thần chú, thì không cần hiểu nghĩa ( vì nghĩa của các thần chú- đà ra ni như chú Đại Bi, chú Như ý Bảo Luân Vương, chú Vãng Sinh… người thường không thể hiểu), mà chỉ cần tin tưởng mạnh mẽ vào năng lực vi diệu của âm thanh những thần chú đó đang chuyển hóa các vong linh trong vô hình là được.

NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC – CẦU SIÊU CHO VONG LINH MƯỜI PHƯƠNG

( Đại chúng đồng tụng )

THỈNH MỜI Phổ Triệu Thỉnh Chân Ngôn: NAM MÔ BU PU RI, KA RI TA RI, TA THA GA TA DA (3 lần)

Xin cung thỉnh chư vị Thiên – long bát bộ, hương linh quỷ thần khắp mười phương! (1 tiếng chuông) Xin cung thỉnh chư vị cửu huyền thất tổ, các hương linh khắp dòng tộc nội ngoại ! (1 tiếng chuông) Xin cung thỉnh chư vị oan gia trái chủ, kiếp này hay kiếp xưa từng bị con gây bao đau khổ, kết mối thâm thù! (1 tiếng chuông) Thỉnh mời hết thảy chư vị về đây, trước hưởng đàn thí thực, sau dự lễ cầu siêu, nương nhờ Phật lực, nương nhờ Kinh Pháp mà được siêu thăng Tịnh Độ. (lặp lại 3 lần)

NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC

NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ RA NI

NA MÔ BUT ĐA DA NA MÔ ĐẠT MA DA NA MÔ XĂNG GA DA NA MÔ A VA LÔ KI TÊ SỜ RA VA DA. BÔ ĐI XAT TOA DA. MA HA XAT TOA DA. MA HA CA RU NI CA DA. TA ĐI A THA. ÔM. CHA CỜ RA VẠC TI, CHIN TA MA NI MA HA PÁT MA, RU RU TI SỜ TA , GIOA LA. A CÁC SOA DA. HUM PHÁT, SOA HA. ÔM PÁT MA, CHIN TA MA NI GIOA LA HUM. ÔM VA RA ĐA. PAT MÊ HUM. (3 LẦN)

Kính lạy Đấng Đại Từ Đại Bi- Quán Thế Âm Bồ Tát, xin nương nhờ nơi công đức của Đà Ra Ni này, xin nương nhờ Phật lực vô biên gia hộ, tùy tâm biến hiện theo sở thích của các vị trong Pháp hội đây, biến các phẩm vật này theo đúng ý từng vị, đầy đủ không thiếu chi.

Biến Thực Chân Ngôn: NAM MÔ SA RỜ VA, TA THA GA TA, A VA LÔ KI TÊ. OM SAM BA RA , SAM BA RA HUM (7 lần) Cam Lồ Thủy Chân Ngôn: NAMA SU RU PA GIA TA THA GA TA GIA TA ĐI A THA : ÔM SU RU SU RU PRA SU RU PRA SU RU XOA HA

CẦU SIÊU

CHÚ ĐẠI BI

Nam-mô Ðại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI

Con nguyện hồi hướng công đức trì tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni này đến tất cả chư vị trong pháp hội đây, nguyện nhờ công đức này, các vị ấy được tiêu trừ nghiệp chướng, thân tâm được an lạc, lòng tin kính Tam Bảo tăng trưởng vô tận, buông bỏ mọi chấp trước, dốc lòng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. ****************** Xin cung thỉnh chư vị Thiên – long bát bộ, hương linh quỷ thần khắp mười phương! (1 tiếng chuông) Xin cung thỉnh chư vị cửu huyền thất tổ, các hương linh khắp dòng tộc nội ngoại ! (1 tiếng chuông) Xin cung thỉnh chư vị oan gia trái chủ, kiếp này hay kiếp xưa từng bị con gây bao đau khổ, kết mối thâm thù! (1 tiếng chuông) Thỉnh mời hết thảy chư vị về đây dự lễ cầu siêu, nương nhờ Phật lực, nương nhờ câu niệm Phật vi diệu mà được siêu thăng Tịnh Độ. (lặp lại 3 lần)

KHAI THỊ CẦU VÃNG SINH

Kính thưa quý vị, khi còn tại thế, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng dạy trong kinh rằng, từ thế giới này hướng về phương tây quá mười vạn ức cõi nước chư Phật, có một thế giới gọi là Cực Lạc, mà cõi ấy có đức Phật hiệu là A-Di-Đà-Phật và nay ngài đang thuyết pháp tại đó. Cõi thế giới ấy đủ mọi sự đẹp đẽ, lộng lẫy, y phục , ẩm thực ăn uống thượng diệu, vô cùng sung sướng, vui thích, không hề có các thứ đau khổ như đói khát, bệnh hoạn, thương tật, hận thù…Người được sinh về Cực Lạc rồi tuổi thọ vô lượng, nương nơi Phật lực, thẳng tiến tu hành cho đến khi đạt đến Đại Niết Bàn, chứng được Thánh quả. Người muốn được sinh về thế giới ấy chỉ cần đem hết lòng thành, không ngừng trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật !” và nguyện được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Khi mãn kiếp người, Đức Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật sẽ hóa thân đón về thế giới của Ngài. Thân tôi là người trần mắt thịt, dương số chưa tận, chưa thể nhìn thấy Phật A Di Đà, nhưng quý vị là thân siêu hình, chỉ cần chân thành trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” và xin nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc, quý vị sẽ thấy ngay Phật A Di Đà phóng quang đến tiếp độ. Vậy nay xin quý vị cùng tôi, dốc hết lòng thành, xưng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” và phát nguyện Vãng Sinh: “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật! Chúng con xin đem hết căn lành, dốc lòng niệm Phật, nguyện được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà ! Xin Phật từ bi phóng quang tiếp dẫn !” (1 lạy)

BÀI TÁN LỄ CẦU VÃNG SINH

A Di Đà Phật thân sắc vàng, Tướng tốt rực rỡ hào quang sáng ngời, Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển, Mắt trong ngần bốn biển long lanh, Ánh hào quang hóa vô số Phật, Vô số Bồ Tát hiện ở trong, Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh, Chín phẩm sen vàng lên giải thoát, Qui mạng lễ A Di Đà Phật, Ở Phương Tây thế giới an lành Con nay xin phát nguyện vãng sanh, Cúi xin Đức Từ Bi nhiếp thọ. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. ( 1 lạy ) NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ! ( niệm ít nhất 108 câu)

CHÚ VÃNG SINH

NAM MÔ A MI TA BA DA. TA THA GA TA DA. TA ĐI A THA: AM RI TÔT BA VÊ AM RI TA SIT ĐAM BA VÊ AM RI TA VI C’RAN TÊ AM RI TA VI C’RAN TA GA MI NI, GA GA NA KỊT TI KA RÊ. XOA HA (3 lần)

Bổ Khuyết Chân Ngôn

ÔM HU RU HU RU GIA GIA MU KHÊ XOA HA ( 7 lần) Con nguyện hồi hướng công đức này, xin cho các vị trong Pháp hội đây, được tiêu trừ nghiệp chướng, đều được sinh lên Tây Phương Cực Lạc, nhanh chóng viên thành Đạo Quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, quảng độ chúng sinh. Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo ! ( 3 lần )

TAM TỰ QUY Y

Nguồn: Nhân Quả

Nghi Thức Cúng Thí Thực

(Vào chánh điện lễ Phật, chú nguyện. Xong, ra bàn cúng đã sắp sẵn các thức ăn, bánh nước, muối, thắp hương, đứng chắp tay tụng) Chủ lễ xướng thỉnh hương linh

Từ tâm thương khắp chúng sanh Trai diên phẩm vật lòng thành bày ra Thỉnh mời trên dưới gần xa Hương linh tất cả đến mà thọ trai Hướng về giáo pháp Như Lai Quy y tu tập ngày mai an lành. O

Hôm nay là ngày …… tháng …… năm …… tại nhà linh chùa …… (hoặc) tại tư gia …… phát nguyện hiến cúng thí thực. Ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật từ bi gia hộ, tiếp độ cho tất cả hương linh quanh đây, cùng hết thảy âm binh, cô hồn về đây nghe kinh và thọ thực. Nguyện cầu cho tất cả hương linh xả bỏ ưu phiền, quy y Tam Bảo, tránh xa điều ác, làm những việc lành, sớm siêu thoát về cảnh giới an lạc. ONam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát (3 lần)

THỈNH HỘ PHÁP NHIẾP HÓA CHƯ HƯƠNG LINH ( nếu cúng tại chùa)

Dạy hương linh công quả Bằng cách giữ cho chùa Không ác tặc nhiễu xâm Được bình an tu tập Cúi xin chư Hộ Pháp Nhiếp hoá các hương linh Để họ được tiến tu Đến một ngày siêu thoát.Nam Mô Nhiếp Hoá Hương Linh Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát (10 lần)

ĐẠI CHÚNG CÙNG TỤNG

Nam Mô Mười Phương Phật Nam Mô Mười Phương Pháp Nam Mô Mười Phương Tăng. O Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. O

Xin từ bi gia hộ Cho hương linh quanh đây Về nghe kinh thọ thực Rồi Quy Y siêu thoát. Nguyện những thức ăn này Đầy khắp cả hư không Khiến vô số hữu tình Được ấm no đầy đủ Nguyện những thức ăn này Rất thơm lành ngon ngọt Khiến cho các hương linh Được an vui sung sướng. O

Nguyện cho các hương linh Biết thương yêu muôn loài Thường giúp đỡ mọi người Được an vui tốt đẹp Hương linh sống hiền lành Không gây tổn hại ai Không gây nên sợ hãi Hoặc những điều tai họa Từ bỏ tâm hẹp hòi Những ganh ghét hơn thua Những ác độc hận thù Nhỏ nhoi và ích kỷ. O

Biết sống đời thanh bai Không chìm đắm vào trong Những lạc thú tầm thường Rượu chè và tính dục Hương linh không tham lam Không muốn nhiều cho mình Biết nghĩ đến chúng sinh Để nhường cơm sẻ áo Hương linh không nóng giận Biết điềm tĩnh an hòa Dù gặp cảnh khó khăn Vẫn an nhiên tự tại Hương linh không tự cao Nghĩ mình là thấp hèn Nên tôn trọng mọi người Và gắng công tu tập. O

Xin Chư Phật xót thương Khiến các hương linh này Thoát được nghiệp oan khiên Sinh về nơi cõi Phật Hương linh sẽ phát tâm Đến Vô Thượng Bồ Đề Nguyện độ khắp chúng sinh Cùng lên ngôi Chánh Giác. ONam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (21 lần) O

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtNam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn PhậtNam Mô Đại Bi Quán Thế Am Bồ Tát. OChứng minh và phục nguyện. O Nay con phụng hiến thức ăn này, nguyện nhờ oai lực mười phương Chư Phật biến thức ăn này thành vô lượng, khiến cho thức ăn này biến thành vị cam lộ, nguyện cho mọi loại cô hồn, hương linh, âm binh đều được no đủ và mãn nguyện. ONam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần) O Năm tháng phù sanh dệt kiếp người Cuộc đời như thể áng mây trôi Buông tay nhẹ gót về theo Phật Chín phẩm đài sen tỏa sáng ngời. O

Hoặc: Trăm năm còn có gì đâu Sang giàu rồi cũng con tàu biệt ly Hướng về giáo pháp từ bi Con đường giải thoát bước đi đến cùng. O

Hoặc Ba cõi luân hồi thật thảm thương Sanh sanh tử tử khổ vô lường Sám hối tiền khiên tiêu tội chướng Quy y Tam Bảo thoát tam đồ Bể khổ mênh mông quay đầu thấy bến Một phút lỡ lầm ngàn thu ân hận. O

Hoặc Gặp nhau rồi phải chia tay Am dương hai ngã xưa nay ở đời Hướng về Phật Pháp tuyệt vời Tu thân hành thiện cho đời an vui. O

Hoặc Ai cũng thế, ít nhiều đều tội Chỉ khác nhau biết lỗi hay không Đời là bể khổ mênh mông Khéo nương Phật Pháp thoát vòng trầm luân. O

Ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng thùy từ gia hộ, tiếp độ, (phụng vị pháp giới, tam thập lục bộ, hà sa nam nữ, đa sanh phụ mẫu, lục thân quyến thuộc, cửu huyền thất tổ, thất thế phụ mẫu, tứ thân phụ mẫu), tất cả hương linh quanh đây, cùng tất cả chư hương linh trong cõi giới siêu hình, tội diệt phước sanh, thiện căn tăng trưởng, đời đời sinh ra được gặp Phật pháp, phát khởi tín tâm, quy y Tam Bảo, gây tạo phước lành, vun bồi công đức, tinh tấn tu hành cùng pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. ONam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. O

PHỤC NGUYỆN 2 (tùy chọn)Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtNam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn PhậtNam Mô Đại Bi Quán Thế Am Bồ Tát. OChứng minh và phục nguyện. O Nay con phụng hiến thức ăn này, nguyện nhờ oai lực mười phương Chư Phật biến thức ăn này thành vô lượng, khiến cho thức ăn này biến thành vị cam lộ, nguyện cho mọi loại cô hồn, hương linh, âm binh đều được no đủ và mãn nguyện. ONam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần) O Đời người khác thể phù du Sớm còn tối mất công phu lỡ làng Nếu không sớm biết hồi đầu Hướng về Tam Bảo cần cầu tĩnh tu. O

Nguyện cầu tất cả hương linh được yên ổn ấm no, Quy y Tam Bảo, phát tâm tu hành, làm nhiều việc lành để được sớm vãng sanh về cõi an lạc. Cầu nguyện tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo. ONam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. O

PHỤC NGUYỆN 3 (tùy chọn)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtNam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn PhậtNam Mô Đại Bi Quán Thế Am Bồ Tát OChứng minh và phục nguyện O Nay con phụng hiến thức ăn này, nguyện nhờ oai lực mười phương Chư Phật biến thức ăn này thành vô lượng, khiến cho thức ăn này biến thành vị cam lộ, nguyện cho mọi loại cô hồn, hương linh, âm binh đều được no đủ và mãn nguyệnNam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần) Hương linh vừa thọ thực đầy đủ và an lành. Vừa nghe lời pháp nhủ, mau phát khởi tâm thành. Nguyện tin sâu Tam Bảo, thề dứt ác, làm lành. Nguyện phát khởi thiện tâm, được rộng sâu trí tuệ Nguyện tu hành tinh tấn, dù gian khó không sờn. Nguyện khắp cả Tam Thiên đồng trọn thành Chánh Giác. ONam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. O

TAM QUY Y

Tự quy y Phật: nguyện cho chúng sinh, hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô thượng. (1 lạy) OTự quy y Pháp: nguyện cho chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lạy) OTự quy y Tăng: nguyện cho chúng sinh, tâm ý hòa hợp, biết thương mến nhau. (1 lạy) O

NGHI THUC CUNG THI THUC – CHO GIA DINH PHAT TU NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC TẠI NHÀ LINH TRONG CHÙA