Top 11 # Văn Khấn Dâng Sớ Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 5/2023 # Top Trend | Iseeacademy.com

Bài Khấn Dâng Sớ Lễ Mẫu

Hoàn Cảnh Khó Khăn Gia Đình Đang Nuôi Hai Con Đang ăn Hov, Bài Khấn Dâng Sớ, Bài Khấn Dâng Sớ Lễ Mẫu, Bài Khấn Dâng Sao Giải Hạn, Bài Khấn Mẫu Đồng Đăng, Văn Khấn Dâng Sao Giải Hạn Đầu Năm, Bài Khấn Dâng Hương, Công Tác Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Viên Trong Vùng Đồng Bào Dân Tộc Vùng Có Đạo Thuận Lợi Khó Khăn V, Mẫu Bản Giải Trình Của Đảng ủy Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên Dự Bị, Phấn Đấu Rèn Luyện Để Xứng Đáng Với Danh Hiệu Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, Mẫu Bản Giải Trình Của Đảng ủy Về Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên Dự Bị, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Tổ Chức Đảng Và Đảng Viên Của Đảng Uỷ, Bài Khấn Xin Bán Nhà, Văn Khấn Xe Mới, Bài Khấn Cô Sáu Côn Đảo, Bài Khấn Xin Con, Văn Khấn Xe ô Tô, Bài Khấn Xin Sửa Mộ, Bài Khấn Xin Lộc, Văn Khấn Xe ô Tô Đầu Năm, Bài Khấn Xin Sám Hối, Văn Khấn Xe ô Tô Mới, Bài Khấn Xây Nhà, Văn Khấn Đền, Văn Khấn Xe, Bài Khấn Dỡ Nhà, Bài Khấn Dỗ, Bài Khấn Vào Đền, Bài Khấn Yên Tử, Bài Khấn Tạ Đất, Bài Khấn Đền, Khấn Cầu 2, Bài Khấn Vái Về Nhà Mới, Văn Khấn 1, Bài Khấn Đền Mẫu, Bài Khấn Vào Hè, Bài Khấn Dọn Về Nhà Mới, Bài Khấn Cầu Cơ, Bài Khấn Cầu An Đầu Năm, Bài Khấn 30 Tết, Bài Khấn 30, Bài Khấn 3.3, Văn Khấn 15 Rằm, Bài Văn Khấn Tẩy Uế, Văn Khấn Xin Sửa Nhà, Văn Khấn Xin Tài Lộc, Văn Khấn Yên Tử, Bài Khấn 23 Tết, Bài Khấn 15/7, Bài Khấn 12 Bà Mụ, Văn Khấn 15/8, Văn Khấn 16, Khấn Ra Hè, Văn Khấn 15, Văn Khấn 12 Bà Mụ, Bài Khấn Cầu An, Bài Khấn Ban Thần Tài, Bài Khấn Ban Tam Bảo, Bài Khấn Bán Nhà, Bài Khấn Ban Mẫu, Văn Khấn Xin Hạ Lễ, Bài Khấn Bà Cô Tổ, Văn Khấn 1 Tết, Con Quý Vị Gặp Khó Khăn Khi Đọc?, Văn Khấn 1/7 âm, Văn Khấn 1/8, Bài Khấn 5/5, Bài Khấn Vào Nhà Mới, Văn Khấn Sửa Mộ, Văn Khấn 2, Bài Khấn ở Phủ Tây Hồ, Bài Khấn Mẫu âu Cơ, Bài Khấn Mẫu, Bài Khấn ở Nhà, Bài Khấn Lễ Tạ, Văn Khấn Tại Đền, Bài Khấn Ra Mộ, Bài Khấn Lễ Mẫu âu Cơ, Bài Khấn Rằm, Bài Khấn Lễ Đổ Mái Nhà, Bài Khấn Lễ Đền, Bài Khấn Rằm Tại Nhà, Bài Khấn Lễ ăn Hỏi, Văn Khấn Tạ Mộ, Văn Khấn Tạ Đất, Văn Khấn Tẩy Uế, Bài Khấn Mở Cửa Mã, Bài Khấn ở Yên Tử, Bài Khấn ở Đền Mẫu, Bài Khấn ở Đền, Văn Khấn Tế Họ, Từ Văn Bản Lao Xao Của Duy Khán, Bài Khấn ở Ban Tam Bảo, Bài Khấn Nôm, Văn Khấn Tế Tổ, Bài Khấn ông Địa Thần Tài, Bài Khấn ông Táo, Bài Khấn Phá Dỡ Nhà, Mẫu Đơn Xin Trợ Cấp Khó Khăn, Bài Khấn Phủ Dầy,

Hoàn Cảnh Khó Khăn Gia Đình Đang Nuôi Hai Con Đang ăn Hov, Bài Khấn Dâng Sớ, Bài Khấn Dâng Sớ Lễ Mẫu, Bài Khấn Dâng Sao Giải Hạn, Bài Khấn Mẫu Đồng Đăng, Văn Khấn Dâng Sao Giải Hạn Đầu Năm, Bài Khấn Dâng Hương, Công Tác Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Viên Trong Vùng Đồng Bào Dân Tộc Vùng Có Đạo Thuận Lợi Khó Khăn V, Mẫu Bản Giải Trình Của Đảng ủy Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên Dự Bị, Phấn Đấu Rèn Luyện Để Xứng Đáng Với Danh Hiệu Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, Mẫu Bản Giải Trình Của Đảng ủy Về Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên Dự Bị, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Tổ Chức Đảng Và Đảng Viên Của Đảng Uỷ, Bài Khấn Xin Bán Nhà, Văn Khấn Xe Mới, Bài Khấn Cô Sáu Côn Đảo, Bài Khấn Xin Con, Văn Khấn Xe ô Tô, Bài Khấn Xin Sửa Mộ, Bài Khấn Xin Lộc, Văn Khấn Xe ô Tô Đầu Năm, Bài Khấn Xin Sám Hối, Văn Khấn Xe ô Tô Mới, Bài Khấn Xây Nhà, Văn Khấn Đền, Văn Khấn Xe, Bài Khấn Dỡ Nhà, Bài Khấn Dỗ, Bài Khấn Vào Đền, Bài Khấn Yên Tử, Bài Khấn Tạ Đất, Bài Khấn Đền, Khấn Cầu 2, Bài Khấn Vái Về Nhà Mới, Văn Khấn 1, Bài Khấn Đền Mẫu, Bài Khấn Vào Hè, Bài Khấn Dọn Về Nhà Mới, Bài Khấn Cầu Cơ, Bài Khấn Cầu An Đầu Năm, Bài Khấn 30 Tết, Bài Khấn 30, Bài Khấn 3.3, Văn Khấn 15 Rằm, Bài Văn Khấn Tẩy Uế, Văn Khấn Xin Sửa Nhà, Văn Khấn Xin Tài Lộc, Văn Khấn Yên Tử, Bài Khấn 23 Tết, Bài Khấn 15/7, Bài Khấn 12 Bà Mụ,

Sớ Văn Dâng Cúng Tại Điện Thờ Phật Mẫu (Bài 1)

SỚ TẾT NGUYÊN ĐÁN

A/. NGUYÊN VĂN BÀI SỚ:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

(Bát thập……..niên)

TAM GIÁO QUI NGUYÊN, NGŨ CHI PHỤC NHỨT

Thời duy

Thiên vận……niên, Chánh ngoạt, Sơ nhứt nhựt,……thời, hiện tại Việt Nam quốc, ……tỉnh, ……huyện, ……xã, cư trụ Điện Thờ Phật Mẫu chi trung.

Kim Đệ tử: …………………………, cộng đồng Chư Thiện nam, Tín nữ đẳng, quì tại Điện tiền thành tâm trình tấu:

HUỲNH KIM KHUYẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.

DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.

THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.

KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM KỲ PHỔ ĐỘ TAM TRẤN OAI NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.

LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.

GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.

THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.

TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.

THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.

Kim vì: NGUYÊN ĐÁN chi lương thần Chư Thiện nam, Tín nữ đẳng nghiêm thiết Đàn tràng: Hương, Đăng, Hoa, Trà, Quả, Thanh chước chi nghi thành tâm hiến lễ.

NGƯỠNG VỌNG: KIM BÀN PHẬT MẪU dĩ đức Từ bi chuyển họa vi phước, thoát ách tiêu tai, thế giới an ninh, cộng hòa nhơn loại, Tổ Quốc Việt Nam đoạt vinh quang, sanh chúng an cư lạc nghiệp, phục hồi Đường Ngu chi phong hóa.

NGƯỠNG VỌNG: KIM BÀN PHẬT MẪU phát hạ hồng ân, hoằng khai Đại Đạo, độ tận Chúng sanh, hiệp trí hòa tâm, tinh thần qui nhứt, vĩnh sùng Chánh Giáo, giải thoát tiền khiên, triêm ngưỡng Mẫu Ân tứ phước.

NGƯỠNG VỌNG KIM BÀN PHẬT MẪU cứu độ các đẳng Chơn linh quá vãng tảo đắc siêu thăng, an nhàn Cực Lạc.

Chư Đệ tử đồng thành tâm khẩn nguyện, cúc cung khấu bái Thượng tấu

DĨ VĂN

B/.VIẾT RA HÁN TỰ:

大 道 三 期 普 度

(八十…….年 )

三 教 歸 源 五 支 復 一

時 維

天 運 …….年, 正 月, 初 一 日, …..時, 現 在 越 南 國, ……省, ……縣, ……社, 居 住 佛 母 殿 之 中.

今 弟 子:……………………共 同 諸 善 男 信 女 等, 跪 在 殿 前 誠 心 呈 奏:

黃 金 闕 內

玄 穹 高 上 帝 玉 皇 大 天 尊

瑤 池 金 母 無 極 天 尊

三 宗 真 教

西 方 教 主 釋 迦 牟 尼 世 尊

太 上 道 祖 三 清 應 化 天 尊

孔 聖 仙 師 興 儒 盛 世 天 尊

三 期 普 度 三 鎮 威 嚴

常 居 南 海 觀 音 如 來

李 大 仙 長 兼 教 宗 大 道 三 期 普 度

協 天 大 帝 關 聖 帝 君

耶 蘇 教 主 救 世 天 尊

太 公 相 父 管 法 天 尊

三 洲 八 部 護 法 天 尊

十 方 諸 佛 萬 掌 諸 仙 蓮 臺 之 下

今 為 元 旦 之 良 辰 諸 善 男, 信 女, 等 嚴 設 壇 場: 香, 燈, 花, 茶, 果, 清 酌 之 儀 誠 心 獻 禮.

仰 望 金 盤 佛 母 以 德 慈 悲 轉 禍 為 福, 脫 厄 消 災, 世 界 安 寧, 共 和 人 類, 祖 國 越 南 奪 榮 光, 生 眾 安 居 樂 業, 復 回 唐 虞 之 風 化.

仰 望 金 盤 佛 母 發 下 洪 恩 弘 開 大 道, 盡 度 眾 生, 協 智 和 心, 精 神 歸 一, 永 崇 正 教, 解 脫 前 愆, 霑 仰 母 恩 賜 福.

仰 望 金 盤 佛 母 救 度 各 等 真 靈 過 往 早 得 超 升, 安 閒 極 樂.

諸 弟 子 同 誠 心 懇 願 鞠 躬 叩 拜 上 奏

以 文

C/. CHÚ THÍCH:

Kim vì: NGUYÊN ĐÁN chi lương thần Chư Thiện nam, Tín nữ đẳng nghiêm thiết Đàn tràng

今 為 元 旦 之 良 辰 諸 善 男 信 女 等 嚴 設 壇 場

Nguyên đán 元 旦: Tháng đầu và ngày đầu tiên của một năm, tức là ngày tết Âm lịch.

Thiện nam tín nữ 善 男 信 女: Trong Đạo Phật hay Cao Đài, những người tu xuất gia hay tại gia thì được gọi chung là Thiện nam tín nữ.

Dĩ đức Từ bi chuyển họa vi phước, thoát ách tiêu tai, thế giới an ninh, cộng hòa nhơn loại

以 德 慈 悲 轉 禍 為 福 脫 厄 消 災 世 界 安 寧 共 和 人 類

Thoát ách tiêu tai 脫 厄 消 災: Lìa khỏi họa ách chấm dứt nạn tai.

Cộng hòa nhơn loại 共 和 人 類: Loài người cùng sống chung hòa bình với nhau.

Tổ Quốc Việt Nam đoạt vinh quang, sanh chúng an cư lạc nghiệp, phục hồi Đường Ngu chi phong hóa.

祖 國 越 南 奪 榮 光 生 眾 安 居 樂 業 復 回 唐 虞 之 風 化

Đoạt vinh quang 奪 榮 光: Đạt được vẻ vang rực rỡ

Đường Ngu 唐 虞: Hai triều đại của vua Nghiêu, Thuấn là Đào Đường (vua Nghiêu) và Hữu Ngu (vua Thuấn).

Xem chú thích Nghiêu Thuấn ở phần sớ Tân Xuân Nguyên Đán cúng tại Thánh Thất.

Phong hóa 風 化: Phong tục và sự giáo hóa.

Hiệp trí hòa tâm, tinh thần qui nhứt, vĩnh sùng Chánh Giáo, giải thoát tiền khiên, triêm ngưỡng Mẫu Ân tứ phước.

協 智 和 心 精 神 歸 一 永 崇 正 教 解 脫 前 愆 霑 仰 母 恩 賜 福

Hiệp trí hòa tâm 協 智 和 心: Hòa hiệp tâm và trí.

Vĩnh sùng chánh giáo 永 崇 正 教: Vĩnh viễn sùng tín nền chánh giáo, tức là mãi mãi tin và thờ một nền chánh Đạo.

Triêm ngưỡng Mẫu ân 霑 仰 母 恩: Ngẫng lên nhờ ân Đức Mẹ nhuần gội.

Cứu độ các đẳng Chơn linh quá vãng tảo đắc siêu thăng an nhàn Cực Lạc.

救 度 各 等 真 靈 過 往 早 得 超 升 安 閒 極 樂

Chơn linh quá vãng 真 靈 過 往: Linh hồn của những người đã qui liễu.

Cực lạc 極 樂: Còn gọi là Tây Phương Cực Lạc, Cực Lạc Thế Giới, Tây Phương Tịnh Độ hay An Lạc Quốc là một cõi Tịnh độ do Đức Phật A Di Đà 阿 彌 陀 giáo hóa. Theo Phật, Cực Lạc là nơi hoàn toàn trong sạch, đẹp đẽ, an vui và hạnh phúc, không có phiền não, ô uế, thọ mạng dài lâu…Đây cũng chỉ nơi cõi Thiêng Liêng.

D/. GIẢI NGHĨA:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

(Năm Đạo thứ …)

TAM GIÁO QUI NGUYÊN, NGŨ CHI PHỤC NHẤT

Nay thời:

Vận Trời năm………., tháng……….., ngày………, ……giờ, hiện tại nước Việt Nam, tỉnh………., huyện…………., xã…………., đang ở nơi Điện Thờ Phật Mẫu.

Nay có vị đệ tử……………………………, cùng chung các Thiện nam Tín nữ quì trước Điện thờ Phật Mẫu, thành tâm tâu trình:

TRONG HUỲNH KIM KHUYẾT

Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn.

GIÁO CHỦ TAM GIÁO

Tây Phương Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn.

Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn.

Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn.

BA TRẤN OAI NGHIÊM TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai.

Lý Đại Tiên Trưởng kiêm Giáo Tông Đ. Đ. T. K. P. Đ.

Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân.

Gia Tô Giáo Chủ Cứu Thế Thiên Tôn.

Thái Công Tướng Phụ Quản Pháp Thiên Tôn.

Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn.

Thập phương chư Phật, vạn chưởng chư Tiên, Liên đài chi hạ.

Hôm nay vì giờ lành ngày tết nguyên đán chư Thiện nam Tín nữ nghiêm trang thiết lễ nơi đàn cúng tế : Nhang, đèn, bông, trái cây, rượu tinh khiết, lập thành nghi thức, thành tâm dâng lễ.

Ngưỡng mong Đức Kim Bàn Phật Mẫu lấy đức từ bi, chuyển họa thành phước, thoát khỏi họa ách chấm dứt nạn tai, Thế giới an ninh, nhơn loại sống chung hòa hiệp, Tổ Quốc Việt Nam được rực rỡ vẻ vang, sanh chúng an cư lạc nghiệp, phục hồi trở lại nền phong hóa Đường Ngu.

Ngưỡng mong Đức Phật Mẫu ban xuống hồng ân, hoằng khai Đại Đạo, độ tận nhơn sanh, chung hiệp tâm trí, qui nhứt tinh thần, vĩnh viễn sùng bái nền chánh giáo, giải thoát khỏi các tội lỗi trong kiếp trước, thấm nhuần ơn phước của Đức Mẹ ban cho.

Ngưỡng mong Đức Phật Mẫu cứu độ các cấp chơn linh quá vãng, sớm được siêu thăng, an nhàn nơi cõi Cực Lạc.

Chư đệ tử đồng thành tâm cầu khẩn, cung kính cúi lạy, và kính cẩn dâng sớ tâu lên.

Kính trình.

A/. NGUYÊN VĂN BÀI SỚ:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

(Bát thập……..niên)

TAM GIÁO QUI NGUYÊN, NGŨ CHI PHỤC NHỨT

Thời duy

Thiên vận……niên, Chánh ngoạt, Sơ cửu nhựt, ……thời, hiện tại Việt Nam quốc, tỉnh……, huyện……, xã……, cư trụ Điện Thờ Phật Mẫu chi trung.

Kim Đệ tử: …………………………, cộng đồng Chư Thiện nam, Tín nữ đẳng, quì tại Điện tiền thành tâm trình tấu:

HUỲNH KIM KHUYẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.

DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.

THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.

KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM KỲ PHỔ ĐỘ TAM TRẤN OAI NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.

LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.

GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.

THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.

TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.

THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.

Kim vì: DƯƠNG XUÂN CHÁNH LỊNH thời tự điều hòa, Thiên Địa giao thới, khai hóa chi nguyên, vạn vật giai đắc phát sanh.

Chư Thiện nam tín nữ nghiêm thiết Đàn tràng: Hương, Đăng, Hoa, Trà, Quả, thanh chước chi nghi thành tâm hiến lễ.

NGƯỠNG VỌNG

DIÊU TRÌ KIM MẪU phát hạ hồng ân, khôn ngươn chí đức, bố hóa chư Thiện nam tín nữ thuần nhứt thiên lương, chí thành đức tánh, phụng thừa Thánh ý, giáo hóa Nhơn sanh, ôn nhu hòa thuận, lễ độ khiêm cung, phục hồi Thượng ngươn Thánh đức, Nghiêu Thuấn lương dân, an cư lạc nghiệp, cộng hưởng thạnh trị thái bình, thanh nhàn hạnh phước.

Chư Thiện nam tín nữ đồng thành tâm khấu bái cẩn sớ Thượng tấu

DĨ VĂN

B/.VIẾT RA HÁN TỰ:

大 道 三 期 普 度

(八十…….年 )

三 教 歸 源 五 支 復 一

時 維

天 運 …….年, 正 月, 初 九 日, …..時, 現 在 越 南 國, ……省, ……縣, ……社, 居 住 佛 母 殿 之 中.

今 弟 子:……………………共 同 諸 善 男 信 女 等, 跪 在 殿 前 誠 心 呈 奏 :

黃 金 闕 內

玄 穹 高 上 帝 玉 皇 大 天 尊

瑤 池 金 母 無 極 天 尊

三 宗 真 教

西 方 教 主 釋 迦 牟 尼 世 尊

太 上 道 祖 三 清 應 化 天 尊

孔 聖 仙 師 興 儒 盛 世 天 尊

三 期 普 度 三 鎮 威 嚴

常 居 南 海 觀 音 如 來

李 大 仙 長 兼 教 宗 大 道 三 期 普 度

協 天 大 帝 關 聖 帝 君

耶 蘇 教 主 救 世 天 尊

太 公 相 父 管 法 天 尊

三 洲 八 部 護 法 天 尊

十 方 諸 佛 萬 掌 諸 仙 蓮 臺 之 下

今 為 陽 春 正 令, 時 序 調 和, 天 地 交 泰, 開 化 之 元, 萬 物 皆 得 發 生.

諸 善 男 信 女 嚴 設 壇 場: 香, 花, 茶, 果, 清 酌 之 儀 誠 心 獻 禮.

仰 望

金 盤 佛 母 發 下 洪 恩, 坤 元 至 德, 布 化 諸 善 男 信 女 純 一 天 良, 至 誠 德 性, 奉 承 聖 意, 教 化 人 生, 溫 柔 和 順, 禮 度 謙 恭, 復 回 上 元 聖 德, 堯 舜 良 民, 安 居 樂 業, 共 享 盛 治 太 平, 清 閒 幸 福.

諸 善 男 信 女 同 誠 心 叩 拜, 謹 疏 上 奏

以 文.

C/. CHÚ THÍCH:

Lòng sớ vía Đức Chí Tôn cúng tại Điện Thờ Phật Mẫu cũng giống như lòng sớ vía Đức Chí Tôn cúng tại Thánh Thất.

Xem chú thích trong phần Sớ văn Đại lễ Đức Chí Tôn cúng tại Thánh Thất.

D/. GIẢI NGHĨA:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

(Năm Đạo thứ Tám mươi….)

TAM GIÁO QUI NGUYÊN, NGŨ CHI PHỤC NHỨT

Hôm nay thời:

Vận Trời năm……, tháng giêng, ngày Mùng chín, …..giờ, hiện tại nước Việt Nam, tỉnh………, huyện………, xã……, ở trong Điện Thờ Phật Mẫu.

Nay có vị đệ tử……………………….., cùng chung các Thiện nam Tín nữ quì trước Điện thờ Phật Mẫu, thành tâm tâu trình:

TRONG HUỲNH KIM KHUYẾT

Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn.

GIÁO CHỦ TAM GIÁO

Tây Phương Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn.

Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn.

Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn.

BA TRẤN OAI NGHIÊM TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai.

Lý Đại Tiên Trưởng kiêm Giáo Tông Đ. Đ. T. K. P. Đ.

Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân.

Gia Tô Giáo Chủ Cứu Thế Thiên Tôn.

Thái Công Tướng Phụ Quản Pháp Thiên Tôn.

Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn.

Thập phương chư Phật, Vạn chưởng chư Tiên, Liên đài chi hạ.

Nay vì: Đang vào thời tiết ngày xuân, bốn mùa theo thứ tự điều hòa, nguyên khí Trời Đất đã giao nhau, phân định theo ngươn khai hóa, nên vạn vật đều được phát sanh.

Chư Thiện nam tín nữ trang nghiêm thiết lễ Đàn cúng gồm: Hương, hoa, trà, quả, rượu tinh khiết đúng theo nghi thức xin thành tâm hiến dâng lễ này.

Chúng con ngẫng mong nhờ:

DIÊU TRÌ KIM MẪU ban phát hồng ân xuống cho chúng con, nhờ đức lớn của Ngài cảm hóa chư Thiện nam tín nữ được thuần nhứt tính Thiện lương, tánh đức được thành thật để thể theo Thánh ý của Ngài mà dạy dỗ Nhơn sanh, được hòa nhã nhu thuận, lễ độ nhún nhường, hầu trở về với đời Thượng ngươn Thánh đức, làm người dân tốt trong thời Nghiêu Thuấn mà sống yên nơi vui nghiệp, cùng hưởng cảnh thái bình thạnh trị, an nhàn và hạnh phước.

Chư Thiện nam tín nữ đồng thành tâm cúi đầu bái lạy và kính cẩn dâng sớ này tâu lên.

Kính trình

A/. NGUYÊN VĂN BÀI SỚ:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

(Bát thập……..niên)

TAM GIÁO QUI NGUYÊN, NGŨ CHI PHỤC NHỨT

Thời duy

Thiên vận……niên, Chánh ngoạt, Thập ngũ nhựt, ……thời, hiện tại Việt Nam quốc,……tỉnh, ……huyện, ……xã, cư trụ Điện thờ Phật Mẫu chi trung.

Kim Đệ tử: …………………………, cộng đồng Chư Thiện nam, Tín nữ đẳng, quì tại Điện tiền thành tâm trình tấu:

HUỲNH KIM KHUYẾT NỘI

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.

DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.

THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.

KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM KỲ PHỔ ĐỘ TAM TRẤN OAI NGHIÊM

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.

LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.

GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.

THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.

TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.

THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.

NGƯỠNG VỌNG KIM BÀN PHẬT MẪU từ bi hỷ xả oan khiên, thoát ách tiêu tai, chuyển họa vi phước, trục kiết nghinh tường, dân an quốc thới.

PHỤC VỌNG KIM BÀN PHẬT MẪU phát hạ hồng ân đại xá, xá dữ Đệ tử Thiện nam tín nữ đẳng viễn tịnh quá khứ Phụ Mẫu tiền vãng tông thân, cá cá danh hạ vô lượng hoang kiếp vĩ lai, chí ư kim nhựt sở tạo vô biên, đẳng đẳng oan nghiệt, tội quá sai thố bất đáo chi xứ, cẩn khất tắc xá trí chi, nhứt thiết quá khứ sự hữu quân đắc thoát ly khổ não, tất đăng Đạo ngạn, cao siêu tam giái, vĩnh hưởng Cực Lạc chi cảnh, hiện kim tại trần, biện đạo chi hỷ, thưởng tứ kiếp nạn bất xâm, bình an kiết khánh, thiền công kỉnh tấu, kiến tánh minh tâm, thật sự thuận ư quả tự, công thành vi quí.

Đệ tử Thiện tín đẳng thiệt triêm thiện oai bất thắng khẩn khất chi chí, cẩn biểu khấu bái, Thượng tấu

DĨ VĂN

B/.VIẾT RA HÁN TỰ:

大 道 三 期 普 度

(八十…….年 )

三 教 歸 源 五 支 復 一

時 維

天 運 …….年, 正 月, 十五 日, …..時, 現 在 越 南 國, ……省, ……縣, ……社, 居 住 佛 母 殿 之 中.

今 弟 子:……………………共 同 諸 善 男 信 女 等, 跪 在 殿 前 誠 心 呈 奏:

黃 金 闕 內

玄 穹 高 上 帝 玉 皇 大 天 尊

瑤 池 金 母 無 極 天 尊

三 宗 真 教

西 方 教 主 釋 迦 牟 尼 世 尊

太 上 道 祖 三 清 應 化 天 尊

孔 聖 仙 師 興 儒 盛 世 天 尊

三 期 普 度 三 鎮 威 嚴

常 居 南 海 觀 音 如 來

李 大 仙 長 兼 教 宗 大 道 三 期 普 度

協 天 大 帝 關 聖 帝 君

耶 蘇 教 主 救 世 天 尊

太 公 相 父 管 法 天 尊

三 洲 八 部 護 法 天 尊

十 方 諸 佛 萬 掌 諸 仙 蓮 臺 之 下

今 為 時 歲 上 元, 天 官 賜 福, 佳 期 說 維 佛 母 博 愛 之 心, 欲 得 普 通 真 道, 布 極 四 方, 盡 度 人 生 脫 於 業 障, 勸 眾 回 頭, 改 惡 從 良, 自 治 正 月 望 日 考 績 勝 會 佳 期, 弟 子 與 善 男 信 女 等 須 設 壇 場: 香, 燈, 花, 茶, 果, 清 酌 之 儀 誠 心 獻 禮.

仰 望 金 盤 佛 母 慈 悲 喜 捨 冤 愆, 脫 厄 消 災, 轉 禍 為 福, 逐吉 迎 祥, 民 安 國 泰.

伏 望 金 盤 佛 母 發 下 洪 恩 大 赦, 赦 與 弟 子 善 男 信 女等, 遠 靖 過 去 父 母 前 往 宗 親, 個 個 名 下 無 量 荒 劫 尾 來, 至 於 今 日, 所 造 無 邊 等 等 冤 孽, 罪 過 差 錯 不 到 之 處, 謹 乞 則 赦 致 之, 一 切 過 去 事 有 均 得 脫 離 苦 惱, 必 登 道 岸 高 超 三 界, 永 享 極 樂 之 境, 現 今 在 塵, 辦 道 之 喜, 賞 賜 劫 難 不 侵, 平 安 吉 慶, 禪 功 敬 奏, 見 性 明 心, 實 事 順 於 果自, 功 成 為 貴.

弟 子 善 信 等 實 霑 善 威 不 勝 懇 乞 之 至 謹 表 叩 拜 上 奏

以文

C/. CHÚ THÍCH:

今 為 時 歲 上 元 天 官 賜 福 佳 期 說 維 佛 母 博 愛 之 心

Thời tuế 時 歲: Chỉ về thời gian năm tháng ngày giờ.

Giai kỳ 佳 期: Một thời kỳ tốt đẹp.

Dục đắc phổ thông Chơn Đạo, bố cực tứ phương, tận độ Nhơn sanh, thoát ư nghiệp chướng

欲 得 普 通 真 道 布 極 四 方 盡 度 人 生 脫 於 業 障

Dục đắc 欲 得: Muốn được.

Phổ thông Chơn Đạo 普 通 真 道: Đem mối Chơn Đạo truyền rộng rãi khắp mọi nơi.

Bố cực tứ phương布 極 四 方: Bày ra cùng khắp bốn phương.

Nghiệp chướng 業 障: Chướng ngại do nghiệp quả gây ra.

Khuyến chúng hồi đầu , cải ác tùng lương, tự trị Chánh ngoạt Vọng nhựt khảo tích thắng hội giai kỳ

勸 眾 回 頭 改 惡 從 良 自 治 正 月 望 日 考 績 勝 會 佳 期

Khuyến chúng 勸 眾: Khuyên đông đảo mọi người.

Hồi đầu 回 頭: Quay đầu trở lại, ý chỉ quay đầu về nẻo thiện lương.

Cải ác tùng lương 改 惡 從 良: Sửa điều hung ác để theo điều thiện lương.

Tự trị 自 治: Tự mình sửa trị.

Khảo tích 考 績: Khảo là xem xét. Tích là công lao.

Theo thời hạn định sẵn, hội đồng họp xem xét công lao để tưởng thưởng.

Thắng hội 勝 會: Hội hè thịnh lớn.

Đệ tử dữ Thiện nam tín nữ đẳng tu thiết Đàn tràng

弟 子 與 善 男 信 女 等 須 設 壇 場

Tu thiết 須 設: Nên đặt ra, bày ra.

Phục vọng 伏 望: Cúi mình mong nhờ.

Từ bi hỷ xả oan khiên, thoát ách tiêu tai, chuyển họa vi phước, trục kiết nghinh tường, dân an quốc thới.

慈 悲 喜 捨 冤 愆 脫 厄 消 災 轉 禍 為 福 逐 吉 迎 祥 民 安 國 泰

Hỷ 喜: Là vui, nhưng không phải vui riêng mình, mà là vui thích khi thấy người khác hạnh phúc, thành công. Muốn có tâm hỷ, chúng ta phải diệt trừ lòng ganh tị. Chính lòng ganh tị khiến tâm hồn ta xấu xa, đê hèn, khiến ta ghét người khi họ vui hay họ thành công.

Xả 捨: Là buông thả ra, bỏ đi, nhưng không có nghĩa là lãnh đạm, lạnh lùng trước mọi việc. Xả ở đây là giữ cái tâm bình thản, an tịnh, không bị xúc động khi vui, buồn, hay được đề cao, khen tặng, hoặc bị khinh rẻ, phỉ báng.

Oan khiên 冤 愆: Oan ức và tội lỗi.

Trục kiết nghinh tường 逐 吉 迎 祥: Theo đuổi điều tốt, tiếp nghinh việc lành.

Phát hạ hồng ân đại xá, xá dữ Đệ tử Thiện nam tín nữ đẳng viễn tịnh quá khứ Phụ Mẫu tiền vãng tông thân

發 下 洪 恩 大 赦, 赦 與 弟 子 善 男 信 女 遠 靖 過 去 父 母 前 往 宗 親

Viễn tịnh 遠 靖: Xa xôi lặng lẽ.

Tông thân 宗 親: Thân thuộc cùng một ông tổ.

Cá cá danh hạ vô lượng hoang kiếp vĩ lai chí ư kim nhựt sở tạo vô biên, đẳng đẳng oan nghiệt, tội quá sai thố bất đáo chi xứ

個 個 名 下 無 量 荒 劫 以 來 至 於 今 日 所 造 無 邊 等 等 冤 孽 罪 過 差 錯 不 到 之 處

Cá cá 個 個: Mọi người.

Vô lượng 無 量: Không thể lường được.

Hoang kiếp 荒 劫: Kiếp hư không.

Oan kiếp 冤 劫: Kiếp sống oan trái.

Dĩ lai 以 來: Trở lại, đến nay.

Vĩ lai 尾 來: Theo sau đến.

Chí ư kim nhựt 至 於 今 日: Cho đến ngày hôm nay.

Tội quá 罪 過: Tội lỗi

Sai thố 差 錯: Hay sai thác là lầm lộn.

Bất đáo chi xứ 不 到 之 處: Không đến nơi.

Cẩn khất tắc xá trí chi, nhứt thiết quá khứ sự hữu quân đắc thoát ly khổ não, tất đăng Đạo ngạn cao siêu tam giái, vĩnh hưởng Cực Lạc chi cảnh

謹 乞 則 赦 致 之 一 切 過 去 事 有 均 得 脫 離 苦 惱 必 登 道 岸 高 超 三 界 永 享 極 樂 之 境

Cẩn khất 謹 乞: Cung kính xin.

Tắc xá 則 赦: Ắt được tha thứ.

Trí chi 致 之: Hết.

Nhứt thiết 一 切: Tất cả, hết thảy.

Quân đắc 均 得: Đều được, cùng được.

Tất đăng Đạo ngạn 必 登 道 岸: Ắt là được lên con đường Đạo.

Tam giới 三 界: Ba cảnh giới. Do nghiệp lực sai biệt của chúng sanh, nên thế gian chia làm ba cõi giới: Dục giới, sắc giới, vô sắc giới.

Vĩnh hưởng 永 享: Mãi mãi được hưởng.

Cực Lạc chi cảnh 極 樂 之 境: Cảnh Cực Lạc.

Hiện kim tại trần, biện đạo chi hỷ , thưởng tứ kiếp nạn bất xâm, bình an kiết khánh

現 今 在 塵 辦 道 之 喜 賞 賜 劫 難 不 侵 平 安 吉 慶

Hiện kim tại trần 現 今 在 塵: Hiện nay ở cõi trần.

Biện Đạo chi hỷ 辦 道 之 喜: vui làm việc đạo.

Thưởng tứ 賞 賜: Ban thưởng.

Thường tứ 常 賜: Thường ban cho.

Kiếp nạn 劫 難: Tai nạn.

Bất xâm 不 侵: Không xâm phạm.

Kiết khánh 吉 慶: Hay cát khánh là việc vui mừng.

Thiền công kỉnh tấu , kiến tánh minh tâm, thật sự thuận ư quả tự công thành vi quí.

禪 功 敬 奏 見 性 明 心 實 事 順 於 果 自 功 成 為 貴

Thiền công 禪 功: Thiền có nghĩa Phật Đạo ví như: Thiền gia, thiền môn, thiền định,. Ở đây chỉ Đại Đạo, như từ “Rạng môn thiền” hoặc “Giáng thiền minh” trong bài kinh Dâng hoa và Dâng rượu. Công là công quả hay công đức.

Kính tấu 敬 奏: Kính cẩn tâu trình.

Thiền công kính tấu 禪 功 敬 奏: Lấy công đức kính cẩn tâu trình lên.

Kiến tánh minh tâm 見 性 明 心: Thấy tánh sáng tâm.

Kiến tánh 見 性: “Thấy tánh”, là thấy được tự tánh của mình, thấy được bản thể chân thật của mình vốn sáng suốt trong lặng, tức là thấy được Thiên tánh, Phật tánh hay Viên minh tánh.

Chúng ta hiện diện trên cõi đời này mỗi người đều mang sẵn một “Chơn tánh”, nhưng vì xa rời nó để đi vào sanh tử rồi thì cứ theo dòng mê mà trôi nổi bềnh bồng chịu mọi khổ đau như lời Sám “Quy mạng” của Phật viết: “Đệ tử chúng đẳng tự di chơn tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm…”. Từ bỏ Chơn tánh là mất tánh sáng suốt thì phiền não trần lao sẽ phát sinh làm khổ lụy thân tâm và mãi mãi luân hồi.

Minh tâm 明 心: Rèn luyện cho tâm sáng suốt.

Thuận ư quả 順於果: Thuận theo quả, tức là an vui theo quả.

Đệ tử Thiện tín đẳng thiệt triêm thiện oai bất thắng khẩn khất chi chí, cẩn biểu khấu bái, Thượng tấu

弟 子 善 信 等 實 霑 善 威 不 勝 懇 乞 之 至 謹 表 叩 拜 上 奏

Thiệt triêm 實 霑: Thành thật được thấm nhuần.

Thiện oai: Hay thiện uy 善 威: Oai linh thiện lành.

Bất thắng: Hay bất thăng 不勝 là không nổi được, không xiết.

Khẩn khất 懇 乞: Thành khẩn cầu xin.

Cẩn biểu 謹 表: Kính cẩn bày tỏ.

D/. GIẢI NGHĨA:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

(Năm Đạo thứ Tám mươi….)

TAM GIÁO QUI NGUYÊN, NGŨ CHI PHỤC NHỨT

Hôm nay thời:

Vận Trời năm……, tháng giêng, ngày Mùng chín, …..giờ, hiện tại nước Việt Nam, tỉnh………, huyện………, xã……, ở trong Điện Thờ Phật Mẫu.

Nay có vị đệ tử……………………….., cùng chung các Thiện nam Tín nữ quì trước Điện thờ Phật Mẫu, thành tâm tâu trình:

TRONG HUỲNH KIM KHUYẾT

Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn.

GIÁO CHỦ TAM GIÁO

Tây Phương Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn.

Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn.

Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn.

BA TRẤN OAI NGHIÊM TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai.

Lý Đại Tiên Trưởng kiêm Giáo Tông Đ. Đ. T. K. P. Đ.

Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân.

Gia Tô Giáo Chủ Cứu Thế Thiên Tôn.

Thái Công Tướng Phụ Quản Pháp Thiên Tôn.

Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn.

Thập phương chư Phật, Vạn chưởng chư Tiên, Liên đài chi hạ.

Hôm nay vì: Đến buổi Thượng Ngươn, gặp thời kỳ tốt đẹp: Trời ban phước đức, nói lên lòng bác ái của Đức Phật Mẫu vì muốn phổ thông nền Chơn Đạo, ban bố cùng khắp bốn phương, độ hết tất cả Nhơn sanh thoát lìa hết nghiệp chướng, khuyên chúng sanh quay đầu về nẻo thiện, bỏ ác theo lành, tự mình sửa trị. Ngày rằm tháng giêng, cũng là lúc mở hội lớn để xem xét công lao, nên chúng Đệ tử cùng với Thiện nam Tín nữ thiết Đàn tràng gồm: Nhang, đèn, bông, trà, trái cây, và rượu tinh khiết theo nghi thức xin thành tâm hiến lễ.

Cúi mình mong nhờ Đức KIM BÀN PHẬT MẪU từ bi hỷ xả tất cả oan nghiệt tội lỗi, giải thoát ách nạn, tiêu trừ tai ương, chuyển họa thành phước, theo đuổi điều tốt nghinh tiếp việc lành, dân được yên ổn, Nước nên giàu mạnh.

Cúi mình mong nhờ KIM BÀN PHẬT MẪU ban xuống hồng ân Đại xá và xá cho chư Đệ tử Thiện nam Tín nữ xa xôi lặng lẽ về quá khứ, trong đó cha mẹ, những bậc tiền vãng, tông thân, mọi người từ vô lượng hoang kiếp theo sau mà đến, cho tới ngày hôm nay, tạo vô cùng oan nghiệt, tội lỗi và sai lầm không biết đến đâu, con kính cẩn cầu xin ắt được xá dứt hết, tất cả những việc quá khứ đều được thoát lìa khổ não, tất theo con đường Đạo, siêu thăng cõi Tam giái, vĩnh viễn hưởng cảnh Cực Lạc. Hiện nay ở tại trần, vui làm việc đạo, xin thưởng ban cho tai nạn không đến, bình yên và gặp việc tốt lành, và kính cẩn tâu trình công đức để được ban cho sáng tâm mà thấy tánh, thực sự là an vui theo quả và tự thành công là quý.

Đệ tử, chư thiện nam tín nữ thành thật thấm nhuần oai linh thiện lành, không xiết thành khẩn cầu xin Đức Phật Mẫu, và kính cẩn tỏ bày, cúi lạy tâu trình dâng lên sớ văn này.

Kính trình.

Hiền Tài QUÁCH VĂN HÒA

Share this:

Twitter

Facebook

Like this:

Số lượt thích

Đang tải…

Những Điều Cần Lưu Ý Về Viết Sớ Và Dâng Sớ Khi Lễ Chùa Ngày Tết

Ngày nay, ở nhiều chùa thường thấy một người ngồi viết sớ thuê, và mọi người phải xếp hàng chờ đợi rất đông để đến lượt mình, ai cũng rất lo lắng rằng nếu không có lá sớ viết thuê đó, thì lời cầu xin không đến được tai Thần Phật…

Vậy nếu không viết sớ, liệu Phật có biết chúng ta là ai không và biết “mâm lễ” trong hằng bao nhiêu mâm lễ lớn nhỏ trên bàn là của ai không? Liệu Phật có biết chúng ta muốn “xin” gì không? Rất nhiều lo lắng xung quanh việc “viết sớ” và “dâng sớ”… Có lẽ bạn sẽ bớt lo lắng hơn khi đọc bài phân tích này…

Một là, không cần viết ra thì Đức Phật cũng sẽ biết trong tâm bạn nghĩ gì, bạn mong muốn điều gì…

Đức Phật là người đã khai công, khai ngộ, tu thành chính quả, có thể thi triển thần thông uy lực vô tỷ. Trong Phật giáo cũng có ghi nhận tôn giả Mục Kiền Liên, đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là “đệ nhất thần thông”. Thần thông bao gồm cả thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông v.v.

Tha tâm thông là khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Như vậy thì, bạn có nói nhỏ đến đâu Phật cũng nghe thấy, thậm chí mới chỉ động niệm trong đầu Ngài đã biết rồi. Nên có lẽ nếu việc viết sớ khó khăn quá và bạn thiếu tờ sớ, bạn cũng không cần phải lo lắng quá. Phật có thể biết hết những điều bạn mong muốn trong tâm và sự thành kính của bạn khi đến cửa chùa rồi. Vậy nên, sự thành tâm, thành kính của bạn mới là quan trọng nhất…

Hai là, bạn chỉ biết đời này mình là ai, còn Phật biết cả quá khứ, tương lai và từng đời chuyển sinh của bạn

Một người bình thường trong luân hồi thì mỗi lần chuyển sinh đều bị xóa sạch ký ức tiền kiếp (trừ một số ngoại lệ). Tuy nhiên, đạt đến quả vị của Phật thì trí tuệ hoàn toàn khai mở, có thể nhìn thấu suốt quá khứ vị lai. Ngài không cần phải mở sổ địa chỉ để tìm ra bạn là ai, đây có lẽ chỉ là năng lực tư duy bị giới hạn của con người mà thôi. Ngài có lẽ biết cả nhiều tiền kiếp của bạn, cả tương lai của bạn rồi… Vậy nên, bạn có thể không cần phải lo lắng quá là đông người thế này, liệu Phật có biết mình là ai không và mâm lễ của mình Phật có chứng cho không.

Ba là, Đức Phật trong suốt cuộc đời thuyết Pháp chưa bao giờ dạy con người cầu xin mình ban phước

Chữ Phật, hay Phật Đà vốn xuất phát từ “Buddha,” nghĩa là người đã giác ngộ. Ngài giác ngộ các nguyên lý của Pháp ở các tầng thứ khác nhau, trong đó có quy luật nhân quả: Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Vậy nên, Đức Phật khuyên bảo con người tu tâm hành thiện. Chỉ có hành thiện mới mang lại phúc báo, chứ Ngài không phải là đấng ban phúc, giáng họa.

Ấy thế mà có người lại viết đủ thứ cầu xin: nào là tiêu tai giải nạn, nào là buôn bán phát tài, công thành danh toại, gia quyến an khang… và cho rằng sắm sanh lễ vật trọng hậu thì Phật sẽ “chứng cho”. Nếu chỉ vì một người dâng sớ cầu xin và bỏ nhiều tiền dâng lễ mà Phật thực sự ban cho người ấy, thì có khác gì nhiều ở chốn người thường nhận “quà biếu”?

“Phật tại tâm”, câu này có ý rằng phải tu chính cái tâm này thì mới có thể thành Phật, chứ không phải có tâm cầu Phật ban cho điều này điều nọ thì Phật sẽ đáp ứng.

Đức Phật khuyên nhủ con người buông bỏ các chủng dục vọng để đạt tâm thanh tịnh, còn những người viết sớ đều là viết đủ những loại dục vọng dâng lên bàn thờ Phật. Phật mà nhìn thấy, hỏi Ngài sẽ nghĩ gì? Chẳng những người kia không có phước, có khi còn tổn phước.

Lễ chùa đầu năm là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt ta. Đi chùa với tâm thanh tịnh, một lòng tu tâm hướng Phật, ắt sẽ kết Thiện quả.

Sớ, Văn Khấn Lễ Phật Cầu Được Bình Yên

Cầu bình yên là điều mà hầu hết ai đi chùa lễ Phật đều làm. Và người ta thường dùng sớ hay văn khấn để đọc lên những điều mà mình cầu nguyện.

Lễ Phật kỳ an sớ

Phục dĩ:

Phú thọ khang ninh

Nãi nhân tâm chi sở nguyện

Tai ương hạn ách bằng pháp lực dĩ giải trừ.

Nhất niệm chỉ thành Thập phương cảm cách.

Viên hữu Việt Nam quốc

Tỉnh……… huyện…………… xã……….. thôn……

Y vu linh tự cư…

Phụng Phật thánh cúng dâng

Xuân thiên thượng sớ, giải hạn kỳ an

Cầu tài diên sinh sự.

Kim thần tín chủ…

Hợp đồng gia đẳng. Tức nhật ngưỡng can tuệ nhãn

Phủ giám phàm tâm, ngôn niệm thần đẳng.

Sinh cư dương thế, số tại thiên cung

Hạ càn khôn phú tái chi ân,

Cảm Phật Thánh phù trì chi lực

Hành tàng hoặc hữu quai vi

Xuất nhập năng vô quá cữu

Phi tương lễ vật cụ trần

Hạt đắc bình minh thịnh chí

Cung duy

Nam mô thập phương vô lượng chư Phật thường trụ tam bảo, Kim liên tọa hạ

Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, tầm thanh linh cảm, Nam hải quan thế âm bồ tát, Hồng liên tọa hạ.

Tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế, Ngọc bệ hạ.

Đương niên hành khiển, chư nguyệt nhật thời Tôn thần, vị tiền:

Bản mạnh chính chiếu liệt vị tinh quân, bản mạnh liệt vị quyền cai công chúa, vị tiền.

Bản tự thập bát Long thần Già Lam chân tể, vị tiền.

Cung vọng chư tôn, thùy tình lân mẫn, chiếu giám tấu văn. Phục nguyện đức đại khuông phù, ân hoằng tế độ, công minh chính trực đại khai vũ lộ chi lương thầm, xá quá tiêu khiên quảng bá hà sa chi diễm phúc. Tỷ thần đẳng gia môn hanh thái, mạnh vi khang cường, canh sừ thương mại tứ thì vô họa hoạn chi ngu, học tập ngôn hành bát tiết hữu trinh tường chi triệu. Nhất ý thành cầu, vạn ban quả toại. Đãn thần hạ tình vô nhâm khích thiết bình dinh chi chí – Cẩn sớ.

Thiên vận… niên, nguyệt, nhật. Tín chủ thành tâm cụ tấu.

Dịch nghĩa:

Sớ lễ Phật cầu được bình yên

Cúi xin thưa rằng:

Giàu có, sống lâu và yên vui

Là sở nguyện của con người.

Vận hạn, tai họa trong vào pháp Phật giải thoát

Dốc lòng tụng niệm, động đến mười phương.

Nay tại nước Việt Nam tỉnh… huyện… xã… thôn…

Tại chùa thiêng… (chùa gì?)

Phụng sự Phật, Thánh có lễ dáng cúng.

Ngày xuân(1) dâng lên sớ tấu, cầu cho hết nạn được bình yên.

Cầu tài lại mong được trường thọ.

Nay tín chủ tôi là…… cùng cả nhà trên dưới

Ngày ngày ngửa trông chư vị Phật, Thánh thông sáng

Thấu tỏ cho lòng dạ chúng con, miệng niệm cầu xin.

Bởi lẽ chúng con sinh nơi trần thế,

Nhưng số kiếp tại cung trời.

Cúi trông trời đất che chở gia ân.

Kính mong Phật, Thánh phù trì bằng pháp lực.

Trong cuộc sống chắc có sự sơ xuất.

Ra vào không tránh khỏi lỗi lầm.

Nay xin được kính dâng lễ vật,

Cầu mong sao được sự bình an.

Nay cung kính.

Nam mô thập phương vô lượng chư Phật

Thường trụ tam bảo. Kim liên toa hạ

Nam mô đại từ dại bi cứu khổ cứu nạn, tầm thanh linh cảm, Nam Hải Quan Thế âm bồ tát, Hồng liên tọa hạ

Tam giới thiên chúa, tứ phải vạn linh công đồng thánh đế, Ngọc bệ hạ.

Đương niên hành khiển, chư nguyệt nhật thời Tôn thần vị tiền.

Bản mạnh chính chiếu liệt vị tinh quân,

Bản mạnh liệt vị quyền cai công chúa, vị tiền.

Bản tự thập bát long thần già lam chân tể, vị tiền.

Kính xin chư vị Tôn thần mớ lòng thương xót.

Chấp nhận tấu văn, mong đức lớn khuông phù.

Mở lòng cứu giúp, chính trực công minh.

Giúp chúng con có đường đi lương thiện.

Bỏ qua lầm lỗi, ban cho phúc đẹp, điềm lành.

Cho gia đình con được thịnh vượng.

Bản thân con sức khỏe dồi dào

Bốn mùa làm ăn, buôn bán không lo hoạn nạn.

Tám tiết lời nói việc làm được tốt đẹp rõ ràng.

Một dạ cầu xin muôn điều toại nguyện.

Chúng con vô cùng lo sợ, cẩn trọng làm sớ văn…năm…tháng…ngày