Chầu Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên

--- Bài mới hơn ---

 • Lễ Vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu Núi Bà Đen Là Di Sản Phi Vật Thể Quốc Gia
 • Huyền Tích Linh Sơn Thánh Mẫu Núi Bà Đen
 • Cây Hương Thờ Mẫu Cửu Là Gì? Kinh Nghiệm Lập Cây Hương Thờ Mẫu Bán Thiên
 • Văn Khấn Tứ Phủ Và Những Điều Cần Biết
 • Văn Khấn Đền Đôi Cô Tuyên Quang
 • Tam tòa Thánh Mẫu gồm có: Thượng thiên Thánh Mẫu (Thánh Mẫu Đệ Nhất) cai quản miền trời, Thượng ngàn Thánh Mẫu (Thánh Mẫu Đệ Nhị) cai quản miền rừng núi và Mẫu Thoải Phủ (Thánh Mẫu Đệ Tam) cai quản vùng sông nước.

  Bản văn chầu Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên

  Sớm mai vui vẻ đền Sòng

  Ngày chơi phủ chính lầu hồng vào ra

  Khăng khăng giữ sổ tam toà

  Lên đền chầu Chúa Liễu Hoa cầm quyền

  Thông tri tam giới hoàng thiên

  Coi khắp cửa phủ ,miếu đền thiếu đâu

  Trong ngoài thay thảy trước sau

  Sửa sang mẫu phó quyền chầu bà coi

  Quân thần phải đạo chúa tôi

  Cô hầu cô hạ nàng đôi dập dìu

  Khoe xanh xanh tốt đáng yêu

  Khoe tài tài khéo khéo chiều lòng xuân

  Đền thờ tả phượng hữu lân

  Hoa Lan hoa cúc thanh tân chơi bời

  Thiên Đình chén rót đầy vơi

  Khúc ca điểm đót cợt người người hay

  Đàn cầm khéo gẩy năm dây

  Cung huỳnh gió lọt chuốt mây lọt vàng

  Thung dung ghẹo khách qua đàng

  Nhỡn tinh lóng lánh mày ngang đằm đằm

  Miệng cười hoa nở đáng trăm

  Răng đen rưng rức hoãn chằm vàng đeo

  Đã lên ngôi báu trong triều

  Đã nên ngọc tốt vàng yêu dương toà

  Miệng cười tươi tốt như hoa

  Thanh tân lịch sự nết na dịu dàng

  Càng nhìn càng thắm nhân doan

  Nết na yểu điệu muôn vàn thảo hay

  Việc nào mà chẳng tới tay

  Lên đền xuống phủ chả ngày nào sai

  Có phen biến gái hiện trai

  Ai thắm thắm vậy ai phai phai liền

  Biết ra thời nhẹ như tên

  Nếu mà ko biết như thuyền bỏ neo

  Quở cho trăm chứng hiểm nghèo

  Chầu quế trong triều giá ngự Đồi Ngang

  Có phen giả ní giả nàng

  Sài di di án sai nàng nàng lên

  Có phen làm chúa thượng thiên

  Khi giả làm chúa thoải tiên thoải tề

  Phàm trần ai thấy tin nghe

  khấn thôi tạ lễ miếu nghè kêu văn

  Trần phàm kẻ vái người van

  Còn đường nhỡn nhục nhân gian mờ mờ

  Xem ra số phải phụng thờ

  Kẻ khấn người vái nam mô khấu đầu

  Biết bà bệnh tật khỏi đau

  Kim ngân vàng mã để hầu dâng lên

  Thỉnh Chầu chắc giáng bản đền

  Khuông phù đệ tử thiên niên thọ trường.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chầu Bà Đệ Nhị Thượng Ngàn
 • Đền Mẫu Âu Cơ, Ấm Áp Một Huyền Tích Xưa
 • Bài Khấn Lễ Mẫu Âu Cơ
 • Bài Văn Khấn Cô Chín Đền Sòng Sơn Và Cách Sắm Lễ
 • Văn Khấn Lễ Tam Toà Thánh Mẫu
 • Văn Khấn Tại Đền Quan Lớn Đệ Nhất Chuẩn Tín Ngưỡng Đạo Mẫu

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Khấn Tạ Mộ Và Cách Sắm Lễ Tạ Mộ Mới Xây, Tết Thanh Minh, Cuối Năm
 • Bài Cúng Phật Tại Chùa
 • Văn Khấn Mùng 1 Và Ngày Rằm Tháng 8 Tết Trung Thu
 • Bài Cúng Cô Hồn Chuẩn Và Đúng Nhất
 • Tìm Thầy “di Cung, Hoán Số”
 • Văn khấn tại đền Quan lớn đệ Nhất chuẩn tín ngưỡng đạo Mẫu

  THẦN TÍCH QUAN LỚN ĐỆ NHẤT THƯỢNG THIÊN

  Theo như thần tích Đền Đồng Bằng, khi có giặc ngoại xâm, Hùng Duệ Vương đã sai sứ giả về Hoa Đào Trang để truyền chỉ dụ triệu kỳ nhân dẹp giặc. Lúc đó có một Hoàng Xà hiện ra rồi bỗng hoá thành 1 chàng trai lực lưỡng, tuấn tú hơn người chính là Phạm Vĩnh, hay còn gọi là Vĩnh Công, tức Vua Cha Bát Hải Động Đình.

  Ngài nhận chỉ dụ, nhờ sứ giả báo với Vua Hùng là sẽ tuyển 10 tướng, chiêu mộ binh sĩ trong 10 ngày, rồi xuất quân đánh giặc trên cả 8 cửa biển nước Nam, hứa sau 3 ngày là giặc tan.

  Tương truyền ngay ngày tuyển mộ đầu tiên, Vĩnh Công đã chọn được 3 tướng là Quan Lớn Đệ Nhất, Quan Đệ Tam và Quan đệ Tứ, và sau 10 ngày thì chon đủ được 10 tướng. Vĩnh Công đã cùng Quan Lớn Đệ Nhất chặn giặc ở cửa sông Cái, Quan lớn đệ Tam cùng Quân sư Nuồi và quan đệ Ngũ chặn giặc tại cửa sông Bạch Đằng, Quan Điều Thất phụ trách ứng chiến và phối hợp tác chiến cùng các cánh quân chặn giặc đường bộ của Sơn Thánh, các vị Quan lớn khác đều được phân công đánh giặc trên 6 cửa biển khác của Nước Nam.

  Vĩnh Công cùng tướng sĩ đánh tan giặc dữ trên cả 8 cửa biển đúng trong hẹn định 3 ngày, đất nước trở lại thanh bình.

  Lại có điển tích khách truyền rằng Quan lớn đệ Nhất là người con trai cả của Đức Vua Cha Bát Hải Đồng Đình, được quyền năng cai quản Thượng Thiên. Ông thường khoác trên mình áo bào đỏ, ngự giữa hàng Ngũ Vị Tôn Ông.

  Quan lớn đệ Nhất không có đền thờ và ngày tiệc chính do ngài không giáng trần. Nhưng bất kỳ ngôi đền nào thờ ngũ vị tôn Quan đều có ông ngồi giữa trong Năm Tòa Ông Lớn, mặc áo bào đỏ, đội mũ cánh chuồn. Hiện giờ đền thờ Quan Lớn Đệ Nhất mới được xây dựng và hoàn thành, thuộc quần thể di tích đền Đức Vua Cha Bát Hải Đồng Bằng, cách đền Đồng Bằng khoảng 500m, thuộc xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

  VĂN KHẤN TẠI ĐỀN QUAN LỚN ĐỆ NHẤT CHUẨN TÍN NGƯỠNG ĐẠO MẪU

  “Hương một triện chín lần soi thấu

  Giãi lòng trần khải tấu linh thông

  Thỉnh mời Đệ Nhất tôn ông

  Lai lâm chứng giám điện trung uy hùng

  Anh linh lục trí thần thông

  Quyền cai tam giới uy phong phép màu

  Thượng thiên xe giá lên chầu

  Khâm thừa sắc chỉ công hầu ra uy

  Nổi cơn mưa gió tức thì

  Sấm vang tám cõi mây che ngất trời

  Đượm nhuần thiên hạ đôi nơi

  Thừa nhàn ông mới dạo chơicác toà

  Ba mươi sáu động tiên nga

  Bồng Lai tiên cảnh chẳng a chút nào

  Bạn tiên dâng quả bàn đào

  Rượu tiên thơ thánh thấp cao đôi tuần

  Cung thương làu bậc ngũ âm

  Cờ tiên đua nước bách thần nhởn nhơ

  Ngọc Hoàng ngự chỉ phán ra

  Bước vào bái tạ xuống qua cõi trần

  Kíp đòi thổ địa long thần

  Hỏi xem thiên hạ vạn dân thế nào

  Sớ lên tâu nộp thiên tào

  Ngọc Hoàng giá ngự ngôi cao đế đình

  Dưới toà thuỷ tế long cung

  Vua cha thấy mặt trong lòng yêu tin

  Triều thần văn võ đôi bên

  Ông tâu các việc thượng thiên lệnh hành

  Xuống chầu thuỷ điện long tinh

  Mười hai cửa bể cảnh thanh tú mầu

  Long xà ngư biếc về chầu

  Sóng xô mấy lớp nước triều mấy phen

  Uy thanh trấn động kinh thiên

  Phút thôi ông đã ngự lên lâm tùng

  Có phen giá ngự sơn trung

  Thạch bàn xe giá mây rồng tàn che

  Dư muôn thú vật cầm thi

  Dâng hoa tiến quả bốn bề xôn xao

  Bạn tiên mừng rỡ đón chào

  Cảnh nào là chẳng mĩ miều thanh tân

  Xuống trần vui thú cõi trần

  Thiên Đình có khách hồng trần dâng hoa

  Dưới thuỷ tề long xà phục củng

  Sơn lâm đều mến đức tôn vương

  Trải qua thiên hạ bốn phương

  Lòng trần khải tấu thắp hương khấn cầu

  Tự nhiên ứng biến nhiệm mầu

  Hoặc ai số hệ về đâu những là

  Đệ tử hiến cúng hương hoa

  Khấu đấu vọng bái ông đà độ cho

  Sắm sanh gà lợn trâu bò

  Đèn hương trầu quả thấu cho cõi lòng

  Chí thành hữu cảm tất thông

  Sở cầu tất ứng giáng lâm độ trì

  Chữ rằng thánh giáng lưu ân

  Đa tài đa lộc thiên xuân thọ trường.”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Lưu Ý Về Cách Ăn Mặc Đi Lễ Chùa Đầu Năm
 • Phong Tục Lễ Cúng Ông Táo (23 Tháng Chạp)
 • Cách Cúng Ông Công Ông Táo Ngày 23 Tháng Chạp
 • Cúng Đêm Giao Thừa Như Thế Nào
 • Bình Hoa Thờ Cúng Để Bàn Thờ, Thờ Phật Nên Cắm Loại Hoa Nào?
 • Chầu Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Khấn Tại Đền Chầu Bà Đệ Tam Thoải Phủ
 • Văn Khấn Thổ Địa, Văn Khấn Thần Tài Thổ Địa
 • Bài Văn Khấn Tam Tòa Thánh Mẫu Tại Đền, Đình, Chùa, Miếu Đầy Đủ
 • Tất Tật Văn Khấn Mẫu Tại Đình, Đền Dịp Năm Mới 2022 Chuẩn Phong Tục
 • Sự Tích Mẫu Thoải 4 Lần Hiển Linh Phù Vua Cứu Nước
 • Bản văn Chầu Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn

  Dâng văn tiên chúa thượng ngàn

  Đông Cuông tuần quán giáng đàn chứng đây

  Trên ngày gió cuốn rung cây

  Dưới khe cá lội chim bay về ngàn

  Canh khuya nguyệt lặn sao tàn

  Chiếc thoi bán nguyệt khoan khoan chèo vào

  Gập ghềnh quán thấp lầu cao

  Khi ra núi đỏ lúc nào ngàn xanh

  Thượng ngàn Đệ Nhị tối linh

  Ngôi cao công chúa quyền hành núi non

  Anh linh đã khắp tiếng đồn

  Sấm ran mặt bể mưa tuôn đầu ghềnh

  Da ngà mặt phượng long lanh

  Mặt hoa tươi tốt tóc xanh rườm rà

  Nhị hồng tuyết điểm mầu da

  Cổ tay tựa ngà đầu vấn tóc mai

  Vốn dòng công chúa Thiên Thai

  Giáng sinh hạ giới quản cải Thượng Ngàn

  Quản cai các lũng các lang

  Sơn tinh cầm thú hổ lang khấu đầu

  Khắp hoà tam thập lục châu

  Chín từng khe suối một bầu tiêu dao

  Dong chơi ngàn quế ngàn đào

  Khi ra thác cái lúc vào thác con

  Chim kêu vượn hót véo von

  Chớp bể đồi đoạn mưa nguồn từng cơn

  Khi nương gió lúc lại thác gièm

  Khi bẻ cành quế khi vin cành hồng

  Vui chơi nước nhược non bồng

  Phố Cát đền Sòng sông Cả sông Thao

  Lân rờn Phượng múa thấp cao

  Ngày mây thấp thoáng trăng sao lững lờ

  Nón buồm vai quẩy lẵng hoa

  Đền khi phủ nọ vào ra chơi bời

  Khi thanh vắng lúc lại êm trời

  Ngồi trên đỉnh núi ghẹo người Hằng Nga

  Tang tính tình thôi đọc lại ca

  Bẻ bai giọng Xá ê a giọng Mường

  Tiếng Kinh tiếng Mán tỏ tường

  Lục châu quan hoả lúi lường líu lo

  Dong chơi bát cảnh ngũ hồ

  Đua chèo bẻ lái hò dô lại về

  Khi chơi ngàn mái ngàn ngàn me

  Ngàn giang ngàn nứa trúc tre ngàn vầu

  Đôi cô Thổ Mán theo hầu

  Cô xe chỉ thắm cô xâu hạt vàng

  Sơn Lâm dọn quán bán hàng

  Non xanh đủng đỉnh tuyết sương gieo hò

  Khăn xanh áo lục nhởn nhơ

  Khi vào ba dội lúc vô đường chèo

  Môi son má phấn mỹ miều

  Miệng cười hoa nở mọi chiều mọi hay

  Đèn trăng quạt gió màn mây

  Bóng thông che tán bóng mai tựa hình

  Đi suối lúc lại về ghềnh

  Đua chèo tiếng phách tiếng sênh reo hò

  Chè tàu ba chén tính ưa

  Thanh bông hoa quả ngự thừa lại ban

  Yêu ai tài lộc chầu ban

  Ghét ai chầu quở khôn ngoan được nào

  Xem trong sự tích tân la

  Vậy nên phúc đẳng hà sa vô cùng

  Đệ tử dốc một lòng thành kính

  Dâng bản văn trình chầu ngự giáng lâm

  Mời chầu giáng phúc từ trung

  Khuông phù đệ tử tăng long thọ trường.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Khấn Mẫu Cửu Trùng Thiên Tại Bản Đền Bản Điện
 • Mẫu Văn Khấn Chùa Hà Cầu Duyên Linh Nghiệm
 • Download Văn Khấn Ngoài Mộ Ngày Giỗ File Doc
 • Văn Khấn Cúng Lễ Thành Hoàng Ở Đình, Đền, Miếu
 • Bài Văn Khấn Lễ Tạ Mộ Tiết Thanh Minh Và Cách Sắm Lễ Tạ Mộ Tiết Thanh Minh
 • Văn Khấn Tại Đền Chầu Bà Đệ Nhất Thượng Thiên

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Khấn Cúng Quan Âm Bồ Tát Tại Nhà Và Chùa Đúng Chuẩn Nhất 2022
 • Văn Khấn Cúng Thanh Minh Tại Nhà Dễ Nhớ Nhất?
 • Mẫu Cửu Trùng Thiên Là Ai? Bài Văn Khấn Mẫu Trùng Thiên
 • Sự Tích Và Bài Văn Khấn Đền Mẫu Cửu Trùng Thiên【Phúc An】
 • Bài Văn Khấn Mẫu Cửu Trùng Thiên Trong Tín Ngưỡng Tứ Phủ Công Đồng
 • Chầu đệ Nhất có tên gọi khác là Quế Hoa Công chúa. Bà cùng với Quỳnh Hoa Công chúa (tức Chầu cửu Sòng Sơn) luôn đôi bên hầu hạ Quốc Mẫu Liễu Hạnh.

  Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên được coi là hoá thân của Mẫu Đệ Nhất.Bà vốn là Thiên Cung Tiên Nữ, con gái của vua cha Ngọc Hoàng, giáng hiện trong xứ Thanh giúp dân hộ quốc. Trong hàng Tứ Phủ Chầu Bà, bà ngự ở hàng vị trí cao nhất, nắm quyền cai quản cả Thượng thiên, giữ sổ Tam Toà. Bà cùng các nàng hầu cận dạo chơi, giáng phúc cho muôn dân mỗi khi thanh nhàn. Cũng có quan niệm cho rằng, bà còn là Quế Hoa Công Chúa (hay còn gọi là Chầu Quế, khác với Mẫu Đệ Nhị) trên Thiên Cung, xuống Đồi Ngang Phố Cát, kề cận bên Mẫu Liễu Hạnh.

  Chầu đệ Nhất Quế Hoa và Chầu Quỳnh là nữ tướng của Hai Bà Trưng. Hai bà sinh ra ở đất Hà Giang, khi khởi nghĩa Hai Bà Trưng đến đường cùng, hai bà đã quay trở lại quê nhà và tuẫn tiết trên dòng Sông Lô.

  Giá hầu chầu bà đệ nhất

  Bà cũng giống với những vị thánh ở hàng Thượng Thiên khác, rất ít khi về ngự đồng. Chỉ khi nào có tiệc khai đàn mở phủ, mà người ra trình đồng có toà lễ Tứ Phủ Chầu Bà Sơn Trang thì thường thỉnh bà về chứng toà đàn màu đỏ (gồm hình Chúa ( Chầu), đôi cô hầu cận cầm quạt, mười hai cô nàng, động chúa, thuyền thoi,…). Bà thường mặc áo gấm màu đỏ, thêu phượng mỗi khi ngự đồng.

  Bất cứ nơi nào có Mẫu ngự đều được coi là đền Mẫu. Bởi Mẫu là hóa thân của Mẫu Thượng Thiên. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng có nơi thờ riêng, lưu rõ dấu tích của chầu nhất là Đền Rồng, Thanh Hoá.

  Văn khấn tại đền chầu bà đệ nhất thượng thiên

  “Sớm mai vui vẻ đền Sòng

  Ngày chơi phủ chính lầu hồng vào ra

  Khăng khăng giữ sổ tam toà

  Lên đền chầu Chúa Liễu Hoa cầm quyền

  Thông tri tam giới hoàng thiên

  Coi khắp cửa phủ ,miếu đền thiếu đâu

  Trong ngoài thay thảy trước sau

  Sửa sang mẫu phó quỳên chầu bà coi

  Quân thần phải đạo chúa tôi

  Cô hầu cô hạ nàng đôi dập dìu

  Khoe xanh xanh tốt đáng yêu

  Khoe tài tài khéo khéo chiều lòng xuân

  Đền thờ tả phượng hữu lân

  Hoa Lan hoa cúc thanh tân chơi bời

  Thiên Đình chén rót đầy vơi

  Khúc ca điểm đót cợt ngưòi ngưòi hay

  Đàn cầm khéo gẩy năm dây

  Cung huỳnh gió lọt chuốt mây lọt vàng

  Thung dung ghẹo khách qua đàng

  Nhỡn tinh lóng lánh mày ngang đằm đằm

  Miệng cười hoa nở đáng trăm

  Răng đen rưng rức hoãn chằm vàng đeo

  Đã lên ngôi báu trong triều

  Đã nên ngọc tốt vàng yêu dương toà

  Miệng cười tươi tốt như hoa

  Thanh tân lịch sự nết na dịu dàng

  Càng nhìn càng thắm nhân doan

  Nết na yểu điệu muôn vàn thảo hay

  Việc nào mà chẳng tới tay

  Lên đền xuống phủ chả ngày nào sai

  Có phen biến gái hiện trai

  Ai thắm thắm vậy ai phai phai liền

  Biết ra thời nhẹ như tên

  Nếu mà ko biết như thuyền bỏ neo

  Quở cho trăm chứng hiểm nghèo

  Chầu quế trong triều giá ngự Đồi Ngang

  Có phen giả ní giả nàng

  Sài di di án sai nàng nàng lên

  Có phen làm chúa thượng thiên

  Khi giả làm chúa thoải tiên thoải tề

  Phàm trần ai thấy tin nghe

  khấn thôi tạ lễ miếu nghè kêu văn

  Trần phàm kẻ vái người van

  Còn đưong nhỡn nhục nhân gian mờ mờ

  Xem ra số phải phụng thờ

  Kẻ khấn người vái nam mô khấu đầu

  Biết bà bệnh tật khỏi đau

  Kim ngân vàng mã để hầu dâng lên

  Thỉnh Chầu chắc giáng bản đền

  Khuông phù đệ tử thiên niên thọ trường.”

  Xem tử vi 2022 của bạn như thế nào qua bài viết: TỬ VI 2022 – XEM TỬ VI NĂM KỶ HỢI 2022.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Khấn Tại Đền Cô Bé Thượng Thiên Và Huyền Tích Linh Diệu
 • Văn Khấn Thành Hoàng Ở Đình, Đền, Miếu
 • Bài Văn Khấn Cưới Hỏi Tại Gia
 • Văn Khấn Lễ Đầy Tháng, Cúng Mụ
 • Văn Khấn Động Thổ, Cất Nóc Làm Nhà
 • Văn Chúa Đệ Nhất Tây Thiên

  --- Bài mới hơn ---

 • Tứ Vị Vua Bà ( Đền Cờn )
 • Bài Khấn Mẫu Đồng Đăng
 • Bàn Về Tín Ngưỡng Cửu Thiên Huyền Nữ Ở Vùng Huế (Phần 2)
 • Bài Văn Khấn Phủ Tây Hồ
 • Bài Văn Khấn Tam Tòa Thánh Mẫu Ở Chùa, Đình, Điện, Đền Chuẩn Nhất
 • Nước Việt Nam có ngàn Đông Lộ

  Cõi Bắc Kì có núi Tây Thiên.

  Dõi truyền thiên hạ ức niên

  Ba vị tiên thánh giáng sinh giúp đời.

  Dân Sơn Đình là nơi sở tại

  Thấy một người khí khái khôn ngoan.

  Mẫu phó cho phụng sự khói nhang

  Nguyện cầu quốc thái dân an thuận hòa.

  Cảnh Thánh Bà long chầu hổ phục

  Suối Giải Oan giải khúc minh trân.

  Trường sinh có nước tảy màu

  Tảy cho thiên hạ đâu đâu được nhờ.

  Dù bốn mùa chim kêu phượng hót

  Sáng một màu xanh ngắt cỏ hoa.

  Vui về nước chảy non ba

  Bồng lai nước nhược chưa qua nhược nào.

  Thú thanh tao Thạch Bàn lồ lộ

  Ngăn thiên nhang thoảng gió muôn năm.

  Thuyền đường chỉ Phật giáng lâm

  Khắp miền thiên hạ thánh tâm.

  Linh uy khó nhọc tìm nơi biến hóa

  Lại khen người tạc đá mà nên.

  Bầu trời cảnh Phật non Tiên

  Thấy ngàn Tam Đảo Tây Thiên dị kì.

  Hồ Bát Nhã thời thời bất cổ

  Có nước Vàng, thác Bạc như in.

  Có cầu, có nước sông truyền

  Cửa đền phong nguyệt vô biên lầu lầu.

  Cảnh đua nhau bồng lai úc trúc

  Lí thanh tao mọi thứ nở hoa.

  Cảnh lên thay điểm bà sa

  Mừng cây cổ thụ năm ba cội tùng.

  Đã minh nguyệt phong quang là thế

  Tại văn hoa đuốc tuệ quang huy.

  Thế gian liễu thế nan chi

  Do lai quảng đại từ bi vô cùng.

  Thụ sắc phong phò vua giúp nước

  Lại hộ trì an quốc ban gia.

  Tây Thiên bà Cả thượng tòa

  Bà Hai trị bệnh, bà Ba trừ tà.

  Tiệc trung thu nghinh về đền Cả

  Giáp hai dân hương hỏa đền Trung.

  Tam Dương hiệp hiệp chức tiên phong

  Để lại ngũ phúc hương thông nước nhà.

  Chính tiệc Bà thường tân đoan ngũ (5 tháng 5)

  Cứ ngày rằm lệ sớ muôn năm.

  Hương hoa lễ vật mọi nơi

  Mẫu anh linh, vọng bái Thánh Bà.

  ức niên hương hỏa lưu phương họa đồ.

  Chốn Nam Bang ngàn dân kính chúc

  Đức Thánh Bà hóa phép thần thông.

  Cầu tài cầu lộc hữu dư

  Cầu con cho đươc thượng vi tinh thần.

  Nào là người văn nhân tài tử

  Cũng là người nữ tú nam thanh.

  Muốn vui lên đất Sơn Đình

  Muốn cầu lên cửa anh linh nhà Bà.

  Quốc thái hoa nhân dân yên lạc

  Cửa anh linh danh tạ lập thiên

  Cầu cho phú quý thiên niên

  Thế nhi huynh đệ khang trường thiên thu.

  Tống tai ách nghinh lai bách phúc

  Đảo tất thông nguyện phúc tam đa.

  Lòng tin vọng bái Thánh Bà

  Minh cường quốc phú dân hòa bình yên.

  Chữ rằng thánh giáng nghe văn

  Tấn Mẫu lưu lạc thiên thanh thọ trường.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đền Mẫu Âu Cơ ( Mẫu Đầm Đa)
 • Văn Khấn Lễ Tiểu Tường, Đại Tường
 • Cúng Gia Tiên Ngày Giỗ Tiểu Tường
 • Văn Khấn Ngày Giỗ Đầu (Tiểu Tường)
 • Văn Khấn Ngày Giỗ Ông Nội
 • Văn Khấn Tại Đền Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ Chuẩn Tín Ngưỡng Đạo Mẫu Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Nội Dung Bài Văn Khấn Ông Hoàng Bảy Đầy Đủ Và Chuẩn Xác Nhất
 • Văn Khấn Quan Lớn Đệ Tam
 • Văn Khấn Quan Lớn Tuần Tranh
 • Văn Khấn Quan Thế Âm Bồ Tát Chuẩn Và Đầy Đủ Nhất
 • Văn Khấn Thần Thổ Công Và Các Vị Thần
 • Văn khấn tại đền Quan lớn đệ Tam Thoải Phủ chuẩn tín ngưỡng đạo Mẫu Việt Nam

  Tín ngưỡng văn hóa đạo Mẫu Việt Nam có Tam Tòa Thánh Mẫu, Ngũ vị tôn Quan, Thập vị ông Hoàng,… Mỗi người đều ngự riêng tại bản đền, bản điện với bài văn khấn đền và quyền phép khác nhau. Cùng chúng tôi tìm hiểu về Quan lớn đệ Tam Thoải Phủ qua bài viết sau đây.

  Thần tích Quan lớn đệ Tam Thoải Phủ

  Quan Lớn Đệ Tam được biết đến là con trai thứ ba của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Ông được vua cha yêu mến và tín nhiệm, giao cho quyền cai quản chốn Long Giai Động Đình, cận bên cạnh phụ vương. Dưới thời Hùng Vương, theo lệnh vua cha, ông cùng hai người em (có sách nói là hai người thân cận) lên giúp Vua Hùng chỉ huy thuỷ binh, lúc này ba vị giáng ở đất Hà Nam, được nhân dân tôn thành “Tam Vị Đại Vương”, trong đó, Quan Đệ Tam là người anh cả trong ba người.

  Có điển tích lại kể rằng Quan Tam Phủ giáng trần vào nhà quý tộc dưới thời Hùng Vương, ông trở thành vị tướng quân thống lĩnh ba quân thuỷ lục. Ông đã hy sinh trong một trận huyết chiến và hạ thân (mình) trôi về hai bên bờ con sông Lục Đầu). Ông hoá đi, về chầu Long Cung, là người cầm cân nảy mực, thông tri Tam Giới, quyền cai các thanh đồng đạo quan. Vậy nên có khi người ta còn gọi là Ông Cai Đầu Đồng.

  Hầu như những người đã ra hầu Tứ Phủ, khi hầu hàng Quan Lớn, ai cũng phải hầu về Quan Đệ Tam. Ông là một trong những vị quan lớn hay về ngự đồng nhất. Khi ngự đồng, ông mặc áo trắng thêu rồng, hổ phù; làm lễ tấu hương, khai quang, chứng sớ điệp và ông múa đôi song kiếm. Khi có đại tiệc khai đàn mở phủ, người ta thỉnh quan về chứng đàn Thoải Phủ (gồm có long chu phượng mã, lốt tam đầu cửu vĩ,… tất cả đều màu trắng).

  Trong hàng quan lớn, bởi danh tiếng lẫy lừng nên ông được thờ phụng ở khắp nơi. Nhưng đầu tiên phải kể đến Đền Lảnh Giang ở Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam (gần Hưng Yên) tương truyền là nơi hạ thân của ông trôi về, sau đó phải nói đến Đền Xích Đằng cũng thuộc Hà Nam (hai ngôi đền này chỉ cách nhau cây cầu Yên Lệnh nối hai bờ sông Lục Đầu) là nơi thờ thượng thân của ngài. Ngoài ra còn có Đền Cửa Đông tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (gần Đền Mẫu Thoải)

  Tiệc Quan lớn đệ Tam diễn ra vào ngày nào ?

  Ngày mở tiệc được tổ chức tại ngày 24/6 âm lịch, dân gian còn gọi đây là ngày đản sinh của ngài.

  Văn khấn Quan lớn đệ Tam Thoải Phủ chuẩn tín ngưỡng đạo Mẫu Việt Nam

  “Trịnh giang biên giành ngân lai láng

  Đôi vầng hồng soi rạng nam minh

  Con vua thủy quốc Động Đình

  Đệ tam thái tử giáng sinh đền Rồng

  Đức gồm vẹn thung dung hòa mặc

  Bẩm sinh thành tư chất long nhan

  Thỉnh mời thái tử thái tử vương quan

  Phi phương diện mạo dung nhan khác thường

  Hằng tấu đối thiên đường thủy phủ

  Trấn nam minh quy đủ bốn phương

  Ra uy chấp chính kỉ cương

  Cầm cân nảy mực sửa sang cõi đời

  Chốn long giai cầm quyền thay chúa

  Phép màu quan tối tú tối linh

  Lệnh truyền thủy bộ chư dinh

  Sửa sang đai giáp chơi miền trần gian

  Dâng một triền nhang lòng thành dâng một triền nhang

  Tấu về thủy phủ các ban các tòa thiên đình cho tới diêm la

  Thiên đình cho tới diêm la tấu vè thoải phủ vua cha động đình

  Chốn ấy là chốn thủy cung”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Khấn Đức Quan Âm Chuẩn Đề Bồ Tát Ở Chùa Hương
 • Download Văn Khấn Phóng Sinh File Doc
 • Văn Khấn Phật Bà Quan Âm Tại Nhà
 • Văn Khấn Mùng Một Và Ngày Rằm Ngắn Gọn Và Dễ Nhớ
 • Văn Khấn Lễ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật Bà Quan Âm
 • Văn Khấn Quan Lớn Đệ Tam

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Khấn Quan Lớn Tuần Tranh
 • Văn Khấn Quan Thế Âm Bồ Tát Chuẩn Và Đầy Đủ Nhất
 • Văn Khấn Thần Thổ Công Và Các Vị Thần
 • Cách Cúng Cô Hồn Rằm Tháng 7 Ai Cũng Nên Biết
 • Văn Khấn Rằm Trung Thu Đầy Đủ Nhất
 • Bài Khấn Quan âm Bồ Tát, Văn Khấn Quan Lớn Đệ Tam, Bài Khấn Quan Ngũ Hổ, Bài Khấn Quan Đệ Tam, Văn Khấn Yết Cáo Táo Quân Thổ Thần, Văn Khấn Quan Nam Tào Bắc Đẩu, Bài Khấn Trả Nợ Tào Quan, Bài Khấn Quan Thế âm Bồ Tát, Văn Khấn Quan Ngũ Hổ, Bài Khấn Quan âm, Văn Khấn Rằm Tháng 7 Tại Cơ Quan, Bài Khấn Quan Giám Sát, Bài Khấn Phật Bà Quan âm, Văn Khấn Đền Quán Thánh, Bài Khấn Nguyện Quan Thế âm Bồ Tát, Văn Khấn Quan Hoàng Bảy, Bài Khấn Phật Quan âm, Bài Khấn Rằm Tháng 7 Tại Cơ Quan, Văn Khấn Quan Công, Bài Khấn Quan Thần Linh Thổ Địa, Bài Khấn Quan Thánh, Văn Khấn Quan Thần Linh Ngoài Mộ, Bài Khấn Quan Tuần Tranh, Bài Khấn Quan Lớn Tuần Tranh, Văn Khấn Khai Trương Quán ăn, Những Khó Khăn Quản Trị Mua Hàng, Văn Khấn Quan Hoàng Mười, Văn Khấn Quan Lớn Tuần Tranh, Văn Khấn Khai Quần Ngựa Ma Giay, Những Khó Khăn Trong Quản Lý Mua Hàng Gặp Phải, Che Do Xuat Ngu Quan Nhan Co Hoan Canh Kho Khan, Sự Tích Cây Quần Thiết Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị, Sự Tích Cây Quần Thiết Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị, Sự Cần Thiết Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân Trong Tình Hình Mới, Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hình Mới, Bien Phap Tang Cương Quan Lý Các Moi Quan He Quan Nhan Tring Tinh Hinh Moi, Những Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hôi Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hì, Những Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sơ, Những Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sơ, Nêu Yêu Cầu, Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Môi Quan Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hì, Sự Cần Thiết Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hình, Tăng Cường Sinh Lý Nam Quan Ly Cac Moi Quan He Xa Hoi Cua Quan Nhan O Don Vi Co So Trong Tinh Hinh M, Yêu Câu Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình , Yêu Câu Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình, êu Yêu Cầu, Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Môi Quan Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hìn, Chuyên Đề Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hình Mới, Đồng Chí Cho Biết Các Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ, Những Biện Pháp Tu Táp Tăng Chiều Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở, Những Biện Pháp Tu Táp Tăng Chiều Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở , Nêu Yêu Cầu, Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Môi Quan Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hì, Sự Cần Thiết Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hình , Yêu Cầu Quản Lý Các Mối Quan Hệ Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hình Mớiphim Quỳnh Búp Bê Tậ, Sự Cần Thiết Yêu Cầu , Biện Pháp Tăng Cường Quản Lí Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Dơn Vị C, Phoi Hop Chat Che Giua Gia Dinh Dia Phuong Va Don Vi Trong Quan Ly Cac Moi Quan He Xa Hoi Cua Quan N, Sự Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị, Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hình Mới, Các Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mmois Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở, Tăng Cường Quản Lý Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân Dơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hình Mới, Sự Cần Thiết Yêu Cầu , Biện Pháp Tăng Cường Quản Lí Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Dơn Vị C, Sự Cần Thiết, Yêu Cầu, Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân, Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hình Mới, Tăng Cường Quản Lí Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tinh Hinh Mới, Tăng Cường Quản Lí Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tinh Hinh Mớ, Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân, Bien Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mói Quan Hẹ Của Quan Nhan, Nhũng Yêu Cầu Quản Lí Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hình Mới, Yêu Cầu Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân Trong Giai Đoạn Hiệnnay, Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở, Nêu Yêu Cầu Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hộicủa Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tinh Hinh Mới, Bai Viet Thu Hoach Vè Tăng Cường Quản Lý Các Mói Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân, Yêu Cầu Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hình Mớig, Yêu Cầu Quản Lý Các Mỗi Quan Heejxax Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hình Mới?, ăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hình Mới, Yêu Cầu Và Các Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân, ăng Cường Quản Lí Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tinh Hinh Mới, Các Biện Pháp Cơ Bản Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở, Bài Tập Tình Huống Về Lãnh Đạo Quản Lý Cấp Phòng Tại Các Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước, Các Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân, Quản Lý Lực Lượng Nồng Cốt Dân Quân Tự Vệ Và Quân Dự Bị Động Viên, Quản Lý Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hình Mới, Bài Thu Hoạch Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân, Quản Lý Các Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hình Mới, Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hình Mới, Phoi Hop Chat Che Trong Quan Ly Cac Moi Quan He Xa Hoi Cua Quan Nhan, Thuc Trang Ve Cong Tác Quản Lý Các Moi Quan He Xa Hoi Cua Quan Nhan, Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân Cuaan, Yêu Cầu Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hình Mới, Tăng Cường Năng Lực Quản Lý Môi Quan He Quan Nhan, Tai Liệu Tăng Cương Quản Lý Các Mối Quan Hệ Của Quân Nhân, Sự Cần Thiết Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân, Yêu Cầu Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Trong Tình Hình Mới, Yeu Cau Cau Quan Ly Cac Moi Quan He Xa Hoi Cua Quan Nhan O Don Vi Co So Trong Tinh Hinh Moi, : Nêu Yêu Cầu Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hình Mới, Bài Thu Hoạch Về Tăng Cường Quản Lý Các Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở, Yêu Cầu Quản Lí Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Trong Tình Hình Mới, Nêu Yêu Cầu Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Trong Tình Hình Mới, Neu Yeu Cau Quan Ly Cac Moi Quan He Xa Hoi Cua Quan Nhan O Don Vi Co So Trong Tinh Hinh Moi, Neu Yeu Cau Quan Ly Cac Moi Quan He Cua Quan Nhan Trong Tinh Hinh Moi, Bài Khấn Lễ ăn Hỏi, Văn Khấn âm Hán,

  Bài Khấn Quan âm Bồ Tát, Văn Khấn Quan Lớn Đệ Tam, Bài Khấn Quan Ngũ Hổ, Bài Khấn Quan Đệ Tam, Văn Khấn Yết Cáo Táo Quân Thổ Thần, Văn Khấn Quan Nam Tào Bắc Đẩu, Bài Khấn Trả Nợ Tào Quan, Bài Khấn Quan Thế âm Bồ Tát, Văn Khấn Quan Ngũ Hổ, Bài Khấn Quan âm, Văn Khấn Rằm Tháng 7 Tại Cơ Quan, Bài Khấn Quan Giám Sát, Bài Khấn Phật Bà Quan âm, Văn Khấn Đền Quán Thánh, Bài Khấn Nguyện Quan Thế âm Bồ Tát, Văn Khấn Quan Hoàng Bảy, Bài Khấn Phật Quan âm, Bài Khấn Rằm Tháng 7 Tại Cơ Quan, Văn Khấn Quan Công, Bài Khấn Quan Thần Linh Thổ Địa, Bài Khấn Quan Thánh, Văn Khấn Quan Thần Linh Ngoài Mộ, Bài Khấn Quan Tuần Tranh, Bài Khấn Quan Lớn Tuần Tranh, Văn Khấn Khai Trương Quán ăn, Những Khó Khăn Quản Trị Mua Hàng, Văn Khấn Quan Hoàng Mười, Văn Khấn Quan Lớn Tuần Tranh, Văn Khấn Khai Quần Ngựa Ma Giay, Những Khó Khăn Trong Quản Lý Mua Hàng Gặp Phải, Che Do Xuat Ngu Quan Nhan Co Hoan Canh Kho Khan, Sự Tích Cây Quần Thiết Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị, Sự Tích Cây Quần Thiết Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị, Sự Cần Thiết Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân Trong Tình Hình Mới, Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hình Mới, Bien Phap Tang Cương Quan Lý Các Moi Quan He Quan Nhan Tring Tinh Hinh Moi, Những Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hôi Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hì, Những Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sơ, Những Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sơ, Nêu Yêu Cầu, Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Môi Quan Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hì, Sự Cần Thiết Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hình, Tăng Cường Sinh Lý Nam Quan Ly Cac Moi Quan He Xa Hoi Cua Quan Nhan O Don Vi Co So Trong Tinh Hinh M, Yêu Câu Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình , Yêu Câu Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình, êu Yêu Cầu, Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Môi Quan Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hìn, Chuyên Đề Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hình Mới, Đồng Chí Cho Biết Các Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ, Những Biện Pháp Tu Táp Tăng Chiều Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở, Những Biện Pháp Tu Táp Tăng Chiều Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở , Nêu Yêu Cầu, Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Môi Quan Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hì,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nội Dung Bài Văn Khấn Ông Hoàng Bảy Đầy Đủ Và Chuẩn Xác Nhất
 • Văn Khấn Tại Đền Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ Chuẩn Tín Ngưỡng Đạo Mẫu Việt Nam
 • Văn Khấn Đức Quan Âm Chuẩn Đề Bồ Tát Ở Chùa Hương
 • Download Văn Khấn Phóng Sinh File Doc
 • Văn Khấn Phật Bà Quan Âm Tại Nhà
 • Tìm Hiểu Về Vị Tiên Cô Hầu Mẫu Đệ Nhị

  --- Bài mới hơn ---

 • Hành Trình Đi Tìm Lại Pho Tượng Bị Đánh Cắp Trong Ngôi Chùa Cổ
 • Viếng Đền Cô Chín Thanh Hóa, Sắm Lễ Cô Chín Cần Những Gì?
 • Sự Tích Cô Bơ Mẫu Thoải Thác Hàn
 • Bài Văn Khấn Ông Hoàng Bảy Ngắn Gọn Dành Cho Dân Lô Đề Cờ Bạc
 • Đầu Năm Đi Lễ Ông Hoàng Bảy
 • Cô Bơ Thượng Ngàn là một trong mười hai vị Thánh Cô trên Sơn Trang theo hầu Mẫu Thượng Ngàn. Tuy không thuộc hàng Tứ Phủ Thánh Cô nhưng cô Bơ Thượng Ngàn đôi khi vẫn giá ngự trong các nghi lễ hầu đồng.

  Cô Bơ Thượng Ngàn được thờ tại một số đền và cung thờ trên cả nước. Trong đó, nổi tiếng nhất là những địa điểm tâm linh sau:

  Đền thờ cô Bơ Thượng Ngàn tại Lạng Sơn

  Cô Bơ Thượng Ngàn được thờ phụng một số ngôi đền cổ và cung thờ tại nhiều vùng như đền Mẫu Lộc Bình (thị trấn Lộc Bình, Lạng Sơn). Ngoài ra, tại một số vùng như đền Thượng (Vụ Bản, Hòa Bình) hay ở Tam Kỳ (Quảng Nam) cũng có đền thờ cô. Tại mỗi nơi, nhân dân lại xưng danh cô theo tên của ngôi đền đó như cô Ba Vụ Bản, cô Ba Tam Kỳ.

  Địa điểm của cung thờ Cô Bơ Sơn Trang thuộc quần thể di tích Phong Mục, huyện Phong Mục, xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

  Cung thờ vọng cô Bơ Thượng Ngàn thuộc lầu Cô Bơ Thoải, nằm cạnh đền ông Hoàng Bơ. Điều này cũng chứng minh được Cô Bơ Thượng và Cô Bơ Thoải là hai vị khác nhau chứ không phải là một người như quan niệm của nhiều người.

  Hằng năm, cứ vào những ngày đầu xuân năm mới hay những ngày hội, ngày tiệc, nhân dân bản địa cùng các con hương thập phương lại đổ về các ngôi đền dâng cúng lễ lạt lên cô Bơ Thượng cùng các vị thần linh khác để nhớ về các Ngài. Cũng là bày tỏ tấm lòng thành kính cầu nguyện cho gia khuyến luôn bình an, công việc thuận lợi may mắn. Ai ai cũng chuẩn bị vật lễ trang trọng, bề thế nhất có thể. Trong đó, Oản Tài Lộc đang là sự lựa chọn của rất nhiều khách hàng muốn mâm lễ đồ của mình thêm phần sang trọng, trọn vẹn ý nghĩa tâm linh, lại vừa có thể trưng lễ trong thời gian lâu mà không bị ảnh hưởng.

  Oản Tài Lộc Cô Tâm chuyên sỉ lẻ Oản và phụ kiện làm Oản

  Với mẫu oản cần đầu tư tâm huyết và thời gian như vậy, các con nhang thường tìm đến Oản Cô Tâm để đặt mua những quanh Oản Tài Lộc. Oản cô Tâm là địa chỉ cung cấp nhiều dòng sản phẩm oản lễ thiết kế được trang trí thiết kế độc lạ và ý nghĩa bởi bàn tay những nghệ nhân tài năng, dày dặn kinh nghiệm và thấu hiểu văn hóa tín ngưỡng thờ cúng của Người Việt. Từ đó, đảm bảo trọn vẹn văn hóa tín ngưỡng thờ cúng thiêng liêng của đất nước bao đời nay.

  Để làm ra những quanh oản được trang trí khéo léo, đẹp mắt không thể thiếu được những phụ kiện chất lượng để trang trí như hoa lụa, con công, vàng giả kim vô cùng lộng lẫy và kiêu sa… Oản cô Tâm không chỉ chuyên sỉ lẻ với mức giá tốt mà còn cung cấp phụ kiện làm Oản cam kết chất lượng.

  Đồng Đăng, Ao Cá là quê

  Pháp sư tái thỉnh cô Ba tam kỳ

  Thiên Đình, Địa Phủ thông tri

  Hình dung nhan sắc mọi bề thanh tân

  Tuổi xuân vẻ lại thêm xuân

  Thú vui phong cảnh thanh vân chơi bời

  Có khi cô hiện ra người

  Dậy chim uốn lưỡi dậy người bán buôn

  Khi thời dậy vượn du con

  Lúc ca lúc hót nỉ non buồn dầu

  Dậy loài cầm thú gọi nhau

  Nhân gian hữu sự thỉnh cầu lại qua

  Núi dùm cô cả thiêng thay

  Anh linh giáng ứng về đây ngự đồng

  Tài kiêm lục trí thần thông

  Sơn lâm các động tung hoành anh linh

  Cô đôi Bắc Lệ tàng hình

  Tâm thành cầu khẩn hiển linh cô về

  Đồng Đăng, Ao Cá là quê

  Pháp sư tái thỉnh cô Ba tam kỳ

  Thiên Đình, Địa Phủ thông tri

  Hình dung nhan sắc mọi bề thanh tân

  Tuổi xuân vẻ lại thêm xuân

  Thú vui phong cảnh thanh vân chơi bời

  Có khi cô hiện ra người

  Dậy chim uốn lưỡi dậy người bán buôn

  Khi thời dậy vượn du con

  Lúc ca lúc hót nỉ non buồn dầu

  Dậy loài cầm thú gọi nhau

  Nhân gian hữu sự thỉnh cầu lại qua

  Thỉnh mời cô Tư ỷ La

  Theo hầu vương Mẫu quê nhà Thuận Nam

  Mẫu sai cô Tư giáng phàm

  Lễ nghi sớ điệp lập đàn mời khuyên

  Lại mời các bộ Mường trên

  Cô Năm vốn ở Thái Nguyên, Cao Bằng

  Tính đành hanh thấy ai lạ mặt

  Sai cô hầu đuổi bắt cho mau

  Líu lô tiếng mán bảo nhau

  Tức thời cô trước cô sau điệu về

  Người thôn quê hay là thành thị

  Không biết rằng bệnh ý vì đâu

  Làm cho chóng mặt nhức đầu

  Càng phù càng thuốc càng đau như dần

  Hành bệnh nhân thậm chưng là khổ

  Uống thuốc trần lại hãm mồ hôi

  Bói thời ra quẻ phong lôi

  Cô Năm hành bệnh ai coi cho tường

  Sắm hình nhân điệp trương thế mệnh

  Trả lễ cô thời bệnh mới tan

  Thỉnh mời cô Sáu Đồi Ngang

  Cùng cô nàng Bẩy Tuyên Quang giáng trần

  Pháp đằng vân anh linh biến hoá

  Các mán mường mọi xá đều kinh

  Thỉnh mời các bộ sơn tinh

  Cùng cô nàng Tám anh linh nhiệm mầu

  Cao Lan, Mán Mọi sơn đầu

  Thần thông lục trí ai hầu giám đương

  Thỉnh mời cô Chín Sòng Sơn

  Cô Mười chính ở Suối Ngang hiện về

  Thú vui là thú sơn khê

  Ngàn giang ngàn nứa mọi bề thanh tân

  Cô Mười Một ngự đồng nhân

  Khi chơi quán Sở lầu Tần ngao du

  Quê nhà cô ở trang chu

  Dong chơi rừng núi ngao du Mán Mường

  Thỉnh cô Mười Hai giáng đàn

  Lại xin chứng lễ sơn trang khuyên mời

  Độ cho tín chủ mọi người

  Già thời sức khoẻ trẻ thời bình an

  Thỉnh mời chư vị giáng đàn

  Phù trì đệ tử thiên ban thọ trường

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Kiến Thức Về Cô Bơ Bông
 • Đi Lễ Cô Bơ Cần Chuẩn Bị Những Gì?
 • Những Điều Cần Biết Về Sắm Lễ Đền Bà Chúa Kho Cho Đầy Đủ
 • Chi Tiết Cách Sắm Lễ “vay Vốn” Cầu Làm Ăn Đền Bà Chúa Kho
 • Những Hình Ảnh ‘xấu Xí’ Tại Lễ Hội Đền Bà Chúa Kho
 • Văn Khấn Lễ Mẫu Thượng Ngàn Chính Xác Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Giỗ Tổ Hùng Vương Tại Nhà Dùng Văn Khấn Nào?
 • Lễ Cúng Tổ Tiên Của Người Lô Lô
 • Dâng Hoa Cúng Phật: Luận Về Ý Nghĩa
 • Mâm Cúng Khai Trương Văn Phòng
 • Cách Đặt Gà Cúng Rằm Tháng 7
 • Văn khấn lễ Mẫu Thượng Ngàn

  Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

  Hương tử chúng con dốc lòng kính lạy Đức chúa thượng ngàn đỉnh thượng cao sơn triều mường sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương ngọc điện hạ.

  Kính lạy:

  • Đức Thượng ngàn chúa tể Mị Nương Quế Hoa công chúa tối tú tối linh, cai quản tám mươi mốt cửa rừng trong cõi Nam giao.
  • Chư tiên, chư thánh chư thần, bát bộ sơn trang, mười hai tiên nương, văn võ thị vệ, thánh cô thánh cậu, ngũ hổ bạch xà đại tướng.

  Hương tử con là:…………………………………………………………….

  Ngụ tại:……………………………………………………………………………………………………………………….

  Nhân tiết………….chúng con thân đến………………………..Phủ chúa trên ngàn, đốt nén tâm hương kính dâng lễ vật, một dạ chí thành, chắp tay khấn nguyện. Cúi xin lượng cả bao dung, thể đức hiếu sinh, ra tay cứu vớt, độ cho chúng con cùng cả gia quyến bốn mùa được chữ bình an, tám tiết hưng long thịnh vượng, lộc tài quảng tiến, công việc hanh thông, giải vận giải hạn, biến hung thành cát, đổi họa ra tường, như ý sở cầu, tòng tâm sở nguyện.

  Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

  Cẩn tấu !

  Sắm lễ ban thờ mẫu như thế nào cho đúng

  Rất nhiều người còn đang mù mờ về việc sắm sửa lễ vật như thế nào để lễ trong Chùa, lễ Đền, Phủ. Nhiều người vào Chùa dâng hương mà lại mang đồ sống, đồ mặn…, rồi một số người cho rằng lễ chay chỉ dùng để lễ Phật, còn lễ Thánh, Thần thì bắt buộc phải lễ mặn. Thực tế thì lễ vật được sắm theo 1 số nguyên tắc như sau:

  Gồm hương hoa trà quả… dùng để lễ ban Phật, Bồ Tát (nếu tại nơi thờ tự có ban này). Lễ chay cũng được dùng để dâng ban Thánh Mẫu. Trong trường hợp này người ta thường sắm thêm 1 số hàng mã để dâng cúng như: tiền, vàng, nón, hia, hài… (Đặc biệt lưu ý: lễ Phật thì ko dùng lễ mặn, vàng mã. Tiền giấy âm phủ hay hàng mã kiêng đặt ở ban thờ Phật, Bồ Tát. Tiền thật cũng không nên đặt lên hương án của chính điện, mà nên bỏ vào hòm công đức.)

  Gồm thịt gà, lợn, giò, chả… được làm cẩn thận, nấu chín. Nếu có lễ này thì đặt tại bàn thờ Ngũ vị Quan lớn, tức là ban Công đồng.

  Gồm có trứng, gạo, muối hoặc thịt mồi (1 miếng thịt lợn khoảng vài lạng). Đây là lễ dành riêng cho việc dâng cúng quan Ngũ hổ, Bạch xà, Thanh xà đặt ở hạ ban Công đồng Tứ Phủ.

  – Theo lệ thì 5 quả trứng vịt sống đặt trong 1 đĩa muối gạo; hai quả trứng gà sống dặt trong 2 cốc nhỏ, 1 miếng thịt mồi được khía thành năm phần (ko đứt rời), không nấu chín (để sống). Kèm theo lễ vật này cũng có thêm tiền, vàng mã.

  – Cỗ mặn sơn trang: gồm những đồ như cua ốc, bún ớt, chanh quả… Nếu có gạo nếp cẩm nấu xôi, chè thì càng tốt (những đồ này sắm theo con số 15, mỗi loại 15 cái, tương ứng 15 vị được thờ tại ban Sơn Trang)

  – Lễ ban thờ Cô, thờ Cậu: thường gồm oản, quả, hương hoa, hia hài, nón áo… (tức là nhữngđồ hàng mã), gương lược… và những đồ vật tượng trưng những đồ chơi người ta hay làm cho trẻ nhỏ (cành hoa, con chim, chiếc kèn, cái trống…)

  Tượng mẫu thượng ngàn đẹp

  Địa chỉ liên hệ:

  Công ty TNHH đồ gỗ mỹ nghệ Phú Cường

  Xóm Hàn – Sơn Đồng – Hoài Đức – Hà Nội

  Email: [email protected]

  Hotline: Mr Cường 0946 839 111

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Khấn Khi Đi Chùa Đúng Chuẩn Và Những Lưu Ý Quan Trọng
 • Tìm Hiểu Về Bà Tổ Cô Và Bàn Thờ Bà Tổ Cô Ông Mãnh
 • Văn Khấn Bán Khoán Tại Chùa
 • Độc Đáo Hoa Tre Trong “cúng Bổn Mạng” Đầu Năm Ở Huế
 • Ý Nghĩa Và Bài Văn Khấn Lễ Gác Đòn Dông
 • Văn Khấn Công Đồng, Tứ Phủ Chuẩn Nhất Cho Con Nhang, Đệ Tử Dâng Lễ

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Văn Khấn Tứ Phủ Đầy Đủ, Chuẩn Xác Nhất Mà Bạn Nên Biết
 • Văn Khấn Tứ Phủ Công Đồng Ngắn Gọn, Đầy Đủ Hay Nhất
 • Bài Văn Khấn Ban Sơn Trang Đúng Và Đầy Đủ Nhất Để Đi Lễ Đầu Năm 2022
 • Tục Thờ Sơn Trang Và Bài Văn Khấn Ban Sơn Trang Đầy Đủ Nhất
 • Bài Khấn 12 Bà Mụ
 • Các vị thần linh, Thành Hoàng, Thánh Mẫu là những vị tiền nhân đã từng có công lớn với cộng đồng, làng, xã, dân tộc trong lịch sử đấu tranh giữ nước và dựng nước của người Việt Nam.

  Ngày nay, khắp nơi trên cả nước, người dân Việt hàng năm vẫn đi lễ, đi trẩy Hội ở các Đình, Đền, Miếu, Phủ vào các ngày lễ, tết, tuần tiết, sóc, vọng và ngày Hội để tỏ lòng biết ơn, tôn kính, ngưỡng mộ biết ơn các bậc Tôn thần đã có công với đất nước.

  Đình, Đền, Miếu, Phủ cùng với sự lưu truyền sự linh diệu của những vị thần trong các truyền thuyết đã đi vào trang sử oai hùng của dân tộc Việt Nam. Họ đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng và duy trì truyền thống yêu nước của dân tộc. Nơi thờ tự Đình, Đền, Miếu, Phủ còn là những nơi sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng. Mọi người quan niệm bằng hành động tâm linh, tín ngưỡng có thể cầu viện đấng Thần linh phù hộ cho bản thân, cùng gia đình, xã hội được an khang, thành đạt và thịnh vượng, yên bình, chiêu tài đón lộc, xua đuổi hung vận giải trừ tội lỗi,…

  Sắm lễ dâng ban công đồng, tứ phủ

  Theo phong tục truyền thống người Việt khi đến Đình, Đền, Miếu, Phủ, con nhang, đệ tử nên mang theo lễ vật để dâng lên ban. Lễ vật có thể to, có thể nhỏ, có thể sang, có thể hèn, tùy vào độ tín tâm và điều kiện kinh tế gia đình. Mặc dù ở những nơi này thờ Thánh, Thần, Mẫu nhưng người ta vẫn có thể sắm các lễ chay như hương hoa quả, oản,… để dâng cũng được.

  • Sắm lễ Chay: Bộ lễ bao gồm hương hoa, trà, quả, phẩm oản… Bộ lễ này dùng để lễ ban Phật, Bồ Tát (nếu có). Có thể dâng bộ lễ chay này lên ban thờ thánh mẫu
  • Sắm lễ Mặn: Nếu con nhang, đệ tử muốn dâng bộ lễ mặn lên ban có thể sử dụng đồ chay hình tướng gà, lợn, giò, chả.
  • Sắm lễ đồ sống: Không nên sử dụng bộ lễ sống bao gồm trứng, gạo, muối hoặc thịt tại các ban quan Ngũ Hổ, Bạch xà, Thanh xà đặt ở hạ ban Công Đồng Tứ phủ.
  • Sắm lễ cỗ sơn trang: Ban cỗ sơn trang nên sử dụng các loại đặc sản Việt Nam. Không nên dùng cua, ốc, lươn, ớt, chanh quả,… để dâng lên ban. Nếu có gạo nếp cẩm nấu xôi chè thì cũng thuộc vào lễ này.
  • Sắm lễ ban thờ cô, thờ cậu: Bộ lễ dâng ban thờ cô bé, cậu bé thường gồm oản, quả, hương hoa, gương, lược… Nên sắm những đồ chơi được làm riêng dành cho trẻ nhỏ. Nhưng lễ vật này cầu kỳ, nhỏ, đẹp và được bao trong những túi nhỏ xinh xắn, đẹp mắt.
  • Sắm lễ thần Thành Hoàng, Thư điền: Con nhang, đệ tử nên dâng lên ban thần Thành Hoàng, Thư điền lễ chay mới mang lại được nhiều phúc và những lời cầu nguyện được linh ứng.

  Hạ lễ ngay sau khi lễ Ban Công Đồng

  Sau khi kết thúc lễ ở các ban thờ, bạn chờ đợi cho hết một tuần nhang rồi quay vào hạ lễ. Trong khoảng thời gian chờ đợi, bạn có thể đi vãn khung cảnh thanh tịnh xung quanh. Khi thắp hết một tuần nhang có thể thắp thêm một tuần nhang nữa. Sau khi thắp nhang, vái 3 vái trước mỗi ban thờ rồi hạ sớ đem ra nơi hoá vàng để hoá.

  Sau khi hóa sớ mới được dâng cúng những ban khác. Hạ lễ từ ban ngoài dần vào ban chính. Riêng các đồ lễ ở bàn thờ Cô, thờ Cậu như gương, lược,… thì để nguyên trên bàn thờ hoặc giả nơi đặt bàn thờ này có nơi để riêng thì nên gom vào đó mà không đem về.

  Văn khấn ban công đồng, tứ phủ chuẩn nhất cho con nhang, đệ tử dâng lễ

  “Nam mô A Di Đà Phật!

  Nam mô A Di Đà Phật!

  Nam mô A Di Đà Phật! (lạy 3 lạy)

  Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

  Con lạy đức Vua cha Ngọc Hoàng Thượng đế

  Con lạy Tam Toà Thánh Mẫu

  Con lạy Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn linh

  Con lạy Tứ phủ Khâm sai

  Con lạy Chầu bà Thủ Mệnh

  Con lạy Tứ phủ Đức Thánh Hoàng

  Con lạy Tứ phủ Đức Thánh Cô

  Con lạy Tứ phủ Đức Thánh Cậu

  Con lạy cộng đồng các Giá, các Quan, mười tám cửa rừng, mười hai cửa bể.

  Con lạy quan Chầu gia.

  Hương tử (chúng) con là:………

  Cùng đồng gia quyển đẳng, nam nữ tử tôn

  Ngụ tại:…………….

  Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

  Tín chủ con về đây …… Thành tâm kính lễ, xin Chúa phù hộ độ trì cho gia đình chúng con sức khoẻ dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn.

  Nam mô A Di Đà Phật!

  Nam mô A Di Đà Phật!

  Nam mô A Di Đà Phật! (lạy 3 lạy)”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Bài Văn Khấn Phủ Tây Hồ Giúp Đem Lại Tài Lộc, Công Danh
 • Bài Khấn Bán Nhà Nhanh Chóng Mà Gia Chủ Cần Biết
 • Văn Khấn Bán Nhà Nhanh, Cách Cúng Xin Bán Được Đất Thuận Lợi, Nhiều Lộc
 • Văn Khấn Xin Bán Đất Được Thuận Lợi Và Nhiều Lộc
 • Văn Khấn Bán Nhà (Mới Cập Nhật 2022)
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100