Top 16 # Văn Khấn Rằm Tháng 7 Gia Tiên / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Iseeacademy.com

Văn Khấn Gia Tiên Rằm Tháng 7 Và Mâm Lễ Cúng Gia Tiên Rằm Tháng 7 / 2023

Chuẩn bị mâm lễ cúng gia tiên rằm tháng 7

Lễ cúng gia tiên thường được cử hành trong nhà, lễ vật thường sẽ gồm mâm cúng mặn. Nên chuẩn bị mâm cúng tươm tất, các món ăn đa dạng cùng những thực phẩm bổ dưỡng, tươi sạch, thể hiện lòng thành kính, biết ơn tổ tiên. Mâm lễ cúng gia tiên rằm tháng 7 thường sẽ gồm các món như sau:

Cách sắm mâm lễ cúng gia tiên rằm tháng 7 và bài văn khấn gia tiên rằm tháng 7 âm lịch

Bài văn khấn gia tiên rằm tháng 7

Nội dung bài cúng gia tiên rằm tháng 7: Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lạy) Kính lạy Đức Bản gia Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân. Kính lạy chư vị Tổ tiên. Kính lạy chư vị Hương linh nội, ngoại. Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm…. (Âm lịch). Tín chủ con là… cùng toàn gia quyến. Nhân tiết Trung Nguyên động lòng nhớ tới công đức rộng lớn của tổ tiên (ông bà, cha mẹ) đã sinh thành ra chúng con, dạy dỗ chúng con nên người. Quả là đức cù lao khôn báo, công trời biển khó đền. Trước linh tọa cúi xin lượng trên thương xót. Linh thiêng giáng lâm chứng giám tấm lòng thành, thụ hưởng lễ vật cùng với kim ngân minh y. Phù hộ độ trì cho con con, cháu cháu được đắc tài, đắc lộc, mọi việc hanh thông, sở cầu như ý, gia đạo hưng long. Tín chủ con lại mời: Các vị vong linh y thảo phụ mộc, phảng phất trên đất này, nhân lễ Vu Lan cùng về hâm hưởng. Kính mong chư vị chấp lễ chấp bái, chấp kêu, chấp cầu. Đồng lai giám cách. Kính cẩn dâng lời. Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

Văn Khấn Cúng Gia Tiên Rằm Tháng 7 / 2023

Tháng 7 âm lịch thường được gọi là tháng cô hồn, theo tín ngưỡng truyền thống thì đây là dịp xá tội vong nhân nơi Thiên tào địa phủ.

Người xưa cho rằng: Ngày rằm tháng 7 hàng năm thì mọi tội nhân cõi Âm, trong đó có những vong linh của gia đình, họ tộc mình đang bị giam cầm nơi địa ngục được xá tội và ra khỏi Âm Phủ lên dương gian.

Bởi vậy, các gia đình ở dương gian làm cỗ bàn, vàng mã cúng gia tiên, cầu siêu độ trì cho họ. Ngoài cúng gia tiên ngày “Xá tội vong nhân” mọi nhà còn bầy lễ cúng chúng sinh ngoài sân, trước thềm nhà để cúng cô hồn, ma đói là những vong linh “không nơi nương tựa”.

Sắm lễ cúng gia tiên rằm tháng 7

Ngày Rằm tháng Bảy theo tục xưa, mọi gia đình đều sắm hai lễ để cúng:

Lễ cúng gia tiên rằm tháng 7 gồm các lễ vật:

– Lễ cúng gia tiên gồm: Hương, hoa, rượu, xôi và mâm cỗ mặn với nhiều món ăn được chế biến cẩn thận, trình bày đẹp, vàng mã, quần áo, hài giấy…

Văn khấn cúng gia tiên rằm tháng 7

Nam mô a di Đà Phật!Nam mô a di Đà Phật!Nam mô a di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư vị Phật, Chư Phật mười phương.– Con kính lạy Tổ tiên nội ngoại và chư vị Hương linh

Tín chủ (chúng) con là: ……………………….

Ngụ tại: ………………………………………….

Hôm nay là ngày Rằm tháng Bảy năm ……….., chúng con nhớ đến Tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức.

Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân, vàng bạc, thắp nén tâm hương, thành tâm kính lên các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội và tất cả hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ …………, cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu mạnh khỏe bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!Nam mô a di Đà Phật!Nam mô a di Đà Phật!

Xong đốt vàng tiền quần áo (ghi tên tuổi từng vong linh người đã mất) rồi khấn:

Con xin thiêu hóa kim ngânVải lụa quần áoThỉnh điều mọi phầnKính cáo tôn thầnRước tiểu vong linh lại về âm giới.

Văn Khấn Gia Tiên Rằm Tháng 7 Ngắn Gọn, Đầy Đủ Nhất / 2023

Bình thường 12 tháng không tháng nào là ít vong cả, vong họ song song tồn tại với cõi trần của chúng ta. Riêng tháng 7 là thời gian các vong linh tập trung rất đông, mọi người cũng đừng đốt vàng mã nhiều, mà hãy xin giải thích để vong linh không bám chấp để xin giác ngộ chuyển hóa.

Tất nhiên, uống nước thì nhớ nguồn, chúng ta có mặt trên đời này mang ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha, ông bà chứ Phật Thánh thì cao xa quá, khi họ mất đi con cái muốn tận hiếu nên tháng 7 hàng năm có tổ chức mâm to cỗ đầy một chút cũng là điều nên làm.

Tuy nhiên, các chư thần được cấp sắc làm việc cũng không cần vàng mã của mọi người, chỉ có những chúng sinh còn nặng nghiệp mới đòi hỏi này nọ thôi. Thay bằng tiền vàng mã, mọi người có thể giảm đi để dâng tiền thật lên xin chứng giám, sau đó hạ tiền xuống làm phước bố thí cho người nghèo khổ, công đức ấy cho gia tiên thật sự sẽ tốt hơn. Tâm linh cần đi đôi với nhận thức giác ngộ nếu không sẽ thành mê muội rồi bị sai khiến sẽ rất khổ.

Bài sớ này chỉ kêu thần linh cùng gia tiên nhà mình thôi, không cúng cho chúng sinh, nếu cúng chúng sinh các bạn hãy mời thầy về làm cẩn thận. Mọi người để ý không đặt gạo muối lên bàn thờ gia tiên và cúng cho gia tiên gạo muối, gạo muối chỉ cúng vong lạ đói khát lang thang khi cần.

Sớ khấn lễ cúng ngày RẰM THÁNG 7

Bài 1: SỚ KHẤN LỄ THẦN LINH VÀ TỔ TIÊN NỘI NGOẠI (Ngày rằm tháng Bảy tại nhà)

Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật

Tấu lạy Đấng Thượng Đế toàn năng, người sinh ra muôn loài vạn vật.

Tấu lạy Cha Trời Mẹ Đất. Hội đồng chư Phật, Hội đồng chư Thánh, Hội đồng chư Thiên.

Tấu lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư Vị Tôn Thần.

Tấu lạy Ngũ Phương Ngũ Đế, Ngũ Thổ Tài Thần bốn phương tám hướng, Đông tây Nam Bắc.

Tấu lạy: Đức Thành Hoàng Bản Xứ, Đức Thành Hoàng Bản Cảnh, Đức Thánh Thành Hoàng làng. Đức Thần linh Thổ Địa, Đức Thổ Công Táo Quân, Đức Thổ Công Thổ Kỳ, Đức Táo Vương Tòa Lửa, Đức Táo thần, Gia Thần, Đức Thần Tài Long Mạch Chúa Đất cai quản bản danh bản xứ bản thổ đất nhà.

– Con kính lạy Tổ tiên nội ngoại họ …

Tín chủ (chúng) con là:… Cùng gia đình gồm …

Ngụ tại:.

Hôm nay là rằm tháng Bảy năm ………. nhân gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung Nguyên, chúng con nhớ đến Tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức. Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khốn báo, cảm công trời biển khó đền nên con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân, thắp nén tâm hương, thành tấm kính lên các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội và tất cả hương hôn trong nội tộc, ngoại tộc của họ…………, cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu mạnh khoẻ bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật!

Bài khấn 2:

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần) Con lạy 9 phương trời, con lạy 10 phương đất. Con lạy chư Phật mười phương, con lạy 10 phương chư Phật. Kính lạy – Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị Tôn thần – Ngài bản cảnh Thành hoàng, ngài bản xứ thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần. – Tổ tiên trong họ, tổ khảo, tổ tỷ, bà cô tổ, ông mãnh tại gia, chư vị Hương linh trong nhà. Chúng con là: ………. Ngụ tại: …………. Hôm nay con cảm nghĩ thâm ân trời đất chư vị tôn thần thờ đức cù lao tiên tổ, mỗi niệm không quên. Con xin chân thành cảm tạ, chân thành tri ân chắp tay trước án. Con xin kính mời: – Ngài Bản Cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương – Ngài Bản xứ thần linh Thổ địa – Ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Kính mời các ngài chứng dám thành tâm, cảm tạ ơn dầy, đại xá tội lỗi cho con. Con xin sám hối trước Gia tiên, Bà Tổ Cô, Thân cô, hiền cô, Quan bác quan chú trong họ. Kính mời các vị chân linh, tiền chủ hậu chủ ở trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, độ cho gia đình con được may mắn, cát tường, vạn sự như ý: Bốn mùa không ách hạn nào xâm, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng, tài lộc dồi dào, an nhiên yên ả. Chúng con lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, si mê lầm lạc, nay thành tâm xin sám hối, thề tránh điều giữ, nguyện làm việc lành. Trông ơn các Vị các Ngài từ bi gia hộ bao bọc chở che cho con tâm không phiền não, thân không bệnh tật. Các Vị các Ngài bao bọc cho gia đình con an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, bản mệnh kiên định, khai tâm khai sáng, nhận biết được thời cuộc, xa lánh kẻ tiểu nhân, thân gần bậc tôn quý, bớt đi những thị phi đố kỵ ghen tị trên trần thế. Nhân duyên vượng, tiền duyên tốt, tài lộc dồi dào, sinh cư bình an, thân khang tuệ minh, diên sinh trường thọ, an cư lạc nghiệp, cư địa an bình, gia môn hưng vượng. Rằm tháng 7, tiết vu lan, vong nhân xá tội, mong cho gia tiên trong họ, hương linh trong nhà, chúng sinh trong vùng, sớm được siêu sinh tịnh độ. Sớm đi về cõi niết bàn, truy được sự giải thoát cho đời an lạc an yên. Con cúi đầu xin cẩn cáo Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Chú ý cúng chúng sinh rằm tháng 7

Có quan niệm cho rằng: Nếu tự mình cúng lễ – các gia đình cũng hạn chế cúng chúng sinh trong ngày rằm vì mời về thì dễ, mời đi rất khó. Nếu có điều kiện hãy mời thầy về cúng rằm và cúng chúng sinh cô hồn. Những nhà hay cúng cho vong cũng để ý, nếu ở 1 mình thì hoan hỉ cúng vô tư vì họ có làm phiền thì chỉ có 1 mình chấp nhận. Nhà còn con cháu nhỏ thì chớ có mời vong vào nhà mình sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc của mọi người trong nhà, nhất là nhà có trẻ con, cháu sẽ bị quấy trêu khóc hoặc chậm lớn… Vì mọi người không đủ lực chuyển hóa và chữa bệnh cho các vong linh lang thang. Có tâm thì lên chùa hoặc nhưng nơi hay cúng lễ công đức cúng và hồi hướng cho chúng sinh vì nơi đó là nơi tập trung rất nhiều vong linh. Làm phúc rất tốt nhưng phải hiểu biết và nhận thức rõ ràng.

Tuy nhiên, Tamlinh.org nghĩ rằng: Cúng là ở cái tâm như khi bạn giúp người ăn xin vậy. Hồn ma thì cũng có tốt có xấu, và chỉ có 1 ngày này là các hồn ma lang thang được phép nhận đồ cúng thôi, xong xuôi là có quan sai dẫn về âm phủ hết. Và nếu nhà bạn có thờ thổ công thổ địa thì ma nào dám ở lại phá quấy. Cúng cho hồn ma vất vưởng là bố thí bằng cái tâm không đắn đo của mình, thì hồn ma họ cũng sẽ biết ơn, chứ họ phá phách làm chi. Bạn không thù không oán với họ thì họ cũng không làm gì bạn đâu. Bạn cho đi với tâm trong sạch không đắn đo, thì tự khắc trong bạn sẽ toả ra năng lượng tốt, thì chả ma quỷ nào làm hại được bạn cả. Còn bạn đã cho đi mà cứ ý niệm đắn đo sợ họ ở lại phá, thì tự khắc trong lòng bạn sẽ có sự lo sợ, và toả ra năng lượng xấu thu hút những hồn ma ác mà thôi. Đừng nghĩ quá mà tạo thêm nghiệp cho chính bản thân và cho cả những hồn ma vất vưởng đó.

Tổng hợp

Bài Văn Khấn Nôm Gia Tiên Rằm Hàng Tháng / 2023

Phong tục cúng rằm và mồng một (hay tập tục cúng sóc vọng) là do ảnh hưởng của ba nguồn tôn giáo Nho, Lão, Phật dung hợp mà ra. Theo truyền thống của Nho giáo và Lão giáo, ngày Sóc và ngày Vọng là ngày Thiên Địa khai thông, nghĩa là tất cả những chướng ngại giữa ba cõi Tam Tài: Thiên, Địa, Nhân không còn, nên trời đất sẽ chứng giám cho hành vi của con người, ông bà tổ tiên sẽ cảm thông với lòng thành của con cháu qua lễ vật cúng dường, và quỉ ma ám chướng sẽ không tác hại ai. Do đó, họ không có bài văn khấn nôm gia tiên rằm.

Còn đối với Phật giáo, hai ngày Sóc Vọng là ngày Trường tịnh hay ngày thanh tịnh nhất nên các hàng tu sĩ thì làm lễ Bồ Tát để tự kiểm điểm mình có giữ giới luật không, còn các phật tử thì làm lễ Sám hối cầu nguyện bỏ dữ làm lành. Do đó, phần lớn Phật tử thuần thành có tục ăn chay tối thiểu vào hai ngày này.

Khi cúng sóc vọng, bốn lễ phẩm cúng dường chính cho bàn thờ là: hương, đăng, hoa, quả. Về đốt hương, thì tục này du nhập từ Ấn độ vào Trung Hoa vào đời Hán Vũ Đế qua tục thờ tượng vàng của vua Hung Nô. Loại hương dùng gọi là giáng hương thì mới mời triệu được thần linh. Còn về đèn, thì nền văn minh Ấn có tục thờ lửa nên xem đèn như một nghi thức tối cần, vả lại đèn đuốc là một nhu cầu cho sự cúng dường về đêm.

Tục cúng phẩm xôi chè và hoa quả là một nét thăng hoa văn hoá về ẩm thực vì đó là thành phẩm của nền kinh tế nông nghiệp cổ truyền của dân Việt. Những hồi kinh tụng niệm, những tiếng mõ, tiếng chuông qua hương khói và ánh nến lung linh là những lời mời gọi huyền diệu tìm về nơi Phật Pháp cho một triết lý cứu khổ trong cõi vô thường. Vậy bài cúng thế nào mới đúng, các bạn hãy tham khảo bài văn khấn nôm gia tiên ngày rằm hàng tháng chúng tôi chia sẻ sau đây.

Văn khấn nôm gia tiên rằm

Bài cúng này được mọi người sử dụng để thể hiện lòng thành kính với ông bà tổ tiên và các vị thần linh. Chính vì thế cứ vào mùng một và ngày rằm các gia đình sẽ làm lễ cúng trên bàn thờ gia tiên và đọc văn khấn nôm gia tiên để cầu xin bình an, may mắn và sức khỏe dồi dào. Nội dung văn khấn nôm gia tiên:

Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. – Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. – Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần. – Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này. – Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ – Thúc bá đệ huynh và các hương linh nội, ngoại. Hôm nay là ngày …….. tháng ….. năm ………….. Tín chủ con là ………………………………………….. …. Ngụ tại ……………………………………………….. cùng toàn gia quyến. Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: – Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. – Hương hồn Gia tiên nội, ngoại Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật Phù trì tín chủ chúng con: Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông Người người được chữ bình an, Tám tiết vinh khang thịnh vượng, Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. Cẩn cáo!